wpu.nu

Uppslag:D11614-07-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11614-07-B
Registrerat
1990-09-17
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 88-90
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Fotostatkopia av körkort
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-09-13 00:00
Avslutat


TRAFIKSÄKERHETSVERKET
KONTROLLSEKTIONEN


Datum: 1990-09-13


Diarienr: 88/90

Jan-Åke Andersson, Krinsp
Rikskriminalen, RK-A2
Box 12256
102 26 STOCKHOLM


FÖLJEMEDDELANDE
Härmed översänds fotostatkopi al X88XXv enligt Er beställning .......

Med vänlig hälsning


(Namnteckning)
Britt Ivanov

Pol-1990-09-13 D11614-07-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-13 D11614-07-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

TRAFIKSÄKERHETSVERKET
KONTROLLSEKTIONEN


Datum: 1990-09-13


Diarienr: 88/90

Jan-Åke Andersson, Krinsp
Rikskriminalen, RK-A2
Box 12256
102 26 STOCKHOLM


FÖLJEMEDDELANDE
Härmed översänds fotostatkopi al X88XXv enligt Er beställning .......

Med vänlig hälsning


(Namnteckning)
Britt Ivanov

PERMIS DE CONDUIRE

KÖRKORT S SVERIGE

TSV 660


1. Efternamn
TSV,701 88 ÖREBRO!

5. Utf. av TRAFIKSÄKERHETSVERKET

6. I STRÄNGNAS

7. Gäller till 1991-05-05

8. Klass AB***
Nr.

Villkor


Z563

ele

ADRESS:

Pol-1990-09-13 D11614-07-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1990-09-13 D11614-07-B Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

PERMIS DE CONDUIRE

KÖRKORT S SVERIGE

TSV 660


1. Efternamn
TSV,701 88 ÖREBRO!

5. Utf. av TRAFIKSÄKERHETSVERKET

6. I STRÄNGNAS

7. Gäller till 1991-05-05

8. Klass AB***
Nr.

Villkor


Z563

ele

ADRESS: