wpu.nu

Uppslag:E63-07-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-07-C
Registrerat
2018-06-20
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Ang paret Engströms tomt. Engström hade en arbetskamrat vid Skandia som först hade köpt tomten.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-03-14 00:00
Avslutat


Tjänsteanteckning 2018-03-14


Ovan dag ringde undertecknad till  Margareta Engström .

 Margareta Engström  tillfrågades på vilket sätt de köpte tomten på  Muskö  och hon uppgav att Stig Engström hade en arbetskamrat vid Skandia som först hade köpt tomten.

Kamraten hette vars fru heter .

Paret skulle flytta till och då fick paret Engström köpa tomten.

 Margareta Engström  uppger att inte lever men hon har lite kontakt med via Julkort.


Personnummer -
Födelsedatum
Namn
Civilstånd Änka/änkling 2010-10-12
Folkbokföringsadress


Personnummer -
Avliden
Födelsedatum
Namn

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2018-03-14 E63-07-C Ang-paret-Engströms-tomt.pdf

Pol-2018-03-14 E63-07-C Ang-paret-Engströms-tomt.pdf

Tjänsteanteckning 2018-03-14


Ovan dag ringde undertecknad till  Margareta Engström .

 Margareta Engström  tillfrågades på vilket sätt de köpte tomten på  Muskö  och hon uppgav att Stig Engström hade en arbetskamrat vid Skandia som först hade köpt tomten.

Kamraten hette vars fru heter .

Paret skulle flytta till och då fick paret Engström köpa tomten.

 Margareta Engström  uppger att inte lever men hon har lite kontakt med via Julkort.


Personnummer -
Födelsedatum
Namn
Civilstånd Änka/änkling 2010-10-12
Folkbokföringsadress


Personnummer -
Avliden
Födelsedatum
Namn

Sven-Åke Blombergsson

Personnummer -
Födelsedatum

Namn
Mellannamn
Efternamn
Förnamn

Civilstånd

Folkbokföringsadress
Folkbokföringsdatum

Folkbokföringslän
Folkbokföringskommun

Distrikt

Födelsehemort
Födelselän
Medborgarskap
Öppna i PMF


Telefoni

Abonnemang kopplade till personnummer -

Privatabonnemang

Abonnent
Telefonnummer

Adress

Latitude/Longitude
Källa: EniroRelationer

PersonID / Relation / Namn / Adress

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /


Ekonomi

Inkomstår 2016

Pol-2018-03-14 E63-07-C Ang-paret-Engströms-tomt.pdf

Pol-2018-03-14 E63-07-C Ang-paret-Engströms-tomt.pdf

Personnummer -
Födelsedatum

Namn
Mellannamn
Efternamn
Förnamn

Civilstånd

Folkbokföringsadress
Folkbokföringsdatum

Folkbokföringslän
Folkbokföringskommun

Distrikt

Födelsehemort
Födelselän
Medborgarskap
Öppna i PMF


Telefoni

Abonnemang kopplade till personnummer -

Privatabonnemang

Abonnent
Telefonnummer

Adress

Latitude/Longitude
Källa: EniroRelationer

PersonID / Relation / Namn / Adress

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /


Ekonomi

Inkomstår 2016