wpu.nu

Uppslag:D11614-20-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11614-20-A
Registrerat
2001-09-14
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Omreg från D6750-12-A
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-09-24 12:30
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med konsulenten

bor

Anställning:

Förhöret hållet fredagen 1993-09-24 12:30 .

Förhörsledare: Krinsp Sören Morberg

 Konsulenten  underrättas om att hon skulle höras angående hennes f.d. sambo  Ture Utriainen 

förkortas i fortsättningen .

 Konsulenten  förstod att någon från "Palmeutredningen" snart skulle höra av sig då flera journalister, bla Lennart Håård och Richard Aschberg från Aftonbladet redan hört av sig beträffande  Utriainen 

Hon säger att i tre års tid har olika journalister hört av sig och ställt frågor, varför hon nu hoppades slippa det i fortsättningen.

 Konsulenten  har känt  Utriainen  sedan år 1981 och de kom att flytta ihop i december 1983.

De fick sedan en pojke ihop. Han föddes 1986-01-25 .

På fråga när paret gick skilda vägar, så uppger  Konsulenten  att "han stack när jag låg på BB".

Hon säger att han reste till Göteborg, först ett par dagar var han nere och sedan definitivt ifrån lägenheten de delade på.

fick ett datajobb hos en som hade adress ,

hade då en lägenhet någonstans i Göteborg. kommer inte ihåg adressen.

På fråga var befann sig 1986-02-28 , så uppger hon att hon var hemma på , dvs i den lägenhet de bott tillsammans i och hon.

Var befann sig vid detta tillfälle har hon inte någon aning om. tror att han förmodligen var nere i Göteborg.

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör med konsulenten

bor

Anställning:

Förhöret hållet fredagen 1993-09-24 12:30 .

Förhörsledare: Krinsp Sören Morberg

 Konsulenten  underrättas om att hon skulle höras angående hennes f.d. sambo  Ture Utriainen 

förkortas i fortsättningen .

 Konsulenten  förstod att någon från "Palmeutredningen" snart skulle höra av sig då flera journalister, bla Lennart Håård och Richard Aschberg från Aftonbladet redan hört av sig beträffande  Utriainen 

Hon säger att i tre års tid har olika journalister hört av sig och ställt frågor, varför hon nu hoppades slippa det i fortsättningen.

 Konsulenten  har känt  Utriainen  sedan år 1981 och de kom att flytta ihop i december 1983.

De fick sedan en pojke ihop. Han föddes 1986-01-25 .

På fråga när paret gick skilda vägar, så uppger  Konsulenten  att "han stack när jag låg på BB".

Hon säger att han reste till Göteborg, först ett par dagar var han nere och sedan definitivt ifrån lägenheten de delade på.

fick ett datajobb hos en som hade adress ,

hade då en lägenhet någonstans i Göteborg. kommer inte ihåg adressen.

På fråga var befann sig 1986-02-28 , så uppger hon att hon var hemma på , dvs i den lägenhet de bott tillsammans i och hon.

Var befann sig vid detta tillfälle har hon inte någon aning om. tror att han förmodligen var nere i Göteborg.

Om han skulle varit i Östersund så skulle det varit utan att hon känt till detta.

Hon förtydligar sina uppgifter med att hon på natten om det var vid halv ett-tiden eller senare gick upp för att amma deras nyfödde son. Han var då cirka en månad gammal.

Hon hade då för vana att alltid slå på TV-apparaten för att få ljus istället för att tända en lampa och vid den här tidpunkten, 1986-03-01 , så meddelade man på TV att Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen. Hon är därför helt säker på att hon var hemma vid i och ingen annanstans.

och hade efter det att pojken fötts sporadisk kontakt med varandra, bla var hon vid ett tillfälle nere i Göteborg och fick då använda en tjänstebil som han hade tillgång till.

åkte i maj månad 1986 till Gotland där hon har vänner och kontakter.

kom till Gotland i juni månad och enligt uppförde han sig väldigt illa mot hennes vänner där, varför hon sade till honom att han kunde försvinna från Gotland.

Efter den händelsen så har inte kontaktat varken henne eller sonen förrän i januari 1993, då han skickade ett kort till sonen.

På fråga vad hade för politiska åsikter, så uppgay att det var ingen hemlighet att han tyckte mycket illa om socialdemokrater i allmänhet och Olof Palme i synnerhet. Hon tror inte ett ögonblick att han själv skulle kunna utföra den handling som skett på Sveavägen pga att han är för feg för det.

Tillfrågad om Ture hade någon form av problem med sprit eller dylikt så svarade hon nej, men hon tillade att då han dricker sprit är han ingen rolig person.

Då "slår han först och frågar sen", enligt .

Han ser då ner på andra människor och argumenterar gärna då han är spritpåverkad. Han visar ett klart förakt för andra människor och speciellt invandrare. Dessutom är han då väldigt "egotrippad".

stora intresse är datorkunskap och vapen. Han är mycket duktig med datorer och under deras tid tillsamnans i Österund, så var han datakonsult åt och hade flera kurser för större företag. Han hade även en egen datafirma och hette . Det andra intresset var vapen och

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Om han skulle varit i Östersund så skulle det varit utan att hon känt till detta.

Hon förtydligar sina uppgifter med att hon på natten om det var vid halv ett-tiden eller senare gick upp för att amma deras nyfödde son. Han var då cirka en månad gammal.

Hon hade då för vana att alltid slå på TV-apparaten för att få ljus istället för att tända en lampa och vid den här tidpunkten, 1986-03-01 , så meddelade man på TV att Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen. Hon är därför helt säker på att hon var hemma vid i och ingen annanstans.

och hade efter det att pojken fötts sporadisk kontakt med varandra, bla var hon vid ett tillfälle nere i Göteborg och fick då använda en tjänstebil som han hade tillgång till.

åkte i maj månad 1986 till Gotland där hon har vänner och kontakter.

kom till Gotland i juni månad och enligt uppförde han sig väldigt illa mot hennes vänner där, varför hon sade till honom att han kunde försvinna från Gotland.

Efter den händelsen så har inte kontaktat varken henne eller sonen förrän i januari 1993, då han skickade ett kort till sonen.

På fråga vad hade för politiska åsikter, så uppgay att det var ingen hemlighet att han tyckte mycket illa om socialdemokrater i allmänhet och Olof Palme i synnerhet. Hon tror inte ett ögonblick att han själv skulle kunna utföra den handling som skett på Sveavägen pga att han är för feg för det.

Tillfrågad om Ture hade någon form av problem med sprit eller dylikt så svarade hon nej, men hon tillade att då han dricker sprit är han ingen rolig person.

Då "slår han först och frågar sen", enligt .

Han ser då ner på andra människor och argumenterar gärna då han är spritpåverkad. Han visar ett klart förakt för andra människor och speciellt invandrare. Dessutom är han då väldigt "egotrippad".

stora intresse är datorkunskap och vapen. Han är mycket duktig med datorer och under deras tid tillsamnans i Österund, så var han datakonsult åt och hade flera kurser för större företag. Han hade även en egen datafirma och hette . Det andra intresset var vapen och

han höll på mycket med s.k. svartkrutsskjutning.

Tillfrågad om ägde någon Smith & Wesson, så tror hon det, uppger hon, men hon kan inte gå ed på det.

Hon vill även berätta att för en tid sedan så kom en förälder till sonen lekkamrat.

Han kallas men heter, och berättade om att de hade varit på någon dragracing i Stockholm - okänd tidpunktoch då hade en kamrat till fått köpa en revolver av .

Hon tillägger att hon hört att det skulle ha varit en finkalibrig pistol.

Ytterligare detaljer känner hon inte till, utan hänvisar i så fall till denne .

är orolig för att dessa tidningsskriverier som förekommit angående hennes f.d. sambo kan skada både henne och framför allt deras gemensamme son som har blivit så stor så att han börjar att förstå vad det handlar om.

har ett nytt förhållande och har även fått ett barn med sin nye sambo.

har i övrigt inget att tillägga i saken, varför förhöret avslutades klockan 12:30 .

lämnade

Protokollet är en sammanfattning av de noterade uppgifter som lämnade under telefonförhöret.

Stockholm som ovan

Sören Morberg
krinsp


Tillägg: Torsdagen 1993-09-30 16:10 , kontaktades på telefon, varvid förhörsprotokollet lästes upp för henne. vidhöll vad hon tidigare uppgivit men hade några förtydliganden att göra.

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

han höll på mycket med s.k. svartkrutsskjutning.

Tillfrågad om ägde någon Smith & Wesson, så tror hon det, uppger hon, men hon kan inte gå ed på det.

Hon vill även berätta att för en tid sedan så kom en förälder till sonen lekkamrat.

Han kallas men heter, och berättade om att de hade varit på någon dragracing i Stockholm - okänd tidpunktoch då hade en kamrat till fått köpa en revolver av .

Hon tillägger att hon hört att det skulle ha varit en finkalibrig pistol.

Ytterligare detaljer känner hon inte till, utan hänvisar i så fall till denne .

är orolig för att dessa tidningsskriverier som förekommit angående hennes f.d. sambo kan skada både henne och framför allt deras gemensamme son som har blivit så stor så att han börjar att förstå vad det handlar om.

har ett nytt förhållande och har även fått ett barn med sin nye sambo.

har i övrigt inget att tillägga i saken, varför förhöret avslutades klockan 12:30 .

lämnade

Protokollet är en sammanfattning av de noterade uppgifter som lämnade under telefonförhöret.

Stockholm som ovan

Sören Morberg
krinsp


Tillägg: Torsdagen 1993-09-30 16:10 , kontaktades på telefon, varvid förhörsprotokollet lästes upp för henne. vidhöll vad hon tidigare uppgivit men hade några förtydliganden att göra.

Den tjänstebil som hon disponerade när åkt ned till Göteborg hade han som tjänstebil i sin egen firma .

Efter det att sagt till Thure att lämna Gotland juni månad 1986 så gjorde paret ett nytt försök att försonas.

kom till Gotland i slutet av september 1986 och hälsade på och sonen. Det fungerade bra några veckor men i början av november 1986 bröt de definitivt med varandra.

är helt säker på att hon var ensam hemma 1986-02-28 .

tillfrågas om hon hört talas om AGAG och vad det stod för.

svarade att hon inte hört talas om AGAG innan journalister började fråga om samma sak långt efter att hon brutit med .

(Namnteckning)
Sören Morberg
krinsp

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-09-24 D11614-20-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Den tjänstebil som hon disponerade när åkt ned till Göteborg hade han som tjänstebil i sin egen firma .

Efter det att sagt till Thure att lämna Gotland juni månad 1986 så gjorde paret ett nytt försök att försonas.

kom till Gotland i slutet av september 1986 och hälsade på och sonen. Det fungerade bra några veckor men i början av november 1986 bröt de definitivt med varandra.

är helt säker på att hon var ensam hemma 1986-02-28 .

tillfrågas om hon hört talas om AGAG och vad det stod för.

svarade att hon inte hört talas om AGAG innan journalister började fråga om samma sak långt efter att hon brutit med .

(Namnteckning)
Sören Morberg
krinsp