wpu.nu

Uppslag:E63-05-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-05-C
Registrerat
2018-02-26
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2017-04-15 io000000000000 inkommer med information rörandet enffn d UÖ K
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2017-04-19 00:00
Avslutat


Polisen

Datum 2017-04-189 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Utredningsroteln Palmegruppen Karin Johansson

Samtal med Thomas Pettersson{Längd=7}Journalist({Längd=13}{Längd=12}UL{Längd=10}H oavsnittet om Stig Engström. Han har ringt ett antal gånger och berättat om olika punkter han tycker vi borde känna till.

• SE har varit anställd på{Längd=18}re{Längd=8}{Längd=7}{Längd=25}{Längd=14}{Längd=17}DDOWN---

lela annat vad han tyckte{Längd=22}{Längd=12}ig inte känna till någon{Längd=16}har !

5 år sedan till firmas

förekommer. • Uppgifterna om att SE skulle ({Längd=10}{Längd=9}{Längd=62}I{Längd=4}{Längd=5}{Längd=13}

Pol-2017-04-19 E63-05-C Sammanfattning av samtal med Thomas Pettersson.pdf

Pol-2017-04-19 E63-05-C Sammanfattning av samtal med Thomas Pettersson.pdf

Polisen

Datum 2017-04-189 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Utredningsroteln Palmegruppen Karin Johansson

Samtal med Thomas Pettersson{Längd=7}Journalist({Längd=13}{Längd=12}UL{Längd=10}H oavsnittet om Stig Engström. Han har ringt ett antal gånger och berättat om olika punkter han tycker vi borde känna till.

• SE har varit anställd på{Längd=18}re{Längd=8}{Längd=7}{Längd=25}{Längd=14}{Längd=17}DDOWN---

lela annat vad han tyckte{Längd=22}{Längd=12}ig inte känna till någon{Längd=16}har !

5 år sedan till firmas

förekommer. • Uppgifterna om att SE skulle ({Längd=10}{Längd=9}{Längd=62}I{Längd=4}{Längd=5}{Längd=13}

en person som var{Längd=12}ville uppnå en högre status, han hade studerat på privatskola både under uppväxten i In{Längd=13}{Längd=13}. Hon kallade honom för en 1 Dåvaran/{Längd=16}på Skandia{Längd=18}, en gammal

ant att prata med och också mycket klar. Ävenſ{Längd=29}på Skandia borde kunna

sitta på information. • Stay behind ska ha funnits i Skandiahuset, både Barbrogruppen och Lennartgruppen borde vara intressanta. Kan han ha haft någon sorts "coverjobb”. Han hade ju inte direkt något

högstatusjobb. • Marinofficersskolan låg i Täby. • SE var lokalpolitiker för M i Täby, där fanns många kontak{Längd=62}{Längd=7}• Under sin tid som lokalpolitiker inom Mi Täby tog SE strid{Längd=36}det var mycket okaraktäristiskt av SE, och efter det lämnade han politiken. •{Längd=14}{Längd=7}{Längd=24}har eget avsnitt hos oss) De ska ha haft egna spaningsgrupper. • Sven Anér har interviuat SE{Längd=16}parasSE{Längd=14}$$$$$ear Sastravar han som mördat OP vägrade han • Sen har SFianin

WP

Karin Johansson Kriminalinspektör

Pol-2017-04-19 E63-05-C Sammanfattning av samtal med Thomas Pettersson.pdf

Pol-2017-04-19 E63-05-C Sammanfattning av samtal med Thomas Pettersson.pdf

en person som var{Längd=12}ville uppnå en högre status, han hade studerat på privatskola både under uppväxten i In{Längd=13}{Längd=13}. Hon kallade honom för en 1 Dåvaran/{Längd=16}på Skandia{Längd=18}, en gammal

ant att prata med och också mycket klar. Ävenſ{Längd=29}på Skandia borde kunna

sitta på information. • Stay behind ska ha funnits i Skandiahuset, både Barbrogruppen och Lennartgruppen borde vara intressanta. Kan han ha haft någon sorts "coverjobb”. Han hade ju inte direkt något

högstatusjobb. • Marinofficersskolan låg i Täby. • SE var lokalpolitiker för M i Täby, där fanns många kontak{Längd=62}{Längd=7}• Under sin tid som lokalpolitiker inom Mi Täby tog SE strid{Längd=36}det var mycket okaraktäristiskt av SE, och efter det lämnade han politiken. •{Längd=14}{Längd=7}{Längd=24}har eget avsnitt hos oss) De ska ha haft egna spaningsgrupper. • Sven Anér har interviuat SE{Längd=16}parasSE{Längd=14}$$$$$ear Sastravar han som mördat OP vägrade han • Sen har SFianin

WP

Karin Johansson Kriminalinspektör