wpu.nu

Uppslag:E63-10

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-10
Registrerat
2018-04-09
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-04-09 Anmälningar i RAR avseende och .
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Ansökning om RAR uppgifter ang Stig Engström
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-04-09 00:00
Avslutat


Polisen

Datum 2018-04-09 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA Peter Steude

Anmälningar från RAR avseende StigEngström

H

Vid kontroll i RAR, Stockholms län, återfinns fyra stycken anmälningar där StigEngström förekommer.

2 P

Bifogat denna PM återfinns svar på förfrågan till arkivet.

Peter Steude Insp/utredare

Pol-2018-04-09 E63-10.pdf

Pol-2018-04-09 E63-10.pdf

Polisen

Datum 2018-04-09 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA Peter Steude

Anmälningar från RAR avseende StigEngström

H

Vid kontroll i RAR, Stockholms län, återfinns fyra stycken anmälningar där StigEngström förekommer.

2 P

Bifogat denna PM återfinns svar på förfrågan till arkivet.

Peter Steude Insp/utredare

Peter Steude

Från: Skickat: Till:

Peter Steude den 6 april 2018 13:25 Ingrid Söderlund

Hej Ingrid,

Här kommer mina kontaktuppgifter samt vilka ärenden jag är intresserad av.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Peter Steude Inspektor/Utredare NOA/Palmegruppen

Telefon: 010-56 342 15 Mobil 070-341 30 84 peter steude@polisen.se Polismyndigheten Box 12256. 10226 Stockholm Besok Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon till polisen: 114 14

Polisen

Tänk på miljön! Skrivante ut det här meddelande om det inte ar nós and polisen.se

Pol-2018-04-09 E63-10.pdf

Pol-2018-04-09 E63-10.pdf

Peter Steude

Från: Skickat: Till:

Peter Steude den 6 april 2018 13:25 Ingrid Söderlund

Hej Ingrid,

Här kommer mina kontaktuppgifter samt vilka ärenden jag är intresserad av.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Peter Steude Inspektor/Utredare NOA/Palmegruppen

Telefon: 010-56 342 15 Mobil 070-341 30 84 peter steude@polisen.se Polismyndigheten Box 12256. 10226 Stockholm Besok Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon till polisen: 114 14

Polisen

Tänk på miljön! Skrivante ut det här meddelande om det inte ar nós and polisen.se

Peter Steude

Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer:

Ingrid Söderlund den 6 april 2018 14:58 Peter Steude VB: 4 ärenden 4 ärenden.pdf

Hej!

Bifogar de 4 ärendena, som 1 fil för enkelhetens skull och eftersom ärendena och sidorna är angivna på sidorna så kan du särskilja dem ändå sedan.

Pappersexemplaren i arkivet är gallrade så det enda som finns är anmälningarna i RAR och det är de som bifogas.

Trevlig helg!

Hälsningar

Ingrid Söderlund Arkivarie Rättsenheten Stockholm Informationsförvaltning 2

Ankn: 37355

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. polisen.se


Ursprungligt meddelande ----- Från: PR282378@polisen.se (mailto:PR282378@polisen.se) Skickat: den 6 april 2018 13:35 Till: Ingrid Söderlund Ämne: 4 ärenden

Öppna det bifogade dokumentet. Det har skannats och skickats till dig med en flerfunktionsskrivare från Xerox.

Bifogad filtyp: pdf, Flersidigt

Flerfunktionsskrivarens placering: Maskinens namn: PR282378

För ytterligare information om Xerox produkter och lösningar, besök http://www.xerox.com"

Pol-2018-04-09 E63-10.pdf

Pol-2018-04-09 E63-10.pdf

Peter Steude

Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer:

Ingrid Söderlund den 6 april 2018 14:58 Peter Steude VB: 4 ärenden 4 ärenden.pdf

Hej!

Bifogar de 4 ärendena, som 1 fil för enkelhetens skull och eftersom ärendena och sidorna är angivna på sidorna så kan du särskilja dem ändå sedan.

Pappersexemplaren i arkivet är gallrade så det enda som finns är anmälningarna i RAR och det är de som bifogas.

Trevlig helg!

Hälsningar

Ingrid Söderlund Arkivarie Rättsenheten Stockholm Informationsförvaltning 2

Ankn: 37355

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. polisen.se


Ursprungligt meddelande ----- Från: PR282378@polisen.se (mailto:PR282378@polisen.se) Skickat: den 6 april 2018 13:35 Till: Ingrid Söderlund Ämne: 4 ärenden

Öppna det bifogade dokumentet. Det har skannats och skickats till dig med en flerfunktionsskrivare från Xerox.

Bifogad filtyp: pdf, Flersidigt

Flerfunktionsskrivarens placering: Maskinens namn: PR282378

För ytterligare information om Xerox produkter och lösningar, besök http://www.xerox.com"