wpu.nu

Uppslag:D11614-22

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2001-09-14
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Omreg från D6750-14
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-26 15:45
Avslutat
1993-10-26 16:00


Protokoll fört vid telefonförhör med  Uppgiftslämnaren (UL) , -
bor.


Förhöret hållet tisdagen 1993-10-26 15:45 då  UL  befann befann sig på sitt arbete.

Förhörsledare: krinsp Sören Morberg
Förhörsvittne; ej tillgängligt

 UL  underrättades om att hon skulle höras angående sin bekantskap med
som en tid under 1986 arbetade för .

 UL  förklarade genast att hon inte närmare kände denne , som hon sammanlagt träffade vid 3 - 4 tillfällen.

 UL  var vid den här tiden 1986 gift med som då var VD för  SEMCON  Väst, ett dataföretag i Göteborg.

 UL  kommer däremot ihåg tillfället, då hon första gången blev presenterad för , some just börjat sin anställning hos Väst.

Det var i samband med att ett annat dataföretag i Göteborg IDK bjöd in medarbetarna i Väst till en fest, "party" som avhölls i en källarlokal bakom Gustav Adolfs Torg i Göteborg 1986-02-28 .

Makarna anlände till festen någon gång mellan 19:00-20:00 på kvällen och for omkring klockan 02:00 hem till Kungsbacka vid 02:00-tiden.

satt vid samma bord som makarna och en flicka som arbetade åt Väst.

Det var inte fler anställda på Väst vid det här tillfället.

 UL  är helt säker på att det var den här kvällen, då hon morgonen efter eller möjligen under taxiresan hem fick veta att Olof Palme blivit mördad i Stockholm.

 UL  minns också bl a för att det var första gången hon träffade honom.

stannade åtminstone fram till klockan 01:00 den 1 mars 1986, det är  UL  helt säker på.

Pol-1993-10-26 1545 D11614-22 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-10-26 1545 D11614-22 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid telefonförhör med  Uppgiftslämnaren (UL) , -
bor.


Förhöret hållet tisdagen 1993-10-26 15:45 då  UL  befann befann sig på sitt arbete.

Förhörsledare: krinsp Sören Morberg
Förhörsvittne; ej tillgängligt

 UL  underrättades om att hon skulle höras angående sin bekantskap med
som en tid under 1986 arbetade för .

 UL  förklarade genast att hon inte närmare kände denne , som hon sammanlagt träffade vid 3 - 4 tillfällen.

 UL  var vid den här tiden 1986 gift med som då var VD för  SEMCON  Väst, ett dataföretag i Göteborg.

 UL  kommer däremot ihåg tillfället, då hon första gången blev presenterad för , some just börjat sin anställning hos Väst.

Det var i samband med att ett annat dataföretag i Göteborg IDK bjöd in medarbetarna i Väst till en fest, "party" som avhölls i en källarlokal bakom Gustav Adolfs Torg i Göteborg 1986-02-28 .

Makarna anlände till festen någon gång mellan 19:00-20:00 på kvällen och for omkring klockan 02:00 hem till Kungsbacka vid 02:00-tiden.

satt vid samma bord som makarna och en flicka som arbetade åt Väst.

Det var inte fler anställda på Väst vid det här tillfället.

 UL  är helt säker på att det var den här kvällen, då hon morgonen efter eller möjligen under taxiresan hem fick veta att Olof Palme blivit mördad i Stockholm.

 UL  minns också bl a för att det var första gången hon träffade honom.

stannade åtminstone fram till klockan 01:00 den 1 mars 1986, det är  UL  helt säker på.