wpu.nu

Uppslag:D11614-21

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2001-09-14
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Omreg från D6750-13
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Brev
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-18 00:00
Avslutat


Uppföljning av spaningstips D 6750.

, har efter förhöret 1993-10-05 själv tagit kontakt med sin tidigare arbetsgivare i Göteborg för att därigenom få klarhet i var han befann sig 1986-02-28 .

Idag 1993-10-18 erhöll jag en kopia av ett brev från denne , som efter samråd med sin f.d. nu kommer ihåg att befann sig i Göteborg på ett "partaj".

Kopia av brevet bifogas.

Pol-1993-10-18 D11614-21 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-10-18 D11614-21 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Uppföljning av spaningstips D 6750.

, har efter förhöret 1993-10-05 själv tagit kontakt med sin tidigare arbetsgivare i Göteborg för att därigenom få klarhet i var han befann sig 1986-02-28 .

Idag 1993-10-18 erhöll jag en kopia av ett brev från denne , som efter samråd med sin f.d. nu kommer ihåg att befann sig i Göteborg på ett "partaj".

Kopia av brevet bifogas.

SEMCON


1993-10-13

JAHA , min käre bror, några större minneskonstnärer är vi väl inte varken du eller jag, vad nu detta kan bero på. Det var nästan pinsamt att konstatera när Sören Morberg ringde att undertecknad knappt kunde komma ihåg vilket år den ödesdigra händelsen inträffade.


MEN, det man inte har i huvudet får man ha i benen eller i bensintanken eller som i mitt fall i hustrun.

Efter att ha konsulterat min ex-hustru, , angående din prekära belägenhet står det nu helt klart att under den aktuella mordkvällen befann sig på partaj i Göteborg tillsammans med ett antal glada IDK:are samt undertecknad med ex.

Partajet pågick åtminstone till midnatt och därmed torde väl den saken vara helt klar.

ANLEDNINGEN till att omedelbart och mycket klart mindes dessa förhållanden är att det var första gången hon träffade den oförglömlige och att hon/vi morgonen efter detta partaj fick höra om Palmemordet på radionyheterna.

Faktum är att till och med mitt eget minne klarnade upp när hon hade vänligheten att upplysa mig om dessa fakta.

I övrigt har och jag ett mycket gott förhållande idag, lyckligt skilda som det heter, med nya respektive samboförhållanden och stor ömsesidig respekt.

Ungarna har vuxit till sig () och Väst har av någon anledning gått kräftgång rejält sedan jag sålde ut och lämnade VD-posten i februari 1990.

Numera är jag utbildningschef på det högst utmärkta teknikkonsultföretaget med HK i Göteborg och du kan nå mig på jobbet eller fax. Det vore faktiskt kul att få höra om dina göranden och låtanden (?) sedan din tid på - jag har ju faktiskt dig att tacka för "upptäckten" av ZZ TOP!

Ser fram emot en ny kontakt under vilken lämpliga omständigheter kan upprättas för utbyte av allt möjligt utom politiska åsikter.

Still got the blues,

Pol-1993-10-18 D11614-21 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-10-18 D11614-21 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

SEMCON


1993-10-13

JAHA , min käre bror, några större minneskonstnärer är vi väl inte varken du eller jag, vad nu detta kan bero på. Det var nästan pinsamt att konstatera när Sören Morberg ringde att undertecknad knappt kunde komma ihåg vilket år den ödesdigra händelsen inträffade.


MEN, det man inte har i huvudet får man ha i benen eller i bensintanken eller som i mitt fall i hustrun.

Efter att ha konsulterat min ex-hustru, , angående din prekära belägenhet står det nu helt klart att under den aktuella mordkvällen befann sig på partaj i Göteborg tillsammans med ett antal glada IDK:are samt undertecknad med ex.

Partajet pågick åtminstone till midnatt och därmed torde väl den saken vara helt klar.

ANLEDNINGEN till att omedelbart och mycket klart mindes dessa förhållanden är att det var första gången hon träffade den oförglömlige och att hon/vi morgonen efter detta partaj fick höra om Palmemordet på radionyheterna.

Faktum är att till och med mitt eget minne klarnade upp när hon hade vänligheten att upplysa mig om dessa fakta.

I övrigt har och jag ett mycket gott förhållande idag, lyckligt skilda som det heter, med nya respektive samboförhållanden och stor ömsesidig respekt.

Ungarna har vuxit till sig () och Väst har av någon anledning gått kräftgång rejält sedan jag sålde ut och lämnade VD-posten i februari 1990.

Numera är jag utbildningschef på det högst utmärkta teknikkonsultföretaget med HK i Göteborg och du kan nå mig på jobbet eller fax. Det vore faktiskt kul att få höra om dina göranden och låtanden (?) sedan din tid på - jag har ju faktiskt dig att tacka för "upptäckten" av ZZ TOP!

Ser fram emot en ny kontakt under vilken lämpliga omständigheter kan upprättas för utbyte av allt möjligt utom politiska åsikter.

Still got the blues,