wpu.nu

Uppslag:D11614-05-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11614-05-A
Registrerat
1989-05-16
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Annan dokumenttyp
Kort sammanfattning
Maskerat foto avseende Ture Utriainen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


І.

3.

/SSHad

Pol-1989-06-07 D11614-05-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-05-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

І.

3.

/SSHad
Annan dokumenttyp
Kort sammanfattning
Registerslagning avseende Ture Utriainen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-04-21 00:00
AvslutatSlagning beträffande:  Ture Utriainen 
CKR AB Utfärdat i Z-län, 1981-01-19
CBR / 1988
PBR Förekommer ej
ASP Förekommer ej
ISP Förekommer ej
APE Innehar pass
L Ö: Blå HFÄ: Mellanblond
NPN Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Pol-1989-04-21 D11614-05-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-04-21 D11614-05-A Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf


Slagning beträffande:  Ture Utriainen 
CKR AB Utfärdat i Z-län, 1981-01-19
CBR / 1988
PBR Förekommer ej
ASP Förekommer ej
ISP Förekommer ej
APE Innehar pass
L Ö: Blå HFÄ: Mellanblond
NPN Förekommer med adress som ovan. Ogift.