wpu.nu

Uppslag:D11614-11

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-09-13
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 78-90
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Vapenregisterkort
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-07 00:00
Avslutat


%0

Zidni

90 09-07

7

Personnummer, alla fornamn (tilltalsnamnet markeras)Postadress (utdelningsadress, postnummer, ontsadress)Ändam31

Målskjutning

Ammunition hylslängd - Tillverkningsnummer . 5,6 x 150 mm ,piplängd 7)" . 10,9 mm (444)

Målskjutning

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum

Anteckningar om overlåtelse, ändring av ändamål mm, Diarienummer

datum, licensnummer, myndighet Östersund Avyttrat t Tandsbyns Cykel o 1984-10-19 Motor 861103Östersund Tillskriven 850508, vapnet

1984-10-19 lei utköpt inom 6 mårÖstersund 1985-07-26

Avyttr- tillOstersund

Tillskriven 860414, vapnet e 1985-07-26

utköpt inom 6 månMålskjutning

(kapad pipa) . 6,5 x 55 mm. 8,1 mm (32)

Målskjutning

Målskjutning

. 10,9 m 7.44)

Östersund

Tillskriven 860414, vapnet e 1985-07-26utköpt ingn 6 mån

Tidigare kort finns

. 29.06.

110 000 ex. 79 032 Liber Tryck 973893

Sarskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Pol-1989-06-07 D11614-11 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-11 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

%0

Zidni

90 09-07

7

Personnummer, alla fornamn (tilltalsnamnet markeras)Postadress (utdelningsadress, postnummer, ontsadress)Ändam31

Målskjutning

Ammunition hylslängd - Tillverkningsnummer . 5,6 x 150 mm ,piplängd 7)" . 10,9 mm (444)

Målskjutning

Tillståndsmyndighet Tillståndsdatum

Anteckningar om overlåtelse, ändring av ändamål mm, Diarienummer

datum, licensnummer, myndighet Östersund Avyttrat t Tandsbyns Cykel o 1984-10-19 Motor 861103Östersund Tillskriven 850508, vapnet

1984-10-19 lei utköpt inom 6 mårÖstersund 1985-07-26

Avyttr- tillOstersund

Tillskriven 860414, vapnet e 1985-07-26

utköpt inom 6 månMålskjutning

(kapad pipa) . 6,5 x 55 mm. 8,1 mm (32)

Målskjutning

Målskjutning

. 10,9 m 7.44)

Östersund

Tillskriven 860414, vapnet e 1985-07-26utköpt ingn 6 mån

Tidigare kort finns

. 29.06.

110 000 ex. 79 032 Liber Tryck 973893

Sarskild forvarings. föreskrift meddelad

VAPENREGISTERKORT

Porsonnummer, alla lornamn tilltalsnamnot markeras)Postadress fuldelningsadress, postnummes, ortsadress)Ammunition

och hylslängd - Tillverkningsnummer

Yillatándomyndighet Tillståndsdolum Diorienummer

Antockningar om överldtolss. andring av endomal mm. datum, licensnummer, myndighet

Andamál

Målskjutning

5

Östersund 1989-06-21 GÖstersund 1990-06-29 J.357 Magnum King. Cobra6,5x55 mm. 5,7x43 mm och 12/70Jakt

/

Jakt

3

Tidigoro kort finns

Särskild förvarings. fôroskritt meddelod

. 81-08. 110 000 ox. ALLE 400 81 073

VAPENREGISTEAKORT

Pol-1989-06-07 D11614-11 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-11 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Porsonnummer, alla lornamn tilltalsnamnot markeras)Postadress fuldelningsadress, postnummes, ortsadress)Ammunition

och hylslängd - Tillverkningsnummer

Yillatándomyndighet Tillståndsdolum Diorienummer

Antockningar om överldtolss. andring av endomal mm. datum, licensnummer, myndighet

Andamál

Målskjutning

5

Östersund 1989-06-21 GÖstersund 1990-06-29 J.357 Magnum King. Cobra6,5x55 mm. 5,7x43 mm och 12/70Jakt

/

Jakt

3

Tidigoro kort finns

Särskild förvarings. fôroskritt meddelod

. 81-08. 110 000 ox. ALLE 400 81 073

VAPENREGISTEAKORT

میکنند

Anteckningar om överlåtelso. andeing av ändamål mm, dulum, licensnummer, myndighet

Ammunition

Tillstandsmyndighet hylstängd

Tillstandsdatum Tillverkningsnummer

Andam31

Diarienummer gevär -halvautomat Målskjutning Ostegunt . 12

1985-07-26Avyttr t4

Målskjutning

Duplettlicens

1-89. Utfärdad 1989-07-11.

9 non5,6 x 15R mmÖstersund

1986-05-16Ostersund 870311Målskjutning

4 4

Målskjutning Östersund

870311Östersund Halskjutning 1987-04-27Duplettlicens89. Utfärdad

402-07-14 AuftriUmed

(kápad pipa mauser) x 55 mm 211,4 manB 70 -halvautynnt 12/70 Beretta G6,5x55 mm11

Jak

Ustersund 880808

Jakt.

Avyttrat 90-06-19 till

Pol-1989-06-07 D11614-11 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1989-06-07 D11614-11 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

میکنند

Anteckningar om överlåtelso. andeing av ändamål mm, dulum, licensnummer, myndighet

Ammunition

Tillstandsmyndighet hylstängd

Tillstandsdatum Tillverkningsnummer

Andam31

Diarienummer gevär -halvautomat Målskjutning Ostegunt . 12

1985-07-26Avyttr t4

Målskjutning

Duplettlicens

1-89. Utfärdad 1989-07-11.

9 non5,6 x 15R mmÖstersund

1986-05-16Ostersund 870311Målskjutning

4 4

Målskjutning Östersund

870311Östersund Halskjutning 1987-04-27Duplettlicens89. Utfärdad

402-07-14 AuftriUmed

(kápad pipa mauser) x 55 mm 211,4 manB 70 -halvautynnt 12/70 Beretta G6,5x55 mm11

Jak

Ustersund 880808

Jakt.

Avyttrat 90-06-19 till