Uppslag:E63-07-E

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
63-07-E
Registrerat
2019/01/11
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2018-11-15 Forhör mec
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Kompletterande förhör angående Stig Engström
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2018-11-15 10:03
Avslutat
2018-11-15 12:17


Datum: 2018-11-15, kl. 10.03

Hörd person: [MASKATMASKATMAS] Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson, krinsp Peter Steude Övriga närvarande: Chefsåklagare Krister Petersson Förhörsplats: Internationella åklagarkammaren, Hantverkargatan 25 A, Stockholm

Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström. Förhöret är nummer fem i ordningen.

[MASKAT] har informerats om att förhöret spelas in på band och att förhöret skrivs ut i efterhand och att delar av förhöret kan komma att dokumenteras som dialogförhör.

Innan förhöretlia[MASKATMASKATMASK]informerats om yppandēförbūdētoch hon är --sedan-tidigare medveten-om-innebörden-av-detta.

Förhöret inleds med att Peter Steude informerar [MASKATM]ɔm de faktiska omständigheterna som finns i utredningsmaterialet och då angående fakta om brottet, vittnesiakttagelser, fakta om Stig, lördagen den 1 mars och Stigs egna uppgifter samt Stigs uppgifter kopplat till vittnen.

Krister Petersson vidimerar uppgifterna och informerar [MASKAT] om att det inte går att åtala Stig eftersom denne är död. Hon uppmanas att om hon har uppgifter som kan kasta ljus över utredningen så kan hon berätta det under förhöret.

Sven-Åke Blombergsson informerar [MASKAT] om den hjälp som polismyndigheten kan erbjuda brottsoffer och vittnen.

[MASKATM]tillfrågas om det är något som hon nu vill berätta med anledning av den information som hon fått om utredningsläget och hon uppgav att den informationen som hon tidigare lämnat i förhören står hon för och hon har inget annat att tillföra. Hon har sagt allt som hon kan komma ihåg. [MASKAT] ställer sig frågan om det nu var Stig som gjorde detta hur kunde han då känna till att Palme gick där ute? [MASKAT] menar att Stig inte heller gick med ett vapen och han hade inte något vapen hemma. Detta är hon helt säker på. Om han hade ett vapen på Skandia kan hon inte veta. [MASKATM]har svårt att förstå att Stig skulle kunna räkna ut att skjuta Palme. [MASKAT] informeras om att Stig kanske inte behövt räkna ut detta utan att det kanske var en slump att det inträffade.

tycker att det är obegripligt att Stig skulle ha gjort detta. betonar att hon inte har någon mer information som berör detta.

V

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

[MASKAT] tillfrågas om hon tidigare haft funderingar om Stig och utredningen men det har hon inte haft. Hennes minnesbild av det som hände den kvällen var att Stig ringde hem och berättade att han var på väg hem men att Palme hade blivit skjuten. [MASKAT] satte då på radion och efter det att Stig kom hem vid 1-tiden slog de på Tv:n. Stig berättade att Lisbeth sagt "men ser ni inte att det är Olof Palme?”. Stig berättade även då om sin rörelse in på Tunnelgatan.

[MASKATM]tillfrågas om Stig på natten när han kom hem berättade om sina eventuella livräddande åtgärder på platsen och hon uppgav att det var två tjejer där som var undersköterskor och de hjälpte Olof Palme tror hon.[MASKA] a får en direkt fråga om hon har någon minnesbild av att Stig berättat att han vidtog några åtgärder för att hjälpa den skjutne mannen på gatan och hon uppgav att hon inte kommer ihåg detta nu men hon tror inte att han gjorde det för han hade inte sådana kunskaper.

[MASKAT]rinformeras-om-att-Stig-uppgett-förs[MASK] och [MASKATM] vid-Skandia-alt? -han-diskuterat-sin-hjälpinsats-med-henne-då-han-kom-hem-på-natten:[MASKAT] uppgav

att det är möjligt att han berörde detta men dēt är inget som hon idag kommer ihåg. Om han skulle ha berättat att han gjorde hjärtmassage skulle hon ha kommit ihåg detta. [MASKAT] informeras om att Stig uppgett att han gått en förstahjälpen kurs på jobbet men det är inget som hon har hört.

[MASKAT] informeras om att förhörsledarna ([MASKAT]

[M] fru, angående relationen mellan Stig och

och|

a om sin syn på [MASKAT] relation. ([MASKAT] uppgav att relationen inte var "jättepositiv” då de var olika som personer. Hon tror att tyckte att Stig var jobbig och i synnerhet med [MASKATMASKATMASKA]. De var inte bästa vänner. När de umgicks var det i samband med födelsedagar och då främst när [MASKAT] fyllde år. På fråga om kontakten upphörde mellar[MASKATMAS] uppgav hon att det gjorde den inte. visade att han inte gillade Stig men|

i inte förklara på vilket sätt han visade det. uppgav att anledningen till att hon och Stig skildes var att han höll på att

Stig kunde övertala [MASKATMASKATMASKATM] av henne och det gillade inte . På fråga när detta var uppgav hon att det var på 90-talet.

På fråga hur relationen var mellan och Stig före februari 1986 uppgav hon att den har varit 'halvdan" hela tiden. Stig förklarade aldrig anledningen till den dåliga relationen med

På fråga uppgav [MASKATM]att hon inte har sett motiven på de vykort som skickade till Stig. I vart fall kommer hon inte ihåg dessa [MASKATM] informeras om att [MASK] berättat att skickade vykort med solnedgångar till Stig och att det fanns en symbolik till det men det känner hon inte till.

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

men hon har aldrig hört talas om

Hon tillfrågas vad hon känner till om familjen namnet.

[MASKAT] tillfrågas hur relationen var mellan [MASKA] då hon kom in i bilden och hon uppgav att

då var tillsammans med en kvinna vid namn [MAS] och de två flyttade sedan till Bryssel i början av 70-talet så av den anledningen umgicks de inte så mycket. [MASKAT] vet inte hur länge de bodde i Bryssel.

[MASKATMASKA] [MASKAT] [MASKATMASKATMA] ekonomi var under 80-talet och hon uppgav att den var

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKAT] "hyfsad" och det ..-- 10

Dugnai irle perattat detta och hon

uppgav att han inte hade sådana insikter.

På fråga om Stig fick

tillfrågas om Stig var onykter när han kom hem på natten men det har hon inget minne av men hon har inga misstankar om att han skulle ha druckit en flaska whiskey denna kväll.

[MASKATM]tillfrågas om hon idag minns vad Stig sade till henne i telefonen när han ringde henne från Skandia ca kl. 23.45 och hon uppgav att Stig berättade att han varit på väg till tunnelbanan och hamnat vid platsen och att det var Palme som var skjuten. [MASKATMASKAT]t Stig att han skulle skynda sig hem för att de skulle åka till Idre dagen

uppgav att de pratade med varandra tidigare under kvällen och det kan ha varit vid 20-tiden. Även då sade hon åt Stig att skynda sig hem för att packa. Det var Stig som ringde henne då. Stig berättade då att han var försenad. [MASKA] informeras om att hon i tidigare förhör uppgett att de inte hade någon kontakt tidigare under kvällen men hon uppgav nu att det hade dem. [MASKAT] uppgav att hon inte är 100 % säker på att de hade kontakt tidigare under kvällen. Hon minns att hon var arg på Stig som arbetade över.

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

[MASKAT] tillfrågas om det kan vara så att hon åkte in till Stockholm för att hämta Stig denna natt men det har hon inte gjort.

Hon var vaken när Stig kom hem och hon satt uppe och väntade på honom för att höra vad han hade varit med om. Hon hade även hört om mordet på radion och det var före det att Stig kommit hem. Stig kom hem vid 1-tiden.

[MASKAT] tillfrågas hur Stig reagerade på det faktum att det var Palme som blivit skjuten och hon uppgav att han var allvarlig men grät inte. Han var inte upprörd. [MASKAT] kommer inte ihåg mer.

På fråga vidhåller henne och familjen

de uppgifter som hon tidigare lämnat att Stig uppgett för att han sprang efter skytten.

LUN....JAVALOR

[MASKAT]..tillfrågas om.de på natten-pratade om vilken tid de skulle åka-iväg-till-Idre.. och det gjorde de säkert:Sedan blev det så att Stig dagen efter satte sig och ringde och hon visste inte då till vem. [MASKAT] har inget minne av att de redan på natten bestämde sig för att skjuta upp resan en dag. Det blev inte så viktigt att åka just då.

[MASKAT] tillfrågas om Stig på lördagen berättade för henne vad han skulle eller måste göra som gjorde att de inte åkte iväg på lördagen. [MASKAT] vet bara att Stig satt i sin ateljé och ringde. Efteråt berättade Stig att han ringt till Svenska Dagbladet. Han ringde sedan till polisen men hon vet inte vilken tid.

[MASKAT] ifrågasatte Stig med anledning av att resan sköts upp då en hel skiddag föll bort men Stig tyckte det var bra att de inte åkte just den dagen.

[MASKATM]tillfrågas hur Stig var under veckan i Idre och hon uppgav att han var ovanligt lugn och de pratande inte särskilt mycket om mordet. De åkte skidor i backarna, handlade och lagade mat och hade det trevligt. Hon upplever veckan som trevlig. Stig var inte på något sätt uppjagad och hon kände inte heller att han var annorlunda.

H

[MASKAT] tillfrågas hur hon uppfattade Stig under lördagen den 1 mars 1986 och hon uppgav att Stig var mycket upptagen i telefon och var mest uppe i sin ateljé och ringde. Hon kommer inte ihåg hur dagen förflöt. [MASKATM]tillfrågas hur hon tänkte och kände när hon fick reda på att Stig kontaktat Svenska Dagbladet och hon uppgav att reportrarna ville komma ut till deras hem och då sade hon till Stig "att hit kommer ingen journalist allra minst med en kamera”. Hon ville inte att deras hus skulle hamna i pressen. Detta var hon väldigt bestämd om.

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

På fråga uppgav [MASKAT] att hon inte minns exakt hur bilresan var till Idre men hon tror att de lyssnade på radion och stannade någonstans för att fika eller äta. Hon vet inte var de stannade.

[MASKATM]tillfrågas om hon sett Stig hantera något vapen hemma men det har hon inte gjort. Inte heller i något annat sammanhang. På fråga uppgav [MASKAT] att de inte hade något kassaskåp hemma i villan. Hon vet inte om Stig hade ett kassaskåp på jobbet. Hon har aldrig sett att Stig haft något hölster och inte heller någon ammunition.

På fråga uppgav [MASKATM]att Stig hade 1 stycken handledsväska och den var brun. Han hade inte den så många år.

På fråga uppgay[MASKATM] att de inte lämnade in kläder på kemtvätt.

[MASKAT]. har-inget-minne-av-att-Stig bett-henne-tvätta-kläder på-lördagen den 1 mars -1986.

[MASKAT] tillfrågas vad anledningen var att Stig kontaktade Svenska Dagbladet och hon uppgav att Stig hade ett sjukligt behov av att bli bekräftad. Stig hade ingen bekant vid SvD.

Förhöret tar en paus kl. 11.23.

Förhöret återupptas kl. 11.29.

[MASKATM]förevisas ett foto från SvD den 2 mars 1986 och hon uppmanas att se var fotot är taget. [MASKAT] uppgav att det kan vara från deras kök. [MASKAT] känner igen bordsduken och hon menar att fotot är taget i deras kök. Hon kan dock inte minnas själva besöket. Hon kanske inte var hemma då. Hon har inget minne av att hon medvetet lämnat hemmet med anledning av att journalisten skulle komma dit.

I

[MASKATM]informeras om att Stig var med i Rapport i april 1986 och hon tillfrågas om hon var medveten om att han skulle vara med i ett inslag men det kände hon inte till.

[MASKATM] förevisas filmen som visas från en laptop.

[MASKAT] har inget minne av att hon och Stig tittade på inslaget på kvällen då det sändes.

[MASKAT]shar ingen kännedom om att Stig intervjuades i tidningen Proletären i februari 1991. Hon känner inte heller till att han intervjuades i tidningen Skydd och Säkerhet i

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

maj 1992. Hon tillfrågas om Stig visat henne någon tidning där han förekommer och hon uppgav "nej absolut inte”.

I förhöret som hölls med [MASKATM]den 25 oktober 2017 berättade hon att hon uppmanat att förstöra Stigs dator efter dennes bortgång. [MASKAT] tillfrågas om anledningen till denna uppmaning och hon uppgav att det i datorn fanns saker skrivet om vad Stig tyckte om henne. Det visste hon. [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATM]. [MASKAT] tillfrågas hur hon vet att han skrev saker om henne och hon uppgav att det sade han troligtvis.[MASKAT] vet ingen person som tagit emot information från Stig som handlade om henne eller familjen. ([MASKATM]har inget belägg för att Stig skrev brev om henne utan hon gissar detta.

I förhöret som hölls den 7 september 2017 uppgav hon att Stig [MASKATMASKATMAS]

.[MASKATM] uppmanas-att-utveckla detta-i-dagens-förhör: Eörhörsledaren.läser-upp-stycket-från-förhöret. [MASKATMASKAT] att när de bodde på|[MASKATMA]

[MASK] Det var då hon rings Det var inga speciella omständigheter som utlöste detta utan det fanns i Stigs huvud. [MASKATMASKATMA]

[MASK]

[MASKAT]

DDDIUMIUM-[MASKATMASKATMASK] När da hoda A...

[MASKAT] tillfrågas vad hon minns från det sista samtalet med Stig och hon uppgav att hon inte kommer ihåg om hon pratat med Stig eller om hon hört detta men Stig hade för avsikt att åka ned till [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA] hade hus där. Stig skulle åka ned dit för att fira midsommar hos en barndomsvän vid namn [MASKATMASKATMASKATMASKAT] it men [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKAT]

[MASKATM]tillfrågas om hon vid något tillfälle var inne i Stigs lägenhet efter det att han gått bort och hon uppgav att hon var inne med och hämtade några glas som hon ansåg ha rätt till. Hon var inte inblandad i dödsboet utan det var som tog hand om det.

C.

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

[MASKAT] tillfrågas om släkten som Stig bodde hos efter det att han kom från Indien och det var|[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA] somrarna. Syskonen hade i sin tur barn som var kusiner till Stig. De umgicks med kusinerna. umgicks mycket med [MASKAT]

[MASK] Stig hade en

anns även [MASKA]

[MASKAT]

H

På fråga uppgay[MASKATM] att hon inte känner till att Stig blev förhörd i tingsrätten och i hovrätten. Hon vet att han var på polisförhör men vet inte vad han där sagt.

På fråga uppgav [MASKAT] att Stig var högerhänt.

[MASKAT] informeras om att Stig förhördes den 25 april 1986 och uppgav då följande i -ett-dialogförhör-på-sidan-21:-DOV

”F:-Får jag bara fråga,-du-säger att du åkte på semester en vecka efteråt, vart åkte du då? E: Jag åkte till Idre och var borta, vi skulle ju egentligen ha åkt med detsamma på lördagen, min hustru som tycker att allt som har med sånt här och göra är obehagligt hade i princip förbjudit mig att höra av mig till polisen med motiveringen att du har inget nytt att tillföra."

[MASKATMASK]rågas om det är riktigt det som Stig sade i förhöret och hon svarade ja på

tillfrågas vad hon anser att Stig redan hade tillfört utredningen och hon menar att det Stig berättat för henne hade hon själv bedömt att det redan var tillfört och att Stig redan berättat det för polisen. Hon har aldrig haft en tanke på att Stig skulle kunna vara delaktig i mordet på något sätt.

[MASKATM]tillfrågas om Stig på natten när han kom hem uttryckte något missnöje avseende polisens arbete men det kommer hon inte ihåg. Hon har senare hört att han var missbelåten.

[MASKAT] informeras om att Stig berättat att han blivit ignorerad av en polis vid brottsplatsen efter det att Stig återvänt från gränden och det har hon hört Stig säga. Hon vågar inte säga om Stig sade det redan första natten. Hon minns att Stig pratat om att han tyckte att det tog lång tid innan polisen kom. Om han sade det till henne på natten eller dagen efter, den 1 mars, minns hon inte.

[MASKAT] tillfrågas hur det var med Stigs brukande av glasögon och om hon kan ange när han började använda glasögon men det kan hon inte säga. Hon har sett att han har glasögon men hon kommer inte ihåg det. [MASKATM]uppgav att anledningen till att hon

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

Sven-Åke Blombergsson inte minns glasögonen kan bero på att glasögonen hade metallbågar och gav därför inte något markant avtryck. Avslutningsvis tillfrågas [MASKATM]ɔm det är något hon vill fråga om eller berätta med anledning av vad som sagts under förhöret och hon undrar vad som nu kommer att hända. Hon informeras om att just nu finns det inte andra gärningsmän än Stig. Detta innebär att han kan komma att hängas ut som gärningsman och att det är därför som [MASKAT] nu fått chansen att berätta det hon vet. [MASKATM]uppgav att hon inte har något att berätta och hon tycker att allt är obegripligt. Hon menar att hon själv inte har något att dölja och är lika angelägen som utredarna att man skall få tag på Palmes mördare men hon har svårt att ta till sig att det skulle vara Stig. Förhöret avslutas.kl.-12.1.7..Den 16 november 2018 ringde [MASKATM]till undertecknad för att berätta mer om Stigs släktingar.

[MASKATMA]

[MASKATMASKATMAS] Hon uppgav att Stig hade en ki [MASKATMA]. En annan kusin ? Ytterligare en kusin vid namn [MASKATM] vars man inte lever idag. En kusin heter |[MASKATMA] som är gift med [MASKATMASKATMA]

'n [MASKATM] som Stig skulle hälsa på i Kalmar heter i förnamn. Sven-Åke Blombergsson Delgivning 2019-01-10: [MASKATMASKATMAS] fick förhöret uppläst för sig vid ett personligt besök hemma hos henne. Närvarande var undertecknad och Peter Steude. [MASKATM]godkände förhöret utan anmärkningar.

10p

SHBU

set

Bly

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf

E PM

1 (1)

Polisen

Datum 2019-01-11

Dianenr (åberopas)

Polismyndigheten Avdelningen för särskilda utredningar Sven-Åke Blombergsson

UL

[MA]

Samtal med [MASK]

[MASKA] [MASK]

[MASKATM] 15 november 2018 vid ett personligt besök 2019-01-10. Närvarande var undertecknad och krinsp Peter Steude.

H

3P

Vid besöket tillfråga[M] [MASK] man, den ni känna Stig Engströn [MASKAT] år 1996). mycket med paret Engström.

[MASKAT] är och hon uppgav att

Indien och lärde där 11 [MASKATMASKA] Täby och de umgicks

[MASKAT] tillfrågades om hon hade några handskrivna brev efter Stig men det hade hon inte.

På fråga uppgav [MASKAT] att Stig blev kremerad liksom hans bror. Stigs föräldrar är kistbegravda.

[MASKAT] berättade om sitt gamla intresse för hästsport och vid samtalet om djur framkom att hon haft en katt som hette "Skruttan”.

S

fon

Sven-Åke Blombergsson Krinsp

Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf