wpu.nu

Uppslag:E63-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-01
Registrerat
1992-01-15
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppföljning Stig Engström och Yvonne Nieminen
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM Uppföljning YN & SE
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-09 00:00
Avslutat


E 63 - 1

Stockholms Polisdistrikt
KK 1

1987-02-09


UPPFÖLJNING AV STIG ENGSTRÖM OCH YVONNE NIEMINEN.

Yvonne Nieminen har förevisats ett fotografi från Expressen, på vilket Stig Engström är avbildad i de kläder han säger sig ha burit på kvällen 1986-02-28 .

Engströms ansikte var maskerat vid konfrontationstillfället.

Resultatet av denna konfrontation redovisas i separat förhörsprotokoll. E15-01-C

Margareta Andersen och hennes make Thomas har förhörts angående Stig Engströms besök i deras affär på  Åland  i mars månad 1986.

Några nya uppgifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förhören redovisas på separata förhörsprotokoll. Avsnitt:EH9981


KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN.

Vid förhör E63-00-C med  Stig  Engström 1986-04-25 bereddes han tillfälle att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, peka ut de han igenkände.

 Stig  Engström reagerade för fotografier på Lars Jeppsson, Helena Lähde, Karin Johansson samt Anders Björkman.

Jan Andersson har förevisats samma fotosamling. Han reagerade för Engströms fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen.

I anledning av ovanstående torde det kunna hållas för visst att  Stig  Engström uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörsutsago.


YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BAGARES GATA.

Det var med all sannolikhet inte Stig Engström som Yvonne Nieminen mötte på David Bagares Gata.

Det är fortfarande mycket osäkert om det var gärningsmannen hon mötte.

Signalementsuppgifterna på gärningsmannens klädsel, varierar från ljusbrun skinnjacka, via olika typer av täckjackor till långa mörka rockar.

Vittnena Anders Björkman och Inge Morelius, vilka båda med säkerhet bör ba sett gärningsmannen, är båda osäkra på vad han hade för klädsel.

E15-01
Avsnitt:E63
Avsnitt:EH9981

Pol-1987-02-09 E63-01 Uppf ljning-av-Stig-Engström-och-Yvonne-Nieminen.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 Uppf ljning-av-Stig-Engström-och-Yvonne-Nieminen.pdf

E 63 - 1

Stockholms Polisdistrikt
KK 1

1987-02-09


UPPFÖLJNING AV STIG ENGSTRÖM OCH YVONNE NIEMINEN.

Yvonne Nieminen har förevisats ett fotografi från Expressen, på vilket Stig Engström är avbildad i de kläder han säger sig ha burit på kvällen 1986-02-28 .

Engströms ansikte var maskerat vid konfrontationstillfället.

Resultatet av denna konfrontation redovisas i separat förhörsprotokoll. E15-01-C

Margareta Andersen och hennes make Thomas har förhörts angående Stig Engströms besök i deras affär på  Åland  i mars månad 1986.

Några nya uppgifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förhören redovisas på separata förhörsprotokoll. Avsnitt:EH9981


KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN.

Vid förhör E63-00-C med  Stig  Engström 1986-04-25 bereddes han tillfälle att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, peka ut de han igenkände.

 Stig  Engström reagerade för fotografier på Lars Jeppsson, Helena Lähde, Karin Johansson samt Anders Björkman.

Jan Andersson har förevisats samma fotosamling. Han reagerade för Engströms fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen.

I anledning av ovanstående torde det kunna hållas för visst att  Stig  Engström uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörsutsago.


YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BAGARES GATA.

Det var med all sannolikhet inte Stig Engström som Yvonne Nieminen mötte på David Bagares Gata.

Det är fortfarande mycket osäkert om det var gärningsmannen hon mötte.

Signalementsuppgifterna på gärningsmannens klädsel, varierar från ljusbrun skinnjacka, via olika typer av täckjackor till långa mörka rockar.

Vittnena Anders Björkman och Inge Morelius, vilka båda med säkerhet bör ba sett gärningsmannen, är båda osäkra på vad han hade för klädsel.

E15-01
Avsnitt:E63
Avsnitt:EH9981

I dagsläget är det dock ogörligt att komma fråga närmare hur gärningsmannen var klädd.

Det kan dock konstateras att minst en (1) person varit klädd på ett liknande sätt som Engström.

Det var den person som Nieminen mötte på David Bagares Gata. Frågan om detta var gärningsmannen går i dagsläget ej att besvara.

Stockholm 1987-02-09
(signatur)

Håkan Ström
Kriminalinspektör

Pol-1987-02-09 E63-01 Uppf ljning-av-Stig-Engström-och-Yvonne-Nieminen.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 Uppf ljning-av-Stig-Engström-och-Yvonne-Nieminen.pdf

I dagsläget är det dock ogörligt att komma fråga närmare hur gärningsmannen var klädd.

Det kan dock konstateras att minst en (1) person varit klädd på ett liknande sätt som Engström.

Det var den person som Nieminen mötte på David Bagares Gata. Frågan om detta var gärningsmannen går i dagsläget ej att besvara.

Stockholm 1987-02-09
(signatur)

Håkan Ström
Kriminalinspektör
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2000-01-13 00:00
Avslutat


E63-1

Stockholms Polisdistrikt KK 1

M 000113

'1987-02-09

UPPFÖLJNING AV STIG ENGSTRÖM OCH YVONNE NIEMINEN.

Yvonne Nieminen har förevisats ett fotografi från Expressen, på vilket Stig Engströn är avbildad i de kläder han säger sig ha burit på kvällen den 28/2 1986. Engströms ansikte var maskerat vid konfrontations tillfället.. Resultatet av denna konfrontation redovisas i separat förhörsprotokoli. E 15-1-2

Margaretha Andersen och hennes make Thomas har förhörts angående Stig. Engströms besök i deras affär på Åland i mars månad 1986. Några nya uppgifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förhören redovisas på separata förhörsprotokoll. EH 9981

KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN.

Vid förhör med Engström den 25/4 1986 bereddes han tillfälle att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, peka ut de han igenkände. Engström reagerade för fotografier på Lars Jepsson, Helena Lähde, Karin Johansson samt Anders Björkman.

Jan Andersson har förevisats sanma fotosamling. Han reagerade för Engs tröms fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen.

E 0978

I anledning av ovans tående torde det kunna hållas för visst att Engs tröm uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörsu tsago.

YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BA GA RES GA TA.

Det var med all sannolikhet inte Stig Engström som Yvonne Nieminen mötte på David Bagares Gata. Det är fortfarande mycket osäkert om det var gärningsmannen hon mötte. Signalementsuppgifterna på gärningsmannens klädsel varierar från ljusbrun skinnjacka, via olika typer av täckjackor till långa mörka rockar. Vittnena Andets Björkman och Inge Morelius, vilka båda med säkerhet bör ba sett gärningsmannen, är båda osäkra på vad han hade för

klädsel.

F -15-ml

E 63EH 9981

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

E63-1

Stockholms Polisdistrikt KK 1

M 000113

'1987-02-09

UPPFÖLJNING AV STIG ENGSTRÖM OCH YVONNE NIEMINEN.

Yvonne Nieminen har förevisats ett fotografi från Expressen, på vilket Stig Engströn är avbildad i de kläder han säger sig ha burit på kvällen den 28/2 1986. Engströms ansikte var maskerat vid konfrontations tillfället.. Resultatet av denna konfrontation redovisas i separat förhörsprotokoli. E 15-1-2

Margaretha Andersen och hennes make Thomas har förhörts angående Stig. Engströms besök i deras affär på Åland i mars månad 1986. Några nya uppgifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förhören redovisas på separata förhörsprotokoll. EH 9981

KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN.

Vid förhör med Engström den 25/4 1986 bereddes han tillfälle att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, peka ut de han igenkände. Engström reagerade för fotografier på Lars Jepsson, Helena Lähde, Karin Johansson samt Anders Björkman.

Jan Andersson har förevisats sanma fotosamling. Han reagerade för Engs tröms fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen.

E 0978

I anledning av ovans tående torde det kunna hållas för visst att Engs tröm uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörsu tsago.

YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BA GA RES GA TA.

Det var med all sannolikhet inte Stig Engström som Yvonne Nieminen mötte på David Bagares Gata. Det är fortfarande mycket osäkert om det var gärningsmannen hon mötte. Signalementsuppgifterna på gärningsmannens klädsel varierar från ljusbrun skinnjacka, via olika typer av täckjackor till långa mörka rockar. Vittnena Andets Björkman och Inge Morelius, vilka båda med säkerhet bör ba sett gärningsmannen, är båda osäkra på vad han hade för

klädsel.

F -15-ml

E 63EH 9981

V:

K:

V:

K:

F:

K:

V:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska? Ja. Som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart. Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan. 15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Allia

pepermission

Mula Perzonin

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

V:

K:

V:

K:

F:

K:

V:

Det är svårt, det är jättesvårt. Du kan inte känna igen någon? Det är jättesvårt. Nej det är jättesvårt och säga... Har advokaten några frågor? Nej tack. Det är bara en fråga till jag vill ställa till dig. Du har talat om att du sett den här mannen med en väska? Ja. Som han höll på med, hur såg den här väskan ut? En typ sån här, en, så stor som en handledsväska. Så stor. Typ mindre än en necessär. Han höll den så, han höll den alltså med väskan på den vänstra handen. Han hade väskan liggande i handen? Ja just det, och sen höll han på och dra till dragkedjan. Med den andra handen?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Ja.

K:

N:

K:

N:

Såg du vad det var för färg på den här väskan? Jag uppfatta den som svart. Som svart. Ja i och för sig det var väldigt mörkt där uppe. Och den såg ut som en necessär? Inte en större, utan den var typ en handledsväska i formatet. Tack, då avslutar vi konfrontationen klockan. 15.37.

K:

N:

K:

Som ovan

Lars-Erik Andersson krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:

Allia

pepermission

Mula Perzonin

I dagsläget är det dock ogörligt att komma fråga närmare hur gärningsmannen var klädd. Det kan dock konstateras att minst 1 person varit klädd på ett liknande sätt som Engström. Det var den person som Nieminen mötte på David Bagares Gata. Frågan om detta var gärningsmannen går i dagsläget ej att besvara.

Stockholm den 9 februari 1987

Håkan ström, kriminalinspektör

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

I dagsläget är det dock ogörligt att komma fråga närmare hur gärningsmannen var klädd. Det kan dock konstateras att minst 1 person varit klädd på ett liknande sätt som Engström. Det var den person som Nieminen mötte på David Bagares Gata. Frågan om detta var gärningsmannen går i dagsläget ej att besvara.

Stockholm den 9 februari 1987

Håkan ström, kriminalinspektör

Tid som ovan förevisas Andersson på sitt företag en fotosamling innefattande 15 st fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen, se fotosamlingen. Andersson berättar före visning att när de svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare berättat om. Han koncentrrerade sig på mannen i blå täckjack och väskan. GAnska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Anderssons och Ljungqvists bil som då sta ppställd i riktning norrut. Andersson kan inte säga varifrån mannen kom men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut ev på gatans östra sida.Marnen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen däribland den långe taxichauffören. Marnen uttalde sig ganska angående vad Andersson kamer ihåg "jag såg alltsamens". Andersson vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att memens uppträdande gav en tendens att marnen Liksom ville blanda sig i. Såvitt Andersson kommer ihåg var mernen kvar på platsen mycket länge så länge som att Andersson troligen såg honom när han och Ljungqvist återkommit eft er att ha hämtat Ljungqvists söner. Andersson kan inte uttala sig om huruvida mernen gav sig iväg någonstans. Vid visningen av fotografiema stannar han vid Björkmen

13 och säger att deres jacka och väska liknar den men han särskilt holl ögonen på. Nair han kommer till fotografi föreställande Engsträn E 63 tycker han sig kärna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad. Han är dock osäker men har en mirnesild av mannen som välliknande detta foto. Han säger att enligt hans mirnesbild var möjligen mernen turhårig samt något yngre än på fotot.

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Tid som ovan förevisas Andersson på sitt företag en fotosamling innefattande 15 st fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen, se fotosamlingen. Andersson berättar före visning att när de svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare berättat om. Han koncentrrerade sig på mannen i blå täckjack och väskan. GAnska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Anderssons och Ljungqvists bil som då sta ppställd i riktning norrut. Andersson kan inte säga varifrån mannen kom men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut ev på gatans östra sida.Marnen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen däribland den långe taxichauffören. Marnen uttalde sig ganska angående vad Andersson kamer ihåg "jag såg alltsamens". Andersson vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att memens uppträdande gav en tendens att marnen Liksom ville blanda sig i. Såvitt Andersson kommer ihåg var mernen kvar på platsen mycket länge så länge som att Andersson troligen såg honom när han och Ljungqvist återkommit eft er att ha hämtat Ljungqvists söner. Andersson kan inte uttala sig om huruvida mernen gav sig iväg någonstans. Vid visningen av fotografiema stannar han vid Björkmen

13 och säger att deres jacka och väska liknar den men han särskilt holl ögonen på. Nair han kommer till fotografi föreställande Engsträn E 63 tycker han sig kärna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad. Han är dock osäker men har en mirnesild av mannen som välliknande detta foto. Han säger att enligt hans mirnesbild var möjligen mernen turhårig samt något yngre än på fotot.

Protokoll fört vid fotovisning

med NiemineN: Yvonne Anita, född (Fotovisningen är företagen den 30/1 1987 med början klockan 10.10. Konfrontationsplats är Domus, Skärholmen, och konfrontationsledare krinsp Håkan Ström, och krinsp Lars Hamrén. Vid konfrontationen förevisas Nieminen ett fotografi på en mansperson, och hon skall då kommentera detta i förhållande till de iakttagelser hon gjorde den 28/2 1986 på David Bagares Gata.


F: Förhörsledaren Nieminen Na F:
N: N:


F:
N:


F: var Varsågod Yvonne, titta på det här fotografiet och kommentera det i förhållande med de minnesbilder du har av den man du mötte. Vad du eventuellt finner för likheter, respektive vad det är som inte stämmer. Jag tycker att det stämmer liksom, kroppshydda
N: men jag tycker han verkar vara för kort. För kort? Ja. Hur lång uppskattar du att den här mannen på bilden är? Ja, 180. Och hur lång har du minnesbilden av att den man som du mötte? Ja 185 ungefär. Nu mötte jag visserligen honom i en nerförsbacke. Han sprang neråt, och jag gick uppåt. Det kan ju vara att jag fick det intrycket av att han var längre, än han i själva verket var. Det är svårt och säga när man då kommer nerifrån och går uppåt. Själva, alltså bredden vid bröstet det stämmer. Om du.... kläderna. Ja det stämmer förutom den där halsduken. Halsduken stämmer inte? Nej. N:


F:
N:


F:
N:

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Protokoll fört vid fotovisning

med NiemineN: Yvonne Anita, född (Fotovisningen är företagen den 30/1 1987 med början klockan 10.10. Konfrontationsplats är Domus, Skärholmen, och konfrontationsledare krinsp Håkan Ström, och krinsp Lars Hamrén. Vid konfrontationen förevisas Nieminen ett fotografi på en mansperson, och hon skall då kommentera detta i förhållande till de iakttagelser hon gjorde den 28/2 1986 på David Bagares Gata.


F: Förhörsledaren Nieminen Na F:
N: N:


F:
N:


F: var Varsågod Yvonne, titta på det här fotografiet och kommentera det i förhållande med de minnesbilder du har av den man du mötte. Vad du eventuellt finner för likheter, respektive vad det är som inte stämmer. Jag tycker att det stämmer liksom, kroppshydda
N: men jag tycker han verkar vara för kort. För kort? Ja. Hur lång uppskattar du att den här mannen på bilden är? Ja, 180. Och hur lång har du minnesbilden av att den man som du mötte? Ja 185 ungefär. Nu mötte jag visserligen honom i en nerförsbacke. Han sprang neråt, och jag gick uppåt. Det kan ju vara att jag fick det intrycket av att han var längre, än han i själva verket var. Det är svårt och säga när man då kommer nerifrån och går uppåt. Själva, alltså bredden vid bröstet det stämmer. Om du.... kläderna. Ja det stämmer förutom den där halsduken. Halsduken stämmer inte? Nej. N:


F:
N:


F:
N:

F:
N:


F:
N:


F:
N:


F:
N:


F: Om du tittar, det är väldigt svårt och se vad det är för typ av tjocklek på rocke
N: men om du just tittar på längden och.... Längden stämmer, den mannen jag mötte han hade, jag uppfatta att han hade en svart rock. Tjockleken tycker jag inte stämmer för att den fladdra, han hade den uppknäppt. Den fladdra mycket, och det gör inte en tjock rock. Du får intrycket att det här är en tjock rock? Jag får intrycket av en tjock rock, det kan bero på bilden visserligen. Nu är den knäppt också. Jag fick ett väldigt mörkt intryck, svart rock, mörka byxor, mörk tröja. Vad han hade på huvudet det såg jag aldrig. Den där handledsväskan då, har du några kommentarer på den? Ja det stämmer. Det stämmer? Ja, det var i ungefär den storleken. Skorna tycker jag stämmer också. Han halkade när han sprang, så han hade inga stövlar eller grövre skor. Han sprang och sen så snubblade han hela tiden medan han sprang. Så sammanfattningsvis kan man säga att det som överensstämmer då det är kroppsstorleken och längden på rocken. Däremot så tycker du inte då att längden på mannen stämmer eftersom du fick intryck av att den här mannen är cirka 180 cm lång, medan din minnesbild av den du mötte är, att den mannen var 185 cm lång? Ungefär, det är svårt och säga eftersom han sprang uppifrån då och neråt. Vidare så får du intrycket av att den här rocken verkar vara tjockare typ och den rock som då den här mannen du mötte bar verkade vara av tunnare typ eftersom den fladdrade? Den fladdrade hemskt mycket ja. Det blåste ju också den kvällen, det var kallt och det blåste. Jag titta på honom för för det första så hade han rocken uppknäppt, för det andra fladdrade den, när den fladdrar väldigt mycket så här i blåsten så tror man att det är en tunnare typ av rock. Sen så tittade jag vad han höll på med i händerna, och han höll på och antingen stänga väskan han hade i sin vänstra hand, eller också öppna den. Det var den rörelsen jag titta då på. Sen såg jag då att han snubbla medan han sprang. N:


F:
N:

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

F:
N:


F:
N:


F:
N:


F:
N:


F: Om du tittar, det är väldigt svårt och se vad det är för typ av tjocklek på rocke
N: men om du just tittar på längden och.... Längden stämmer, den mannen jag mötte han hade, jag uppfatta att han hade en svart rock. Tjockleken tycker jag inte stämmer för att den fladdra, han hade den uppknäppt. Den fladdra mycket, och det gör inte en tjock rock. Du får intrycket att det här är en tjock rock? Jag får intrycket av en tjock rock, det kan bero på bilden visserligen. Nu är den knäppt också. Jag fick ett väldigt mörkt intryck, svart rock, mörka byxor, mörk tröja. Vad han hade på huvudet det såg jag aldrig. Den där handledsväskan då, har du några kommentarer på den? Ja det stämmer. Det stämmer? Ja, det var i ungefär den storleken. Skorna tycker jag stämmer också. Han halkade när han sprang, så han hade inga stövlar eller grövre skor. Han sprang och sen så snubblade han hela tiden medan han sprang. Så sammanfattningsvis kan man säga att det som överensstämmer då det är kroppsstorleken och längden på rocken. Däremot så tycker du inte då att längden på mannen stämmer eftersom du fick intryck av att den här mannen är cirka 180 cm lång, medan din minnesbild av den du mötte är, att den mannen var 185 cm lång? Ungefär, det är svårt och säga eftersom han sprang uppifrån då och neråt. Vidare så får du intrycket av att den här rocken verkar vara tjockare typ och den rock som då den här mannen du mötte bar verkade vara av tunnare typ eftersom den fladdrade? Den fladdrade hemskt mycket ja. Det blåste ju också den kvällen, det var kallt och det blåste. Jag titta på honom för för det första så hade han rocken uppknäppt, för det andra fladdrade den, när den fladdrar väldigt mycket så här i blåsten så tror man att det är en tunnare typ av rock. Sen så tittade jag vad han höll på med i händerna, och han höll på och antingen stänga väskan han hade i sin vänstra hand, eller också öppna den. Det var den rörelsen jag titta då på. Sen såg jag då att han snubbla medan han sprang. N:


F:
N:

Därav att jag fick att han hade inte grova skor eller så. Har Lars någon fråga?

F:

H:

Hamrén

H: Har du tänkt på det här.... N: Ja. H: Huruvida han hade någonting i ansiktet, glasögon eller

skägg, mustasch? N: Jag hade, min minnesbild, naturligtvis såg jag honom alltså

ordentligt, men jag har inget minne av att jag har sett glasögon eller någonting som har blänkt till. Det var väldigt mörk figur, ingenting som lyste upp, inga ringar, ingenting. Jag såg inte händerna heller, någonting annat vitt som lyftes upp, därför drar jag då slutsatsen att han hade handskar.

Det fanns ingen guldkedja eller så som man kunde se. F: Är det någonting mer du vill tillägga? N: Nej det är ungefär vad jag kommer ihåg. F: Då avslutar vi det här klockan 10.16.

SECKH64m som

ovan

Autumn

Hakan

ktinsp

års' Hamrén krinsp

I hörbara delar

hörbaro

rätt avskrivet intygas:

Hem UiYa Persson

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Därav att jag fick att han hade inte grova skor eller så. Har Lars någon fråga?

F:

H:

Hamrén

H: Har du tänkt på det här.... N: Ja. H: Huruvida han hade någonting i ansiktet, glasögon eller

skägg, mustasch? N: Jag hade, min minnesbild, naturligtvis såg jag honom alltså

ordentligt, men jag har inget minne av att jag har sett glasögon eller någonting som har blänkt till. Det var väldigt mörk figur, ingenting som lyste upp, inga ringar, ingenting. Jag såg inte händerna heller, någonting annat vitt som lyftes upp, därför drar jag då slutsatsen att han hade handskar.

Det fanns ingen guldkedja eller så som man kunde se. F: Är det någonting mer du vill tillägga? N: Nej det är ungefär vad jag kommer ihåg. F: Då avslutar vi det här klockan 10.16.

SECKH64m som

ovan

Autumn

Hakan

ktinsp

års' Hamrén krinsp

I hörbara delar

hörbaro

rätt avskrivet intygas:

Hem UiYa Persson

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

E||

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född (Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 - 23.25-tiden.

K =

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

V=

K:

Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan var det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du se bild på en man? Ja.

N:

K:

N:

N:

N:

K:

Vad var det för bild? Det var en bild som var tagen härifrån, vad kallas det för, uppåt. En bröstbild. Sen så var det en helbild. Det var två-tre bilder på honom. På samme man?

N:

K:

N:

Ja.

K:

V:

K:

man

V:

Bara den bilden? Det var första gången. Det var på samme som du såg då flera bilder? Ja. Vet du vilken man det var? Nej det vet jag inte. Det var första gången, säger du. Hur långt efter den här handelsen inträfface det?

K:

V:

K:

TIT-1

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Konfrontation nummer 9 påbörjas klockan 15.25. Konfrontationsgruppen förevisas för Nieminen, Yvonne Anita, född (Syftet med konfrontationen är att utreda huruvida någon i gruppen är identisk med den man som Nieminen mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 - 23.25-tiden.

K =

Advokat Falk

Konfrontationsledare Nieminen Yvonne Anita

V=

K:

Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer numrerade från 1 - 8. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du mötte på David Bagares Gata vid Johannesgatan den 28/2 1986 vid 23.20 23.25-tiden. Först vill jag bara fråga dig, har du fått se några fotografier i det här ärendet tidigare? Ja, två gånger. Vad är det för bilder du har fått se? Det var bilder först på en speciell man, och sedan var det olika bilder på olika klädesplagg. Fick du se bild på en man? Ja.

N:

K:

N:

N:

N:

K:

Vad var det för bild? Det var en bild som var tagen härifrån, vad kallas det för, uppåt. En bröstbild. Sen så var det en helbild. Det var två-tre bilder på honom. På samme man?

N:

K:

N:

Ja.

K:

V:

K:

man

V:

Bara den bilden? Det var första gången. Det var på samme som du såg då flera bilder? Ja. Vet du vilken man det var? Nej det vet jag inte. Det var första gången, säger du. Hur långt efter den här handelsen inträfface det?

K:

V:

K:

TIT-1

N:

Ja det var

inte långt efler. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det

var.

K:

V:

K:

N:

K:

V:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Dagar eller veckor? Det var någon vecka efter skulle jag tro. Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna? Ja. Har man visat dig flera bilder sedan? Sen var det ytterligare en gång till. Vad fick du se för bilder då? Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man ville ha reda på. Var det några ansikten då? Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. Helbilder, och du såg ansikten också? Ja. Var det färg eller svart/vita bilder? Det var färg. Det var färg, de här med kläderna? Ja och det var det första gången också. Första gången var också färgbild? Ja. Kände du igen någon på de här bilderna? Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd. Det är ungefär vad jag kan gå på. Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln. Ja det var inte lätt. Han är för smal. 2 är för smal? Ja, nej inte 4 heller. Ja nu

har gruppen gått ett varv förbi. Ja det var inte lätt. Lustigkurre. Det är siste mannen på andra varvet. 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för det. 5 är för grov? Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här över heller, över bröstet, l. Vill du-se längre eller?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

Pol-1987-02-09 E63-01 e-63-1-pm-uppfoljning-av-engström-o.pdf

N:

Ja det var

inte långt efler. Jag kommer inte ihåg hur långt

efter det

var.

K:

V:

K:

N:

K:

V:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

Dagar eller veckor? Det var någon vecka efter skulle jag tro. Någon vecka efter händelsen, då fick du se de här bilderna? Ja. Har man visat dig flera bilder sedan? Sen var det ytterligare en gång till. Vad fick du se för bilder då? Då var det olika klädesplagg på bilderna, det var det man ville ha reda på. Var det några ansikten då? Det var ansiktsbilder ja, alltså helbild. Helbilder, och du såg ansikten också? Ja. Var det färg eller svart/vita bilder? Det var färg. Det var färg, de här med kläderna? Ja och det var det första gången också. Första gången var också färgbild? Ja. Kände du igen någon på de här bilderna? Det är svårt för mig och säga att det var just den mannen jag mötte, men det jag kan säga, det är grovleken, ungefär längd. Det är ungefär vad jag kan gå på. Då tittar vi på den här gruppen nu. Man kommer nu att en i taget komma fram och visa sig på nära håll framför spegeln. Ja det var inte lätt. Han är för smal. 2 är för smal? Ja, nej inte 4 heller. Ja nu

har gruppen gått ett varv förbi. Ja det var inte lätt. Lustigkurre. Det är siste mannen på andra varvet. 5, han var inte, ja Gud vad svårt, han är lite för grov för det. 5 är för grov? Ja, det här var inte lätt. Han är inte tillräckligt bred här över heller, över bröstet, l. Vill du-se längre eller?

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K:

N:

K: