wpu.nu

Uppslag:E63-48

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-48
Registrerat
2020-05-06
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2020-03-03 Förhör med angående hennes släktskap med
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-03-03 00:00
Avslutat


Förhörsdatum: 2020-03-03 kl. 14:04 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

hörs med anledningmed Stig Engström.

ombeds att fritt berättavar en elegant person som kom från en lite finare industrifamilj iHan utbildade sig till ingenjör och tog anställning på Siefvert och Foranders i Kalmar, vilka gjorde tändsticksmaskiner, vilket ledde till att han skickades till Indien för att sätta upp en tändsticksfabrik.

Stig och

gick under många år i skola i Indien innan föräldrarna ville att de skulle gå i svensk skola. Till att börja med kom de hem tilldär de under några år boddeSasse av nur

länge Stig och

boddeStig och

flyttade senare till Sigtuna där de gick på internat. På somrarna kom de några gångerdär. Stig hade motorcykel, flickor och spelade ibland tennis med

Stig var i unga år en ledartyp, han var glad och skoj frisk motoch Stig hade ingen särskild djup relation men den var ändå positiv. tror att han bara har träffat Stig vid tre tillfällen efter att familjen Engström sålde sitt hustror att ett av tillfällena var när Stig fyllde 50 år, ett annat var på begravning och det sista tillfället var då Stig ochen gång var nere ochAngående familjen Engströms vistelse i Indien har hört att de hade det väldigt bra och att de hade tjänare vilket man var tvungen till. De hade exempelvis en boy som gick och slog med en käpp i gräset så det inte skulle finnas några ormar när de gick till skolan, en kokerska och en städerska. vet att familjen bodde i Madras och Bombay men han vet inget om deras ekonomi eller hur de i övrigt hade det.

uppger i

Pol-2020-03-03 E63-48 förhör-bekant-engström.pdf

Pol-2020-03-03 E63-48 förhör-bekant-engström.pdf

Förhörsdatum: 2020-03-03 kl. 14:04 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

hörs med anledningmed Stig Engström.

ombeds att fritt berättavar en elegant person som kom från en lite finare industrifamilj iHan utbildade sig till ingenjör och tog anställning på Siefvert och Foranders i Kalmar, vilka gjorde tändsticksmaskiner, vilket ledde till att han skickades till Indien för att sätta upp en tändsticksfabrik.

Stig och

gick under många år i skola i Indien innan föräldrarna ville att de skulle gå i svensk skola. Till att börja med kom de hem tilldär de under några år boddeSasse av nur

länge Stig och

boddeStig och

flyttade senare till Sigtuna där de gick på internat. På somrarna kom de några gångerdär. Stig hade motorcykel, flickor och spelade ibland tennis med

Stig var i unga år en ledartyp, han var glad och skoj frisk motoch Stig hade ingen särskild djup relation men den var ändå positiv. tror att han bara har träffat Stig vid tre tillfällen efter att familjen Engström sålde sitt hustror att ett av tillfällena var när Stig fyllde 50 år, ett annat var på begravning och det sista tillfället var då Stig ochen gång var nere ochAngående familjen Engströms vistelse i Indien har hört att de hade det väldigt bra och att de hade tjänare vilket man var tvungen till. De hade exempelvis en boy som gick och slog med en käpp i gräset så det inte skulle finnas några ormar när de gick till skolan, en kokerska och en städerska. vet att familjen bodde i Madras och Bombay men han vet inget om deras ekonomi eller hur de i övrigt hade det.

uppger i

förbigående att han vet att någon av dem har åkt båt hela vägen ifrån Indien för att ta sig hem till Sverige. vet inte vad sysselsatte sig med i Indien men tror hon var hemmafru och basade över tjänstefolket. Hemma i Sverige var en gång i tiden hattmodist. har inte hört något om hur familjens umgänge såg ut i Indien.

Efter att familjen Engström såldevar relation med ganska sporadisk men den blev bättre och bättre längre fram. Efter att träffade sin frukom de tvåoch hälsade på.

flyttade till StockholmiPalme var han hemma hosmordet.

och bodde där fram till men var under skolåretVid tiden för mordet på Olofsom var

спетте

Under tiden som

bodde i Stockholm hade han nästan ingen kontakt med Stig.att hans minnesbild ärberättaruppfattning äruppfattnsŞPå fråga om vadStig var under en kort stund gift med inte.men det höll

vet inte mer om Stigs intressen än att han i unga år tyckte om att teckna och bygga flygplan i balsaträ.

Angående Stigs arbeten vet inte annat än att han arbetade på Skandia. På direkt fråga uppger att han inte har hört talas om att Stig skulle ha haft någon koppling till Armétygförvaltningen.

På fråga uppger att han och Stig inte pratat särskilt mycket i telefon förutom vid något tillfälle då Stig lovat hjälpa till att göra visitkort vilket dock aldrig blev av.

Pol-2020-03-03 E63-48 förhör-bekant-engström.pdf

Pol-2020-03-03 E63-48 förhör-bekant-engström.pdf

förbigående att han vet att någon av dem har åkt båt hela vägen ifrån Indien för att ta sig hem till Sverige. vet inte vad sysselsatte sig med i Indien men tror hon var hemmafru och basade över tjänstefolket. Hemma i Sverige var en gång i tiden hattmodist. har inte hört något om hur familjens umgänge såg ut i Indien.

Efter att familjen Engström såldevar relation med ganska sporadisk men den blev bättre och bättre längre fram. Efter att träffade sin frukom de tvåoch hälsade på.

flyttade till StockholmiPalme var han hemma hosmordet.

och bodde där fram till men var under skolåretVid tiden för mordet på Olofsom var

спетте

Under tiden som

bodde i Stockholm hade han nästan ingen kontakt med Stig.att hans minnesbild ärberättaruppfattning äruppfattnsŞPå fråga om vadStig var under en kort stund gift med inte.men det höll

vet inte mer om Stigs intressen än att han i unga år tyckte om att teckna och bygga flygplan i balsaträ.

Angående Stigs arbeten vet inte annat än att han arbetade på Skandia. På direkt fråga uppger att han inte har hört talas om att Stig skulle ha haft någon koppling till Armétygförvaltningen.

På fråga uppger att han och Stig inte pratat särskilt mycket i telefon förutom vid något tillfälle då Stig lovat hjälpa till att göra visitkort vilket dock aldrig blev av.

uppgerPå fråga om vilken koppling mellan Stig och mordet på Olof Palme som känt till blir svaret att det skojades om att Stig som var moderat hade gjort konstgjord andning på Palme. Det var tidigt efter mordet som fick höra att Stig hade gjort konstgjord andning. I övrigt har det pratats om att Stig ville ställa sig i centrum och att det var typiskt honom att göra sig märkvärdig men vem som sa det vet han inte. fortsätter och säger att det var lite orättvist för så märkvärdig har han genom åren inte försökt att göra sig har aldrig hört Stig själv prata om sin bild av vad som hände och han har inte heller hört berätta något. uppger att det är möjligt att han har tagit upp medvar dock inte road av att prata om Stig, kom han på tal dog samtalet ut. Näruppger på fråga att han inte vet hur relationerna inom familjen Engström var.Angåendeuppger att de inte har någon särskild relation, det är absolut inget fel på henne men de är lite olika. De har inte haft någon närmare relation utan har på senare år bara träffats på begravning

har aldrig hört talas om att eller Stig skall ha haft något vapenintresse och han har heller aldrig sett något vapen.

Förhöret avslutas klockan 14.50

uppger att han inte önskar ta del av förhörsutskriften.

Pol-2020-03-03 E63-48 förhör-bekant-engström.pdf

Pol-2020-03-03 E63-48 förhör-bekant-engström.pdf

uppgerPå fråga om vilken koppling mellan Stig och mordet på Olof Palme som känt till blir svaret att det skojades om att Stig som var moderat hade gjort konstgjord andning på Palme. Det var tidigt efter mordet som fick höra att Stig hade gjort konstgjord andning. I övrigt har det pratats om att Stig ville ställa sig i centrum och att det var typiskt honom att göra sig märkvärdig men vem som sa det vet han inte. fortsätter och säger att det var lite orättvist för så märkvärdig har han genom åren inte försökt att göra sig har aldrig hört Stig själv prata om sin bild av vad som hände och han har inte heller hört berätta något. uppger att det är möjligt att han har tagit upp medvar dock inte road av att prata om Stig, kom han på tal dog samtalet ut. Näruppger på fråga att han inte vet hur relationerna inom familjen Engström var.Angåendeuppger att de inte har någon särskild relation, det är absolut inget fel på henne men de är lite olika. De har inte haft någon närmare relation utan har på senare år bara träffats på begravning

har aldrig hört talas om att eller Stig skall ha haft något vapenintresse och han har heller aldrig sett något vapen.

Förhöret avslutas klockan 14.50

uppger att han inte önskar ta del av förhörsutskriften.
Förhör
Kort sammanfattning
Bo, barndomskompis med Stig & Per Engström
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-03-03 14:04
Avslutat


Förhörsdatum: 2020-03-03 kl. 14:04 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

hörs med anledning avStig Engström.Stig och

flyttade senare till där de gick på. På somrarna kom de några gånger ner till där alla familjer hade varsitt hus. Bo och

var i unga år

medan Stig var mer frånvarande. Stig blev mer som en idol bland de yngre

Stig hade motorcykel, flickor och spelade ibland tennis medStig var i unga år en ledartyp, han var glad och skojfrisk mot

och de andra småkillarna. och Stig hade ingen särskild djup relation men detror att han bara har träffat Stig vid tre tillfällen efter att(Ifällena var när Stig fyllde 50 å

llfället var då Stig ochen gång var nere ochmen han vet inget onli utias inun....

Pol-2020-03-03-14-04 E63-48 Bo - Barndomskompis med Stig E.pdf

Pol-2020-03-03-14-04 E63-48 Bo - Barndomskompis med Stig E.pdf

Förhörsdatum: 2020-03-03 kl. 14:04 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

hörs med anledning avStig Engström.Stig och

flyttade senare till där de gick på. På somrarna kom de några gånger ner till där alla familjer hade varsitt hus. Bo och

var i unga år

medan Stig var mer frånvarande. Stig blev mer som en idol bland de yngre

Stig hade motorcykel, flickor och spelade ibland tennis medStig var i unga år en ledartyp, han var glad och skojfrisk mot

och de andra småkillarna. och Stig hade ingen särskild djup relation men detror att han bara har träffat Stig vid tre tillfällen efter att(Ifällena var när Stig fyllde 50 å

llfället var då Stig ochen gång var nere ochmen han vet inget onli utias inun....

a sig

Efter attvar relation med Per ganska sporadisk men den blev bättre och bättre längre fram. Efter att Per träffade (kom de två varje sommar ner och hälsade på.Under tiden som

bodde i Stockholm hade han nästan ingen kontakt med Stig.יששששסססססססuppfattning är ott leStig var under envet inte mer om Stigs intressen än att han i unga år tyckte om att teckna och bygga flygplan i balsaträ.Ange....

kt fråga

På fråga uppger

att han och Stig inte pratat särskilt mycket i telefon förutom vid något tillfälle då Stig

Pol-2020-03-03-14-04 E63-48 Bo - Barndomskompis med Stig E.pdf

Pol-2020-03-03-14-04 E63-48 Bo - Barndomskompis med Stig E.pdf

a sig

Efter attvar relation med Per ganska sporadisk men den blev bättre och bättre längre fram. Efter att Per träffade (kom de två varje sommar ner och hälsade på.Under tiden som

bodde i Stockholm hade han nästan ingen kontakt med Stig.יששששסססססססuppfattning är ott leStig var under envet inte mer om Stigs intressen än att han i unga år tyckte om att teckna och bygga flygplan i balsaträ.Ange....

kt fråga

På fråga uppger

att han och Stig inte pratat särskilt mycket i telefon förutom vid något tillfälle då Stig

irhar aldrig hört Stig själv prata om sin bild av vad som hände och han harjligt att han har tagit upp med

är osäker.NärDODJSuppger på fråga att han inte ---

ос

ere

-אאטטטססססס

Angåendeuppger att de inte har någon särskild relation, det är absolut inget fel på henne men de är lite olika. De har inte haft någon närmare relation utan har på senare år bara träffats påhar aldrig hört talas om att eller Stig skall ha haft något vapenintresse och han har heller aldrig sett något vapen.

Förhöret avslutas klockan 14.50

uppger att han inte önskar ta del av förhörsutskriften.

Pol-2020-03-03-14-04 E63-48 Bo - Barndomskompis med Stig E.pdf

Pol-2020-03-03-14-04 E63-48 Bo - Barndomskompis med Stig E.pdf

irhar aldrig hört Stig själv prata om sin bild av vad som hände och han harjligt att han har tagit upp med

är osäker.NärDODJSuppger på fråga att han inte ---

ос

ere

-אאטטטססססס

Angåendeuppger att de inte har någon särskild relation, det är absolut inget fel på henne men de är lite olika. De har inte haft någon närmare relation utan har på senare år bara träffats påhar aldrig hört talas om att eller Stig skall ha haft något vapenintresse och han har heller aldrig sett något vapen.

Förhöret avslutas klockan 14.50

uppger att han inte önskar ta del av förhörsutskriften.