wpu.nu

Uppslag:D11614-08

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-07-18
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


Identifiering önskas av en organisation vid namn AGAG vilket är en förkortning av Action Group Arla Gryning.

Organisationen skall i dagligt tal kallas för Magnumklubben.

Ovannämnda organisation är omnämnd i brev till krinsp Ulf Norlin på RK-A2.

Enligt brevskrivaren,  Ulf Lingärde , består denna grupp av elitskyttar som har som målsättning att likvidera sådana som Palme.

Anknytning: Uppslag:D6750-00-I

Pol-1989-07-18 D11614-08 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-07-18 D11614-08 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Identifiering önskas av en organisation vid namn AGAG vilket är en förkortning av Action Group Arla Gryning.

Organisationen skall i dagligt tal kallas för Magnumklubben.

Ovannämnda organisation är omnämnd i brev till krinsp Ulf Norlin på RK-A2.

Enligt brevskrivaren,  Ulf Lingärde , består denna grupp av elitskyttar som har som målsättning att likvidera sådana som Palme.

Anknytning: Uppslag:D6750-00-I