wpu.nu

Uppslag:D11614-18

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1996-08-27
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 600-96
Uppslagsanteckningar (wpu)





Uppslag i samma avsnitt:





Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


Ри

Till:

Från:

1

TELEFAX från Polismyndigheten

i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Närpolisområde Skärholmen

V

Lars Jonsson Kristina Eliasson

Tel 40+2338

Antal sidor (inkl denna).

Kur

2

Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 STOCKHOLM Tel 08-401 00 00

Meddelande: 960613 t. 13.-20

чик акс

Fax 012309

Här kommer utrednings Inteckninge som kommer att ligga till grund for att jag skriver as avendet. MUM,

Chr. Jag

ADRESY

1936-06-13

Jur.

IMINALPOLIS

Söderorts polismästarditrikt Farstaplan 2

123 47 FARSTA

Tel 08-401 20 00

18% -06-1

RKSKng

4121

INTO CEN

om

9.6.

Polisen

Stockholms Pan

27-96 Had D

Pol-1989-06-07 D11614-18 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-18 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Ри

Till:

Från:

1

TELEFAX från Polismyndigheten

i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Närpolisområde Skärholmen

V

Lars Jonsson Kristina Eliasson

Tel 40+2338

Antal sidor (inkl denna).

Kur

2

Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 STOCKHOLM Tel 08-401 00 00

Meddelande: 960613 t. 13.-20

чик акс

Fax 012309

Här kommer utrednings Inteckninge som kommer att ligga till grund for att jag skriver as avendet. MUM,

Chr. Jag

ADRESY

1936-06-13

Jur.

IMINALPOLIS

Söderorts polismästarditrikt Farstaplan 2

123 47 FARSTA

Tel 08-401 20 00

18% -06-1

RKSKng

4121

INTO CEN

om

9.6.

Polisen

Stockholms Pan

27-96 Had D

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Söderort, Närpolisen Skärholmen Att: Poligassistent Irina Paulsson

Ärendenr: K

96

1996-06-10

2474

1 Unr.

Stockholm den 10 uni 1996

Milano Ma

je..

Poltsassistent Irine Paulsson

1976 -06 1 4

MAYDON & NOHY

UTREDNINGSANTECKNING

/:

framgick det att ärendet

Vid samtal med målsägaren är fel brottsrubricerat.

Han har INTE känt någon direkt fara för sitt liv eller hälsa. Brottet skall vara ofredande.

MINALPOLISEN

ville inte prata om detta ärende eftersom den misstänkte ar arbetskamrat med honom. sade. att mannen hotat även andra på företaget.

uppgav vidare att man har haft samtal med mannen om detta problem. sade att mannen har problem, ville inte uppgiva vilka problem mannen har/haft. När jag pratade med upptäckte jag att han inte ville berättade om några närmare detaljer om detta ärende.

godtog ändring av brottskoden, samt att ärendet avskrivas pga brott inte kan styrkas.

föresl@g att ärendet skulle läggas ned eftersom avsikten inte varitatt ärendet skulle följas upp vid event, rättegång.

Pol-1989-06-07 D11614-18 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-18 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Söderort, Närpolisen Skärholmen Att: Poligassistent Irina Paulsson

Ärendenr: K

96

1996-06-10

2474

1 Unr.

Stockholm den 10 uni 1996

Milano Ma

je..

Poltsassistent Irine Paulsson

1976 -06 1 4

MAYDON & NOHY

UTREDNINGSANTECKNING

/:

framgick det att ärendet

Vid samtal med målsägaren är fel brottsrubricerat.

Han har INTE känt någon direkt fara för sitt liv eller hälsa. Brottet skall vara ofredande.

MINALPOLISEN

ville inte prata om detta ärende eftersom den misstänkte ar arbetskamrat med honom. sade. att mannen hotat även andra på företaget.

uppgav vidare att man har haft samtal med mannen om detta problem. sade att mannen har problem, ville inte uppgiva vilka problem mannen har/haft. När jag pratade med upptäckte jag att han inte ville berättade om några närmare detaljer om detta ärende.

godtog ändring av brottskoden, samt att ärendet avskrivas pga brott inte kan styrkas.

föresl@g att ärendet skulle läggas ned eftersom avsikten inte varitatt ärendet skulle följas upp vid event, rättegång.




Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-06-13 13:20
Avslutat


TELEFAX från Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Närpolisområde Skärholmen

Till: Lars Jonsson

Från: Kristina Eliasson YKK/ÅKL

Tel: 401 23 38 Fax: 401 23 09

Antal sidor (inkl denna). 2



Meddelande:

1996-06-13 klockan 13:20

Här kommer utredningsanteckningen som kommer att ligger till grund för att jag skriver av ärendet.

MVH/

(Signatur oläslig)


Polismyndigheten i Stockholms län
106 75 STOCKHOLM
Tel 08-401 00 00

Söderorts polismästarditrikt
Farstaplan 2
123 47 FARSTA
Tel 08-401 20 00

Pol-1996-06-13 D11614-18 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1996-06-13 D11614-18 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

TELEFAX från Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Närpolisområde Skärholmen

Till: Lars Jonsson

Från: Kristina Eliasson YKK/ÅKL

Tel: 401 23 38 Fax: 401 23 09

Antal sidor (inkl denna). 2



Meddelande:

1996-06-13 klockan 13:20

Här kommer utredningsanteckningen som kommer att ligger till grund för att jag skriver av ärendet.

MVH/

(Signatur oläslig)


Polismyndigheten i Stockholms län
106 75 STOCKHOLM
Tel 08-401 00 00

Söderorts polismästarditrikt
Farstaplan 2
123 47 FARSTA
Tel 08-401 20 00