wpu.nu

Uppslag:E63-54

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-54
Registrerat
2020-06-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2020-05-11 Finansiell utredning avseende 0ChXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-05-11 00:00
Avslutat


Polisen

Finansiell utredning

Stig Engström, 340226-2954Nationella operativa avdelningen

2020-05-11

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Finansiell utredning

Stig Engström, 340226-2954Nationella operativa avdelningen

2020-05-11

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 10 (12)

Datum

Diarien

Saknr

Upprättad av Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

Fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 var intecknad tilloch amorteringarna skulle då uppgå till, per år (förutsatt att lånen uppgick till samma belopp som inteckningarna.

5.1.3

Rimliga hushållsutgifter

Konsumentverket gör varje år sedan 1978 beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden.

Beräkningarna baseras på ett basbehov av varor och tjänster och visar exempel på kostnader för detta. Kostnader är uppdelade i individuella kostnader och gemensamma hushållskostnader. De individuella kostnaderna är en beräknad genomsnittskostnad för män och kvinnor där hänsyn tas till ålder. De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antalet personer i hushållet.

Kostnadsberäkningarna används som referensvärden vid budgetrådgivning hos kommunala budget- och skuldrådgivare och vid hushållens egen planering. Beräkningarna används också som ett underlag till regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Även kommuner, stat, banker och privatpersoner tar del av beräkningarna

.

I beräkningen ingår utgifter för

• Livsmedel (schablonen för att samtliga mål lagats hemma har använts) • Kläder och skor

Fritid (skidor, skivor, böcker mm)

Hälsa och hygien (tvål, tandkräm, hårklippning m.m.) • Förbrukningsvaror (tvätt-, diskmedel)

Möbler, husgeråd, TV, radio m.m. • Dagstidningar, telefon, TV-licens m.m. • Hushållsel • Hemförsäkring

I beräkningen ingår inte utgifter för restaurangbesök, bil- och andra transportkostnader, semesterresor, fackföreningsavgifter, läkar-, tandläkarvård, försäkringar utöver hemförsäkring, alkohol, tobak, spel m.m.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 10 (12)

Datum

Diarien

Saknr

Upprättad av Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

Fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 var intecknad tilloch amorteringarna skulle då uppgå till, per år (förutsatt att lånen uppgick till samma belopp som inteckningarna.

5.1.3

Rimliga hushållsutgifter

Konsumentverket gör varje år sedan 1978 beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden.

Beräkningarna baseras på ett basbehov av varor och tjänster och visar exempel på kostnader för detta. Kostnader är uppdelade i individuella kostnader och gemensamma hushållskostnader. De individuella kostnaderna är en beräknad genomsnittskostnad för män och kvinnor där hänsyn tas till ålder. De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antalet personer i hushållet.

Kostnadsberäkningarna används som referensvärden vid budgetrådgivning hos kommunala budget- och skuldrådgivare och vid hushållens egen planering. Beräkningarna används också som ett underlag till regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Även kommuner, stat, banker och privatpersoner tar del av beräkningarna

.

I beräkningen ingår utgifter för

• Livsmedel (schablonen för att samtliga mål lagats hemma har använts) • Kläder och skor

Fritid (skidor, skivor, böcker mm)

Hälsa och hygien (tvål, tandkräm, hårklippning m.m.) • Förbrukningsvaror (tvätt-, diskmedel)

Möbler, husgeråd, TV, radio m.m. • Dagstidningar, telefon, TV-licens m.m. • Hushållsel • Hemförsäkring

I beräkningen ingår inte utgifter för restaurangbesök, bil- och andra transportkostnader, semesterresor, fackföreningsavgifter, läkar-, tandläkarvård, försäkringar utöver hemförsäkring, alkohol, tobak, spel m.m.

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 11 (12)

Datum

Diarien

Saknr

Upprattad av Monica Lengholt

Version 01.00

2020-05-11

K23037-86

Stig ochgemensamma hushållsutgifter enligt Konsumentverkets

schabloner uppgår till:

1983 1984 1985

5.2

Hushållets ekonomi 1983Hushållets nettoinkomst Skatteåterbäring inkl. ränta tax -83Beräknad ränta på fastighet Uppskattad amortering Rimliga hushållsutgifter Fackföreningsavgifter Kvarskatt inkl. avgift tax -82 (Stig) ÖverskottÖverskottet har räknats om till 2019 års penningvärde och motsvarar:

Per år Per månad (genomsnitt)5.3

Hushållets ekonomi 1984Hushållets nettoinkomst Skatteåterbäring inkl. ränta tax -84Beräknad ränta på fastighet Uppskattad amortering Rimliga hushållsutgifter Fackföreningsavgifter Kvarskatt inkl. avgift tax -83 (Stig) ÖverskottFör Stig Engström uppstod en överskjutande skatt plus ränta om 11 362 kr vid taxeringen 1984, men då hela beloppet överfördes till Kronofogdemyndigheten påverkar det inte hushållets inkomster i beräkningen ovan.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 11 (12)

Datum

Diarien

Saknr

Upprattad av Monica Lengholt

Version 01.00

2020-05-11

K23037-86

Stig ochgemensamma hushållsutgifter enligt Konsumentverkets

schabloner uppgår till:

1983 1984 1985

5.2

Hushållets ekonomi 1983Hushållets nettoinkomst Skatteåterbäring inkl. ränta tax -83Beräknad ränta på fastighet Uppskattad amortering Rimliga hushållsutgifter Fackföreningsavgifter Kvarskatt inkl. avgift tax -82 (Stig) ÖverskottÖverskottet har räknats om till 2019 års penningvärde och motsvarar:

Per år Per månad (genomsnitt)5.3

Hushållets ekonomi 1984Hushållets nettoinkomst Skatteåterbäring inkl. ränta tax -84Beräknad ränta på fastighet Uppskattad amortering Rimliga hushållsutgifter Fackföreningsavgifter Kvarskatt inkl. avgift tax -83 (Stig) ÖverskottFör Stig Engström uppstod en överskjutande skatt plus ränta om 11 362 kr vid taxeringen 1984, men då hela beloppet överfördes till Kronofogdemyndigheten påverkar det inte hushållets inkomster i beräkningen ovan.

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 12 (12)

Upprattad av

Datum

Diarien

Sokn

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

Överskottet har räknats om till 2019 års penningvärde och motsvarar:Per år Per månad (genomsnitt)5.4

Hushållets ekonomi 1985Hushållets nettoinkomst Skatteåterbäring inkl. ränta tax -85Beräknad ränta på fastighet Uppskattad amortering Rimliga hushållsutgifter Fackföreningsavgifter Överskott

Överskottet har räknats om till 2019 års penningvärde och motsvarar:

Per år Per månad (genomsnitt)6

Omständigheter som påverkade hushållets ekonomi 1986

1985 infördes statlig fastighetsskatt med 0,5 procent på 1/3-del av taxeringsvärdet. Den deklarerades första gången i februari 1986. För Stig ochuppgick den statliga fastighetsskatten till sammanlagtvilket motsvararomräknat till 2019 års penningvärde.

I början av 1986 skulle Stig Engströms kvarskatt inkl. ränta från taxeringen året innan om sammanlagt 6 542 kr betalas Beloppet motsvarar 13 649 kr omräknat till 2019 års penningvårde

Den deklaration som Stig Engström lämnade i februari 1986 medförde överskjutande skatt plus ränta som överfördes till Kronofogdemyndigheten med belopp om 2 439 kr, vilket motsvarar 5 088 kr i 2019 års penningvärde. Skatten fastställdes dock först i slutet av året

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 12 (12)

Upprattad av

Datum

Diarien

Sokn

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

Överskottet har räknats om till 2019 års penningvärde och motsvarar:Per år Per månad (genomsnitt)5.4

Hushållets ekonomi 1985Hushållets nettoinkomst Skatteåterbäring inkl. ränta tax -85Beräknad ränta på fastighet Uppskattad amortering Rimliga hushållsutgifter Fackföreningsavgifter Överskott

Överskottet har räknats om till 2019 års penningvärde och motsvarar:

Per år Per månad (genomsnitt)6

Omständigheter som påverkade hushållets ekonomi 1986

1985 infördes statlig fastighetsskatt med 0,5 procent på 1/3-del av taxeringsvärdet. Den deklarerades första gången i februari 1986. För Stig ochuppgick den statliga fastighetsskatten till sammanlagtvilket motsvararomräknat till 2019 års penningvärde.

I början av 1986 skulle Stig Engströms kvarskatt inkl. ränta från taxeringen året innan om sammanlagt 6 542 kr betalas Beloppet motsvarar 13 649 kr omräknat till 2019 års penningvårde

Den deklaration som Stig Engström lämnade i februari 1986 medförde överskjutande skatt plus ränta som överfördes till Kronofogdemyndigheten med belopp om 2 439 kr, vilket motsvarar 5 088 kr i 2019 års penningvärde. Skatten fastställdes dock först i slutet av året

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 2 (12)

Saknr

Upprattad av Monica Lengholt

Datum 2020-05-11

Diarien K23037-86

Version 01.00

Innehåll

3

1 INLEDNING

11. Resultatet av utredningen 1.2 Tillgängliga uppgifter

3

4

2 INKOMSTER

2.1 Stig Engströms inkomster 1983 - 1985 2.22.21 Inkomsttaxering åren 1983 - 1985 2.2.1.1 Inkomst av tjänst....... 2.2.1.2 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet

4 4 5

6

3

FASTIGHETEN TÄBY ROSLAGS-NÄSBY 8:16.

6

+

SKULDER HOS KRONOFOGDEN

7

5

7

7 9 9

HUSHÅLLETS EKONOMI UNDER ÅREN 1983 - 1985. 5.1 Beräknade och uppskattade utgifter .......

7 5.1.1 Ränteutgifter hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 5111 Beräknad ränta 1983 5.1.12 Beräknad ränta 1984. 5.1.1.3 Beräknad ränta 1985 5.1.2 Amorteringar hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16.

5.13 Rimliga hushållsutgifter.. 5.2 Hushållets ekonomi 1983.

11 Hushallets ekonomi 1984,

11 5.4 Hushallets ekonomi 1985.

12 OMSTÄNDIGHETER SOM PÅVERKADE HUSHÅLLETS EKONOMI 1986 .........

...... 12

9 9 10

5.3

6

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 2 (12)

Saknr

Upprattad av Monica Lengholt

Datum 2020-05-11

Diarien K23037-86

Version 01.00

Innehåll

3

1 INLEDNING

11. Resultatet av utredningen 1.2 Tillgängliga uppgifter

3

4

2 INKOMSTER

2.1 Stig Engströms inkomster 1983 - 1985 2.22.21 Inkomsttaxering åren 1983 - 1985 2.2.1.1 Inkomst av tjänst....... 2.2.1.2 Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet

4 4 5

6

3

FASTIGHETEN TÄBY ROSLAGS-NÄSBY 8:16.

6

+

SKULDER HOS KRONOFOGDEN

7

5

7

7 9 9

HUSHÅLLETS EKONOMI UNDER ÅREN 1983 - 1985. 5.1 Beräknade och uppskattade utgifter .......

7 5.1.1 Ränteutgifter hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 5111 Beräknad ränta 1983 5.1.12 Beräknad ränta 1984. 5.1.1.3 Beräknad ränta 1985 5.1.2 Amorteringar hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16.

5.13 Rimliga hushållsutgifter.. 5.2 Hushållets ekonomi 1983.

11 Hushallets ekonomi 1984,

11 5.4 Hushallets ekonomi 1985.

12 OMSTÄNDIGHETER SOM PÅVERKADE HUSHÅLLETS EKONOMI 1986 .........

...... 12

9 9 10

5.3

6

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

3 (12)

Upprättad av

Datum

Saknr

Monica Lengholt

2020-05-11

Diarenr K23037-86

Version 01.00

1

Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende K23037-86 presenteras nedan en finansiell utredning avseende Stig ochSyftet med utredningen är att ge en bild av hushållets ekonomiska situation under åren 1983 - 1985. Även sådant som påverkade Stig ochekonomi i början av 1986 redovisas.

1.1

Resultatet av utredningen

Beloppen i detta avsnitt anges i 2019 års pemingvärde.

Stig ochsammanlagda nettoinkomster varierade mellan caunder åren 1983 - 1985.

Vid en jämförelse mellan inkomster och utgifter' har överskott per månad i genomsnitt beräknats till:

År

198319841985Överskott

I beräkningen ingår inte utgifter för restaurangbesök, bil- och andra transportkostnader, semesterresor, läkar- och tandläkarvård, försäkringar utöver hemförsäkring, alkohol, tobak, spel m.m. Eventuella sådana utgifter ska således täckas av överskotten eller andra inkomster/tillgångar som inte varit kända i utredningen. Inte heller ingår utgifter för boende/fastighet utöver ränta och amortering. Stig ochägde fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16, vars löpande utgifter således också ska finansieras med överskotten.

Stig Engström hade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Under åren 1983 - 1985 överfördes överskjutande skatt om ca 26 500 kr till Kronofogden för betalning av hans skulder.

I februari 1986 deklarerades fastighetsskatt för första gången. För Stig ochuppgick den till knappt 2 000 kr. I början på samma år skulle Stig Engström betala kvarskatt om ca 13 600 kr.

1

Utgifterna är till största del beräknade och uppskattade. I avsnitt 5.1 redogörs för detta

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

3 (12)

Upprättad av

Datum

Saknr

Monica Lengholt

2020-05-11

Diarenr K23037-86

Version 01.00

1

Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende K23037-86 presenteras nedan en finansiell utredning avseende Stig ochSyftet med utredningen är att ge en bild av hushållets ekonomiska situation under åren 1983 - 1985. Även sådant som påverkade Stig ochekonomi i början av 1986 redovisas.

1.1

Resultatet av utredningen

Beloppen i detta avsnitt anges i 2019 års pemingvärde.

Stig ochsammanlagda nettoinkomster varierade mellan caunder åren 1983 - 1985.

Vid en jämförelse mellan inkomster och utgifter' har överskott per månad i genomsnitt beräknats till:

År

198319841985Överskott

I beräkningen ingår inte utgifter för restaurangbesök, bil- och andra transportkostnader, semesterresor, läkar- och tandläkarvård, försäkringar utöver hemförsäkring, alkohol, tobak, spel m.m. Eventuella sådana utgifter ska således täckas av överskotten eller andra inkomster/tillgångar som inte varit kända i utredningen. Inte heller ingår utgifter för boende/fastighet utöver ränta och amortering. Stig ochägde fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16, vars löpande utgifter således också ska finansieras med överskotten.

Stig Engström hade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Under åren 1983 - 1985 överfördes överskjutande skatt om ca 26 500 kr till Kronofogden för betalning av hans skulder.

I februari 1986 deklarerades fastighetsskatt för första gången. För Stig ochuppgick den till knappt 2 000 kr. I början på samma år skulle Stig Engström betala kvarskatt om ca 13 600 kr.

1

Utgifterna är till största del beräknade och uppskattade. I avsnitt 5.1 redogörs för detta

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 4 (12)

Upprattad av

Diarion

Sakar

Monica Lengholt

Datum 2020-05-11

K23037-86

Vorcion 01.00

1.2

Tillgängliga uppgifter

Utredningen bygger på Stig ochtaxeringsuppgifter samt fastighetsuppgifter avseende Täby Roslags-Näsby 8:16. Dessutom har beräkningar och uppskattningar gällande hushållets utgifter gjorts. När så är fallet redogörs för detta.

I vissa fall har belopp från åren 1983 - 1986 räknats om till 2019 års penningvärde. Detta har gjorts med hjälp av Prisomräknaren på SCB:s hemsida som baseras på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex.

Bankuppgifter såsom kontoutdrag, lån, ränta och amorteringar har inte varit tillgängliga i utredningen

2

Inkomster

De inkomster som presenteras i detta avsnitt har sammanställts från Stig ochtaxeringsuppgifter. Inkomstbegreppen definieras i avsnitten 2.2.1.1 och 2.2.1.2 nedan, då de till viss del skiljer sig från dagens begrepp.

2.1

Stig Engströms inkomster 1983 – 1985

Stig Engström har endast haft inkomst av tjänst under de aktuella åren. Inkomsterna har sammanställts i tabellen nedan och nettoinkomsten har räknats om till 2019 års penningvärde.

Inkomst av tjänst Preliminär skatt Nettoinkomst Nettoinkomst i 2019 års penningvärde

1983 141 691 -33 184 108 507 273 592

1984 169 234 -33 499 135 735 316 888

1985 186 677 40 169 146 508 318 586

Med taxeringsuppgifter avses de belopp som fastställdes i taxeringen (slutskatteuppgifter), Stig ochdeklarationer har inte varit tillgängliga.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 4 (12)

Upprattad av

Diarion

Sakar

Monica Lengholt

Datum 2020-05-11

K23037-86

Vorcion 01.00

1.2

Tillgängliga uppgifter

Utredningen bygger på Stig ochtaxeringsuppgifter samt fastighetsuppgifter avseende Täby Roslags-Näsby 8:16. Dessutom har beräkningar och uppskattningar gällande hushållets utgifter gjorts. När så är fallet redogörs för detta.

I vissa fall har belopp från åren 1983 - 1986 räknats om till 2019 års penningvärde. Detta har gjorts med hjälp av Prisomräknaren på SCB:s hemsida som baseras på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex.

Bankuppgifter såsom kontoutdrag, lån, ränta och amorteringar har inte varit tillgängliga i utredningen

2

Inkomster

De inkomster som presenteras i detta avsnitt har sammanställts från Stig ochtaxeringsuppgifter. Inkomstbegreppen definieras i avsnitten 2.2.1.1 och 2.2.1.2 nedan, då de till viss del skiljer sig från dagens begrepp.

2.1

Stig Engströms inkomster 1983 – 1985

Stig Engström har endast haft inkomst av tjänst under de aktuella åren. Inkomsterna har sammanställts i tabellen nedan och nettoinkomsten har räknats om till 2019 års penningvärde.

Inkomst av tjänst Preliminär skatt Nettoinkomst Nettoinkomst i 2019 års penningvärde

1983 141 691 -33 184 108 507 273 592

1984 169 234 -33 499 135 735 316 888

1985 186 677 40 169 146 508 318 586

Med taxeringsuppgifter avses de belopp som fastställdes i taxeringen (slutskatteuppgifter), Stig ochdeklarationer har inte varit tillgängliga.

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

5 (12)

Upprattad av

Datum

Diarient

Saknr

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

2.2inkomster 1983 - 1985har haft inkomst av tjänst och tillfällig förvärvsverksamhet under aktuella år. Inkomsterna har sammanställts i tabellen nedan och nettoinkomsten har räknats om till 2019 års penningvärde.

198319841985Inkomst av tjänst Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet Summa inkomster Preliminär skatt Nettoinkomst Nettoinkomst i 2019 års penningvärde2.2.1

Inkomsttaxering åren 1983 - 1985

På 80-talet inföll deklarationstidpunkten i mitten av februari. Slutskattebeskeden och utbetalningsavier för skatteåterbäring skickades ut i slutet av november fram till mitten av december samma år. Restskatt skulle betalas i början på året därpå."

2.2.1.1

Inkomst av tjänst

Självdeklarationer för åren 1983 – 1985 har använts för att definiera inkomst av tjänst.

Inkomst av tjänst avser:

• Kontant bruttolön, skattepliktiga ersättningar från försäkringskassa och

arbetslöshetskassa, värde av bilförmån, kost, bostad m.m.

Rese- och traktamentesersättning m.fl. kostnadsersättningar • Pension, livränta och andra kontanta förmåner • Periodiskt understöd

.

Minskat med avdrag för

• Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

3 Av de taxeringsuppgifter som varit tillgängliga i utredningen framgår att restskatt skulle betalas i mars och maj med halva beloppet per tillfälle. Enligt uppgifter från Skatteupplysningen drog arbetsgivaren kvarskatten under januari – mars. Hur det faktiskt forholl sig har inte gåt att klargöra.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

5 (12)

Upprattad av

Datum

Diarient

Saknr

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

2.2inkomster 1983 - 1985har haft inkomst av tjänst och tillfällig förvärvsverksamhet under aktuella år. Inkomsterna har sammanställts i tabellen nedan och nettoinkomsten har räknats om till 2019 års penningvärde.

198319841985Inkomst av tjänst Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet Summa inkomster Preliminär skatt Nettoinkomst Nettoinkomst i 2019 års penningvärde2.2.1

Inkomsttaxering åren 1983 - 1985

På 80-talet inföll deklarationstidpunkten i mitten av februari. Slutskattebeskeden och utbetalningsavier för skatteåterbäring skickades ut i slutet av november fram till mitten av december samma år. Restskatt skulle betalas i början på året därpå."

2.2.1.1

Inkomst av tjänst

Självdeklarationer för åren 1983 – 1985 har använts för att definiera inkomst av tjänst.

Inkomst av tjänst avser:

• Kontant bruttolön, skattepliktiga ersättningar från försäkringskassa och

arbetslöshetskassa, värde av bilförmån, kost, bostad m.m.

Rese- och traktamentesersättning m.fl. kostnadsersättningar • Pension, livränta och andra kontanta förmåner • Periodiskt understöd

.

Minskat med avdrag för

• Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

3 Av de taxeringsuppgifter som varit tillgängliga i utredningen framgår att restskatt skulle betalas i mars och maj med halva beloppet per tillfälle. Enligt uppgifter från Skatteupplysningen drog arbetsgivaren kvarskatten under januari – mars. Hur det faktiskt forholl sig har inte gåt att klargöra.

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 6 (12)

Upprättad av

Datum

Diarien

Soknr

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

Resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresa och dubbel

bosättning • Övriga kostnader för intäkternas förvärvande

2.2.1.2

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet

Blankett T1 har använts för att definiera inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Endast en blankett T1 utgiven 1985 har varit tillgänglig i utredningen, den har därför antagits gälla för alla tre åren.

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet avser:

• Realisationsvinst vid icke yrkesmässig avyttring av - fastighet

aktier och därmed jämförlig egendom premieobligationer bostadsrätt

övrig lös egendom • Lotterivinst i utländskt lotteri eller vinstdragning på utländska

premieobligationer som överstiger 100 kr.

3

Fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16

Stig ochköpte hälften var av fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 den 1 november 1978 för 250 000 kr. Köpeskillingen motsvarar 1 000 000 kr i 2019 års penningvårde

Inteckningar i fastigheten som påverkar aktuella år är gjorda enligt nedan.

1979-03-141979-12-19 1979-12-19 1981-06-16Svenska Hypotekskredit AB Handelsbanken Handelsbanken Fastighetshypotek i Stockholm AB

De totala inteckningarna motsvarari 2019 års penningvärde.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 6 (12)

Upprättad av

Datum

Diarien

Soknr

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

Resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresa och dubbel

bosättning • Övriga kostnader för intäkternas förvärvande

2.2.1.2

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet

Blankett T1 har använts för att definiera inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Endast en blankett T1 utgiven 1985 har varit tillgänglig i utredningen, den har därför antagits gälla för alla tre åren.

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet avser:

• Realisationsvinst vid icke yrkesmässig avyttring av - fastighet

aktier och därmed jämförlig egendom premieobligationer bostadsrätt

övrig lös egendom • Lotterivinst i utländskt lotteri eller vinstdragning på utländska

premieobligationer som överstiger 100 kr.

3

Fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16

Stig ochköpte hälften var av fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 den 1 november 1978 för 250 000 kr. Köpeskillingen motsvarar 1 000 000 kr i 2019 års penningvårde

Inteckningar i fastigheten som påverkar aktuella år är gjorda enligt nedan.

1979-03-141979-12-19 1979-12-19 1981-06-16Svenska Hypotekskredit AB Handelsbanken Handelsbanken Fastighetshypotek i Stockholm AB

De totala inteckningarna motsvarari 2019 års penningvärde.

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

7 (12)

Upprättad av

Datum

Diarient

Saknr

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

4

Skulder hos Kronofogden

Uppgifterna redovisas även i avsnitt 5.3 och 6.

Stig Engström hade skulder hos Kronofogden. Vid taxeringen år 1984 fastställdes hans överskjutande skatt plus ränta till 11 362 kr, vilket motsvarar 26 526 kr i 2019 års penningvärde, och hela beloppet överfördes till Kronofogdemyndigheten

Även den deklaration som lämnades i februari 1986 medförde överskjutande skatt plus ränta som överfördes till Kronofogdemyndigheten med belopp om 2 439 kr, vilket motsvarar 5 088 kr i 2019 års penningvärde. Skatten fastställdes dock först i slutet på

året.

5

Hushållets ekonomi under åren 1983 - 1985

I detta avsnitt jämförs inkomster och utgifter för att ge en bild av Stig och SS(hushållets) ekonomiska situation under åren 1983 - 1985.

Inkomsterna består av nettoinkomster och skatteåterbäring enligt taxeringsuppgifter. Utgifterna består av räntor och amorteringar på lån hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16, hushållskostnader, fackföreningsavgifter och kvarskatt.

Uppgifter om faktiska räntor, amorteringar och hushållsutgifter saknas och därför har dessa belopp beräknats eller uppskattats. Fackföreningsavgifter och kvarskatt framgår av taxeringsuppgifternaFör Stig och5.1

Beräknade och uppskattade utgifter

5.1.1

Ränteutgifter hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8. 16

Beräkningarna i detta avsnitt har gjorts utifrån deklarationsblanketter för åren 1983 – 1985 samt med vägledning av en deklarationsbilaga, Pengarna & livet, som medföljde Expressen den 29 januari 1986,

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

7 (12)

Upprättad av

Datum

Diarient

Saknr

Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

4

Skulder hos Kronofogden

Uppgifterna redovisas även i avsnitt 5.3 och 6.

Stig Engström hade skulder hos Kronofogden. Vid taxeringen år 1984 fastställdes hans överskjutande skatt plus ränta till 11 362 kr, vilket motsvarar 26 526 kr i 2019 års penningvärde, och hela beloppet överfördes till Kronofogdemyndigheten

Även den deklaration som lämnades i februari 1986 medförde överskjutande skatt plus ränta som överfördes till Kronofogdemyndigheten med belopp om 2 439 kr, vilket motsvarar 5 088 kr i 2019 års penningvärde. Skatten fastställdes dock först i slutet på

året.

5

Hushållets ekonomi under åren 1983 - 1985

I detta avsnitt jämförs inkomster och utgifter för att ge en bild av Stig och SS(hushållets) ekonomiska situation under åren 1983 - 1985.

Inkomsterna består av nettoinkomster och skatteåterbäring enligt taxeringsuppgifter. Utgifterna består av räntor och amorteringar på lån hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16, hushållskostnader, fackföreningsavgifter och kvarskatt.

Uppgifter om faktiska räntor, amorteringar och hushållsutgifter saknas och därför har dessa belopp beräknats eller uppskattats. Fackföreningsavgifter och kvarskatt framgår av taxeringsuppgifternaFör Stig och5.1

Beräknade och uppskattade utgifter

5.1.1

Ränteutgifter hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8. 16

Beräkningarna i detta avsnitt har gjorts utifrån deklarationsblanketter för åren 1983 – 1985 samt med vägledning av en deklarationsbilaga, Pengarna & livet, som medföljde Expressen den 29 januari 1986,

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

8 (12)

Datum

Diarien

Sokn

Upprattad av Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

För åren 1983 - 1985 gjordes avdrag för ränta på lån avseende småhus under avsnittet Inkomst av en-eller tvåfamiljsfastighet i deklarationen. Räntan drogs av från en intäkt som beräknades på fastighetens taxeringsvärde enligt nedan.

För helt år räknat togs upp: 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 450 000 kr 4 % av den del av taxeringsvärdet som overstiger 450 000 kr men inte 600 000 kr 6% av den del av taxeringsvärdet som overstiger 600 000 kr men inte 750 000 kr 8% av den del av taxeringsvärdet som överstiger 750 000 kr

Fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 hade under de aktuella åren ett taxeringsvärde på, vilket innebär att intäkten beräknas tilenligt nedan.SummaI deklarationen justerades intäkten utifrån hur stor andel av fastigheten man ägde. Stig ochtar således upp hälften vardera,som intäkt.

Från intäkten drogs ränta på lån av. I de fall räntebidrag erhållits skulle detta avgå från avdraget

Dessutom erhölls ett extra avdrag. I deklarationsbilagan till Expressen den 29 januari 1986 angavs det extra avdraget till 1 500 kr, vilket är det belopp som använts i denna rapport Avdraget delades på de som ägde fastigheten, och blir således 750 kr vardera för Stig ochIntäkten minskat med ränta och extra avdrag blev en nettointäkt eller ett underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet. I Stig ochfall blev det de aktuella åren underskott, vilka fastställdes i taxeringen och framgår av taxeringsuppgifterna

Utifrån uppgifterna om intäkt, extra avdrag och fastställda underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet kan räntan efter ev. räntebidrag beräknas.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Sida

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

8 (12)

Datum

Diarien

Sokn

Upprattad av Monica Lengholt

2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

För åren 1983 - 1985 gjordes avdrag för ränta på lån avseende småhus under avsnittet Inkomst av en-eller tvåfamiljsfastighet i deklarationen. Räntan drogs av från en intäkt som beräknades på fastighetens taxeringsvärde enligt nedan.

För helt år räknat togs upp: 2% av den del av taxeringsvärdet som inte överstiger 450 000 kr 4 % av den del av taxeringsvärdet som overstiger 450 000 kr men inte 600 000 kr 6% av den del av taxeringsvärdet som overstiger 600 000 kr men inte 750 000 kr 8% av den del av taxeringsvärdet som överstiger 750 000 kr

Fastigheten Täby Roslags-Näsby 8:16 hade under de aktuella åren ett taxeringsvärde på, vilket innebär att intäkten beräknas tilenligt nedan.SummaI deklarationen justerades intäkten utifrån hur stor andel av fastigheten man ägde. Stig ochtar således upp hälften vardera,som intäkt.

Från intäkten drogs ränta på lån av. I de fall räntebidrag erhållits skulle detta avgå från avdraget

Dessutom erhölls ett extra avdrag. I deklarationsbilagan till Expressen den 29 januari 1986 angavs det extra avdraget till 1 500 kr, vilket är det belopp som använts i denna rapport Avdraget delades på de som ägde fastigheten, och blir således 750 kr vardera för Stig ochIntäkten minskat med ränta och extra avdrag blev en nettointäkt eller ett underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet. I Stig ochfall blev det de aktuella åren underskott, vilka fastställdes i taxeringen och framgår av taxeringsuppgifterna

Utifrån uppgifterna om intäkt, extra avdrag och fastställda underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet kan räntan efter ev. räntebidrag beräknas.

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 9 (12)

Upprattad av

Dianian

Saknr

Monica Lengholt

Datum 2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

5.1.1.1

Beräknad ränta 1983

Hushållet

Stig Intäkt av fastighet

6 700 kr Ränta efter ev. räntebidrag

-58 304 kr Extra avdrag

-750 kr Underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet 52 354 kr5.1.1.2

Beräknad ranta 1984

Hushållet

Stig Intäkt av fastighet

6 700 kr Ränta efter ev. räntebidrag

-50 109 kr Extra avdrag

-750 kr Underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet 44 159 kr5.1.1.3

Beräknad ränta 1985

Hushållet

Stig Intäkt av fastighet

6 700 kr Ränta efter ev. räntebidrag

-59 634 kr Extra avdrag

-750 kr Underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet 53 684 kr5.1.2

Amorteringar hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8: 16

I Dagens Nyheter den 20 augusti 1984 publicerades en sammanställning over nio kreditinstituts räntor och amorteringsplaner. Rak amortering, serieplan och annuitetslån förekom och amorteringstiden varierade mellan 25 år och 35 år. Den vanligast förekommande amorteringstiden var 30 år. Endast två företag hade längre tid, 33 och 35 år. Två av företagen erbjöd amorteringsfria lån i två års tid och ett företag erbjöd amorteringsfria lån i fem år.

ISOU 1981:104 Statliga lån eller kreditgarantier, administration av bostadslangivningen framgår av amorteringstiden for nybyggda småhus var 30 år.

I avsaknad av faktiska uppgifter om Stig ochamorteringar antas att lånen skulle återbetalas med samma belopp under 30 år.

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Pol-2020-05-11 E63-54 finansiell-utredning-engström.pdf

Polisen

Dokument FINANSIELL UTREDNING

Sida 9 (12)

Upprattad av

Dianian

Saknr

Monica Lengholt

Datum 2020-05-11

K23037-86

Version 01.00

5.1.1.1

Beräknad ränta 1983

Hushållet

Stig Intäkt av fastighet

6 700 kr Ränta efter ev. räntebidrag

-58 304 kr Extra avdrag

-750 kr Underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet 52 354 kr5.1.1.2

Beräknad ranta 1984

Hushållet

Stig Intäkt av fastighet

6 700 kr Ränta efter ev. räntebidrag

-50 109 kr Extra avdrag

-750 kr Underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet 44 159 kr5.1.1.3

Beräknad ränta 1985

Hushållet

Stig Intäkt av fastighet

6 700 kr Ränta efter ev. räntebidrag

-59 634 kr Extra avdrag

-750 kr Underskott av en- eller tvåfamiljsfastighet 53 684 kr5.1.2

Amorteringar hänförliga till fastigheten Täby Roslags-Näsby 8: 16

I Dagens Nyheter den 20 augusti 1984 publicerades en sammanställning over nio kreditinstituts räntor och amorteringsplaner. Rak amortering, serieplan och annuitetslån förekom och amorteringstiden varierade mellan 25 år och 35 år. Den vanligast förekommande amorteringstiden var 30 år. Endast två företag hade längre tid, 33 och 35 år. Två av företagen erbjöd amorteringsfria lån i två års tid och ett företag erbjöd amorteringsfria lån i fem år.

ISOU 1981:104 Statliga lån eller kreditgarantier, administration av bostadslangivningen framgår av amorteringstiden for nybyggda småhus var 30 år.

I avsaknad av faktiska uppgifter om Stig ochamorteringar antas att lånen skulle återbetalas med samma belopp under 30 år.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-05-31 00:00
Avslutat


Page 1

From: Date: To: Subject: Attachments:

"Jonas Englund" <jonas-k.englund@polisen.se> 12 Jun 2020 12:17:37 +0200 "Fureg Palme Skanning" <fureg-palme.skanning@polisen.se> E-00063-54-A VB: Sidomaterial

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Page 1

From: Date: To: Subject: Attachments:

"Jonas Englund" <jonas-k.englund@polisen.se> 12 Jun 2020 12:17:37 +0200 "Fureg Palme Skanning" <fureg-palme.skanning@polisen.se> E-00063-54-A VB: Sidomaterial

AVR Å KNINGmellan undertecknade

ochsom säljare och Stig ochsom köpare fastigheten stadsägan 5386 i Täby kommun av Stockholms län, enligt köpekontrakt denna dag.

av

Köparna debiteras:

Köpeskillingen

000 KrondSumma. KronorKöparna krediteras:

Saldo säljarna tillgodo

• Kronor

Summa Kronor

Pörestående avräkning godkännes, varjämte undertecknade säljare kvitterar saldobeloppet, kronor

Undertecknade köpare erkänner sig samtidigt hämed ha mottagit kvitterat köpebrev, taxeringsbevis for år 1977, 6 st penningintecloningar å sammanlagttontkarta, vatten och avloppskontrakt samt vissa övriga i säljarnas ägo befintliga handlingar.

Järfälla den 78-11-01Brflugorna,

Stie EndströmKöpare.

Säljare.

LODRA ROSLAGS,

detalfton

överens med orginalet

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

AVR Å KNINGmellan undertecknade

ochsom säljare och Stig ochsom köpare fastigheten stadsägan 5386 i Täby kommun av Stockholms län, enligt köpekontrakt denna dag.

av

Köparna debiteras:

Köpeskillingen

000 KrondSumma. KronorKöparna krediteras:

Saldo säljarna tillgodo

• Kronor

Summa Kronor

Pörestående avräkning godkännes, varjämte undertecknade säljare kvitterar saldobeloppet, kronor

Undertecknade köpare erkänner sig samtidigt hämed ha mottagit kvitterat köpebrev, taxeringsbevis for år 1977, 6 st penningintecloningar å sammanlagttontkarta, vatten och avloppskontrakt samt vissa övriga i säljarnas ägo befintliga handlingar.

Järfälla den 78-11-01Brflugorna,

Stie EndströmKöpare.

Säljare.

LODRA ROSLAGS,

detalfton

överens med orginalet

För arkivering

Från: Monica Lengholt Skickat: den 5 juni 2020 13:11 Till: Peter Steude Ämne: Sidomaterial

Hej!

Här kommer mitt sidomaterial som direkt rör Stig ochTrevlig helg!

/ Monica

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

För arkivering

Från: Monica Lengholt Skickat: den 5 juni 2020 13:11 Till: Peter Steude Ämne: Sidomaterial

Hej!

Här kommer mitt sidomaterial som direkt rör Stig ochTrevlig helg!

/ Monica

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Fastighet Beteckning Täby Roslags-Näsby 8:16 Nyckel: 010181325

Senaste ändringen i allmänna delen

1986-08-14

Senaste ändringen i inskrivningsdelen

2018-12-14 16:44

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

2019-05-24

Adress

Adress

Lahällsvägen 64 183 30 Täby

Areal

Område

Därav vattenareal

Totalareal

1817 kvm

Därav landareal

1817 kvm

Totalt

N, E (SWEREF 99 18 00)

Läge, karta Område

NE (SWEREF 99 TM) 1

6591915.7 6734680 Anmärkning: Primärkarta:5652:a:01

Registerkarta

6590565.9

153305.7

Andel

Akt

Lagfart ÄgareLahällsvägen 64

Inskrivningsdag1/2

99/5790

183 30 Täby

Köp:Köpeskilling:Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 78/3060, 78/3059

InskrivningsdagLahällsvägen 64 183 30 Täby

1/2

1999-04-08

99/5791

Köp:Köpeskilling:Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 78/3060, 78/3059 Inskrivningsdag

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Fastighet Beteckning Täby Roslags-Näsby 8:16 Nyckel: 010181325

Senaste ändringen i allmänna delen

1986-08-14

Senaste ändringen i inskrivningsdelen

2018-12-14 16:44

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

2019-05-24

Adress

Adress

Lahällsvägen 64 183 30 Täby

Areal

Område

Därav vattenareal

Totalareal

1817 kvm

Därav landareal

1817 kvm

Totalt

N, E (SWEREF 99 18 00)

Läge, karta Område

NE (SWEREF 99 TM) 1

6591915.7 6734680 Anmärkning: Primärkarta:5652:a:01

Registerkarta

6590565.9

153305.7

Andel

Akt

Lagfart ÄgareLahällsvägen 64

Inskrivningsdag1/2

99/5790

183 30 Täby

Köp:Köpeskilling:Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 78/3060, 78/3059

InskrivningsdagLahällsvägen 64 183 30 Täby

1/2

1999-04-08

99/5791

Köp:Köpeskilling:Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 78/3060, 78/3059 Inskrivningsdag

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Inskrivningsdag

Akt

Tidigare lagfarna ägare Tidigare ägare Engström,78/3060

Köp: 1978-11-01

Andel: 1/2

Överlåten andel: 1/2 Förvärvad av akt: 99/5790, 99/5791

78/3059

Engström, Stig Folke Wilhelm adress saknas

Köp: 1978-11-01

Andel: 1/2

Överlåten andel: 1/2 Förvärvad av akt: 99/5790, 99/5791

Inteckningar Totalt antal inteckningar: 9 Totalt belopp:Nr

BeloppAkt

2

Inskrivningsdag

1979-03-14 1979-12-19

79/4290

3

79/19013A

Utbyte: 85/10977

41979-12-19

79/19013B

Utbyte: 85/10977

5

1981-06-16

81/128596

1994-04-18

94/13508

71994-04-18

94/13509

8

1996-01-05

96/710

91998-03-02

98/3686

10

1999-04-07

99/5739

Avtalsrättigheter Nr Avtalsrättighet

1 Avtalsservitut Villa och årlig avgäld

Inskrivningsdag

Akt

1933-05-17

33/2437

Akt

Anteckningar Anteckning Inskrivning 33/2437 förnyad Avser avtalsrättighet: 33/2437

Inskrivningsdag

2018-12-07

D-2018-006986741

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Inskrivningsdag

Akt

Tidigare lagfarna ägare Tidigare ägare Engström,78/3060

Köp: 1978-11-01

Andel: 1/2

Överlåten andel: 1/2 Förvärvad av akt: 99/5790, 99/5791

78/3059

Engström, Stig Folke Wilhelm adress saknas

Köp: 1978-11-01

Andel: 1/2

Överlåten andel: 1/2 Förvärvad av akt: 99/5790, 99/5791

Inteckningar Totalt antal inteckningar: 9 Totalt belopp:Nr

BeloppAkt

2

Inskrivningsdag

1979-03-14 1979-12-19

79/4290

3

79/19013A

Utbyte: 85/10977

41979-12-19

79/19013B

Utbyte: 85/10977

5

1981-06-16

81/128596

1994-04-18

94/13508

71994-04-18

94/13509

8

1996-01-05

96/710

91998-03-02

98/3686

10

1999-04-07

99/5739

Avtalsrättigheter Nr Avtalsrättighet

1 Avtalsservitut Villa och årlig avgäld

Inskrivningsdag

Akt

1933-05-17

33/2437

Akt

Anteckningar Anteckning Inskrivning 33/2437 förnyad Avser avtalsrättighet: 33/2437

Inskrivningsdag

2018-12-07

D-2018-006986741

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändamål

Rättsförhållande Rättighetstyp Villa och årlig avgäld Last

Avtalsservitut

Datum

Akt

Län AB 0160-0416/1986.2

Datum

Akt

0160-N15

Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Byggnadsplan

1930-02-21

Senast ajourföring: 2011-11-08 Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden har utgått Delområde för andra anm.: Ändrade bestämmelser se akt 0160-DN15T Andring av DP

1971-06-14

Senast ajourföring: 2015-12-29 Delområde som avser anmärkning genomförandetider Genomförandetiden har utgått

0160-DF2

(inklusive omprövningar)

Taxeringsår 2018

Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Småhusenhet, bebyggd (220) 205710-5 Omfattar hel registerfastighet. TaxeringsvärdeTaxerad ägaredärav byggnadsvärdedärav markvärdeAndel

Juridisk form

1/2

Fysisk person

1/2

Fysisk personVärderingsenhet småhusbyggnad ByggnadsvärdeBebyggelsetyp Friliggande Bostadsyta 188 kvm Nybyggnadsår 1979 Under Byggnad Nej

169146045

Riktvärdeområde 160150 Total standardpoäng 30 Biutrymmesyta 40 kvm Tillbyggnadsår

Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig fastighet Värdeyta 196 kvm Värdeår 1979

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändamål

Rättsförhållande Rättighetstyp Villa och årlig avgäld Last

Avtalsservitut

Datum

Akt

Län AB 0160-0416/1986.2

Datum

Akt

0160-N15

Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Byggnadsplan

1930-02-21

Senast ajourföring: 2011-11-08 Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden har utgått Delområde för andra anm.: Ändrade bestämmelser se akt 0160-DN15T Andring av DP

1971-06-14

Senast ajourföring: 2015-12-29 Delområde som avser anmärkning genomförandetider Genomförandetiden har utgått

0160-DF2

(inklusive omprövningar)

Taxeringsår 2018

Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Småhusenhet, bebyggd (220) 205710-5 Omfattar hel registerfastighet. TaxeringsvärdeTaxerad ägaredärav byggnadsvärdedärav markvärdeAndel

Juridisk form

1/2

Fysisk person

1/2

Fysisk personVärderingsenhet småhusbyggnad ByggnadsvärdeBebyggelsetyp Friliggande Bostadsyta 188 kvm Nybyggnadsår 1979 Under Byggnad Nej

169146045

Riktvärdeområde 160150 Total standardpoäng 30 Biutrymmesyta 40 kvm Tillbyggnadsår

Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig fastighet Värdeyta 196 kvm Värdeår 1979

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Värderingsenhet småhusmark MarkvärdeTomtareal 1815 kvm

169145045

Riktvärdeområde 160150 Strand

Vatten o avlopp (Inte strand eller strandnära) mer än 150 m Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig fastighet

Bebyggelsetyp Friliggande

Atgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Avstyckning

Datum

Akt

1932-12-31

01-TÄB-316

Ursprung Täby Roslags-Näsby 6:6

Akt

Tidigare beteckning Beteckning A-Täby Ytterby 1:376 A-Täby Stg 5386

Omregistreringsdatum

1954-09-02

1981-04-01

0160-0459/1980

Myndighetsadresser Fastighetsbildning www.lantmateriet.se/hittakontor Fastighetsinskrivning Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje

Telefon

0771-63 63 63

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

31 maj 2019

Värderingsenhet småhusmark MarkvärdeTomtareal 1815 kvm

169145045

Riktvärdeområde 160150 Strand

Vatten o avlopp (Inte strand eller strandnära) mer än 150 m Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig fastighet

Bebyggelsetyp Friliggande

Atgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Avstyckning

Datum

Akt

1932-12-31

01-TÄB-316

Ursprung Täby Roslags-Näsby 6:6

Akt

Tidigare beteckning Beteckning A-Täby Ytterby 1:376 A-Täby Stg 5386

Omregistreringsdatum

1954-09-02

1981-04-01

0160-0459/1980

Myndighetsadresser Fastighetsbildning www.lantmateriet.se/hittakontor Fastighetsinskrivning Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje

Telefon

0771-63 63 63

Handläggare

Beställning av inskrivningshandlingar

Uppgifter om fastigheten Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Dåvarande fastighetsbeteckning

Stockholms län Täby kommun (AB-län) Täby församling (AB-län) Täby Roslags-Näsby 8:16 Lahällsvägen 64 A-Täby Ytterby 1:376, A-Täby Stg 5386

Kopiebeställning Hela lagfartsakten Inskrivningsdatum: 1978, Aktnummer: 78/3059 ta 90 Inteckningsakt Inskrivningsdatum: 1979, Aktnummer: 79/4290 Ulba:93 Inteckningsakt inskrivningsdatum: 1979, Aktnummer: 79/19013A Tha. 108 Inteckningsakt Inskrivningsdatum: 1979, Aktnummer: 79/19013B Inteckningsakt Inskrivningsdatum: 1981, Aktnummer: 81/12859 ledd 12

-

Leveransuppgifter Jag som beställer är Organisation Beställare Postadress Telefon dagtid E-post Jag vill få svar via Faktureringsadress

Myndighet Polismyndigheten Monica Lengholt Stockholm 072-511 48 50 monica.lengholta polisen.se E-post Polismyndigheten, 981 82 KIRUNA Beställarreferens: 10045932

le

he

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Handläggare

Beställning av inskrivningshandlingar

Uppgifter om fastigheten Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Dåvarande fastighetsbeteckning

Stockholms län Täby kommun (AB-län) Täby församling (AB-län) Täby Roslags-Näsby 8:16 Lahällsvägen 64 A-Täby Ytterby 1:376, A-Täby Stg 5386

Kopiebeställning Hela lagfartsakten Inskrivningsdatum: 1978, Aktnummer: 78/3059 ta 90 Inteckningsakt Inskrivningsdatum: 1979, Aktnummer: 79/4290 Ulba:93 Inteckningsakt inskrivningsdatum: 1979, Aktnummer: 79/19013A Tha. 108 Inteckningsakt Inskrivningsdatum: 1979, Aktnummer: 79/19013B Inteckningsakt Inskrivningsdatum: 1981, Aktnummer: 81/12859 ledd 12

-

Leveransuppgifter Jag som beställer är Organisation Beställare Postadress Telefon dagtid E-post Jag vill få svar via Faktureringsadress

Myndighet Polismyndigheten Monica Lengholt Stockholm 072-511 48 50 monica.lengholta polisen.se E-post Polismyndigheten, 981 82 KIRUNA Beställarreferens: 10045932

le

he

SÖDRA ROSLAGS DOMSAGA SÖDRA ROSLAGS TINGSRAhskrivningsmyndighetskrivningsmyndigheten

81. 02. 27

SODRA ROSLAGS Erin DAHLBERLISCAT 60 115 32 STOCKHOLY

Namn, adress, tfnor, handläggare FASTIGHETSHYPOTEK I STOCKHOLM AB

(HYPOTEKAB)

Box 7014 StiG ENCSoani

Namn

10386 STOCKHOLM 340226-gose,

Personne/Reg-nr för aktiebolagInteckning

Gravationsbevis beställs i

fast

fast egendom

FASTIGHETSHYPOTEK I STOCKHOLM AB

(HYPOTEKAB)

Anteckning Xom innehav

tomträtt

ex

egift om

wegendom

Fastighetens officiellabeteckning ABY KOMMUNökon avser

1 Belopp med bokstavermed siffrorcogift om

2.

cohoto

3

yoo

Inteckningarna skall gälla med företrädesrätt i ovan upptagen ordning!

Innehavarens namn och adress

Ayser inteckning nr

racking intenay kantores tevis

FASTIGHETSHYPOTEK I STOCKHOLM AB

(HYPOTEKAB)

Den sökten

igres Tomirlihavares underskriftชื่อหรุปหน้า,

Ostende - äkta makars - egenhändiga namnteckningar bevittnas

o

apamon

ہے۔

Asa Tuwelijchen

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

SÖDRA ROSLAGS DOMSAGA SÖDRA ROSLAGS TINGSRAhskrivningsmyndighetskrivningsmyndigheten

81. 02. 27

SODRA ROSLAGS Erin DAHLBERLISCAT 60 115 32 STOCKHOLY

Namn, adress, tfnor, handläggare FASTIGHETSHYPOTEK I STOCKHOLM AB

(HYPOTEKAB)

Box 7014 StiG ENCSoani

Namn

10386 STOCKHOLM 340226-gose,

Personne/Reg-nr för aktiebolagInteckning

Gravationsbevis beställs i

fast

fast egendom

FASTIGHETSHYPOTEK I STOCKHOLM AB

(HYPOTEKAB)

Anteckning Xom innehav

tomträtt

ex

egift om

wegendom

Fastighetens officiellabeteckning ABY KOMMUNökon avser

1 Belopp med bokstavermed siffrorcogift om

2.

cohoto

3

yoo

Inteckningarna skall gälla med företrädesrätt i ovan upptagen ordning!

Innehavarens namn och adress

Ayser inteckning nr

racking intenay kantores tevis

FASTIGHETSHYPOTEK I STOCKHOLM AB

(HYPOTEKAB)

Den sökten

igres Tomirlihavares underskriftชื่อหรุปหน้า,

Ostende - äkta makars - egenhändiga namnteckningar bevittnas

o

apamon

ہے۔

Asa Tuwelijchen

Ingi...

03 59 La 5-05060

sökt atgara:

X Ö P E BREV

SS

Undertecknadeochoverlater och försäljer härmed till Stig Engström, personnr 340226-2954 ( av fastigheten) o.h.h.( av fastigheten),den oss tillhöriga fastigheten stadsägan 5386 i Täby kommun av Stockholms län för en överenskommen köpeskilling av kronorvilket belopp säljama med sin underskrift här nedan kvitterat:

Järfälla den 1 november 1978Järfälla den 1 november 1978

Sorotan...

Stig angström

Godkännes:Köpare

Godkännes:Godkännes:Codkänn✓ helly &

Saljare

Ovanstående

och kopares namnteckningar bevittys:

akta_makal's

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Pol-2019-05-31 E63-54 dokument-relaterade-till-engströms-bostad-a-del-1-av-3.pdf

Ingi...

03 59 La 5-05060

sökt atgara:

X Ö P E BREV

SS

Undertecknadeochoverlater och försäljer härmed till Stig Engström, personnr 340226-2954 ( av fastigheten) o.h.h.( av fastigheten),den oss tillhöriga fastigheten stadsägan 5386 i Täby kommun av Stockholms län för en överenskommen köpeskilling av kronorvilket belopp säljama med sin underskrift här nedan kvitterat:

Järfälla den 1 november 1978Järfälla den 1 november 1978

Sorotan...

Stig angström

Godkännes:Köpare

Godkännes:Godkännes:Codkänn✓ helly &

Saljare

Ovanstående

och kopares namnteckningar bevittys:

akta_makal's