wpu.nu

Uppslag:E63-29-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-29-A
Registrerat
2019-02-12
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Tidningsartikel om i Expressen 5 september 1986.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Nyhetsartikel
Kort sammanfattning
Expressen 5 september 1986.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-02-12 00:00
Avslutat


Polisen

Datum 2019-02-12 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Palmegruppen Jonas Englund

Expressen 5 september 1986

H

P Artikel rörande Stig Engströms agerande på mordplatsen.

Jonas Englund

Pol-2019-02-12 E63-29-A Artikel från Expressen 5 sept 1986 rörande SE:s agerande på brottsplatsen.pdf

Pol-2019-02-12 E63-29-A Artikel från Expressen 5 sept 1986 rörande SE:s agerande på brottsplatsen.pdf

Polisen

Datum 2019-02-12 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Palmegruppen Jonas Englund

Expressen 5 september 1986

H

P Artikel rörande Stig Engströms agerande på mordplatsen.

Jonas Englund

"INGEN BRYDDE SIG OM LISBET99

Hård kritik mot polisens agerande på mordplatsen

Av LARS NÄSLUND Ingen brydde sig om Lisbet Palmes vädjan om hjälp.

- Jag fick intrycket av att polisen kom för att hämta ett vanligt fredagskolli, säger Stig Engström, ett av de första vittnena på mordplatsen.

Nu får jurist-kommissionen granska hans kritik mot polisen.

Stig Engström hade job- Lisbet Palme som gjorde bat över på kvällen och allt för att folk runt omkom ut från sin arbets- kring och så småningom plats på Sveavägen bara även polisen skulle hjälpa sekunderna innan mörda- henne att skaffa fram amren slog till. Det tog ho- bulans. noin attu-tio sekunder att gå den 20 meter langa Tidsschemat sträckan fram till Lisbet och Olof Palme, som låg

stämmer inte döende på marken.

klockan 23.21.10. Enligt 1 angt samtal med spaningsledningen var den Expressen ger han bilden första polisbilen på plats av en alltmer förtvivlad två minuter senare. Piketbussen anlände ytterligare 20 sekunder senare.

Engström:

- Jag bedömer tiden till den första bilen till tre och en halv minut. Piketbussen anlände ännu en och en halv minut senare. Polisens tidsschema är helt uteslutet.

Stig Engström kunde följa Lisbet Palmes agerande på nära håll under flera minuter. Han bedomer henne som förvånansvärt sansad

Stig ställde sig vid Olofs fötter. Lisbet låg på kna över sin mukes kropp och tittade upp mot Stig med bedjande ögon.

- Snälla, hjälp mig med en ambulans, sa hon.

- Sedan sade hon "for resten har de skjutit mig ocksa" Men jag trodde

henne inte, eftersom hon föreföll helt oskadd.

Sekunderna tickade i väg och så småningom hjälptes man at att lägga Olof i framstupa sidoläge.

- Situationen som sedan utspelade sig vill jag betrakta som en förstämning, en handlingsförlamning på något sätt.

Stannade

vid bilen Den första polisbilen parkerade på trottoaren 20 meter från kroppen.

- De två poliserna klev ur mycket savligt. De ställde sig ett par meter framför bilen i ledig stallning. Lisbet fick också syn på dem, men når polismännen inte kommit fram til! oss efter kanske 15 sekunder sprang hon själv fram till dem. Jag uppfattade att polisen sade något i stil med "ja, ja, lugn, lilla hun, ambulans är på väg".

- Men när Lisbet kom tillbaka till oss ropade ho fortfarande efter ambulans, om och om igen kanske 10-15 gånger Poliserna stod kvar där borta.

Det var Stig Engström som trädde fram TV:s Rapport och i tidningarna i början av april och sa att polisen mer eller mindre struntat i hans vittnesmal.

Då berättade han bland annat att ett av de två 518nalement på mordaren som polisen först gick ut med förmodligen var ett signalement på honom själv.

Stig har förhorts om samma sak fem gånger av

fem olika utredningsman. Men polisen har inte kallat honom till rekonstruktionerna av mordet.

När han på mordplatsen meddelade en polis att han var vittne och erbjöd sig lämna namn och telefonnummer fick han till svar.

"llar redan

ett vittne" - Vi har redan ett vittne.

Kommissarie Gösta Söderstrom ledde polisurbctet vid mordplatsen.

- Jag har mycket gott samvete for det jobb vi lade ner. Det grämer mig att vi inte kunde få fram ett bättre signalement från vittnena, men når vi själva var på plats gick allt snabbt.

h

Pol-2019-02-12 E63-29-A Artikel från Expressen 5 sept 1986 rörande SE:s agerande på brottsplatsen.pdf

Pol-2019-02-12 E63-29-A Artikel från Expressen 5 sept 1986 rörande SE:s agerande på brottsplatsen.pdf

"INGEN BRYDDE SIG OM LISBET99

Hård kritik mot polisens agerande på mordplatsen

Av LARS NÄSLUND Ingen brydde sig om Lisbet Palmes vädjan om hjälp.

- Jag fick intrycket av att polisen kom för att hämta ett vanligt fredagskolli, säger Stig Engström, ett av de första vittnena på mordplatsen.

Nu får jurist-kommissionen granska hans kritik mot polisen.

Stig Engström hade job- Lisbet Palme som gjorde bat över på kvällen och allt för att folk runt omkom ut från sin arbets- kring och så småningom plats på Sveavägen bara även polisen skulle hjälpa sekunderna innan mörda- henne att skaffa fram amren slog till. Det tog ho- bulans. noin attu-tio sekunder att gå den 20 meter langa Tidsschemat sträckan fram till Lisbet och Olof Palme, som låg

stämmer inte döende på marken.

klockan 23.21.10. Enligt 1 angt samtal med spaningsledningen var den Expressen ger han bilden första polisbilen på plats av en alltmer förtvivlad två minuter senare. Piketbussen anlände ytterligare 20 sekunder senare.

Engström:

- Jag bedömer tiden till den första bilen till tre och en halv minut. Piketbussen anlände ännu en och en halv minut senare. Polisens tidsschema är helt uteslutet.

Stig Engström kunde följa Lisbet Palmes agerande på nära håll under flera minuter. Han bedomer henne som förvånansvärt sansad

Stig ställde sig vid Olofs fötter. Lisbet låg på kna över sin mukes kropp och tittade upp mot Stig med bedjande ögon.

- Snälla, hjälp mig med en ambulans, sa hon.

- Sedan sade hon "for resten har de skjutit mig ocksa" Men jag trodde

henne inte, eftersom hon föreföll helt oskadd.

Sekunderna tickade i väg och så småningom hjälptes man at att lägga Olof i framstupa sidoläge.

- Situationen som sedan utspelade sig vill jag betrakta som en förstämning, en handlingsförlamning på något sätt.

Stannade

vid bilen Den första polisbilen parkerade på trottoaren 20 meter från kroppen.

- De två poliserna klev ur mycket savligt. De ställde sig ett par meter framför bilen i ledig stallning. Lisbet fick också syn på dem, men når polismännen inte kommit fram til! oss efter kanske 15 sekunder sprang hon själv fram till dem. Jag uppfattade att polisen sade något i stil med "ja, ja, lugn, lilla hun, ambulans är på väg".

- Men när Lisbet kom tillbaka till oss ropade ho fortfarande efter ambulans, om och om igen kanske 10-15 gånger Poliserna stod kvar där borta.

Det var Stig Engström som trädde fram TV:s Rapport och i tidningarna i början av april och sa att polisen mer eller mindre struntat i hans vittnesmal.

Då berättade han bland annat att ett av de två 518nalement på mordaren som polisen först gick ut med förmodligen var ett signalement på honom själv.

Stig har förhorts om samma sak fem gånger av

fem olika utredningsman. Men polisen har inte kallat honom till rekonstruktionerna av mordet.

När han på mordplatsen meddelade en polis att han var vittne och erbjöd sig lämna namn och telefonnummer fick han till svar.

"llar redan

ett vittne" - Vi har redan ett vittne.

Kommissarie Gösta Söderstrom ledde polisurbctet vid mordplatsen.

- Jag har mycket gott samvete for det jobb vi lade ner. Det grämer mig att vi inte kunde få fram ett bättre signalement från vittnena, men når vi själva var på plats gick allt snabbt.

h