wpu.nu

Uppslag:E63-15-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-15-A
Registrerat
2018-10-11
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2017-11-17 Handlingar från Krigsarkivet rörande
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-10 00:00
Avslutat


Polisen


Datum 2018-10-10
Diarienr (åberopas): KrA 2017/01838

Polismyndigheten
Avdelningen för särskilda utredningar
Sven-Åke Blombergsson

Begäran om handlingar från krigsarkivet

Undertecknad sände en begäran till Krigsarkivet rörande Stig Engström, -

I efterföljande handlingar redovisas de handlingar som återfanns samt mailkonversationen myndigheterna emellan.

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson
Krinsp

Tel: +46 10 56 34 016, 0761-03 41 90

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Polisen


Datum 2018-10-10
Diarienr (åberopas): KrA 2017/01838

Polismyndigheten
Avdelningen för särskilda utredningar
Sven-Åke Blombergsson

Begäran om handlingar från krigsarkivet

Undertecknad sände en begäran till Krigsarkivet rörande Stig Engström, -

I efterföljande handlingar redovisas de handlingar som återfanns samt mailkonversationen myndigheterna emellan.

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson
Krinsp

Tel: +46 10 56 34 016, 0761-03 41 90

Sven-Åke Blombergsson

Från: Sven-Åke Blombergsson
Skickat: 2017-11-17 14:33
Till: registrator.kra@riksarkivet.se
Ämne: Förfrågan från Palmegruppen/NOA


Hej!

Vi önskar få ta del av ALL information som finns vid Krigsarkivet rörande

Engström, STIG Folke Wilhelm, -


Personen är avliden.

Med vänliga hälsningar

Sven-Åke Blombergsson
Kriminalinspektör
Palmegruppen
Nationella Operativa Avdelningen
0761-034190

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Sven-Åke Blombergsson

Från: Sven-Åke Blombergsson
Skickat: 2017-11-17 14:33
Till: registrator.kra@riksarkivet.se
Ämne: Förfrågan från Palmegruppen/NOA


Hej!

Vi önskar få ta del av ALL information som finns vid Krigsarkivet rörande

Engström, STIG Folke Wilhelm, -


Personen är avliden.

Med vänliga hälsningar

Sven-Åke Blombergsson
Kriminalinspektör
Palmegruppen
Nationella Operativa Avdelningen
0761-034190

Sven-Åke Blombergsson
Från: registrator.kra@riksarkivet.se
Skickat: 2017-11-29 17:24
Till: Sven-Åke Blombergsson
Ämne: Svar på förfrågan


2017-11-29


KrA 2017/01838 Hej Sven-Åke,

Vi kan eller får inte söka fram all information kring en viss person, utan är beroende av sökingångar.

Information som går att finna utifrån personuppgifter är framför allt stamkort och kvalifikationskort från Militärpsykologiska institutet.

I övrigt behöver vi mer exakt information kring vad för slags handlingar som ni önskar ta del av för att se om det är möjligt att hitta dessa?

Jag skickar kopior på stamkort, kvalifikationskort samt handlingar jag kunde finna med hjälp av stamkortet via post.

Med vänlig hälsning

Oscar Rüdeberg


Krigsarkivet
Box 12541
102 29 Stockhol
Besöksadress: Banérgatan 64
Tel: 010-476 70 00 Fax: 010-476 75 20
Webb: riksarkivet.se/krigsarkivet
Bankgiro: 806-3166

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Sven-Åke Blombergsson
Från: registrator.kra@riksarkivet.se
Skickat: 2017-11-29 17:24
Till: Sven-Åke Blombergsson
Ämne: Svar på förfrågan


2017-11-29


KrA 2017/01838 Hej Sven-Åke,

Vi kan eller får inte söka fram all information kring en viss person, utan är beroende av sökingångar.

Information som går att finna utifrån personuppgifter är framför allt stamkort och kvalifikationskort från Militärpsykologiska institutet.

I övrigt behöver vi mer exakt information kring vad för slags handlingar som ni önskar ta del av för att se om det är möjligt att hitta dessa?

Jag skickar kopior på stamkort, kvalifikationskort samt handlingar jag kunde finna med hjälp av stamkortet via post.

Med vänlig hälsning

Oscar Rüdeberg


Krigsarkivet
Box 12541
102 29 Stockhol
Besöksadress: Banérgatan 64
Tel: 010-476 70 00 Fax: 010-476 75 20
Webb: riksarkivet.se/krigsarkivet
Bankgiro: 806-3166

Handlingar från Krigsarkivet


fram och baksida, 2 s:Med vänlig hälsning
Oscar Rüdeberg
Arkivarie

Krigsarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Besöksadress: Banérgatan 64
Tel: 010-476 70 00 Fax: 010-476 75 20
Webb: riksarkivet.se/krigsarkivet
Bankgiro: 806-3166

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Pol-2018-10-10 E63-15-A.pdf

Handlingar från Krigsarkivet


fram och baksida, 2 s:Med vänlig hälsning
Oscar Rüdeberg
Arkivarie

Krigsarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Besöksadress: Banérgatan 64
Tel: 010-476 70 00 Fax: 010-476 75 20
Webb: riksarkivet.se/krigsarkivet
Bankgiro: 806-3166