wpu.nu

Uppslag:D11614-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-06-16
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Telefontips 1989-06-07 13:05

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-08-30 18:55
Avslutat
1990-08-30 18:15


I

Protokoll fört vid Arbetsplats:

För tillfälligt studerande

sund, tfn 063vid Birka Folkhögskola i Ås, vilket han beräknar hålla på med fram till årets slut. Förhöret hållet på polisstation i Östersund torsdagen den 30 augusti 1990 med början kl. 18.55.

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson Förhörsvittne: Ej tillgängligt

underrättas om att han skall höras med anledning av att det till Palmeutredningen inkommit uppgifter, vari det omnämns Brunflo skytteförening och en Magnumklubb där, samt uppgifter om en organisation eller liknande vid förkortningen "AGAG". I uppgifterna omnämns även

uppger på fråga därom att han aldrig har varit medlem i Brunflo skytteförening. Däremot har han fram till för fem år sedan varit medlem i Östersunds jaktskytteklubb. Numera är han verksam inom Hemvärnet samt inom FBU. Han uppger dock att han har varit intresserad av vapen och att det då framför allt har rört sig om militära vapen. Han har aldrig innehaft någon revolver men däremot hade han för några år sedan en pistol av finska fabrikatet Leiti, men denna hade han endast som samlarföremål. Där utöver innehar han jaktgevär.

uppger att han inte känner någon i Brunflo skytteförening. Åtminstone inte någon som han kan namnge. Han säger sig aldrig ha hört talas om Magnumklubb, varken i någon skytteförening eller annars.

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 4-45 sidorna 33-35.pdf

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 4-45 sidorna 33-35.pdf

I

Protokoll fört vid Arbetsplats:

För tillfälligt studerande

sund, tfn 063vid Birka Folkhögskola i Ås, vilket han beräknar hålla på med fram till årets slut. Förhöret hållet på polisstation i Östersund torsdagen den 30 augusti 1990 med början kl. 18.55.

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson Förhörsvittne: Ej tillgängligt

underrättas om att han skall höras med anledning av att det till Palmeutredningen inkommit uppgifter, vari det omnämns Brunflo skytteförening och en Magnumklubb där, samt uppgifter om en organisation eller liknande vid förkortningen "AGAG". I uppgifterna omnämns även

uppger på fråga därom att han aldrig har varit medlem i Brunflo skytteförening. Däremot har han fram till för fem år sedan varit medlem i Östersunds jaktskytteklubb. Numera är han verksam inom Hemvärnet samt inom FBU. Han uppger dock att han har varit intresserad av vapen och att det då framför allt har rört sig om militära vapen. Han har aldrig innehaft någon revolver men däremot hade han för några år sedan en pistol av finska fabrikatet Leiti, men denna hade han endast som samlarföremål. Där utöver innehar han jaktgevär.

uppger att han inte känner någon i Brunflo skytteförening. Åtminstone inte någon som han kan namnge. Han säger sig aldrig ha hört talas om Magnumklubb, varken i någon skytteförening eller annars.

Han tillfrågas även om en person vid namn aldrig har hört talas om personen ifråga.

Han informeras då om att det står för "Action Group Arla Gryning", men säger sig åter aldrig ha hört talas om det och kan inte förstå varmed det

Han tillfrågas huruvida han hört uttrycket "AGAG", men säger sig inte veta vad detta är och säger sig aldrig ha hört talas om det. Han tillfrågas om han har någon uppfattning om vad bokstäverna kan stå för, men säger att han inte har Han tillfrågas huruvida han känner någon person vid namn

varvid han uppger att han ej gör detta. I vart fall så känner han inte personen till namn, men utesluter inte att om han skulle få se personen så kanske han kan tänkas känna igenom honom. Det är dock ingen person som han umgås eller har umgåtts med.

Tillfrågad om en

så uppger han till en början att han inte känner någon sådan, men efter en liten stunds funderande så nämner han att han har en arbetskollega vid i Östersund som heter

och är omkring 55 år gammal. Någon annan sig inte känna.

säger han

och uppger att han

Slutligen tillfrågas om vad han själv gjorde fredagen den 28 februari 1986. Han kan inte vid förhörstillfället erinra sig vad han just då gjorde, men är säker på att han var i Östersund. Han är ensamstående och han håller för troligt att han befann sig i sin bostad och, som han säger, tog någon grogg och någon öl eftersom det var en fredag. Dagen efter, således den 1 mars 1986, så hörde han på sex- eller sjunyheterna att Olof Palme hade skadats på något sätt och egna tankar vid första tillfället var då att Olof

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 4-45 sidorna 33-35.pdf

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 4-45 sidorna 33-35.pdf

Han tillfrågas även om en person vid namn aldrig har hört talas om personen ifråga.

Han informeras då om att det står för "Action Group Arla Gryning", men säger sig åter aldrig ha hört talas om det och kan inte förstå varmed det

Han tillfrågas huruvida han hört uttrycket "AGAG", men säger sig inte veta vad detta är och säger sig aldrig ha hört talas om det. Han tillfrågas om han har någon uppfattning om vad bokstäverna kan stå för, men säger att han inte har Han tillfrågas huruvida han känner någon person vid namn

varvid han uppger att han ej gör detta. I vart fall så känner han inte personen till namn, men utesluter inte att om han skulle få se personen så kanske han kan tänkas känna igenom honom. Det är dock ingen person som han umgås eller har umgåtts med.

Tillfrågad om en

så uppger han till en början att han inte känner någon sådan, men efter en liten stunds funderande så nämner han att han har en arbetskollega vid i Östersund som heter

och är omkring 55 år gammal. Någon annan sig inte känna.

säger han

och uppger att han

Slutligen tillfrågas om vad han själv gjorde fredagen den 28 februari 1986. Han kan inte vid förhörstillfället erinra sig vad han just då gjorde, men är säker på att han var i Östersund. Han är ensamstående och han håller för troligt att han befann sig i sin bostad och, som han säger, tog någon grogg och någon öl eftersom det var en fredag. Dagen efter, således den 1 mars 1986, så hörde han på sex- eller sjunyheterna att Olof Palme hade skadats på något sätt och egna tankar vid första tillfället var då att Olof

Förhöret avslutat kl. 18.15.

Östersund som van

Lau. The Auckinou

Jan-Åke Andersson krinsp

کہا

Palme kanske hade omkommit i någon olycka. Strax därefter och i fortsatta nyhetssändningar så fick han klart för sig att Olof Palme hade skjutits.

Förhöret indikterat efter förda konceptanteckningar, vilka lästs upp för och godkänts av

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 4-45 sidorna 33-35.pdf

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubbensidorna 4-45 sidorna 33-35.pdf

Förhöret avslutat kl. 18.15.

Östersund som van

Lau. The Auckinou

Jan-Åke Andersson krinsp

کہا

Palme kanske hade omkommit i någon olycka. Strax därefter och i fortsatta nyhetssändningar så fick han klart för sig att Olof Palme hade skjutits.

Förhöret indikterat efter förda konceptanteckningar, vilka lästs upp för och godkänts av
Förhör
Kort sammanfattning
Telefontips
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 13:05
Avslutat


Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utriainen.

Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro.

Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande.

Har konstiga kontakter.

Utriainen har tidigare bott i Östersund.

Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.

Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

- - - - -
AA

Kan anknyta till: D6750-D

Pol-1989-06-07 1305 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 1305 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utriainen.

Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro.

Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande.

Har konstiga kontakter.

Utriainen har tidigare bott i Östersund.

Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.

Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

- - - - -
AA

Kan anknyta till: D6750-D
Förhör
Kort sammanfattning
Utredningsanteckning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-06-10 00:00
Avslutat


POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Söderort, Närpolisen Skärholmen Att: Poligassistent Irina Paulsson

Unr.

Ärendenr:

K- 96

1976 -06-14

AKSESRINA! RO'ISIN

U I REDNINGSANTECKNING

Vid samtal med målsågarenframgick det att trendet är fel brottsrubricerat. Han har INTE känt någon direkt fara för sitt liv eller hälsa. Brottet skall vara ofredande.ville inte prata om detta ärende eftersom den misstänkte ar arbetskamrat med honom.sade att mannen hotat även andra på företaget.uppgav vidare att man har haft samtal med mannen om detta problem.sade att mannen har problem, ville inte uppgiva vilka problem mannen har/haft. När jag pratade medupptäckte jag att han inte ville beryttade om några närmare detaljer om detta ärende.föreslog att ärendet skulle läggas ned eftersom avsikten Inte varitatt ärendet skulle f81jag upp vid event, rättegång.godtog ändring av brottskoden, samt att ärendet avskrivas pga brott inte kan styrkas,

Stockholm den 10 juni 1996

an!

Polwassistent Irine Raulsson

Pol-1996-06-10 D11614-00-X Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-06-10 D11614-00-X Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Söderort, Närpolisen Skärholmen Att: Poligassistent Irina Paulsson

Unr.

Ärendenr:

K- 96

1976 -06-14

AKSESRINA! RO'ISIN

U I REDNINGSANTECKNING

Vid samtal med målsågarenframgick det att trendet är fel brottsrubricerat. Han har INTE känt någon direkt fara för sitt liv eller hälsa. Brottet skall vara ofredande.ville inte prata om detta ärende eftersom den misstänkte ar arbetskamrat med honom.sade att mannen hotat även andra på företaget.uppgav vidare att man har haft samtal med mannen om detta problem.sade att mannen har problem, ville inte uppgiva vilka problem mannen har/haft. När jag pratade medupptäckte jag att han inte ville beryttade om några närmare detaljer om detta ärende.föreslog att ärendet skulle läggas ned eftersom avsikten Inte varitatt ärendet skulle f81jag upp vid event, rättegång.godtog ändring av brottskoden, samt att ärendet avskrivas pga brott inte kan styrkas,

Stockholm den 10 juni 1996

an!

Polwassistent Irine Raulsson
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


samt annat gods med noggrann ev hallpunkter for tider och samt bedömning av trovärdighet och ev sprit- ) Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utrianen. Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro. Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande. Harkonstiga kontakter. Utrianen har tidigare bott i Östersund. Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.vbad Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

AA

Pol-1989-06-07 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

samt annat gods med noggrann ev hallpunkter for tider och samt bedömning av trovärdighet och ev sprit- ) Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utrianen. Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro. Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande. Harkonstiga kontakter. Utrianen har tidigare bott i Östersund. Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.vbad Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

AA