wpu.nu

Uppslag:E63-16

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-16
Registrerat
2019-01-04
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
12019-01-04 Begäran om rörande vårdtilifälle
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Begäran journalutlämmning från S:t Görans sjukhus
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-15 00:00
Avslutat


(E 10063-16

Polisen

Datum 2019-01-04

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Utredningsenheten Jonas Englund

Norra Stockholms psykiatri Vårdvägen 3, -1tr 112 81 STOCKHOLM

H

Begäran om utbekommande av journalberättelse

Vänligen sekretessmarkera denna begäran.

Jag söker en journalberättelse från S:t Görans sjukhus;psykiatri:M08 p gällande Stig Folke Wilhelm Engström, 19340226-2954 som 2000-04-10 ska

ha varit föremål för vård. Personen är avliden sedan 18 år tillbaka.

Syftet med min begäran är att få en bättre bild av personen i fråga då han är misstänkt för grovt brott och jag åberopar 10 kap. 23 § som är den tillämpliga sekretessbrytande regeln för sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL.

Landstingsarkivet har svarat mig att de inte har den efterfrågade handlingen i deras arkiv utan hänvisar till er.

Vänliga hälsningar

Jack 전

Jonas Englund Utredare Tel: 010-563 49 82

Polismyndigheten, NOA Jonas Englund Box 12256 102 26 STOCKHOLM

Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm

Telefon 114 14

Webbplats polisen.se

E-post registrator.kansli@polisen.se

Pol-2018-10-15 E63-16 Begäran-journal-St-Göran-psykiatri.pdf

Pol-2018-10-15 E63-16 Begäran-journal-St-Göran-psykiatri.pdf

(E 10063-16

Polisen

Datum 2019-01-04

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Utredningsenheten Jonas Englund

Norra Stockholms psykiatri Vårdvägen 3, -1tr 112 81 STOCKHOLM

H

Begäran om utbekommande av journalberättelse

Vänligen sekretessmarkera denna begäran.

Jag söker en journalberättelse från S:t Görans sjukhus;psykiatri:M08 p gällande Stig Folke Wilhelm Engström, 19340226-2954 som 2000-04-10 ska

ha varit föremål för vård. Personen är avliden sedan 18 år tillbaka.

Syftet med min begäran är att få en bättre bild av personen i fråga då han är misstänkt för grovt brott och jag åberopar 10 kap. 23 § som är den tillämpliga sekretessbrytande regeln för sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL.

Landstingsarkivet har svarat mig att de inte har den efterfrågade handlingen i deras arkiv utan hänvisar till er.

Vänliga hälsningar

Jack 전

Jonas Englund Utredare Tel: 010-563 49 82

Polismyndigheten, NOA Jonas Englund Box 12256 102 26 STOCKHOLM

Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm

Telefon 114 14

Webbplats polisen.se

E-post registrator.kansli@polisen.se