wpu.nu

Uppslag:D11614-17

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1996-05-06
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR:472-96
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Polisanmälan
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-04-18 11:35
Avslutat


TELEFAX
från Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Närpolisområde Skärholmen


Till: Jonsson Lars

Från: NPO Skärholmen

Tel: 4012300
Fax: 4012309


Antal sidor (inkl denna). 4


Meddelande:Polismyndigheten i Stockholms län
106 75 STOCKHOLM
Tel 08-401 00 00

Söderorts polismästarditrikt
Farstaplan 2
123 47 FARSTA
Tel 08-401

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

TELEFAX
från Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Närpolisområde Skärholmen


Till: Jonsson Lars

Från: NPO Skärholmen

Tel: 4012300
Fax: 4012309


Antal sidor (inkl denna). 4


Meddelande:Polismyndigheten i Stockholms län
106 75 STOCKHOLM
Tel 08-401 00 00

Söderorts polismästarditrikt
Farstaplan 2
123 47 FARSTA
Tel 08-401

Polismyndigheten i Stockholms län

ANMÄLAN

Arbetskopia
1996-04-18 11:35
0201-- 96 Sida:. 1..


Anm. upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Dnr: 0201-- 96

Enhet: ZONE
Myndighetskod: 0201

Anmälningsdatum: 1996-04-18 kl: 10:50

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Upptagen av: Ass Marianne Jansson
Inskriven av: Ass Marianne Jansson
Inskriven:1996-04-18 kl: 10:50
Handl. p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Enhet: 2ONEBROTTSPLATS
Områdeskod: 990000000000 BUDAPEST


BROTTSTID

Fredag 1996-04-12 22:30BROTT/HÄNDELSE 02:30
Brottkod: 0402
Antal: 1

Olaga hot


SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:n

SKÄLIGEN MISSTÄNKT:


ANMÄLARE:

ÖVRIGT: Fritext

VITTNE:

BILAGOR:


FRITEXT

HÄNDELSE:

besökte restaurang Gundel i Budapest tillsammans med övrig personal från AB.

När sitter vid bordet kommer den misstänkte fram och säger till "Du är död".

Efter det så sätter sig den misstänkte och äter tillsammans med sina arbetskamrater.

har blivit hotad förr, men har inte gjort någon polisanmälan för det har inte funnits. Men det gör det nu.

Den misstänkte är också vapenfixerad.

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Polismyndigheten i Stockholms län

ANMÄLAN

Arbetskopia
1996-04-18 11:35
0201-- 96 Sida:. 1..


Anm. upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Dnr: 0201-- 96

Enhet: ZONE
Myndighetskod: 0201

Anmälningsdatum: 1996-04-18 kl: 10:50

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Upptagen av: Ass Marianne Jansson
Inskriven av: Ass Marianne Jansson
Inskriven:1996-04-18 kl: 10:50
Handl. p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Enhet: 2ONEBROTTSPLATS
Områdeskod: 990000000000 BUDAPEST


BROTTSTID

Fredag 1996-04-12 22:30BROTT/HÄNDELSE 02:30
Brottkod: 0402
Antal: 1

Olaga hot


SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:n

SKÄLIGEN MISSTÄNKT:


ANMÄLARE:

ÖVRIGT: Fritext

VITTNE:

BILAGOR:


FRITEXT

HÄNDELSE:

besökte restaurang Gundel i Budapest tillsammans med övrig personal från AB.

När sitter vid bordet kommer den misstänkte fram och säger till "Du är död".

Efter det så sätter sig den misstänkte och äter tillsammans med sina arbetskamrater.

har blivit hotad förr, men har inte gjort någon polisanmälan för det har inte funnits. Men det gör det nu.

Den misstänkte är också vapenfixerad.

ANMÄLAN
Polismyndigheten i Stockholms län

Arbetskopia
1996-04-18 11:36
0201- - 96
Sida: 2

MÅLSÄGANDETfn. Bostad 08-
Tfn.arb: 08-
Arbetsplats:
Försäkringsbolag:
Brottsofferjour:
Rättsintyg:
Övriga anteckningar:VITTNEArbetsplats: AB
Tfn.arb: 08-

Övriga anteckningar:SKÄLIGEN MISSTÄNKT PERSONMedborgarskap:
Tfn. bostad:
Tfn. arbete:
Arbetsplats: AB Övriga anteckningar:SLUT

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

ANMÄLAN
Polismyndigheten i Stockholms län

Arbetskopia
1996-04-18 11:36
0201- - 96
Sida: 2

MÅLSÄGANDETfn. Bostad 08-
Tfn.arb: 08-
Arbetsplats:
Försäkringsbolag:
Brottsofferjour:
Rättsintyg:
Övriga anteckningar:VITTNEArbetsplats: AB
Tfn.arb: 08-

Övriga anteckningar:SKÄLIGEN MISSTÄNKT PERSONMedborgarskap:
Tfn. bostad:
Tfn. arbete:
Arbetsplats: AB Övriga anteckningar:SLUT

dnr: K-92032-96

Inne i hotellrum så är även den misstänkte.

Då ställer sig den misstänkte, upp och skriker

"Om du visste vad jag har gjort. Hade jag dödat Palme, så hade jag väl också dödat hans fru. Så passa dej jävligt väl."

Vid tillfället var den misstänkte salongsberusad.

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-04-18 D11614-17 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

dnr: K-92032-96

Inne i hotellrum så är även den misstänkte.

Då ställer sig den misstänkte, upp och skriker

"Om du visste vad jag har gjort. Hade jag dödat Palme, så hade jag väl också dödat hans fru. Så passa dej jävligt väl."

Vid tillfället var den misstänkte salongsberusad.