wpu.nu

Uppslag:D11614-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-08-30 15:30
Avslutat
1990-08-30 16:10


Protokoll fört vid förhör med -

boende
Anställd:

Förhöret hållet på polisstationen i Östersund torsdagen 1990-08-30 15:30 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

 Uppgiftslämnaren (UL)  hörs med anledning av att det i uppgifter till Palmeutredningen inkommit uppgifter om att medlemmar i Brunflo skytteförening finns ingående i något som kallas Magnumklubben därstädes, liksom att tillsammans med några andra namngivna personer eventuellt skulle tillhöra någon organisation eller grupp som benämner sig "AGAG", uttytt till Action Group Arla Gryning.

 UL  berättar att han blev medlem i Brunflo skytteförening hösten 1984 och att han fortfarande är aktiv i föreningen.

Efter något år - troligtvis hösten 1985 - så fick han även styrelseuppdrag såsom sekreterare och revisor och vilka han innehaft fram till dagens datum.

Brunflo skytteförening har flera undersektioner och dessa är följande: gevärsskytte, pistol/sportskytte, svartkrutskytte, Magnumskytte och en ungdomssektion.

Beträffande Magnumsektionen så har denna ett 30-tal medlemmar i dag och  UL  uppskattar att antalet varit ungefär detsamma under de år han själv varit medlem i föreningen.

Beträffande de olika undersektionerna så var det så tidigare fram till för ett år sedan att man hade sin egen styrelse, men i dag är det så att det finns en styrelseledamot med huvudansvar för varje sektion.

 UL  har själv varit sekreterare i Magnumsektionen, men efter hand så har han blivit sekreterare för huvudföreningen, eftersom han har betraktats som en drivande kraft inom föreningsverksamheten.

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör med -

boende
Anställd:

Förhöret hållet på polisstationen i Östersund torsdagen 1990-08-30 15:30 .

Förhörsledare: Krinsp Jan-Åke Andersson

 Uppgiftslämnaren (UL)  hörs med anledning av att det i uppgifter till Palmeutredningen inkommit uppgifter om att medlemmar i Brunflo skytteförening finns ingående i något som kallas Magnumklubben därstädes, liksom att tillsammans med några andra namngivna personer eventuellt skulle tillhöra någon organisation eller grupp som benämner sig "AGAG", uttytt till Action Group Arla Gryning.

 UL  berättar att han blev medlem i Brunflo skytteförening hösten 1984 och att han fortfarande är aktiv i föreningen.

Efter något år - troligtvis hösten 1985 - så fick han även styrelseuppdrag såsom sekreterare och revisor och vilka han innehaft fram till dagens datum.

Brunflo skytteförening har flera undersektioner och dessa är följande: gevärsskytte, pistol/sportskytte, svartkrutskytte, Magnumskytte och en ungdomssektion.

Beträffande Magnumsektionen så har denna ett 30-tal medlemmar i dag och  UL  uppskattar att antalet varit ungefär detsamma under de år han själv varit medlem i föreningen.

Beträffande de olika undersektionerna så var det så tidigare fram till för ett år sedan att man hade sin egen styrelse, men i dag är det så att det finns en styrelseledamot med huvudansvar för varje sektion.

 UL  har själv varit sekreterare i Magnumsektionen, men efter hand så har han blivit sekreterare för huvudföreningen, eftersom han har betraktats som en drivande kraft inom föreningsverksamheten.

I början då han blev medlem så började han att skjuta med finpistol men efter hand så har han även kommit att skjuta med grovpistol och han har även skjutit och skjuter med Magnumrevolvrar.

Tillfrågad om vad det är för speciellt med Magnumsektionen så uppger  UL  att detta avser skytte med Magnumvapen och att man då skjuter mot metallsilhuetter på olika avstånd. I viss mån förekommer också fältskytte för dessa vapen.

Han tillfrågas också om Magnumsektionen internt bland medlemmar benämnas Magnumklubb, men uppger att så inte är fallet.

Inom föreningen så används ordet Magnumsektion och han uppfattar eller kan tänka sig att det möjligen kan vara allmänheten som på något sätt använder sig av ordet Magnumklubb.

 UL  tillfrågas också om han hört ordet "AGAG", men han ställer sig helt frågande och har inte någon som helst aning om vad det ska vara för någonting.

Han upplyses då om att förkortningen ska stå för "Action Group Arla Gryning", men han kan inte erinra sig att han över huvud taget har hört tales om detta vid något tillfälle, varken inom Brunflo skytteförening eller någon annanstans.

Hans spontana reaktion när han hör ordet är "att det låter som någon hemlig eller militär eller polisiär organisation".

 UL  tillfrågas vidare om han under sin tid som medlem i skytteföreningen har kommit i kontakt med någon som haft någon extrem politisk åsikt åt endera hållet eller som har visat något hat gentemot socialdemokraterna eller Olof Palme.

Han uppger då att han aldrig har hört något sådant och uppger att innan mordet på Olof Palme så var det väldigt lugnt och stabilt inom föreningen men efter mordet så har medlemmarna känt mer eller mindre olust då man har börjat ifrågasätta skytte och man har gjort utredningar om olika vapen och det ena med det andra enligt

Således har han aldrig hört några politiska diskussioner eller politiska yttringar eller åsikter i samband med verksamheten inom skytteföreningen, utan det man talar om när man träffas det är skytte och hur man laddar och hur resultaten har blivit m.m.

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

I början då han blev medlem så började han att skjuta med finpistol men efter hand så har han även kommit att skjuta med grovpistol och han har även skjutit och skjuter med Magnumrevolvrar.

Tillfrågad om vad det är för speciellt med Magnumsektionen så uppger  UL  att detta avser skytte med Magnumvapen och att man då skjuter mot metallsilhuetter på olika avstånd. I viss mån förekommer också fältskytte för dessa vapen.

Han tillfrågas också om Magnumsektionen internt bland medlemmar benämnas Magnumklubb, men uppger att så inte är fallet.

Inom föreningen så används ordet Magnumsektion och han uppfattar eller kan tänka sig att det möjligen kan vara allmänheten som på något sätt använder sig av ordet Magnumklubb.

 UL  tillfrågas också om han hört ordet "AGAG", men han ställer sig helt frågande och har inte någon som helst aning om vad det ska vara för någonting.

Han upplyses då om att förkortningen ska stå för "Action Group Arla Gryning", men han kan inte erinra sig att han över huvud taget har hört tales om detta vid något tillfälle, varken inom Brunflo skytteförening eller någon annanstans.

Hans spontana reaktion när han hör ordet är "att det låter som någon hemlig eller militär eller polisiär organisation".

 UL  tillfrågas vidare om han under sin tid som medlem i skytteföreningen har kommit i kontakt med någon som haft någon extrem politisk åsikt åt endera hållet eller som har visat något hat gentemot socialdemokraterna eller Olof Palme.

Han uppger då att han aldrig har hört något sådant och uppger att innan mordet på Olof Palme så var det väldigt lugnt och stabilt inom föreningen men efter mordet så har medlemmarna känt mer eller mindre olust då man har börjat ifrågasätta skytte och man har gjort utredningar om olika vapen och det ena med det andra enligt

Således har han aldrig hört några politiska diskussioner eller politiska yttringar eller åsikter i samband med verksamheten inom skytteföreningen, utan det man talar om när man träffas det är skytte och hur man laddar och hur resultaten har blivit m.m.

Han tillfrågas också om han i sin tjänst vid har kommit i kontakt med den , vilket han bestämt säger att han inte har gjort.

Han arbetar och har arbetat vid en sektion inom som handhar transmission av teletrafiken mellan olika orter.

I samband med sådant arbete och där man använder sig av olika mätinstrument så kan det vid något slumpmässigt tillfälle ha hänt att man kan komma in på ett samtal, men detta har man och inte han haft något som helst intresse av.

Han betonar att det är slumpmässigt som han råkar komma in och att det är sådant som kan hända vilken abonnent som helst.

 UL  tillfrågas också huruvida han känner en person vid namn och han uppger därvid att denne tidigare var medlem i Brunflo skytteförening, men att denne skulle ha flyttat till Örebro och  UL  vet i dag inte om han fortfarande är medlem i föreningen.

var en svartkrutsskytt och möjligen, enligt kunde han ägna sig något åt finpistol, men han är något osäker därom.

Såsom  UL  uppfattade så var han enbart svartkrutsskytt.

hade inga som helst uppdrag i föreningen och han känner honom endast som medlem och då i sin roll som sekreterare.

 UL  hade inte något som helst privat umgänge med och han har ingen uppfattning om den sistnämndes politiska uppfattning.

 UL  nämner i det sammanhanget att han inte kände mer än han hade lärt känna eller har lärt känna undertecknad i samband med förhöret.

Beträffande , så uppger  UL  att han känner honom mycket väl och att denne har varit medlem i klubben sedan 1983/84 och att det var denne som initierade  UL  själv att bli medlem.

är fortfarande aktiv i föreningen och en duktig skytt. har tidigare ägnat sig åt Magnumskytte, således siluettskytte, men ägnar sig i dag inte någonting åt detta.

Han ägnar sig istället åt nationellt fältskytte för pistol, såväl fin- som grovpistol. Beträffande så uppger  UL  att de två har umgåtts mycket inom skytte, men de har även hållit på med modellflyg, bilar, fiske m.m. och de har ofta åkt tillsammans när de har varit på olika tävlingar.

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Han tillfrågas också om han i sin tjänst vid har kommit i kontakt med den , vilket han bestämt säger att han inte har gjort.

Han arbetar och har arbetat vid en sektion inom som handhar transmission av teletrafiken mellan olika orter.

I samband med sådant arbete och där man använder sig av olika mätinstrument så kan det vid något slumpmässigt tillfälle ha hänt att man kan komma in på ett samtal, men detta har man och inte han haft något som helst intresse av.

Han betonar att det är slumpmässigt som han råkar komma in och att det är sådant som kan hända vilken abonnent som helst.

 UL  tillfrågas också huruvida han känner en person vid namn och han uppger därvid att denne tidigare var medlem i Brunflo skytteförening, men att denne skulle ha flyttat till Örebro och  UL  vet i dag inte om han fortfarande är medlem i föreningen.

var en svartkrutsskytt och möjligen, enligt kunde han ägna sig något åt finpistol, men han är något osäker därom.

Såsom  UL  uppfattade så var han enbart svartkrutsskytt.

hade inga som helst uppdrag i föreningen och han känner honom endast som medlem och då i sin roll som sekreterare.

 UL  hade inte något som helst privat umgänge med och han har ingen uppfattning om den sistnämndes politiska uppfattning.

 UL  nämner i det sammanhanget att han inte kände mer än han hade lärt känna eller har lärt känna undertecknad i samband med förhöret.

Beträffande , så uppger  UL  att han känner honom mycket väl och att denne har varit medlem i klubben sedan 1983/84 och att det var denne som initierade  UL  själv att bli medlem.

är fortfarande aktiv i föreningen och en duktig skytt. har tidigare ägnat sig åt Magnumskytte, således siluettskytte, men ägnar sig i dag inte någonting åt detta.

Han ägnar sig istället åt nationellt fältskytte för pistol, såväl fin- som grovpistol. Beträffande så uppger  UL  att de två har umgåtts mycket inom skytte, men de har även hållit på med modellflyg, bilar, fiske m.m. och de har ofta åkt tillsammans när de har varit på olika tävlingar.

 UL  beskriver som en mycket lugn och seriös person. Han känner inte till något om hans politiska uppfattning. Han har inte heller hört uttala några politiska antydningar och har icke hört några extrema åsikter åt det ena eller andra hållet från dennes sida.

Beträffande en , uppger  UL  att han över huvud taget inte känner någon sådan person.

Enligt  UL  kan denne i vart fall inte ha varit medlem i föreningen de senaste fem åren sedan han själv var med där, då han i sin roll som sekreterare borde ha känt igen ett så pass ovanligt namn.  UL  vet således inte över huvud taget vem denna person är.

Slutligen tillfrågas han om vad han själv gjorde 1986-02-28 och uppger därvid att han mycket väl vet detta då han var tillsammans med en tjej som han sedan ett år stadigvarande håller ihop med, även om de inte har flyttat tillsammans.

De var således på bio den aktuella kvällen och efter bion så åkte  de  ut till något som heter Tages Grill på Frösön och därifrån åkte de vidare till flickans bostad som då var  på  Frösövägen.

Han vill minnas att de kom till flickans bostad omkring midnatt och inne i hennes lägenhet så hade  UL  satt på radion. Han uppfattade dock att det var någon dålig musik och kanske någon form av sorgemusik, varför han stängde av den.

Han stannade därefter kvar någon timma på natten för att senare återvända hem till sin bostad i Brunflo, således samma bostad som han innehar i dag.

På morgonen, uppskattningsvis vid 07:30 -tiden, blev han väckt av sin mamma då hon kom och skrek att Olof Palme hade mördats. Därefter tog han själv del av nyhetssändningar om mordet.

Förhöret indikterat efter förda konceptanteckningar, vilka har upplästs för och godkänts av  UL .

Förhöret avslutat klockan 16:10 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
Krinsp

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-08-30 1530 D11614-05 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

 UL  beskriver som en mycket lugn och seriös person. Han känner inte till något om hans politiska uppfattning. Han har inte heller hört uttala några politiska antydningar och har icke hört några extrema åsikter åt det ena eller andra hållet från dennes sida.

Beträffande en , uppger  UL  att han över huvud taget inte känner någon sådan person.

Enligt  UL  kan denne i vart fall inte ha varit medlem i föreningen de senaste fem åren sedan han själv var med där, då han i sin roll som sekreterare borde ha känt igen ett så pass ovanligt namn.  UL  vet således inte över huvud taget vem denna person är.

Slutligen tillfrågas han om vad han själv gjorde 1986-02-28 och uppger därvid att han mycket väl vet detta då han var tillsammans med en tjej som han sedan ett år stadigvarande håller ihop med, även om de inte har flyttat tillsammans.

De var således på bio den aktuella kvällen och efter bion så åkte  de  ut till något som heter Tages Grill på Frösön och därifrån åkte de vidare till flickans bostad som då var  på  Frösövägen.

Han vill minnas att de kom till flickans bostad omkring midnatt och inne i hennes lägenhet så hade  UL  satt på radion. Han uppfattade dock att det var någon dålig musik och kanske någon form av sorgemusik, varför han stängde av den.

Han stannade därefter kvar någon timma på natten för att senare återvända hem till sin bostad i Brunflo, således samma bostad som han innehar i dag.

På morgonen, uppskattningsvis vid 07:30 -tiden, blev han väckt av sin mamma då hon kom och skrek att Olof Palme hade mördats. Därefter tog han själv del av nyhetssändningar om mordet.

Förhöret indikterat efter förda konceptanteckningar, vilka har upplästs för och godkänts av  UL .

Förhöret avslutat klockan 16:10 .

Östersund som ovan


(Namnteckning)
Jan-Åke Andersson
Krinsp