wpu.nu

Uppslag:E63-25

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-25
Registrerat
2019-01-11
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-11-26 Arkivsokning avseende vapenlicenser for Nigra vapenlicenser gick ej att återfinna. i
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Arkivsökning avseende vapenlicenser för Stig Engström.
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-26 00:00
Avslutat


Polisen

Datum 2018-11-26 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA Peter Steude

H

P Arkivsökning avseende vapenlicenser för Stig Engström Carin Saremyr, Rättsenheten Stockholm, kontaktades med anledning av att om möjligt genomföra ett arkivsök avseende eventuella vapenlicenser utfärdade på Stig Engström,.

Några vapenlicenser utfärdade på aktuell person gick ej att återfinna i arkivet.

Peter Steude Insp/utredare

Pol-2018-11-26 E63-25 Arkivsökning avseende vapenlicenser för Stig Engström.pdf

Pol-2018-11-26 E63-25 Arkivsökning avseende vapenlicenser för Stig Engström.pdf

Polisen

Datum 2018-11-26 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA Peter Steude

H

P Arkivsökning avseende vapenlicenser för Stig Engström Carin Saremyr, Rättsenheten Stockholm, kontaktades med anledning av att om möjligt genomföra ett arkivsök avseende eventuella vapenlicenser utfärdade på Stig Engström,.

Några vapenlicenser utfärdade på aktuell person gick ej att återfinna i arkivet.

Peter Steude Insp/utredare