wpu.nu

Uppslag:D11614-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-06-16
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Telefontips 1989-06-07 13:05

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Telefontips
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 13:05
Avslutat


Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utriainen.

Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro.

Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande.

Har konstiga kontakter.

Utriainen har tidigare bott i Östersund.

Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.

Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

- - - - -
AA

Kan anknyta till: D6750-D

Pol-1989-06-07 1305 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 1305 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utriainen.

Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro.

Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande.

Har konstiga kontakter.

Utriainen har tidigare bott i Östersund.

Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.

Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

- - - - -
AA

Kan anknyta till: D6750-D
Förhör
Kort sammanfattning
Utredningsanteckning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-06-10 00:00
Avslutat


POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Söderort, Närpolisen Skärholmen Att: Poligassistent Irina Paulsson

Unr.

Ärendenr:

K- 96

1976 -06-14

AKSESRINA! RO'ISIN

U I REDNINGSANTECKNING

Vid samtal med målsågarenframgick det att trendet är fel brottsrubricerat. Han har INTE känt någon direkt fara för sitt liv eller hälsa. Brottet skall vara ofredande.ville inte prata om detta ärende eftersom den misstänkte ar arbetskamrat med honom.sade att mannen hotat även andra på företaget.uppgav vidare att man har haft samtal med mannen om detta problem.sade att mannen har problem, ville inte uppgiva vilka problem mannen har/haft. När jag pratade medupptäckte jag att han inte ville beryttade om några närmare detaljer om detta ärende.föreslog att ärendet skulle läggas ned eftersom avsikten Inte varitatt ärendet skulle f81jag upp vid event, rättegång.godtog ändring av brottskoden, samt att ärendet avskrivas pga brott inte kan styrkas,

Stockholm den 10 juni 1996

an!

Polwassistent Irine Raulsson

Pol-1996-06-10 D11614-00-X Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-06-10 D11614-00-X Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Söderort, Närpolisen Skärholmen Att: Poligassistent Irina Paulsson

Unr.

Ärendenr:

K- 96

1976 -06-14

AKSESRINA! RO'ISIN

U I REDNINGSANTECKNING

Vid samtal med målsågarenframgick det att trendet är fel brottsrubricerat. Han har INTE känt någon direkt fara för sitt liv eller hälsa. Brottet skall vara ofredande.ville inte prata om detta ärende eftersom den misstänkte ar arbetskamrat med honom.sade att mannen hotat även andra på företaget.uppgav vidare att man har haft samtal med mannen om detta problem.sade att mannen har problem, ville inte uppgiva vilka problem mannen har/haft. När jag pratade medupptäckte jag att han inte ville beryttade om några närmare detaljer om detta ärende.föreslog att ärendet skulle läggas ned eftersom avsikten Inte varitatt ärendet skulle f81jag upp vid event, rättegång.godtog ändring av brottskoden, samt att ärendet avskrivas pga brott inte kan styrkas,

Stockholm den 10 juni 1996

an!

Polwassistent Irine Raulsson
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


samt annat gods med noggrann ev hallpunkter for tider och samt bedömning av trovärdighet och ev sprit- ) Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utrianen. Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro. Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande. Harkonstiga kontakter. Utrianen har tidigare bott i Östersund. Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.vbad Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

AA

Pol-1989-06-07 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-00 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

samt annat gods med noggrann ev hallpunkter for tider och samt bedömning av trovärdighet och ev sprit- ) Anonym uppger att det kan vara värt att kontrollera Utrianen. Ture som bor Kungsgatan 58 A, Örebro. Utriainen har extrem politisk uppfattning och skall vara vapensmed eller liknande. Harkonstiga kontakter. Utrianen har tidigare bott i Östersund. Anonym kan inte lämna några konkreta belägg för sina påståenden utan tycker bara att polisen bör undersöka Utriainen i Palme-utredningen.vbad Vill ej framträda med namn. Allt ger sig själv menar anonym.

AA