wpu.nu

Uppslag:D11614-07

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-08-30 21:50
Avslutat
1990-08-30 22:15


Protokoll fört vid förhör med snickaren
.


Anställd vid

Förhöret hållet på polisstationen i Östersund torsdagen 1990-08-30 21:50 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Uppgiftslämnaren (UL)  underrättas om att det till Palmeutredningen har inkommit uppgifter om viss verksamhet inom Brunflo skytteförening och att man därstädes ska ha något som kallas "Magnumklubb" enligt de inkomna uppgifterna.

 UL  hörs därför om omständigheterna kring detta.

Inledningsvis så uppger han att han är medlem i nämnda förening, således Brunflo skytteförening sedan fem till sju år. Han kan vid förhörstillfället inte precisera årtalet närmare.

Skytteföreningen är uppdelad i flera sektioner och dessa är Magnumsektion, svartkrutssektion, gevärssektion, finpistol/grovpistolsektion och troligtvis också en luftpistolsektion.

För egen del så skjuter  UL  grovpistol på bana och fält, liksom även med finpistol.

Han skjuter även med Magnumrevolvrar och det som Magnumsektionen ägnar sig åt är metallsilhuettskytte mot olika djurfigurer på avstånd mellan 50 - 200 meter och man använder sig då av, som uttrycket gör gällande, av Magnumrevolvrar.

Han uppger i sammanhanget att det på vissa håll i landet även förekommer fältskytte för Magnumvapen, dock inte inom Brunflo skytteförening än så länge.

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör med snickaren
.


Anställd vid

Förhöret hållet på polisstationen i Östersund torsdagen 1990-08-30 21:50 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Uppgiftslämnaren (UL)  underrättas om att det till Palmeutredningen har inkommit uppgifter om viss verksamhet inom Brunflo skytteförening och att man därstädes ska ha något som kallas "Magnumklubb" enligt de inkomna uppgifterna.

 UL  hörs därför om omständigheterna kring detta.

Inledningsvis så uppger han att han är medlem i nämnda förening, således Brunflo skytteförening sedan fem till sju år. Han kan vid förhörstillfället inte precisera årtalet närmare.

Skytteföreningen är uppdelad i flera sektioner och dessa är Magnumsektion, svartkrutssektion, gevärssektion, finpistol/grovpistolsektion och troligtvis också en luftpistolsektion.

För egen del så skjuter  UL  grovpistol på bana och fält, liksom även med finpistol.

Han skjuter även med Magnumrevolvrar och det som Magnumsektionen ägnar sig åt är metallsilhuettskytte mot olika djurfigurer på avstånd mellan 50 - 200 meter och man använder sig då av, som uttrycket gör gällande, av Magnumrevolvrar.

Han uppger i sammanhanget att det på vissa håll i landet även förekommer fältskytte för Magnumvapen, dock inte inom Brunflo skytteförening än så länge.

Utöver Magnumrevolvrar så används även vid Magnumskytte Mausergevär som är omgjorda,

Han tillfrågas vad Magnumsektionen kallas eller benämns inom skytteföreningen och bland dess medlemmar, varvid han säger att det uttryck man där använder är Magnumsektion.

På fråga om man använde ordet "Magnumklubb", svarar han att han inte själv har hört talas om det bland medlemmar eller i skyttesammanhang. Han kan tänka sig att utomstående möjligen kan använda sig av sådant uttryck.

Han tror sig också kunna tänka att andra föreningar i området, som till en början, när Magnumsektionen inom Brunflo skytteförening bildades såg lite "snett" på den verksamheten då de tyckte att det rörde sig om för grova vapen.

 UL  uppger dock att på senare tid har även andra föreningar börjat att ägna sig åt Magnumskytte.

 UL  har själv skjutit eller ägnat sig åt Magnumskytte sedan han blev medlem i klubben, liksom åt fin- och grovpistolskytte i övrigt.

För egen del innehar han en 357 Magnum Colt King Cobra, vilken han innehaft uppskattningsvis i 1 1/2 till 2 år.

På fråga därom uppger han att han aldrig innehaft eller ägt en Smith & Wesson 357 Magnum.

 UL  tillfrågas även om han har hört några extremt politiska åsikter eller uttryck uttalas bland medlemmarna i skytteföreningen, men uppger att han aldrig vid något tillfälle hört sådant.

Ej heller har han vid något tillfälle bland medlemmarna hört några hatiska omdömmen om socialdemokraterna eller Olof Palme.

Han uppger i det sammanhanget att det man pratade om medlemmar emellan på banan och vid skjuttävlingar liksom träningar, det är resultat, olika vapentyper och laddningar.

På fråga om han har hört uttrycket "AGAG", svarar han att han aldrig har hört detta uttryck, varken inom skytteföreningen i Brunflo eller någon annanstans.

Han tillfrågas om han kan tänka sig vad dessa initialer står för, men svarar att han inte har någon uppfattning därom.

Han upplyses då om att det står för något som ska heta "Action Group Arla Gryning", men uppger därefter att han inte har hört något sådant vid något tillfälle.

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Utöver Magnumrevolvrar så används även vid Magnumskytte Mausergevär som är omgjorda,

Han tillfrågas vad Magnumsektionen kallas eller benämns inom skytteföreningen och bland dess medlemmar, varvid han säger att det uttryck man där använder är Magnumsektion.

På fråga om man använde ordet "Magnumklubb", svarar han att han inte själv har hört talas om det bland medlemmar eller i skyttesammanhang. Han kan tänka sig att utomstående möjligen kan använda sig av sådant uttryck.

Han tror sig också kunna tänka att andra föreningar i området, som till en början, när Magnumsektionen inom Brunflo skytteförening bildades såg lite "snett" på den verksamheten då de tyckte att det rörde sig om för grova vapen.

 UL  uppger dock att på senare tid har även andra föreningar börjat att ägna sig åt Magnumskytte.

 UL  har själv skjutit eller ägnat sig åt Magnumskytte sedan han blev medlem i klubben, liksom åt fin- och grovpistolskytte i övrigt.

För egen del innehar han en 357 Magnum Colt King Cobra, vilken han innehaft uppskattningsvis i 1 1/2 till 2 år.

På fråga därom uppger han att han aldrig innehaft eller ägt en Smith & Wesson 357 Magnum.

 UL  tillfrågas även om han har hört några extremt politiska åsikter eller uttryck uttalas bland medlemmarna i skytteföreningen, men uppger att han aldrig vid något tillfälle hört sådant.

Ej heller har han vid något tillfälle bland medlemmarna hört några hatiska omdömmen om socialdemokraterna eller Olof Palme.

Han uppger i det sammanhanget att det man pratade om medlemmar emellan på banan och vid skjuttävlingar liksom träningar, det är resultat, olika vapentyper och laddningar.

På fråga om han har hört uttrycket "AGAG", svarar han att han aldrig har hört detta uttryck, varken inom skytteföreningen i Brunflo eller någon annanstans.

Han tillfrågas om han kan tänka sig vad dessa initialer står för, men svarar att han inte har någon uppfattning därom.

Han upplyses då om att det står för något som ska heta "Action Group Arla Gryning", men uppger därefter att han inte har hört något sådant vid något tillfälle.

Han tillägger i det sammanhanget att den enda tanke som far genom hans huvud när han hör initialerna uttalade är Kombattskytte och då han ombeds att förtydliga detta så säger han att om man säger Kombatt så är det liktydigt med stridsskytte.

Det är således endast en tanke som far genom honom när han hör uttrycket Action Group Arla Gryning.

 UL  tillfrågas även om några personer, bl.a. en och när han hör namnet så vill han minnas att det är någon person som är medlem eller varit medlem i föreningen, således Brunflo skytteförening och att det var någon som han svagt kan minnas höll på med någon form av data.

 UL  förevisas ett foto på och han bekräftar då att det är den personen som han tänkt på.

Denne person har  UL  endast träffat på skyttebanan i Brunflo och som han kan minnas det så ägnade sig uteslutande åt svartkrut, möjligen säger att också i viss mån ägnade sig åt finpistolskytte, men han är ej helt säker därom.

 UL  har aldrig sett ägna sig åt Magnumskytte eller skytte med grovpistol.

Han omtalar också att det måste vara ganska länge sedan han såg nämnda vid skjutbanan.

 UL  känner inte till något om politiska åsikter.

Han tillfrågas också om en , varvid han uppger att det är en person han känner mycket väl och som han även umgås privat med och som han räknar som en kompis.

är även han medlem i skytteföreningen och han ägnar sig åt såväl fin- som grovpistolskytte liksom Magnumskytte.

har ingen uppfattning om politiska åsikter och han har aldrig hört honom yttra något i den riktningen.

Samma sak gäller beträffande tidigare nämnde , att han har aldrig hört denne yttra något i politiska sammanhang.

Beträffande så uppger  UL  på förfrågan därom att arbetar vid i Östersund och vad hans syssla där består av tror  UL  är att han är ute och lagar länk- och relästationer.

Han tillfrågas även om sin kännedom om en person vid namn och när han hör detta namn så säger han sig inte känna till denna person över

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Han tillägger i det sammanhanget att den enda tanke som far genom hans huvud när han hör initialerna uttalade är Kombattskytte och då han ombeds att förtydliga detta så säger han att om man säger Kombatt så är det liktydigt med stridsskytte.

Det är således endast en tanke som far genom honom när han hör uttrycket Action Group Arla Gryning.

 UL  tillfrågas även om några personer, bl.a. en och när han hör namnet så vill han minnas att det är någon person som är medlem eller varit medlem i föreningen, således Brunflo skytteförening och att det var någon som han svagt kan minnas höll på med någon form av data.

 UL  förevisas ett foto på och han bekräftar då att det är den personen som han tänkt på.

Denne person har  UL  endast träffat på skyttebanan i Brunflo och som han kan minnas det så ägnade sig uteslutande åt svartkrut, möjligen säger att också i viss mån ägnade sig åt finpistolskytte, men han är ej helt säker därom.

 UL  har aldrig sett ägna sig åt Magnumskytte eller skytte med grovpistol.

Han omtalar också att det måste vara ganska länge sedan han såg nämnda vid skjutbanan.

 UL  känner inte till något om politiska åsikter.

Han tillfrågas också om en , varvid han uppger att det är en person han känner mycket väl och som han även umgås privat med och som han räknar som en kompis.

är även han medlem i skytteföreningen och han ägnar sig åt såväl fin- som grovpistolskytte liksom Magnumskytte.

har ingen uppfattning om politiska åsikter och han har aldrig hört honom yttra något i den riktningen.

Samma sak gäller beträffande tidigare nämnde , att han har aldrig hört denne yttra något i politiska sammanhang.

Beträffande så uppger  UL  på förfrågan därom att arbetar vid i Östersund och vad hans syssla där består av tror  UL  är att han är ute och lagar länk- och relästationer.

Han tillfrågas även om sin kännedom om en person vid namn och när han hör detta namn så säger han sig inte känna till denna person över

huvud taget. Han säger sig aldrig ha hört talas om namnet och kan därför inte uttala sig något om honom.

Slutligen tillfrågas  UL  om vad han själv gjorde 1986-02-28 , varvid han till en början uppger att han inte i dag har något minne därav.

Han tillfrågas då om vad han gjorde 1986-03-01 och säger då att det var väl då man hörde talas om att Olof Palme hade mördats.

Samtidigt erinrar han sig då att han och hans familj som då bodde på i Brunflo hade fått en vattenläcka i lägenheten och hade tvingats att tillfälligt flytta hem till hans föräldrar i Brunflo.

Han minns då att man just den 28:e tog med sig vissa saker från sin egen lägenhet och att de därefter låg över hos hans föräldrar.

Han vill också minnas att han väcktes på morgonen 1986-03-01 av sin sambo, , som då berättade för honom att hon via nyheter, antingen på radio eller tv, hört att Olof Palme hade mördats.

Därefter kunde han själv ta del av den information om mordet som lämnades av massmedia.

Förhöret indikterat efter konceptanteckningar, vilka har upplästs för och godkänts av  UL .

Förhöret avslutat klockan 22:15 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
krinsp

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 2150 D11614-07 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

huvud taget. Han säger sig aldrig ha hört talas om namnet och kan därför inte uttala sig något om honom.

Slutligen tillfrågas  UL  om vad han själv gjorde 1986-02-28 , varvid han till en början uppger att han inte i dag har något minne därav.

Han tillfrågas då om vad han gjorde 1986-03-01 och säger då att det var väl då man hörde talas om att Olof Palme hade mördats.

Samtidigt erinrar han sig då att han och hans familj som då bodde på i Brunflo hade fått en vattenläcka i lägenheten och hade tvingats att tillfälligt flytta hem till hans föräldrar i Brunflo.

Han minns då att man just den 28:e tog med sig vissa saker från sin egen lägenhet och att de därefter låg över hos hans föräldrar.

Han vill också minnas att han väcktes på morgonen 1986-03-01 av sin sambo, , som då berättade för honom att hon via nyheter, antingen på radio eller tv, hört att Olof Palme hade mördats.

Därefter kunde han själv ta del av den information om mordet som lämnades av massmedia.

Förhöret indikterat efter konceptanteckningar, vilka har upplästs för och godkänts av  UL .

Förhöret avslutat klockan 22:15 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
krinsp