wpu.nu

Uppslag:D11614-10

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 77-90
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Vapenregisterkort
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


In mot

در

93 09.07

= 6

4(ofternamn fornamn) . SSdAmmunition

och hylstängd - Tillverkningsnummer

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarienummer

Anteckningar om överlåtelse, ändring av ändamál n datum, licensnummer, myndighet

Andam31

Jakt

1964-12-17Avyttrad till Landbys Januari 1967

hagelgevär . 12 , . 6,0 x 52 mm

Ijakt

1965-11-26Avyttrat till ANÖ-Vapen Karlstad, 741028

Jakt

hagelgevär . 12

1965-11-26Ej utköpt

1966-01-10

200-peproner Jakt kal.6,9x52mm

36,4hagelgevär . 12

Jakt

1966-11-18Avyttrat tillTidigare kort finns

561.5.76 08.50 000 400 78 084 Libor Tryck 63020

Särskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

In mot

در

93 09.07

= 6

4(ofternamn fornamn) . SSdAmmunition

och hylstängd - Tillverkningsnummer

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarienummer

Anteckningar om överlåtelse, ändring av ändamál n datum, licensnummer, myndighet

Andam31

Jakt

1964-12-17Avyttrad till Landbys Januari 1967

hagelgevär . 12 , . 6,0 x 52 mm

Ijakt

1965-11-26Avyttrat till ANÖ-Vapen Karlstad, 741028

Jakt

hagelgevär . 12

1965-11-26Ej utköpt

1966-01-10

200-peproner Jakt kal.6,9x52mm

36,4hagelgevär . 12

Jakt

1966-11-18Avyttrat tillTidigare kort finns

561.5.76 08.50 000 400 78 084 Libor Tryck 63020

Särskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Anteckningar om overfdtelse, ändring av ändam datum, liconenummar, myndighet

Vapentyp

Ammunition Kalibor och hylslangd Fabrikat - Tillverkningsruirunur

Andamal 300 patroner Jakt kal.6x52 mm

Tillståndsmyndighet Tillstandsdatum Dioricnummer

1967-06-076

Jekt

1968-06-28 Ayyttr_78-09-07Repeterstudsare kal. 7,62 x 63 mm Husqvarna, 3Repeterstudsare. kal. 9,3 x 62 mm

Jakt

1969-04-14Ej utköpt

8

Dubbelpipigt-hagelgevär kal. 12

Jakt

1969-04-14Licensen återlämnad

Jakt

Dubbelpipigt hagelgevär.... kal. 12

1971-09-23Ej utköpt

10.,

.:).

200 patroner Jakt kal.6.752 in

1971-09-23150 patroner Jakt kal.6k52 mm

1972-10-1012

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Anteckningar om overfdtelse, ändring av ändam datum, liconenummar, myndighet

Vapentyp

Ammunition Kalibor och hylslangd Fabrikat - Tillverkningsruirunur

Andamal 300 patroner Jakt kal.6x52 mm

Tillståndsmyndighet Tillstandsdatum Dioricnummer

1967-06-076

Jekt

1968-06-28 Ayyttr_78-09-07Repeterstudsare kal. 7,62 x 63 mm Husqvarna, 3Repeterstudsare. kal. 9,3 x 62 mm

Jakt

1969-04-14Ej utköpt

8

Dubbelpipigt-hagelgevär kal. 12

Jakt

1969-04-14Licensen återlämnad

Jakt

Dubbelpipigt hagelgevär.... kal. 12

1971-09-23Ej utköpt

10.,

.:).

200 patroner Jakt kal.6.752 in

1971-09-23150 patroner Jakt kal.6k52 mm

1972-10-1012

Personnummer

Kort 2., loinain) PostadressAmmunition hylslängd - Tillverkningsnummer

Andamál pipigt hagelgevär

Jakt 12

Tillstandsmyndighet Tillstandsdalum Diarionummor -1.972-10-102

Anteckningar om överlåtelse, andring av ändamål mm, datum, licensnummer, myndighet Avyttrat till ANO--Vapen AB Karlstad, 750505

Minne

1974-01-16Avyttrat till 1:a Dekorationsvapen, Halmstad

minne

1974-02-19Avyttrat till F;a Dekorationsvapen, lalustad.

.-,. KI8 x 54 mm 6,5 x 55 mm mm ,

B10 mm (,410) ,

Linne

1974-08-21Avyttrej till ANÖ-Vapen AB, Karlstaci, 750505.

Jakt

1975-01-21Polisen,

Särskild förvarings. fóreskritt meddelad

7

ösa

Tidigare kort finns

. 76 06. 50 000 76 084 bor Tryck 300020

VAPENREGISTERKORT

WE

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Personnummer

Kort 2., loinain) PostadressAmmunition hylslängd - Tillverkningsnummer

Andamál pipigt hagelgevär

Jakt 12

Tillstandsmyndighet Tillstandsdalum Diarionummor -1.972-10-102

Anteckningar om överlåtelse, andring av ändamål mm, datum, licensnummer, myndighet Avyttrat till ANO--Vapen AB Karlstad, 750505

Minne

1974-01-16Avyttrat till 1:a Dekorationsvapen, Halmstad

minne

1974-02-19Avyttrat till F;a Dekorationsvapen, lalustad.

.-,. KI8 x 54 mm 6,5 x 55 mm mm ,

B10 mm (,410) ,

Linne

1974-08-21Avyttrej till ANÖ-Vapen AB, Karlstaci, 750505.

Jakt

1975-01-21Polisen,

Särskild förvarings. fóreskritt meddelad

7

ösa

Tidigare kort finns

. 76 06. 50 000 76 084 bor Tryck 300020

VAPENREGISTERKORT

WE

Ammunition

och hylslängd - Tillverkningsnummer

Andemdi

.

9

Hinne. 9mm

MTG Valmet,Jakt . 4 mm , Jakt . 7,62 x 33 mm

Ninne tuds are Jakt 5,7x45 mm

A . AR-15Phagelgevär Jakt by side" ka. 12

Tillstands myndighet Tillståndsdatum

Anteckningar om överlåtelso, öndring av ändamål mm. Disrienumnici

Jotum, licensnummer, myndiylwt

Avyttr 860318 t P A Landbys Polisen, Ösh

Eftr, Östersund 1975-01-21 IPolisen, Ösd 1975-01-21Polisen, Ösd 82--07-14 ändr t minne.

wyder. l. Slottsvapen, karlstad. 1975-04-1018801121 Purisen, Osd

Avyttr t Slottsvapen AB 1977-11-21

Kalmar. 871202Pottsen, Osd tejutkipt Liceus á hec..1977-11-21 1978-05-08.Östersund mu 1979-12-06 Inköpt av Land bys, Östersund, 840716. Östersund pd 1979-12-06

Jakt

Peterstudsarë 5,6 x 26R mmpatroner 5,6 x 26R mm

Jarlet

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Ammunition

och hylslängd - Tillverkningsnummer

Andemdi

.

9

Hinne. 9mm

MTG Valmet,Jakt . 4 mm , Jakt . 7,62 x 33 mm

Ninne tuds are Jakt 5,7x45 mm

A . AR-15Phagelgevär Jakt by side" ka. 12

Tillstands myndighet Tillståndsdatum

Anteckningar om överlåtelso, öndring av ändamål mm. Disrienumnici

Jotum, licensnummer, myndiylwt

Avyttr 860318 t P A Landbys Polisen, Ösh

Eftr, Östersund 1975-01-21 IPolisen, Ösd 1975-01-21Polisen, Ösd 82--07-14 ändr t minne.

wyder. l. Slottsvapen, karlstad. 1975-04-1018801121 Purisen, Osd

Avyttr t Slottsvapen AB 1977-11-21

Kalmar. 871202Pottsen, Osd tejutkipt Liceus á hec..1977-11-21 1978-05-08.Östersund mu 1979-12-06 Inköpt av Land bys, Östersund, 840716. Östersund pd 1979-12-06

Jakt

Peterstudsarë 5,6 x 26R mmpatroner 5,6 x 26R mm

Jarlet

!

PersonnummerKort 3

(efternamn, förnamn):T PostadressAmmunition och hylslängd - Tillverkningsnummer

Ändamál Dp hagelgevärbs kal 12

Linkt MerkoLakt

Tillståndsmyndighet Tillstandsdatum

Anteckningar om överldtelso, ändring av ändamáti Diarienummer

datum, licensnummer, myndighel föstersunds pd Avyttr 840303 t Sport &

11979-12-06 Jaktspecialisten AB, Osersund Östersund Inköpt av Land bys, ÖSD?

1982-07-14840716. - Östersund

Avyttr 850906 t P A Land 1984-02-17 | Eftr, ÖstersundÖstersund Avyttr 860506 E P A Landb

1986-01-02 ÖstersundRepeterstudsare kal. 7,62x63 mm Carl Gustaf 3000kal 7,62x51 mm och 12 boliRepeterstidsare. kal 7,62x63 mm Stiga

-Dp hagelgevär, shs. kal. 12Fadet

Avyttr, till Landby's

870715

Särskild förvarings.

Tidigaro kort finns

VAPENREGISTERKORT

561.5 78-07. 100 000 ex. 400 78 144 LiderTack 890873

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

!

PersonnummerKort 3

(efternamn, förnamn):T PostadressAmmunition och hylslängd - Tillverkningsnummer

Ändamál Dp hagelgevärbs kal 12

Linkt MerkoLakt

Tillståndsmyndighet Tillstandsdatum

Anteckningar om överldtelso, ändring av ändamáti Diarienummer

datum, licensnummer, myndighel föstersunds pd Avyttr 840303 t Sport &

11979-12-06 Jaktspecialisten AB, Osersund Östersund Inköpt av Land bys, ÖSD?

1982-07-14840716. - Östersund

Avyttr 850906 t P A Land 1984-02-17 | Eftr, ÖstersundÖstersund Avyttr 860506 E P A Landb

1986-01-02 ÖstersundRepeterstudsare kal. 7,62x63 mm Carl Gustaf 3000kal 7,62x51 mm och 12 boliRepeterstidsare. kal 7,62x63 mm Stiga

-Dp hagelgevär, shs. kal. 12Fadet

Avyttr, till Landby's

870715

Särskild förvarings.

Tidigaro kort finns

VAPENREGISTERKORT

561.5 78-07. 100 000 ex. 400 78 144 LiderTack 890873

Anteckningar om overlatelse, andring av andamál mm, dalum, licensnummer, myndighet

Ändamat

Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer 8x57 menTillståndsmyndighet Tillstandsdatum Distienummer Östersund 1986-05-02/

Jalst

Pyror till Landbys

. 1870715

Vapnet ej inköpt. 870512

. 5,6x26R TIL

Jakt

om återkallelse 1986-11-17 Dnr.

kammarrätten i Sundsyalls dom 1987 -05-08, vapnen återlämnade. Östersund

Avyttr t Landbys, ÖSD 6,5x55 mm

Jakt 1987-07-03

880118.8x57

Jakt Avyttr t Land bys, Östersund 6,5x55 mm och 12 Jakt

871229 -,shs

Östersund 19. 12.

Jakt

1988-01-08Anytt. d. Landkeriö-scend

3/5 89

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Anteckningar om overlatelse, andring av andamál mm, dalum, licensnummer, myndighet

Ändamat

Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer 8x57 menTillståndsmyndighet Tillstandsdatum Distienummer Östersund 1986-05-02/

Jalst

Pyror till Landbys

. 1870715

Vapnet ej inköpt. 870512

. 5,6x26R TIL

Jakt

om återkallelse 1986-11-17 Dnr.

kammarrätten i Sundsyalls dom 1987 -05-08, vapnen återlämnade. Östersund

Avyttr t Landbys, ÖSD 6,5x55 mm

Jakt 1987-07-03

880118.8x57

Jakt Avyttr t Land bys, Östersund 6,5x55 mm och 12 Jakt

871229 -,shs

Östersund 19. 12.

Jakt

1988-01-08Anytt. d. Landkeriö-scend

3/5 89

Personnummeralia förnamn (tultalsnamnet markeras) Kort 4 Postadress (urdelningsadress, postnummer, ontsadress)Anteckningar om överldelse, ändring av ändarna! mm, datum, licensnummor, myndighet

Ändamál

Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer . 7,62x63 TLTillstandsmyndighet Tillstandsattum Diarienummer Östersund

1988-01-08 ASåld 1 Landiago, Oodt

Jakt

1988-09-14 Ayyttr t Landbys, Östersund

Jakt

Ostersund

1988-08-24 -71989-09-11

. 6,5x55 mm8 x 57 mm sqvarna-44-98Wakt

890921 avyttr t Landbys. Lic återl.

Östersund

1989-07-12Östersund 1989-07-126,5 x 55 mm och 12 :

Jakt

Vapnen ej utköpta kopior åter Avrört 900306

12

Jakt

Östersund 1989-07-12SUISKU Törvarings:

ridigaro koit tinns

. 79-06. 110 000 ex. 79082 Liber Tryck 978838

VAPENREGISTERKORT

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Personnummeralia förnamn (tultalsnamnet markeras) Kort 4 Postadress (urdelningsadress, postnummer, ontsadress)Anteckningar om överldelse, ändring av ändarna! mm, datum, licensnummor, myndighet

Ändamál

Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer . 7,62x63 TLTillstandsmyndighet Tillstandsattum Diarienummer Östersund

1988-01-08 ASåld 1 Landiago, Oodt

Jakt

1988-09-14 Ayyttr t Landbys, Östersund

Jakt

Ostersund

1988-08-24 -71989-09-11

. 6,5x55 mm8 x 57 mm sqvarna-44-98Wakt

890921 avyttr t Landbys. Lic återl.

Östersund

1989-07-12Östersund 1989-07-126,5 x 55 mm och 12 :

Jakt

Vapnen ej utköpta kopior åter Avrört 900306

12

Jakt

Östersund 1989-07-12SUISKU Törvarings:

ridigaro koit tinns

. 79-06. 110 000 ex. 79082 Liber Tryck 978838

VAPENREGISTERKORT

Tillstandsmyndighet Tillståndsdatum Diorienummer

Ändamnat

Anteckningar om överldrose, andring av andam3 mm, datum, licensnummer, myndighet

Jakt

Östersund 1989-10-09

-89

Amninition hylslängd - Tillverkningsnummer 6,5x55 mm M 388x57 mm M 98hageglaväeback 12 Jakt

Ej aplicóos2.9

Jalrt

Inför

Jakt 11

Ostersund 1990-06-20

-90

.A 7,62 x 63 mm

Mod 1600 hagelgevär 12

Jakt

Östersund 1990-06-20

-90

..

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-10 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Tillstandsmyndighet Tillståndsdatum Diorienummer

Ändamnat

Anteckningar om överldrose, andring av andam3 mm, datum, licensnummer, myndighet

Jakt

Östersund 1989-10-09

-89

Amninition hylslängd - Tillverkningsnummer 6,5x55 mm M 388x57 mm M 98hageglaväeback 12 Jakt

Ej aplicóos2.9

Jalrt

Inför

Jakt 11

Ostersund 1990-06-20

-90

.A 7,62 x 63 mm

Mod 1600 hagelgevär 12

Jakt

Östersund 1990-06-20

-90

..
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat