wpu.nu

Uppslag:E63-59

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-59
Registrerat
2020-07-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-03-04 00:00
Avslutat


Förhörsdatum: 2020-03-04 kl.09.23 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

Förhöret avsersmed Stig Engström,

Angående familjen Engström uppgerStig och är födda där.att hon är av uppfattningen attflyttade till Indien och hon tror att både

Efter kriget kom familjen Engström hem till Sverige och somhar förstått det var det för att barnen skulle få börja i svensk skola. Stig och bodde hemma hosmedanganska snabbt flyttade tillbaka till Indien. började i samma klass somberättar hur Stig och

sam(, boddeatt.är osäker men tror att de började i Sigtuna efter att hade slutat 2:an och Stig andra klass på realskolan. är av uppfattningen att Stig och bodde hosnämner att det även fannstill Stig och

som hette och somtror var där när bröderna hade lov.har ingen aning om Sverige.umgängeskrets när de kom tillbaka tillberättar omNärflyttat till Stockholm sålde de sitt hus. Den kontakt somhade med Stig och efter att de började på Sigtuna bestod i de gånger som de besöktfortsätter och berättar att Stig ochvid några tillfället har besökt. Hon har själv vid ett tillfälle tillsammans medbesökt Stig ochi deras hus i Täby |Kontakten som de haft har främst bestått i att Stig varit den som hört

וחר

Förhörsdatum: 2020-03-04 kl.09.23 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

Förhöret avsersmed Stig Engström,

Angående familjen Engström uppgerStig och är födda där.att hon är av uppfattningen attflyttade till Indien och hon tror att både

Efter kriget kom familjen Engström hem till Sverige och somhar förstått det var det för att barnen skulle få börja i svensk skola. Stig och bodde hemma hosmedanganska snabbt flyttade tillbaka till Indien. började i samma klass somberättar hur Stig och

sam(, boddeatt.är osäker men tror att de började i Sigtuna efter att hade slutat 2:an och Stig andra klass på realskolan. är av uppfattningen att Stig och bodde hosnämner att det även fannstill Stig och

som hette och somtror var där när bröderna hade lov.har ingen aning om Sverige.umgängeskrets när de kom tillbaka tillberättar omNärflyttat till Stockholm sålde de sitt hus. Den kontakt somhade med Stig och efter att de började på Sigtuna bestod i de gånger som de besöktfortsätter och berättar att Stig ochvid några tillfället har besökt. Hon har själv vid ett tillfälle tillsammans medbesökt Stig ochi deras hus i Täby |Kontakten som de haft har främst bestått i att Stig varit den som hört

וחר

av sig när de haft vägarna förbidå de varit på väg till goda vänner i, oftast i slutet av somrarna.uppger att det som går att läsa att Stig ville ha beröm stämmer. Stig var enligtpratsam, jovialisk, hade humor, bjöd på sig själv och pratade mycket. Stig var snäll men enligt|hade han dåligt självförtroende. Han pratade väldigt mycket om sig själv och förde fram att folk var tacksamma över saker han gjort. Han ville ha beröm vilketanser vara ett tecken på dåligt självförtroende.

Detuppger på fråga om Stigs relationer att förutomvar han gift medhar dock ingen aning om hans övriga bekantskapskrets då han aldrig nämnt några namn. De enda som han har pratat om är några med ett konstigt namn som också hade varit i Indien. (har inte träffat eller pratat medsedanbegravning.och Stig hade egentligen ingen kontakt med varandra mer än på slutet när han ochhade separerat.Det enda somvet om Stigs arbete är att han jobbat på Skandia och på direkt fråga om hon har hört något om Armétygförvaltningen eller Sveriges Radio blir svaret nej.berättar vidare att Stig skrev en bok som hon fick. Det var en väldigt fin bok med fina bilder, likt memoarer om hans arbete.

av sig när de haft vägarna förbidå de varit på väg till goda vänner i, oftast i slutet av somrarna.uppger att det som går att läsa att Stig ville ha beröm stämmer. Stig var enligtpratsam, jovialisk, hade humor, bjöd på sig själv och pratade mycket. Stig var snäll men enligt|hade han dåligt självförtroende. Han pratade väldigt mycket om sig själv och förde fram att folk var tacksamma över saker han gjort. Han ville ha beröm vilketanser vara ett tecken på dåligt självförtroende.

Detuppger på fråga om Stigs relationer att förutomvar han gift medhar dock ingen aning om hans övriga bekantskapskrets då han aldrig nämnt några namn. De enda som han har pratat om är några med ett konstigt namn som också hade varit i Indien. (har inte träffat eller pratat medsedanbegravning.och Stig hade egentligen ingen kontakt med varandra mer än på slutet när han ochhade separerat.Det enda somvet om Stigs arbete är att han jobbat på Skandia och på direkt fråga om hon har hört något om Armétygförvaltningen eller Sveriges Radio blir svaret nej.berättar vidare att Stig skrev en bok som hon fick. Det var en väldigt fin bok med fina bilder, likt memoarer om hans arbete.

Angående relationen mellan Stig och så har hon inget att säga men hon tror inte att de var så nära varandrahar aldrig hörtPå fråga om vadvet om kopplingen mellan Stig och Palmemordet blir svaret att han var väldigt upprörd över att han hade varit på platsen men att polisen inte velat lyssna på honom.kommer idag inte ihåg vad Stig berättade mer än att han hade kommit och sett att det var Lisbeth och Olof Palme och att han hade hjälpt till på platsen.tror inte att Stig har mördat Olof Palme. Hon har aldrig hört talas om något vapenintresse hos Stig eller hosAngåendeberättarattFörhöret avslutas klockan 10.20har fått förhörsutskriften uppläst för sig och godkänner den i sin helhet.

Angående relationen mellan Stig och så har hon inget att säga men hon tror inte att de var så nära varandrahar aldrig hörtPå fråga om vadvet om kopplingen mellan Stig och Palmemordet blir svaret att han var väldigt upprörd över att han hade varit på platsen men att polisen inte velat lyssna på honom.kommer idag inte ihåg vad Stig berättade mer än att han hade kommit och sett att det var Lisbeth och Olof Palme och att han hade hjälpt till på platsen.tror inte att Stig har mördat Olof Palme. Hon har aldrig hört talas om något vapenintresse hos Stig eller hosAngåendeberättarattFörhöret avslutas klockan 10.20har fått förhörsutskriften uppläst för sig och godkänner den i sin helhet.
Förhör
Kort sammanfattning
Familien En att hon är av uppfattningen att tade till Indien och hon tror att både
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-03-04 00:00
Avslutat


Förhörsdatum: 2020-03-04 kl.09.23 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

Förhöret avsermed Stig Engström,Angående familien En

att hon är av uppfattningen att tade till Indien och hon tror att både

Efter kriget kom familjen Engström hem till Sverige och som har förstått det var det för att barnen skulle få börja i svensk skola. Stig och bodde hemma hosmedaninska snabbt flyttade tillbaka till Indien. började i samma klas:är osäker men tror att de började i Sigtuna efter att hade slutat 2:an ochuppfattningen att Stig och bodde hos

imner att det även fanns till Stig och tror var där när bröderna hade lov.har ingen aning omumgängeskrets när de kom tillbaka till Sverige.

som

berättar omNär

flyttat till Stockholm sålde de sitt h

hade med Stig och efter att de började på Sigtuna bestod i de gånger som de besökt

fortsätter och berättar att Stig ochvid några tillfället har besökt

Hon har själv vid ett tillfälle tillsammansbesökt Stig och i deras hus i Täby1

Kontakten som de haft har främst bestått i att Stig varit den som hört

Pol-2020-03-04 E63-59 förhör-bekant-engström--59.pdf

Pol-2020-03-04 E63-59 förhör-bekant-engström--59.pdf

Förhörsdatum: 2020-03-04 kl.09.23 Hörd person:Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Den hördes bostad

Förhöret avsermed Stig Engström,Angående familien En

att hon är av uppfattningen att tade till Indien och hon tror att både

Efter kriget kom familjen Engström hem till Sverige och som har förstått det var det för att barnen skulle få börja i svensk skola. Stig och bodde hemma hosmedaninska snabbt flyttade tillbaka till Indien. började i samma klas:är osäker men tror att de började i Sigtuna efter att hade slutat 2:an ochuppfattningen att Stig och bodde hos

imner att det även fanns till Stig och tror var där när bröderna hade lov.har ingen aning omumgängeskrets när de kom tillbaka till Sverige.

som

berättar omNär

flyttat till Stockholm sålde de sitt h

hade med Stig och efter att de började på Sigtuna bestod i de gånger som de besökt

fortsätter och berättar att Stig ochvid några tillfället har besökt

Hon har själv vid ett tillfälle tillsammansbesökt Stig och i deras hus i Täby1

Kontakten som de haft har främst bestått i att Stig varit den som hört

av sig när de haft vägarna förbidå de varit på väg till goda vänner i, oftast i slutet av somrarna.r att det som går att läsa att Stig ville ha beröm stämmer. Stig var

pratsam, jovialisk, hade humor, bjöd på sig själv och pratade mycket. Stig var snäll men enligt|hade han dåligt självförtroende. Han pratade väldigt mycket om sig själv och förde fram att folk var tacksamma över saker han gjort. Han ville ha beröm vilketanser vara ett tecken på dåligt självförtroende.er att förutomvar han gift med

har dock ingen aning om hans övriga bekantskapskrets då han aldrig nämnt några namn. De enda som han har pratat om är några med ett konstigt namn som också hade varit i Indien.har inte träffat eller pratat medsedanbegravning.1

Det enda somvet om Stigs arbete är att han jobbat på Skandia och på direkt fråga om hon har hört något om Armétygförvaltningen eller Sveriges Radio blir svaret

nej.berättar vidare att Stig skrev en bok som hon fick. Det var en väldigt fin bok med fina bilder, likt memoarer om hans arbete.

Pol-2020-03-04 E63-59 förhör-bekant-engström--59.pdf

Pol-2020-03-04 E63-59 förhör-bekant-engström--59.pdf

av sig när de haft vägarna förbidå de varit på väg till goda vänner i, oftast i slutet av somrarna.r att det som går att läsa att Stig ville ha beröm stämmer. Stig var

pratsam, jovialisk, hade humor, bjöd på sig själv och pratade mycket. Stig var snäll men enligt|hade han dåligt självförtroende. Han pratade väldigt mycket om sig själv och förde fram att folk var tacksamma över saker han gjort. Han ville ha beröm vilketanser vara ett tecken på dåligt självförtroende.er att förutomvar han gift med

har dock ingen aning om hans övriga bekantskapskrets då han aldrig nämnt några namn. De enda som han har pratat om är några med ett konstigt namn som också hade varit i Indien.har inte träffat eller pratat medsedanbegravning.1

Det enda somvet om Stigs arbete är att han jobbat på Skandia och på direkt fråga om hon har hört något om Armétygförvaltningen eller Sveriges Radio blir svaret

nej.berättar vidare att Stig skrev en bok som hon fick. Det var en väldigt fin bok med fina bilder, likt memoarer om hans arbete.

Angående relationen mellan Stig och så har hon inget att säga men hon tror inte att de var så nära varandrahar aldrig hört.

På fråga om vadvet om kopplingen mellan Stig och Palmemordet blir svaret att han var väldigt upprörd över att han hade varit på platsen men att polisen inte velat lyssna på honom.kommer idag inte ihåg vad Stig berättade mer än att han hade kommit och sett att det var Lisbeth och Olof Palme och att han hade hjälpt till på platsen.tror inte att Stig har mördat Olof Palme. Hon har aldrig hört talas om något vapenintresse hos Stig eller hosFörhöret avslutas klockan 10.20har fått förhörsutskriften uppläst för sig och godkänner den i sin helhet.

Pol-2020-03-04 E63-59 förhör-bekant-engström--59.pdf

Pol-2020-03-04 E63-59 förhör-bekant-engström--59.pdf

Angående relationen mellan Stig och så har hon inget att säga men hon tror inte att de var så nära varandrahar aldrig hört.

På fråga om vadvet om kopplingen mellan Stig och Palmemordet blir svaret att han var väldigt upprörd över att han hade varit på platsen men att polisen inte velat lyssna på honom.kommer idag inte ihåg vad Stig berättade mer än att han hade kommit och sett att det var Lisbeth och Olof Palme och att han hade hjälpt till på platsen.tror inte att Stig har mördat Olof Palme. Hon har aldrig hört talas om något vapenintresse hos Stig eller hosFörhöret avslutas klockan 10.20har fått förhörsutskriften uppläst för sig och godkänner den i sin helhet.