wpu.nu

Uppslag:E63-03-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-03-A
Registrerat
2019-01-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-01-04 Samtal med Jan Arvidsson som skrev artikeln om Stig Engström i tidsskriften Skydd och Säkerhet 1992.
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
E63-03-A PM-Samtal-journalist-Skydd-o-Säkerhet 1992.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-01-04 00:00
Avslutat


E 00063-03-A

Promemoria 2019-03-04


Ovan datum ringde krinsp Sven-Åke Blombergsson till Jan Arvidsson som skrev artikeln om Stig Engström i tidningen Skydd & Säkerhet 1992.


Jan tillfrågades om han hade någon ljudinspelning över intervjun med Stig men han spelade aldrig in något på band.

Intervjun skedde hemma hos Jan en söndag morgon.

Stig fick ingen ersättning för intervjun.

Det var Stig som tog initiativet till intervjun.

När artikeln skrevs frilansade Jan åt Skydd & Säkerhet och innan artikeln med Stig så hade Jan inte skrivit någon artikel på ett par år.

Jan gick en grafisk kurs tillsammans med Stig och detta var före mordet på Palme.

Jan hade sitt kontor på Kungsgatan i Stockholm.

Jan och Stig träffades inte ofta och Jan upplevde Stig som tystlåten.

Jan minns att Stig nämnde vapnet med pärlemorkolven men han ställde inga följdfrågor kring detta uttalande.

Jan har inte uppfattat att Stig hade problem med alkoholen.

Jan blev tidigare kontaktad av författaren Thomas Pettersson och Jan var på dennes pressrelease av boken.

Jan har gjort en youtubefilm (https://www.youtube.com/watch?v=9FaHYH4_Nyl) där Thomas berättar om boken och där Jans foton på Stig visas.

Jan informerades att undertecknad dokumenterar samtalet med honom i en promemoria och inte som ett förhör.


(Signatur)

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2019-01-04 E63-03-A PM-Jan-Arvidsson-Skydd-Säkerhet.pdf

Pol-2019-01-04 E63-03-A PM-Jan-Arvidsson-Skydd-Säkerhet.pdf

E 00063-03-A

Promemoria 2019-03-04


Ovan datum ringde krinsp Sven-Åke Blombergsson till Jan Arvidsson som skrev artikeln om Stig Engström i tidningen Skydd & Säkerhet 1992.


Jan tillfrågades om han hade någon ljudinspelning över intervjun med Stig men han spelade aldrig in något på band.

Intervjun skedde hemma hos Jan en söndag morgon.

Stig fick ingen ersättning för intervjun.

Det var Stig som tog initiativet till intervjun.

När artikeln skrevs frilansade Jan åt Skydd & Säkerhet och innan artikeln med Stig så hade Jan inte skrivit någon artikel på ett par år.

Jan gick en grafisk kurs tillsammans med Stig och detta var före mordet på Palme.

Jan hade sitt kontor på Kungsgatan i Stockholm.

Jan och Stig träffades inte ofta och Jan upplevde Stig som tystlåten.

Jan minns att Stig nämnde vapnet med pärlemorkolven men han ställde inga följdfrågor kring detta uttalande.

Jan har inte uppfattat att Stig hade problem med alkoholen.

Jan blev tidigare kontaktad av författaren Thomas Pettersson och Jan var på dennes pressrelease av boken.

Jan har gjort en youtubefilm (https://www.youtube.com/watch?v=9FaHYH4_Nyl) där Thomas berättar om boken och där Jans foton på Stig visas.

Jan informerades att undertecknad dokumenterar samtalet med honom i en promemoria och inte som ett förhör.


(Signatur)

Sven-Åke Blombergsson
Promemoria
Kort sammanfattning
MASKAD VERSION. - PM Samtal journalist Skydd o Säkerhet
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-01-04 00:00
Avslutat