wpu.nu

Uppslag:D11614-20

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2001-09-14
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Omreg från D6750-12
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-09-21 00:00
Avslutat


Slagning beträffande:
CKR BE C DE
Utfärdat i Z-län, 1988-07-08
CBR
PBR Förekommer ej
ASP Förekommer ej
ISP Förekommer ej
APE Innehar pass.
NPN Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Pol-1993-09-21 D11614-20 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-09-21 D11614-20 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Slagning beträffande:
CKR BE C DE
Utfärdat i Z-län, 1988-07-08
CBR
PBR Förekommer ej
ASP Förekommer ej
ISP Förekommer ej
APE Innehar pass.
NPN Förekommer med adress som ovan. Ogift.