Uppslag:E63-60

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
63-60
Registrerat
2020-10-23
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
Oversikt med synpunkter på uttalanden gjorda av Stig Engström
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-10-23
Avslutat


Page 1

From: Date: To: Subject: Attachments:

"Jonas Englund" <jonas-k.englund@polisen.se> 23 Oct 2020 09:33:55 +0200 "Fureg Palme Skanning" <fureg-palme.skanning@polisen.se> E-00063-60 SYNPUNKTER Stig Engström.xlsx

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

  1986-03-01

Förhör E63

1986-03-01

Svenska Dagbladet

1986-03-01

Förhör E63 och återkommand

e

1986-03-01

Förhör E63 och återkommand

e

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Förhör E63 och återkommand

e

1986-03-10 Förhör E63-A

och återkommand

e

1986-03-11 Förhör E63-B

och återkommand

e

1986-04-25 Förhör E63-C

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Förhör E63-C

1986-04-25

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Förhör

1986-06-09 Förhör

EA9982:3

1986-06-09 Förhör

EA9982:3

1987-02-06) EA9982-D PM"

1992

E63-3 "Skydd & Säkerhet"

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

E63-3 "Skydd & Säkerhet"

860610 

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Synpunkter

Stig hävdar att då han lämnar Skandia visar klockan 23.19, men att klockan gick fel och att rätt tid var 23.20. I tingsrätten säger han sig ha kontrollerat när han lämnade Skandia ”för några dagar sen” och förskjuter det hela till 23.20 respektive 23.21. Rätt uppgift skall enligt den ansvarige på Skandia, vara 23.19.

Stig berättar"... när jag lyfte på blicken såg jag en man ligga på rygg" och "tillsammans med 17-åriga Anna Hage lade de Palme i framstupa sidoläge". Detta upprepar han i förhör 860425 och i tidskriften Skydd och Säkerhet, vilket totalt motsäger Anna Hages uppgifter. däremot säger att mannen låg på rygg

Stig uppger dagen efter mordet för Ali Lindholm att han från mordplatsen sett en man på barackens vänstra sida (mot väggen till Kulturhuset). Han beskriver mannen som i 20-årsåldern och iförd mörkblå täckjacka. Detta kan man se från mordplatsen, men också från trapporna där gm enligt Jeppson ska ha vänt sig om och tittat bakåt. Inget vittne har beskrivit någon person vid mordplatsen som skulle kunna motsvara Stig. I ett senare skede uppger Stig att han inte kunde urskilja färgen på mannens jacka.

Stig uppger att han från Lisbet Palme får veta att skytten hade blå täckjacka och att han försvann in i gränden. Då han sedan för polisen pekar åt vilket håll gm enligt Lisbeth sprang och hur denne enligt Lisbet var klädd verkar han inte alls ha den man han själv ha sett i åtanke. Denne var ju i gränden och iförd mörkblå täckjacka. Varför berättar han inte för polisen att han själv sett en man i gränden och kompletterar med att det var en man i 20-årsåldern med tajta jeans och yvig frisyr eller möjligen en mössa.

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Stig uppger att han springer efter poliserna för att informera om jackan, men inte hinner ikapp dem. Detta verkar osannolikt då polismannen Klas Gedda uppger att han träffade på en man och en kvinna (Nieminen med sällskap) som han samtalade med innan han sprang uppför trappan. Han och ett par kollegor står sedan stilla uppe på krönet "i kanske trettio sekunder" och borde då varit synlig för Stig. Stig nämner heller ingenting om Nieminen med sällskap som han borde ha sett på Luntmakargatan. Polismannen Claes Djurfeldt uppger att han istället för att springa upp för trappan först tryckte upp dörrarna till den intilliggande hissen för att kontrollera den och sedan tog rulltrappan upp och då kontrollerade diverse prång. Även detta borde Stig kunnat se då han kom in till Luntmakargatan.

Ett manligt vittne ska enligt Stig beskriva den flyende gm för en polis som iförd stålbågade glasögon. I materialet kan inte hittas något vittne som uppger detta.

I detta förhör lägger Stig till "handlovsväska", vilket bara finns i det signalement Nieminen lämnar, men enligt Stig är personen som uppger detta en man.

Stig svarar på fråga om mannen vid kulturhusets vägg bar på något: "Jag kunde inte se om han höll i någonting. Jag var lite granna rädd för att personen eventuellt kunde vara skytten, och eventuellt få för sig att skjuta tillbaka. Det var ju dels så långt avstånd och dels så trodde jag inte att det skulle komma något skott". I raderna därefter beskriver Stig på nytt hur vittnet som talar med polisen säger att mördaren burit "tunna glasögon”.

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Problemet med Stigs berättelse är att han borde ha uppmärksammats av ett antal andra vittnen, dels när han närmade sig mordplatsen ( E107, Björkman E13), dels när han agerade på densamma (Hage E 19, Johansson E20, med flera). Ingen person känner dock igen Stig som varande på platsen. Det närmaste man kommer en sådan iakttagelse är när först tycker sig känna igen Stig på ett foto som en person som kommit fram och pratat. Det visar sig dock vara Vänder man på problemet och ser vilka personer Stig känner igen blir svaret Jeppson, Björkman, och

Det gemensamma med de tre förstnämnda är att de varit på platsen och figurerat i media, medan aldrig var på platsen, utan bara var vid bankomaten på andra sidan gatan och sedan har figurerat i media. Kan det vara så att Stig känner igen samtliga från media?

Med tanke på ovan omständigheter bör man kunna dra slutsatsen att Stig inte varit närvarande på platsen i den roll som han ger sig själv. Däremot bör han ha varit på platsen på ett sätt som gör att han kan beskriva Jeppson och dennes placering inne i gränden. Om detta kunde han berätta för Ali Lindholm redan 12. 20 den 1 mars.

Stig säger sig känna igen Björkman och beskriver denne som "högljudd" och "märkbart berusad" som är helt tvärtemot hur andra på platsen beskriver honom.

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Stig berättar i förhör: "jag fortsätter och lite gå springer framåt och då ser jag en person som ligger på rygg med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer" och "Flickan tar pulsen och vi två andra försöker och få den här personen som visade sig vara Olof Palme i framstupa sidoläge för att blodet skall kunna rinna undan". Samma uppgifter lämnar han i SvD 860302 och i tidskriften Skydd och Säkerhet Detta är raka motsatsen till vad Anna Hage uppger. Hon är helt säker på att offret först ligger i något som liknar framstupa sidoläge, men att han sedan vänds på rygg för att de ska kunna ge honom hjärtkompression. Glantz uppger däremot att "De hoppade ur allesammans och Glantz rusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet pekade. Han vände mannen med andras hjälp i framstupa/sidoläge samt tog pulsen". Intressant är dock att Glantz uppger att han sedan ger offret mun mot-mun-metoden vilket torde vara svårt om denne ligger i framstupa sidoläge.

Stig berättar här att de två första poliserna som kom klev ur sin bil och ställde sig framför denna varpå Lisbet Palme springer fram och ber att en ambulans ska komma. Hur kan han veta detta? Har det framkommit i media...?Bergström berättar att Stig sökt honom 860301, ca 11.40 och velat veta när han lämnat Skandia då det ringde både från polisen och media. Hur skulle dessa ha fått tag på Stig? Bergström berättar att Stig i deras samtal 860301 säger att han sprungit efter poliserna för att de hade felaktigt fått signalementet på honom istället för på gärningsmannen, men det var ju efter språngmarschen han hörde polisen få det felaktiga signalementet.

På sid 5 framkommer att Stig skulle ha gjort en jämförelse av skottet mot Lisbeth och att skjuta mot ett oskyldigt djur. "På något sätt skulle detta skott ha varit obehagligare än skottet mot Palme"

Så jag ville anmäla mig till polismannen ("inte som mördare"), men som vittne.

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf

Stig upprepar på nytt och han kom fram till en man som låg på rygg. Detta har han även sagt i SvD 860302 och i förhör 860425, vilket motsägs av Anna Hage.

Han tittar på klockan för att veta hur bråttom han har till tåget. Han vet dock inte när tåget går. (Var finns uppgiften att han inte vet när tåget går?)

Olofsson berättar i förhör att Engström, då han kom tillbaks, berättat att han "blivit hörd av dom" åsyftandes polisen på plats.

Pol-2020-10-23 E63-60 Synpunkter-Engström.pdf