wpu.nu

Uppslag:D11614-09

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 76-90
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


In pont

7420 90 09.07

12

25

Personnummer

ISS

fornamn tilltalsnamnet markeras)Postadress (utdelningsadress, postnummet, ortsadress)Anteckningar om óveilstelse, ändring av ändam 31 mm, datum, licensnummer, myndighet

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarienummer Östersund 1984-12-10Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer

Ändam31 "sbs"

Jakt 12Målskjutning 5,6 x 15R mmI 75 c Målskjutning 10,9x32 min (.44 Magn)B Målskjutning 8,1 (.32)Östersund 1985-07-08Östersund 1985-07-08Östersund

1985-07-089

Vapnet ej utköpi, Kopior åter 860218

Målskjutning

(kapad pipa på mausergevär)

6,5 x 55 mm 3iluett, HK

Östersund 1985-09-0267

Tidigare kort finns

79

110 )

rych 3702

Sarskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 49-51.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 49-51.pdf

In pont

7420 90 09.07

12

25

Personnummer

ISS

fornamn tilltalsnamnet markeras)Postadress (utdelningsadress, postnummet, ortsadress)Anteckningar om óveilstelse, ändring av ändam 31 mm, datum, licensnummer, myndighet

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarienummer Östersund 1984-12-10Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer

Ändam31 "sbs"

Jakt 12Målskjutning 5,6 x 15R mmI 75 c Målskjutning 10,9x32 min (.44 Magn)B Målskjutning 8,1 (.32)Östersund 1985-07-08Östersund 1985-07-08Östersund

1985-07-089

Vapnet ej utköpi, Kopior åter 860218

Målskjutning

(kapad pipa på mausergevär)

6,5 x 55 mm 3iluett, HK

Östersund 1985-09-0267

Tidigare kort finns

79

110 )

rych 3702

Sarskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Ammunition

Anteckningar om overlštelse, ändring av ändamál mm, datum, licensnummer, myndighet

hylslängd mm Ändam31

Jakt

Tillstandsmyndighet Tillstandsdatum Diarienummer Östersund 1986-07-03/

B:

Jakt

-kula kl I mm och 12Östersund 1986-07-033

Målskjutning

Avyttr tÖstersund

1986-07-03mm558

mm Målskjutning

Östersund 1986-10-074

, svartkrut Malskjutning

Östersund 1988-01-20Östersund 1988-04-08Målskjutning

mmpiplängd 6" .357 magnMálskjutning

11

cobra

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 49-51.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 49-51.pdf

Ammunition

Anteckningar om overlštelse, ändring av ändamál mm, datum, licensnummer, myndighet

hylslängd mm Ändam31

Jakt

Tillstandsmyndighet Tillstandsdatum Diarienummer Östersund 1986-07-03/

B:

Jakt

-kula kl I mm och 12Östersund 1986-07-033

Målskjutning

Avyttr tÖstersund

1986-07-03mm558

mm Målskjutning

Östersund 1986-10-074

, svartkrut Malskjutning

Östersund 1988-01-20Östersund 1988-04-08Målskjutning

mmpiplängd 6" .357 magnMálskjutning

11

cobra

!

Porsonnummerförnamn tilltalsnamnet markoras) Kort 2 Postadress (uidelningsadress, postnummer, ontsadressi1

Antockningar om ovarlatelse, ändring av andamál mm, dotum, liconsnummor, myndighot

Ammunition Andamál mmMålskjutning PsW

hagelgevär, side by side 16

Minne

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarionummor Östersund 1988-04-084

Östersund 1989-12-192

Minne.

Östersund 1989-12-192

hagelgevär, side by side 16

, enkelskotts 12,7 x 44 R mm Minne

Ostersund 1989-12-19Särskild förvarings. föreskrift meddolad

Tidigara kort finns

81-06. 110 000 ox. ALLF 400 81 073

VAPENREGISTERKORT

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 49-51.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 49-51.pdf

!

Porsonnummerförnamn tilltalsnamnet markoras) Kort 2 Postadress (uidelningsadress, postnummer, ontsadressi1

Antockningar om ovarlatelse, ändring av andamál mm, dotum, liconsnummor, myndighot

Ammunition Andamál mmMålskjutning PsW

hagelgevär, side by side 16

Minne

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarionummor Östersund 1988-04-084

Östersund 1989-12-192

Minne.

Östersund 1989-12-192

hagelgevär, side by side 16

, enkelskotts 12,7 x 44 R mm Minne

Ostersund 1989-12-19Särskild förvarings. föreskrift meddolad

Tidigara kort finns

81-06. 110 000 ox. ALLF 400 81 073

VAPENREGISTERKORT
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-09-07 00:00
Avslutat


In pont

7420 90 09.07

12

25

Personnummer

ISS

fornamn tilltalsnamnet markeras)Postadress (utdelningsadress, postnummet, ortsadress)Anteckningar om óveilstelse, ändring av ändam 31 mm, datum, licensnummer, myndighet

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarienummer Östersund 1984-12-10Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer

Ändam31 "sbs"

Jakt 12Målskjutning 5,6 x 15R mmI 75 c Målskjutning 10,9x32 min (.44 Magn)B Målskjutning 8,1 (.32)Östersund 1985-07-08Östersund 1985-07-08Östersund

1985-07-089

Vapnet ej utköpi, Kopior åter 860218

Målskjutning

(kapad pipa på mausergevär)

6,5 x 55 mm 3iluett, HK

Östersund 1985-09-0267

Tidigare kort finns

79

110 )

rych 3702

Sarskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Pol-1990-09-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

In pont

7420 90 09.07

12

25

Personnummer

ISS

fornamn tilltalsnamnet markeras)Postadress (utdelningsadress, postnummet, ortsadress)Anteckningar om óveilstelse, ändring av ändam 31 mm, datum, licensnummer, myndighet

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarienummer Östersund 1984-12-10Ammunition hylslängd Tillverkningsnummer

Ändam31 "sbs"

Jakt 12Målskjutning 5,6 x 15R mmI 75 c Målskjutning 10,9x32 min (.44 Magn)B Målskjutning 8,1 (.32)Östersund 1985-07-08Östersund 1985-07-08Östersund

1985-07-089

Vapnet ej utköpi, Kopior åter 860218

Målskjutning

(kapad pipa på mausergevär)

6,5 x 55 mm 3iluett, HK

Östersund 1985-09-0267

Tidigare kort finns

79

110 )

rych 3702

Sarskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Ammunition

Anteckningar om overlštelse, ändring av ändamál mm, datum, licensnummer, myndighet

hylslängd mm Ändam31

Jakt

Tillstandsmyndighet Tillstandsdatum Diarienummer Östersund 1986-07-03/

B:

Jakt

-kula kl I mm och 12Östersund 1986-07-033

Målskjutning

Avyttr tÖstersund

1986-07-03mm558

mm Målskjutning

Östersund 1986-10-074

, svartkrut Malskjutning

Östersund 1988-01-20Östersund 1988-04-08Målskjutning

mmpiplängd 6" .357 magnMálskjutning

11

cobra

Pol-1990-09-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Ammunition

Anteckningar om overlštelse, ändring av ändamál mm, datum, licensnummer, myndighet

hylslängd mm Ändam31

Jakt

Tillstandsmyndighet Tillstandsdatum Diarienummer Östersund 1986-07-03/

B:

Jakt

-kula kl I mm och 12Östersund 1986-07-033

Målskjutning

Avyttr tÖstersund

1986-07-03mm558

mm Målskjutning

Östersund 1986-10-074

, svartkrut Malskjutning

Östersund 1988-01-20Östersund 1988-04-08Målskjutning

mmpiplängd 6" .357 magnMálskjutning

11

cobra

!

Porsonnummerförnamn tilltalsnamnet markoras) Kort 2 Postadress (uidelningsadress, postnummer, ontsadressi1

Antockningar om ovarlatelse, ändring av andamál mm, dotum, liconsnummor, myndighot

Ammunition Andamál mmMålskjutning PsW

hagelgevär, side by side 16

Minne

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarionummor Östersund 1988-04-084

Östersund 1989-12-192

Minne.

Östersund 1989-12-192

hagelgevär, side by side 16

, enkelskotts 12,7 x 44 R mm Minne

Ostersund 1989-12-19Särskild förvarings. föreskrift meddolad

Tidigara kort finns

81-06. 110 000 ox. ALLF 400 81 073

VAPENREGISTERKORT

Pol-1990-09-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

!

Porsonnummerförnamn tilltalsnamnet markoras) Kort 2 Postadress (uidelningsadress, postnummer, ontsadressi1

Antockningar om ovarlatelse, ändring av andamál mm, dotum, liconsnummor, myndighot

Ammunition Andamál mmMålskjutning PsW

hagelgevär, side by side 16

Minne

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum Diarionummor Östersund 1988-04-084

Östersund 1989-12-192

Minne.

Östersund 1989-12-192

hagelgevär, side by side 16

, enkelskotts 12,7 x 44 R mm Minne

Ostersund 1989-12-19Särskild förvarings. föreskrift meddolad

Tidigara kort finns

81-06. 110 000 ox. ALLF 400 81 073

VAPENREGISTERKORT
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


Slagning beträffande:

UTRIAINEN, Ture Reino f. 551228-9397 Kungsgatan 58 A, 702 24 Örebro

CKR

B Utfärdat i W-län, 781006

CBR

CEO 308 Volvo 142, 168, lgUL. Förv:890127

PBR

Förekommer ej

ASP

Förekommer ej

ISP

Förekommer ej

APE

Innehar pass L: 188 ö:Grå HFÄ:Mellanblond

NPN

Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-09 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Slagning beträffande:

UTRIAINEN, Ture Reino f. 551228-9397 Kungsgatan 58 A, 702 24 Örebro

CKR

B Utfärdat i W-län, 781006

CBR

CEO 308 Volvo 142, 168, lgUL. Förv:890127

PBR

Förekommer ej

ASP

Förekommer ej

ISP

Förekommer ej

APE

Innehar pass L: 188 ö:Grå HFÄ:Mellanblond

NPN

Förekommer med adress som ovan. Ogift.