wpu.nu

Uppslag:D11614-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11614-00-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-08-30 18:55
Avslutat
1990-08-30 18:15


Protokoll fört vid förhör med , -


.

Arbetsplats:
i Östersund,
tfn 063-.

För tillfälligt studerande vid Birka Folkhögskola i Ås, vilket han beräknar hålla på med fram till årets slut.

Förhöret hållet på polisstation i Östersund torsdagen 1990-08-30 18:55 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Uppgiftlämnaren (UL)  underrättas om att han skall höras med anledning av att det till Palmeutredningen inkommit uppgifter, vari det omnämns Brunflo skytteförening och en Magnumklubb där, samt uppgifter om en organisation eller liknande vid förkortningen "AGAG".

I uppgifterna omnämns även .

 UL  uppger på fråga därom att han aldrig har varit medlem i Brunflo skytteförening.

Däremot har han fram till för fem år sedan varit medlem i Östersunds jaktskytteklubb.

Numera är han verksam inom Hemvärnet samt inom FBU.

Han uppger dock att han har varit intresserad av vapen och att det då framför allt har rört sig om militära vapen.

Han har aldrig innehaft någon revolver men däremot hade han för några år sedan en pistol av finska fabrikatet Leiti, men denna hade han endast som samlarföremål. Där utöver innehar han jaktgevär.

 UL  uppger att han inte känner någon i Brunflo skytteförening. Åtminstone inte någon som han kan namnge.

Han säger sig aldrig ha hört talas om Magnumklubb, varken i någon skytteförening eller annars.

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör med , -


.

Arbetsplats:
i Östersund,
tfn 063-.

För tillfälligt studerande vid Birka Folkhögskola i Ås, vilket han beräknar hålla på med fram till årets slut.

Förhöret hållet på polisstation i Östersund torsdagen 1990-08-30 18:55 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Uppgiftlämnaren (UL)  underrättas om att han skall höras med anledning av att det till Palmeutredningen inkommit uppgifter, vari det omnämns Brunflo skytteförening och en Magnumklubb där, samt uppgifter om en organisation eller liknande vid förkortningen "AGAG".

I uppgifterna omnämns även .

 UL  uppger på fråga därom att han aldrig har varit medlem i Brunflo skytteförening.

Däremot har han fram till för fem år sedan varit medlem i Östersunds jaktskytteklubb.

Numera är han verksam inom Hemvärnet samt inom FBU.

Han uppger dock att han har varit intresserad av vapen och att det då framför allt har rört sig om militära vapen.

Han har aldrig innehaft någon revolver men däremot hade han för några år sedan en pistol av finska fabrikatet Leiti, men denna hade han endast som samlarföremål. Där utöver innehar han jaktgevär.

 UL  uppger att han inte känner någon i Brunflo skytteförening. Åtminstone inte någon som han kan namnge.

Han säger sig aldrig ha hört talas om Magnumklubb, varken i någon skytteförening eller annars.

Han tillfrågas huruvida han hört uttrycket "AGAG", men säger sig inte veta vad detta är och säger sig aldrig ha hört talas om det.

Han tillfrågas om han har någon uppfattning om vad bokstäverna kan stå för, men säger att han inte har det. Han informeras då om att det står för "Action Group Arla Gryning", men säger sig åter aldrig ha hört talas om det och kan inte förstå varmed det

Han tillfrågas huruvida han känner någon person vid namn , varvid han uppger att han ej gör detta. I vart fall så känner han inte personen till namn, men utesluter inte att om han skulle få se personen så kanske han kan tänkas känna igenom honom. Det är dock ingen person som han umgås eller har umgåtts med.

Tillfrågad om en , så uppger han till en början att han inte känner någon sådan, men efter en liten stunds funderande så nämner han att han har en arbetskollega vid i Östersund som heter och är omkring 55 år gammal. Någon annan säger han sig inte känna.

Han tillfrågas även om en person vid namn och uppger att han aldrig har hört talas om personen ifråga.

Slutligen tillfrågas om vad han själv gjorde fredagen 1986-02-28 .

Han kan inte vid förhörstillfället erinra sig vad han just då gjorde, men är säker på att han var i Östersund.

Han är ensamstående och han håller för troligt att han befann sig i sin bostad och, som han säger, tog någon grogg och någon öl eftersom det var en fredag.

Dagen efter, således 1986-03-01 , så hörde han på sex- eller sjunyheterna att Olof Palme hade skadats på något sätt och dött.

 UL  egna tankar vid första tillfället var då att Olof

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Han tillfrågas huruvida han hört uttrycket "AGAG", men säger sig inte veta vad detta är och säger sig aldrig ha hört talas om det.

Han tillfrågas om han har någon uppfattning om vad bokstäverna kan stå för, men säger att han inte har det. Han informeras då om att det står för "Action Group Arla Gryning", men säger sig åter aldrig ha hört talas om det och kan inte förstå varmed det

Han tillfrågas huruvida han känner någon person vid namn , varvid han uppger att han ej gör detta. I vart fall så känner han inte personen till namn, men utesluter inte att om han skulle få se personen så kanske han kan tänkas känna igenom honom. Det är dock ingen person som han umgås eller har umgåtts med.

Tillfrågad om en , så uppger han till en början att han inte känner någon sådan, men efter en liten stunds funderande så nämner han att han har en arbetskollega vid i Östersund som heter och är omkring 55 år gammal. Någon annan säger han sig inte känna.

Han tillfrågas även om en person vid namn och uppger att han aldrig har hört talas om personen ifråga.

Slutligen tillfrågas om vad han själv gjorde fredagen 1986-02-28 .

Han kan inte vid förhörstillfället erinra sig vad han just då gjorde, men är säker på att han var i Östersund.

Han är ensamstående och han håller för troligt att han befann sig i sin bostad och, som han säger, tog någon grogg och någon öl eftersom det var en fredag.

Dagen efter, således 1986-03-01 , så hörde han på sex- eller sjunyheterna att Olof Palme hade skadats på något sätt och dött.

 UL  egna tankar vid första tillfället var då att Olof

Palme kanske hade omkommit i någon olycka.

Strax därefter och i fortsatta nyhetssändningar så fick han klart för sig att Olof Palme hade skjutits.

Förhöret indikterat efter förda konceptanteckningar, vilka lästs upp för och godkänts av  UL 

Förhöret avslutat klockan 18:15 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
krinsp

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1855 D11614-00-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Palme kanske hade omkommit i någon olycka.

Strax därefter och i fortsatta nyhetssändningar så fick han klart för sig att Olof Palme hade skjutits.

Förhöret indikterat efter förda konceptanteckningar, vilka lästs upp för och godkänts av  UL 

Förhöret avslutat klockan 18:15 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
krinsp