wpu.nu

Uppslag:D11614-06-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11614-06-A
Registrerat
1989-05-16
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Registerslagning avseende
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-04-21 00:00
Avslutat


Slagning beträffande:


CKR AB Utfärdat i Z-län,

CBR Fordon saknas

PBR Förekommer ej

ASP Notistyp:

ISP


APE Förekommer ej

NPN Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Pol-1989-04-21 D11614-06-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-04-21 D11614-06-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Slagning beträffande:


CKR AB Utfärdat i Z-län,

CBR Fordon saknas

PBR Förekommer ej

ASP Notistyp:

ISP


APE Förekommer ej

NPN Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Maskat foto

(D11614-00-A)

Pol-1989-04-21 D11614-06-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-04-21 D11614-06-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Maskat foto

(D11614-00-A)