wpu.nu

Uppslag:E63-04-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-04-C
Registrerat
2018/05/22
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Tjänsteanteckning avseende förhör med Ulf Waltré
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-05-18 00:00
Avslutat


Polisen


Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utredningsbiträde NOA
Peter Steude


Datum: 2018-05-18

Diarienr: (åberopas)


Tjänsteanteckning avseende förhör med  Ulf Waltré 


2018-01-05 10:06 besöktes  Ulf Waltré  i dennes hem för ett förhör.

Förhörsledaren ställde frågor omkring  Ulfs  bekantskap med familjerna och .

Frågorna rörde även  Ulfs  arbete och specifika frågor om det brev som han skall ha fått tillsänt sig från  Stig Engström med anledning av dennes göromål vid platsen för mordet på Olof Palme.

Under förhöret märktes tydligt att


Med anledning av omständigheterna nedtecknas uppgifter från förhöret i denna tjänsteanteckning

Uppgifterna avseende
.

 Ulf  berättar att han sedan 1965 arbetat som . Han har bland annat arbetat 4-5 år.

 Ulf  var aktiv kommun

 Ulf  var .

Han var .

 Ulf  blev sekreterare vid och kom sedan till

 Ulfs  familj består av , .

1986 bodde . .

De lärde känna varandra genom att arbetade som representant.

 Ulf  tror att det var i början av 80-talet som han lärde känna  Stig .

 Ulf  uppger på fråga att  Stig  hade synpunkter på Olof Palme och då han tillfrågas om vad det var så kan inte  Ulf  säga något mer.

 Ulf  tyckte inte att det var så allvarligt utan det var mer att han hade synpunkter som många andra.

Det var inga sakfrågor som han hängde upp sig på.

Pol-2018-05-18 E63-04-C.pdf

Pol-2018-05-18 E63-04-C.pdf

Polisen


Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utredningsbiträde NOA
Peter Steude


Datum: 2018-05-18

Diarienr: (åberopas)


Tjänsteanteckning avseende förhör med  Ulf Waltré 


2018-01-05 10:06 besöktes  Ulf Waltré  i dennes hem för ett förhör.

Förhörsledaren ställde frågor omkring  Ulfs  bekantskap med familjerna och .

Frågorna rörde även  Ulfs  arbete och specifika frågor om det brev som han skall ha fått tillsänt sig från  Stig Engström med anledning av dennes göromål vid platsen för mordet på Olof Palme.

Under förhöret märktes tydligt att


Med anledning av omständigheterna nedtecknas uppgifter från förhöret i denna tjänsteanteckning

Uppgifterna avseende
.

 Ulf  berättar att han sedan 1965 arbetat som . Han har bland annat arbetat 4-5 år.

 Ulf  var aktiv kommun

 Ulf  var .

Han var .

 Ulf  blev sekreterare vid och kom sedan till

 Ulfs  familj består av , .

1986 bodde . .

De lärde känna varandra genom att arbetade som representant.

 Ulf  tror att det var i början av 80-talet som han lärde känna  Stig .

 Ulf  uppger på fråga att  Stig  hade synpunkter på Olof Palme och då han tillfrågas om vad det var så kan inte  Ulf  säga något mer.

 Ulf  tyckte inte att det var så allvarligt utan det var mer att han hade synpunkter som många andra.

Det var inga sakfrågor som han hängde upp sig på.

Nationella operativa avdelningen 2018-05-18


 Ulf  säger nu att han började sitt arbete där han var i fem (5) år och därefter var han fyra (4) år innan .

 Ulf  uppger att de var hemma i Sverige varje sommar.

 Ulf  uppger nu att han kände  Stig Engström  redan innan han började sitt arbete .

 Ulf  uppger att han i februari 1986 var

 Ulf  umgicks inte mycket med

 Ulf  hade andra intressen och an

berättade inte om vad han gjorde.När  Ulf  skall berätta om mordet på Olof Palme blandar han ihop med Lisbeth Palme.

 Ulf  uppger på fråga att han var aktiv inom och att han till och från träffade på olika klubblokaler

På fråga uppger  Ulf  att det stämmer att han tillsammans med familjerna , och .

Angående det brev som  Stig Engström  skickade till  Ulf  minns han att det var detaljrikt och handlade om hans upplevelser.

 Ulf  tror nu inte att han har brevet kvar.

 Ulf  minns inte vad det var för iakttagelser som  Stig  hade gjort.

 Ulf  skickade brevet i original till polisen och anledningen var att han tyckte att alla uppgifter som rörde Palmemordet skulle till polisen.

 Ulf  har hört att brevet inte kom fram.

Han skickade det med en person som skulle från men var brevet hamnade eller vem det var som fick med sig det till Sverige minns han inte.

 Ulf  har inte någon gång tvivlat på uppgifterna som  Stig  skrev.

 Ulf  har inte pratat med  Stig  om hans iakttagelser.

På fråga om de vid talade om vad  Stig  hade varit med om svarar han att man inte talade om några konkreta uppgifter.

bodde också i  Täby .

 Ulf  ombeds att berätta vad han minns av uppger han att an men vad gjorde vet han inte.

När  Ulf  fortsätter att prata om  Stig  visar det sig att han pratar om vilket han även medger.

När  Ulf  åter tillfrågas om  Stig  uppger han att de lärde känna varandra genom .

 Ulf  uppger att  Stig  arbetade inom försäkringsbranschen men minns inte inom vilket försäkringsbolag.

 Ulf  informeras att det framkommit uppgifter om attPol-2018-05-18 E63-04-C.pdf

Pol-2018-05-18 E63-04-C.pdf

Nationella operativa avdelningen 2018-05-18


 Ulf  säger nu att han började sitt arbete där han var i fem (5) år och därefter var han fyra (4) år innan .

 Ulf  uppger att de var hemma i Sverige varje sommar.

 Ulf  uppger nu att han kände  Stig Engström  redan innan han började sitt arbete .

 Ulf  uppger att han i februari 1986 var

 Ulf  umgicks inte mycket med

 Ulf  hade andra intressen och an

berättade inte om vad han gjorde.När  Ulf  skall berätta om mordet på Olof Palme blandar han ihop med Lisbeth Palme.

 Ulf  uppger på fråga att han var aktiv inom och att han till och från träffade på olika klubblokaler

På fråga uppger  Ulf  att det stämmer att han tillsammans med familjerna , och .

Angående det brev som  Stig Engström  skickade till  Ulf  minns han att det var detaljrikt och handlade om hans upplevelser.

 Ulf  tror nu inte att han har brevet kvar.

 Ulf  minns inte vad det var för iakttagelser som  Stig  hade gjort.

 Ulf  skickade brevet i original till polisen och anledningen var att han tyckte att alla uppgifter som rörde Palmemordet skulle till polisen.

 Ulf  har hört att brevet inte kom fram.

Han skickade det med en person som skulle från men var brevet hamnade eller vem det var som fick med sig det till Sverige minns han inte.

 Ulf  har inte någon gång tvivlat på uppgifterna som  Stig  skrev.

 Ulf  har inte pratat med  Stig  om hans iakttagelser.

På fråga om de vid talade om vad  Stig  hade varit med om svarar han att man inte talade om några konkreta uppgifter.

bodde också i  Täby .

 Ulf  ombeds att berätta vad han minns av uppger han att an men vad gjorde vet han inte.

När  Ulf  fortsätter att prata om  Stig  visar det sig att han pratar om vilket han även medger.

När  Ulf  åter tillfrågas om  Stig  uppger han att de lärde känna varandra genom .

 Ulf  uppger att  Stig  arbetade inom försäkringsbranschen men minns inte inom vilket försäkringsbolag.

 Ulf  informeras att det framkommit uppgifter om attNationella operativa avdelningen 2018-05-18


 Ulf  informeras om att det framkommit uppgifter om att under andra världskriget arbetat som tolk åt , vilket han har hört talas om.

 Ulf  har även ett minne av att har utbildats i  USA  inom fall- men han minns inga detaljer.

 Ulf  frågade aldrig om de sakerna.

var en drömmare med ambitioner som skulle förverkligas men aldrig blev så. Han var väldigt konservativ men var inte på något sätt politiskt aktiv. hade ganska bestämd uppfattning om Olof Palme men det var inget extremt.

var aktiv inom hemvärnet men  Ulf  kan inte säga på vilket sätt.

På fråga om var hade sin arbetsplats uppger  Ulf 

 Ulf  uppger nu att han var av uppfattningen hade sin arbetsplats i villan.

var och spelade tillsammans med tillsammans med sin fru .

Efter sin pension var han engagerad .

lärde känna ute .

hade inget politiskt engagemang och pratade inte politik.

 Ulf  känner inte igen namnet .

 Ulf  känner inte igen namnet Stay Behind.

 Ulf  har inga egna tankar om mordet på Olof Palme.

 Ulf  har aldrig haft några egna vapen.

Förhöret finns inspelat på ljudfil.

Peter Steude
Inspektör / utredare

Pol-2018-05-18 E63-04-C.pdf

Pol-2018-05-18 E63-04-C.pdf

Nationella operativa avdelningen 2018-05-18


 Ulf  informeras om att det framkommit uppgifter om att under andra världskriget arbetat som tolk åt , vilket han har hört talas om.

 Ulf  har även ett minne av att har utbildats i  USA  inom fall- men han minns inga detaljer.

 Ulf  frågade aldrig om de sakerna.

var en drömmare med ambitioner som skulle förverkligas men aldrig blev så. Han var väldigt konservativ men var inte på något sätt politiskt aktiv. hade ganska bestämd uppfattning om Olof Palme men det var inget extremt.

var aktiv inom hemvärnet men  Ulf  kan inte säga på vilket sätt.

På fråga om var hade sin arbetsplats uppger  Ulf 

 Ulf  uppger nu att han var av uppfattningen hade sin arbetsplats i villan.

var och spelade tillsammans med tillsammans med sin fru .

Efter sin pension var han engagerad .

lärde känna ute .

hade inget politiskt engagemang och pratade inte politik.

 Ulf  känner inte igen namnet .

 Ulf  känner inte igen namnet Stay Behind.

 Ulf  har inga egna tankar om mordet på Olof Palme.

 Ulf  har aldrig haft några egna vapen.

Förhöret finns inspelat på ljudfil.

Peter Steude
Inspektör / utredare