wpu.nu

Uppslag:E63-58-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-58-A
Registrerat
2020-07-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Organisationer: RMV / NFC
Relaterat: Stig Engström


Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
DNA analys ang. Stig Engström
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-07-02 00:00
Avslutat


Page 1

From: Date: To: Subject: Attachments:

"Jonas Englund" <jonas-k.englund@polisen.se> 3 JUL 2020 12:41:07 +0200 "Fureg Palme Skanning" <fureg-palme.skanning@polisen.se> E-00063-58-A E-00063-58-A.DOCX

Pol-2020-07-02 E63-58-A PM-DNA-analys-Engström.pdf

Pol-2020-07-02 E63-58-A PM-DNA-analys-Engström.pdf

Page 1

From: Date: To: Subject: Attachments:

"Jonas Englund" <jonas-k.englund@polisen.se> 3 JUL 2020 12:41:07 +0200 "Fureg Palme Skanning" <fureg-palme.skanning@polisen.se> E-00063-58-A E-00063-58-A.DOCX

Polisen

Datum 2020-06-18 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA Peter Steude

I samband med att Ann Jangblad, NFC, per telefon meddelade att en DNAprofil säkrats från beslag 2020-5000-BG30333-2 beslutades att avbryta undersökningen på RMV där syftet var att jämföra Stig EngströmsDNA med profiler enligt tidigare gjord beställning.

Telefonkontakt togs med Kerstin Montelius, RMV, varvid deras undersökning avslutades.

Peter Steude Insp/utredare

38384b94-f5a1-4478-bd8e-abed00b0435d.docx

Pol-2020-07-02 E63-58-A PM-DNA-analys-Engström.pdf

Pol-2020-07-02 E63-58-A PM-DNA-analys-Engström.pdf

Polisen

Datum 2020-06-18 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA Peter Steude

I samband med att Ann Jangblad, NFC, per telefon meddelade att en DNAprofil säkrats från beslag 2020-5000-BG30333-2 beslutades att avbryta undersökningen på RMV där syftet var att jämföra Stig EngströmsDNA med profiler enligt tidigare gjord beställning.

Telefonkontakt togs med Kerstin Montelius, RMV, varvid deras undersökning avslutades.

Peter Steude Insp/utredare

38384b94-f5a1-4478-bd8e-abed00b0435d.docx