wpu.nu

Uppslag:E63-49

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-49
Registrerat
2020-05-06
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
I2019-11-13 Förhör med med antedning av att han köpte och villa på Lahällsvägen i Täby.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhörsplats: Den hördes bostad av .
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-11-13 00:00
Avslutat


Förhörsdatum: 2019-11-13 kl.13.07 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Bitr förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson Förhörsplats: Den hördes bostad

hörs med anledning av


berättar att


var inte bekanta med eller visste något om

     berättar  att mannen var reklamare och hade jobbat på Skandia. Han var rätt stolt över några broschyrerenuppger att många utav de närmsta grannarna brukade resa tillsammans och han antar attockså var med.På fråga om hur många gånger som han träffade (blir svaret attnågra gånger och pratade praktiska saker, oklart hur många gånger berättar attggt ett mörkrump

Pol-2019-11-13 E63-49 förhör-okänd-engström.pdf

Pol-2019-11-13 E63-49 förhör-okänd-engström.pdf

Förhörsdatum: 2019-11-13 kl.13.07 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Bitr förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson Förhörsplats: Den hördes bostad

hörs med anledning av


berättar att


var inte bekanta med eller visste något om

     berättar  att mannen var reklamare och hade jobbat på Skandia. Han var rätt stolt över några broschyrerenuppger att många utav de närmsta grannarna brukade resa tillsammans och han antar attockså var med.På fråga om hur många gånger som han träffade (blir svaret attnågra gånger och pratade praktiska saker, oklart hur många gånger berättar attggt ett mörkrump

På fråga omblir svaret nej.Förhöret avslutas klockan 13.37.

| har fått förhörsutskriften uppläst för sig och godkänt den i dess helhet.

Pol-2019-11-13 E63-49 förhör-okänd-engström.pdf

Pol-2019-11-13 E63-49 förhör-okänd-engström.pdf

På fråga omblir svaret nej.Förhöret avslutas klockan 13.37.

| har fått förhörsutskriften uppläst för sig och godkänt den i dess helhet.