wpu.nu

Uppslag:D11614-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Medlem i Brunflo Skytteförening

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-09-05 00:00
Avslutat
1990-08-27 16:40


Protokoll fört vid förhör med butiksbiträdet f. - ,
boende
Anställd:

Förhöret hållet på arbetsplats måndagen 1990-08-27 16:10 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Förhörsvittne: Krinsp Jan Svelin


Anledningen till förhöret är att i ett tidigare förhör innevarande dag berättat att han varit med och startat upp en s.k. grovpistolskyttesektion i Brunflo Skytteförening.

 Uppgiftslämnaren (UL)  kommer därför att höras om sin kännedom om en s.k. Magnumklubb inom Brunflo Skytteförening.

Inledningsvis uppger  UL  att han 1980 själv tillsammans med några kamrater aktiverade pistolskyttesektionen inom nämnda skytteförening.

De, vilka han startade denna tillsammans med, var en , , och boende i i Bräcke, som även var i sektionen.

Vidare fanns det en som hade varit kompanichef vid den sistnämndes värnplikt och själv fungerade som i sektionen.

För egen del höll  UL  på med att aktivt deltaga i denna sektion fram till 1984, varefter han endast har varit passiv medlem i föreningen.

Han uppskattar att pistolskyttesektionen hade ett femtiotal medlemmar, varav de flesta ägnade sig åt s.k. finpistolskytte och en handfull, kanske uppskattningsvis tolv personer, ägnade sig åt grovpistolskytte.

Den vapentyp som de flesta av grovpistolskyttarna hade och använde sig av var en 44 Magnum.

Under den tid som  UL  själv var verksam i sektionen så var det detta vapen som kom att användas i största utsträckning och de nya medlemmarna vilka tillträdde skaffade sig denna vapenmodell.

Pol-1990-09-05 D11614-02 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-05 D11614-02 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör med butiksbiträdet f. - ,
boende
Anställd:

Förhöret hållet på arbetsplats måndagen 1990-08-27 16:10 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Förhörsvittne: Krinsp Jan Svelin


Anledningen till förhöret är att i ett tidigare förhör innevarande dag berättat att han varit med och startat upp en s.k. grovpistolskyttesektion i Brunflo Skytteförening.

 Uppgiftslämnaren (UL)  kommer därför att höras om sin kännedom om en s.k. Magnumklubb inom Brunflo Skytteförening.

Inledningsvis uppger  UL  att han 1980 själv tillsammans med några kamrater aktiverade pistolskyttesektionen inom nämnda skytteförening.

De, vilka han startade denna tillsammans med, var en , , och boende i i Bräcke, som även var i sektionen.

Vidare fanns det en som hade varit kompanichef vid den sistnämndes värnplikt och själv fungerade som i sektionen.

För egen del höll  UL  på med att aktivt deltaga i denna sektion fram till 1984, varefter han endast har varit passiv medlem i föreningen.

Han uppskattar att pistolskyttesektionen hade ett femtiotal medlemmar, varav de flesta ägnade sig åt s.k. finpistolskytte och en handfull, kanske uppskattningsvis tolv personer, ägnade sig åt grovpistolskytte.

Den vapentyp som de flesta av grovpistolskyttarna hade och använde sig av var en 44 Magnum.

Under den tid som  UL  själv var verksam i sektionen så var det detta vapen som kom att användas i största utsträckning och de nya medlemmarna vilka tillträdde skaffade sig denna vapenmodell.

Som han i dag kan minnas var det ingen som under den tid han själv verkade i sektionen som skaffade sig något vapen av 357-modell. De fåtal som innehade den sistnämnda vapentypen, hade dessa sedan tidigare.

På särskild fråga därom så uppger  UL  att han inte själv vid något tillfälle använt sig av ammunition av typ 357 Metal Piercing och han känner inte heller till att någon annan i klubben skulle ha använt sig av denna ammunitionstyp.

 UL  uppger vidare att Brunflo skytteförening var den första i Sverige som startade en sektion för grovpistolskytte och till en början så hade man sina tävlingar, även riksmästerskap liksom Norrlandsmästerskap förlagda till I5:s övningsområde i Laxådalen.

Från 1985 fick dock skytteföreningen ett eget tillstånd till den första civila banan i länet för silhuettskytte för grovpistol.

 UL  tillfrågas huruvida han känner till om det fanns något som kallades Magnumklubben inom Brunflo Skytteföreningen, varvid han uppger att just grovpistolskyttesektionen kallades Magnumsektionen, eftersom man använde sig av Magnumvapen vid tidigare nämnda silhuettskytte. Enligt  UL  så fanns det inget anmärkningsvärt i detta.

Han tillfrågas också om han vid något tillfälle har hört uttrycket "AGAG", men detta säger han sig aldrig vid något tillfälle ha hört.

 UL  tillfrågas också huruvida han känner någon person vid namn varvid han uppger sig tycka känna vid just efternamnet.

Han förknippar detta med någon kamrat från sin värnpliktstid. Han säger sig inte känna igen namnet från Brunflo Skytteförening.

Han tillfrågas även om namnet , varvid han uppger att han känner denne såsom medlem i Brunflo Skytteförening och att han var medlem i grovpistolsektionen.

Han beskriver som en duktig skytt och han

Pol-1990-09-05 D11614-02 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-05 D11614-02 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Som han i dag kan minnas var det ingen som under den tid han själv verkade i sektionen som skaffade sig något vapen av 357-modell. De fåtal som innehade den sistnämnda vapentypen, hade dessa sedan tidigare.

På särskild fråga därom så uppger  UL  att han inte själv vid något tillfälle använt sig av ammunition av typ 357 Metal Piercing och han känner inte heller till att någon annan i klubben skulle ha använt sig av denna ammunitionstyp.

 UL  uppger vidare att Brunflo skytteförening var den första i Sverige som startade en sektion för grovpistolskytte och till en början så hade man sina tävlingar, även riksmästerskap liksom Norrlandsmästerskap förlagda till I5:s övningsområde i Laxådalen.

Från 1985 fick dock skytteföreningen ett eget tillstånd till den första civila banan i länet för silhuettskytte för grovpistol.

 UL  tillfrågas huruvida han känner till om det fanns något som kallades Magnumklubben inom Brunflo Skytteföreningen, varvid han uppger att just grovpistolskyttesektionen kallades Magnumsektionen, eftersom man använde sig av Magnumvapen vid tidigare nämnda silhuettskytte. Enligt  UL  så fanns det inget anmärkningsvärt i detta.

Han tillfrågas också om han vid något tillfälle har hört uttrycket "AGAG", men detta säger han sig aldrig vid något tillfälle ha hört.

 UL  tillfrågas också huruvida han känner någon person vid namn varvid han uppger sig tycka känna vid just efternamnet.

Han förknippar detta med någon kamrat från sin värnpliktstid. Han säger sig inte känna igen namnet från Brunflo Skytteförening.

Han tillfrågas även om namnet , varvid han uppger att han känner denne såsom medlem i Brunflo Skytteförening och att han var medlem i grovpistolsektionen.

Han beskriver som en duktig skytt och han

vill minnas att han själv har sålt en 44 Magnum till då denne har varit kund i Landbys Vapenaffär i Östersund där  UL  arbetar.

Vidare tillfrågas han om han känner någon .

Han uppger därvid att han ej känner någon till detta namn, såsom medlem i tidigare nämnda skytteförening, däremot har han lärt känna denna såsom kund i Landbys Vapenaffär.

 UL:s  uppfattning om är att det är en lite strulig person, som han uttrycker det, och som köper vapen när han är någorlunda städad och har fått pengar, men att han även säljer sina vapen till affären när han är i behov av pengar.

Han tillfrågas även om en person vid namn och beträffande denne uppger  UL  att han var kassör under tre till fyra år i pistolskyttesektionen i Brunflo Skytteförening, men att han troligtvis lämnade denna syssla innevarande år.

blev medlem i pistolskyttesektionen något år senare än själv och möjligen var det 1982 eller 1983.

Beträffande uppger  UL  även att den förstnämnde var en fin pistolskytt, men som dock började med grovpistol och då hade en s.k, 44, vilken han senare sålde.

I detta sammanhang så uppger  UL  att flera som börjat att skjuta med 44:or, senare sålt dessa och gått över till finpistolskytte med 22:or.

Konceptanteckningar upplästa och godkända.

Förhöret avslutat klockan 16:40 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)

Jan-Åke Andersson
Krinsp

Pol-1990-09-05 D11614-02 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-05 D11614-02 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

vill minnas att han själv har sålt en 44 Magnum till då denne har varit kund i Landbys Vapenaffär i Östersund där  UL  arbetar.

Vidare tillfrågas han om han känner någon .

Han uppger därvid att han ej känner någon till detta namn, såsom medlem i tidigare nämnda skytteförening, däremot har han lärt känna denna såsom kund i Landbys Vapenaffär.

 UL:s  uppfattning om är att det är en lite strulig person, som han uttrycker det, och som köper vapen när han är någorlunda städad och har fått pengar, men att han även säljer sina vapen till affären när han är i behov av pengar.

Han tillfrågas även om en person vid namn och beträffande denne uppger  UL  att han var kassör under tre till fyra år i pistolskyttesektionen i Brunflo Skytteförening, men att han troligtvis lämnade denna syssla innevarande år.

blev medlem i pistolskyttesektionen något år senare än själv och möjligen var det 1982 eller 1983.

Beträffande uppger  UL  även att den förstnämnde var en fin pistolskytt, men som dock började med grovpistol och då hade en s.k, 44, vilken han senare sålde.

I detta sammanhang så uppger  UL  att flera som börjat att skjuta med 44:or, senare sålt dessa och gått över till finpistolskytte med 22:or.

Konceptanteckningar upplästa och godkända.

Förhöret avslutat klockan 16:40 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)

Jan-Åke Andersson
Krinsp