wpu.nu

Uppslag:E63-07-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-07-F
Registrerat
2019-01-11
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-01-10 Samtal med
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med engströms exfru 2
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-01-11 00:00
Avslutat


PM
Polisen

Datum: 2019-01-11


Polismyndigheten
Avdelningen för särskilda utredningar
Sven-Åke Blombergsson


Samtal med  Margareta fd Engström 

 Margareta fd Engström  delgavs förhöret från 2018-11-15 vid ett personligt besök 2019-01-10 .

Närvarande var undertecknad och krinsp Peter Steude.


Vid besöket tillfrågades  Margareta fd Engström  vem , är och hon uppgav att man, den nu avlidne .

och lärde där känna Stig Engström .

Paret bodde senare i norra Täby och de umgicks mycket med paret Engström.

 Margareta fd Engström  tillfrågades om hon hade några handskrivna brev efter Stig men det hade hon inte.

På fråga uppgav  Margareta fd Engström  att Stig blev kremerad liksom hans bror.

Stigs föräldrar är kistbegravda.

 Margareta fd Engström  berättade om sitt gamla intresse för hästsport och vid samtalet om djur framkom att hon haft en katt


(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson
Krinsp

Pol-2019-01-11 E63-07-F förhör-med-engströms-exfru-2.pdf

Pol-2019-01-11 E63-07-F förhör-med-engströms-exfru-2.pdf

PM
Polisen

Datum: 2019-01-11


Polismyndigheten
Avdelningen för särskilda utredningar
Sven-Åke Blombergsson


Samtal med  Margareta fd Engström 

 Margareta fd Engström  delgavs förhöret från 2018-11-15 vid ett personligt besök 2019-01-10 .

Närvarande var undertecknad och krinsp Peter Steude.


Vid besöket tillfrågades  Margareta fd Engström  vem , är och hon uppgav att man, den nu avlidne .

och lärde där känna Stig Engström .

Paret bodde senare i norra Täby och de umgicks mycket med paret Engström.

 Margareta fd Engström  tillfrågades om hon hade några handskrivna brev efter Stig men det hade hon inte.

På fråga uppgav  Margareta fd Engström  att Stig blev kremerad liksom hans bror.

Stigs föräldrar är kistbegravda.

 Margareta fd Engström  berättade om sitt gamla intresse för hästsport och vid samtalet om djur framkom att hon haft en katt


(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson
Krinsp