wpu.nu

Uppslag:E63-04-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-04-D
Registrerat
2018-06-05
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-01-08 inkommer med komplettering till sitt CV-
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Brev
Kort sammanfattning
Handskrivet brev om start av klubb, med komplettering till sitt CV
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-01-05 00:00
Avslutat


Polisen
Box 12256
102 26 Stockholm

2018-01-05


Angående PALME-utredningen
(Förhöret dags dato)


Beträffande undertecknads CV önskar jag komplettera med mitt uppdrag som när jag startade klubben.

Med vänlig hälsning
 Ulf Waltré 


Screenshot 20210616-045811 Chrome.jpg

Pol-2018-01-08 E63-04-D Meddelande till PU ang. något CV (inkommet.pdf

Pol-2018-01-08 E63-04-D Meddelande till PU ang. något CV (inkommet.pdf

Polisen
Box 12256
102 26 Stockholm

2018-01-05


Angående PALME-utredningen
(Förhöret dags dato)


Beträffande undertecknads CV önskar jag komplettera med mitt uppdrag som när jag startade klubben.

Med vänlig hälsning
 Ulf Waltré 


Screenshot 20210616-045811 Chrome.jpg