wpu.nu

Uppslag:E63-45

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-45
Registrerat
2020-04-01
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2020-03-03 Förhör med angående hennes släktskap med OK 10000000
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-03-03 00:00
Avslutat


Förhörsprotokoll

Hörd person:Förhörsdatum: 2020-03-03, kl. 14.03

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson

Plats för förhöret: Den hördes bostad.

Anledning till förhöret: Hörs upplysningsvis angåendemed Stig Engström.

Innan förhöret har informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning göres i efterhand och att hon därefter får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.

ombes att berätta ommed Stig Engström och hon uppger att hon hade ett bra förhållande medsom bodde påbodde då påHon träffade inte Stig så ofta. Det kunde ske på begravningar, när någon fyllde år och så kom de tillhade bäst kontakt med Stigs bror De hade samma intressen. På fråga uppger

att hon och

förlovade sig och de träffadesträffade Stig för första gångenSista gången hon träffade Stig var runt 1997-98.ombads beskriva hur hon upplevde Stig som person och hon uppger att Stig var en väldigt glad person, trevlig. Stig var hur social som helst och han älskade att umgås med alla.var Stigs största vän och Stig hälsade påtillfrågas vad hon vet om Stigs vänner och hon uppger att hon tror att han hade många vänner.och Stig hade inga egna barn. De spelade bridge med sina grannar. När Stigs fyllde år så var där och då var det fullt med folk och det var en trevlig middag. upplevde inte att Stig var någon ensamvarg.

vet om Stig är att han var född i Indien. När kriget kom emellan stannade Stig ochoch gick i skolan där. Stig var en glad och busig kille.började sedan skolandock inte samtidigt.

Det som

vet inget om Stigs relation till sin mor men på slutet besökte han modern varje vecka. Hon tror att relationen var god.

vet inget om Stigs far.

Det som vet om Stigs arbeten är att han arbetade på Skandia. Att Stig skulle ha arbetat på radion visste hon inte om. Stig var omtyckt på Skandia och var begåvad i det han gjorde.

Pol-2020-03-03 E63-45 förhör-exfru-engström.pdf

Pol-2020-03-03 E63-45 förhör-exfru-engström.pdf

Förhörsprotokoll

Hörd person:Förhörsdatum: 2020-03-03, kl. 14.03

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson

Plats för förhöret: Den hördes bostad.

Anledning till förhöret: Hörs upplysningsvis angåendemed Stig Engström.

Innan förhöret har informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning göres i efterhand och att hon därefter får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.

ombes att berätta ommed Stig Engström och hon uppger att hon hade ett bra förhållande medsom bodde påbodde då påHon träffade inte Stig så ofta. Det kunde ske på begravningar, när någon fyllde år och så kom de tillhade bäst kontakt med Stigs bror De hade samma intressen. På fråga uppger

att hon och

förlovade sig och de träffadesträffade Stig för första gångenSista gången hon träffade Stig var runt 1997-98.ombads beskriva hur hon upplevde Stig som person och hon uppger att Stig var en väldigt glad person, trevlig. Stig var hur social som helst och han älskade att umgås med alla.var Stigs största vän och Stig hälsade påtillfrågas vad hon vet om Stigs vänner och hon uppger att hon tror att han hade många vänner.och Stig hade inga egna barn. De spelade bridge med sina grannar. När Stigs fyllde år så var där och då var det fullt med folk och det var en trevlig middag. upplevde inte att Stig var någon ensamvarg.

vet om Stig är att han var född i Indien. När kriget kom emellan stannade Stig ochoch gick i skolan där. Stig var en glad och busig kille.började sedan skolandock inte samtidigt.

Det som

vet inget om Stigs relation till sin mor men på slutet besökte han modern varje vecka. Hon tror att relationen var god.

vet inget om Stigs far.

Det som vet om Stigs arbeten är att han arbetade på Skandia. Att Stig skulle ha arbetat på radion visste hon inte om. Stig var omtyckt på Skandia och var begåvad i det han gjorde.

Detta har Skandia.

fått berättat för sig av en vän vid namnsom också arbetade vid

visste inte om att Stig arbetat vid armétygförvaltningen.

vet inget om andra relationer som Stig haft förutom medoch hon känner inte heller till Stigs intressen. Hon vet att han spelade bridge.var extremt vinintresserad men tror inte att Stig var det. Hon tror att intresse var hans arbete. Stig skrev mycket vackert och skrev vykort till anhöriga. tror inte att Stig skulle kunna döda en fluga för han var så fredlig. Hon har inte heller hört Stig prata negativt om Palme.

vet inget om Stigs vapenintresse och hon uppger att hon inte visste att det fanns.tillfrågas omuppmanas att berätta vad hon vet om Stig koppling till mordet på Olof Palme och hon uppger att Stig vid något tillfälle sade att han kommit ut från Skandia och sett Olof Palme och gett honom konstgjord andning. uppger att hon inte vet om det stämmer. tror inte att hon hört detta direkt från Stig. Stig skulle ha varit bland de första vittnena på platsen.

har hört från, att de skulle åka till Idre dagen efter. Stig var tvungen att få en arbetsuppgift klar och därför var han kvar sent på Skandia.

På fråga uppger att hon aldrig hört från någon att Stig skulle ha sprungit in i gränden efter mordet på Olof Palme.

tillfrågas om hon pratat med, om Stigs koppling till mordet på Olof Palme och uppger att hon aldrig pratat med om Stig kanske har pratat mednågon gång.

vet inte vad osämjan mellan Stig och har inte heller någon egen teori till orsaken. tillsammans vid någon tillställning.

bestod av och har aldrig nämnt det. Hon

kan inte minnas att och Stig varit

har haft en normal relation medmen de har inte träffats så mycket.

Pol-2020-03-03 E63-45 förhör-exfru-engström.pdf

Pol-2020-03-03 E63-45 förhör-exfru-engström.pdf

Detta har Skandia.

fått berättat för sig av en vän vid namnsom också arbetade vid

visste inte om att Stig arbetat vid armétygförvaltningen.

vet inget om andra relationer som Stig haft förutom medoch hon känner inte heller till Stigs intressen. Hon vet att han spelade bridge.var extremt vinintresserad men tror inte att Stig var det. Hon tror att intresse var hans arbete. Stig skrev mycket vackert och skrev vykort till anhöriga. tror inte att Stig skulle kunna döda en fluga för han var så fredlig. Hon har inte heller hört Stig prata negativt om Palme.

vet inget om Stigs vapenintresse och hon uppger att hon inte visste att det fanns.tillfrågas omuppmanas att berätta vad hon vet om Stig koppling till mordet på Olof Palme och hon uppger att Stig vid något tillfälle sade att han kommit ut från Skandia och sett Olof Palme och gett honom konstgjord andning. uppger att hon inte vet om det stämmer. tror inte att hon hört detta direkt från Stig. Stig skulle ha varit bland de första vittnena på platsen.

har hört från, att de skulle åka till Idre dagen efter. Stig var tvungen att få en arbetsuppgift klar och därför var han kvar sent på Skandia.

På fråga uppger att hon aldrig hört från någon att Stig skulle ha sprungit in i gränden efter mordet på Olof Palme.

tillfrågas om hon pratat med, om Stigs koppling till mordet på Olof Palme och uppger att hon aldrig pratat med om Stig kanske har pratat mednågon gång.

vet inte vad osämjan mellan Stig och har inte heller någon egen teori till orsaken. tillsammans vid någon tillställning.

bestod av och har aldrig nämnt det. Hon

kan inte minnas att och Stig varit

har haft en normal relation medmen de har inte träffats så mycket.

berättar spontant att hon nu kommer ihåg att Stig ringt till polisen och berättat att han var ett vittne men attvar totalt ointresserad av Stigs vittnesmål vilket tycker är underligt. uppger på fråga att hon inte vet var hon fått denna information ifrån.

På fråga uppger

att hon aldrig sett Stig eller

med något vapen.

har aldrig hört Stig prata om mordet på Olof Palme. Inte heller har pratat om det.

uppger att hon nyligen pratat medom Stigs eventuella inblandning i mordet och de är båda två övertygade om att han inte är inblandad

uppger att Stig. Stig hade inget agg till Palme mer än någon annan som betalade skatter på den tiden.menar att Stig aldrig skulle svärta ned sin person genom att döda en statsminister.

uppger att det är absurt.

Förhöret avslutas kl. 14.38.

DELGIVNING 2020-03-31, kl. 12.30.

kontaktades per telefon

delgivning men hon önskade inte få förhöret uppläst för sig.

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2020-03-03 E63-45 förhör-exfru-engström.pdf

Pol-2020-03-03 E63-45 förhör-exfru-engström.pdf

berättar spontant att hon nu kommer ihåg att Stig ringt till polisen och berättat att han var ett vittne men attvar totalt ointresserad av Stigs vittnesmål vilket tycker är underligt. uppger på fråga att hon inte vet var hon fått denna information ifrån.

På fråga uppger

att hon aldrig sett Stig eller

med något vapen.

har aldrig hört Stig prata om mordet på Olof Palme. Inte heller har pratat om det.

uppger att hon nyligen pratat medom Stigs eventuella inblandning i mordet och de är båda två övertygade om att han inte är inblandad

uppger att Stig. Stig hade inget agg till Palme mer än någon annan som betalade skatter på den tiden.menar att Stig aldrig skulle svärta ned sin person genom att döda en statsminister.

uppger att det är absurt.

Förhöret avslutas kl. 14.38.

DELGIVNING 2020-03-31, kl. 12.30.

kontaktades per telefon

delgivning men hon önskade inte få förhöret uppläst för sig.

Sven-Åke Blombergsson