wpu.nu

Uppslag:E63-33

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-33
Registrerat
2919-5-04
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-10-15 Förhör medXXXXXXXXXXXXX med anledning av att han arbetat på
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Förhör tidigare anställd Skandia
Förhöret påbörjat
2018-10-15 10:07
Avslutat


E-00063 -33

Datum: 2018-10-15, kl. 10.07

Hörd person:Plats för förhöret: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm Förhörsledare: krinsp Sven-Åke Blombergsson och krinsp Peter SteudeH H

Anledning till förhöret:har innan förhöret informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att han därefter för förhöret uppläst för sig för ett godkännande.ch han

bor i1beskriver sig sjfotbollsi sedan han slutade art. Det är ca 900 neatt L.

uppgav på fråga

gde sedan ett ta var någon i 1986 satt

gick de via

1

uappor.

De var ca 200 stycken som arbetade.

į

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

E-00063 -33

Datum: 2018-10-15, kl. 10.07

Hörd person:Plats för förhöret: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm Förhörsledare: krinsp Sven-Åke Blombergsson och krinsp Peter SteudeH H

Anledning till förhöret:har innan förhöret informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att han därefter för förhöret uppläst för sig för ett godkännande.ch han

bor i1beskriver sig sjfotbollsi sedan han slutade art. Det är ca 900 neatt L.

uppgav på fråga

gde sedan ett ta var någon i 1986 satt

gick de via

1

uappor.

De var ca 200 stycken som arbetade.

į

uppgav att han under en period satt med isom gick under namnetH

P Р

P ombads berätta vad han känner till om Stig Engström och han uppgav att han inte kände honom utan mer att han visste vem Stig var. visste att Stig arbetade pålånga kamrater. uppg

och kan inte minnas att ha

På fråga uppgav

att Stig inte var med vid de aktiviteter somanordnade.

vet inte när Stig började vidvet inte heller vad Stig arbetat med tidigare. känner inte till Stig fru och vet inte vad hon heter. vet inte var Stig bodde.och det handlade då om att köra uten trappa upp därsatt.tillfrågas om han kan berätta något om Stigs personliga egenskaper och uppgav att han tror att han inte pratade med Stig.

tillfrågas om han hört några rykten om Stig men det har han inte gjort. minns nu att det var några som ansåg att Stig|men det är inget som upplevt hos Stig

minns nu även att det pratades om att Stig satt på jobbet på kvällarna men Stig var inte ensam om detta.

tillfrågas vad han känner till om vad Stig varit med om den 28 februari 1986 och han uppgav att han inte känner till något om detta uppgav att under 1986-87 fanns

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

uppgav att han under en period satt med isom gick under namnetH

P Р

P ombads berätta vad han känner till om Stig Engström och han uppgav att han inte kände honom utan mer att han visste vem Stig var. visste att Stig arbetade pålånga kamrater. uppg

och kan inte minnas att ha

På fråga uppgav

att Stig inte var med vid de aktiviteter somanordnade.

vet inte när Stig började vidvet inte heller vad Stig arbetat med tidigare. känner inte till Stig fru och vet inte vad hon heter. vet inte var Stig bodde.och det handlade då om att köra uten trappa upp därsatt.tillfrågas om han kan berätta något om Stigs personliga egenskaper och uppgav att han tror att han inte pratade med Stig.

tillfrågas om han hört några rykten om Stig men det har han inte gjort. minns nu att det var några som ansåg att Stig|men det är inget som upplevt hos Stig

minns nu även att det pratades om att Stig satt på jobbet på kvällarna men Stig var inte ensam om detta.

tillfrågas vad han känner till om vad Stig varit med om den 28 februari 1986 och han uppgav att han inte känner till något om detta uppgav att under 1986-87 fanns

det hos honom inget samband med Stig och mordet på Palme. Det han vet har han läst det senaste halvåret.

känner inte till att Stig förekom i Svenska Dagbladet den 2:a mars 1986.nte bekan(upi

s upp och inte när delningen ägde rum. I sambai

kan ha hör(namn tidigare.lanns nagot som registreradaintioch har tror attactiderna registrerades den aktuella tidenhan inte minns säkert men plastkorten tanns atuan vsu..

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

det hos honom inget samband med Stig och mordet på Palme. Det han vet har han läst det senaste halvåret.

känner inte till att Stig förekom i Svenska Dagbladet den 2:a mars 1986.nte bekan(upi

s upp och inte när delningen ägde rum. I sambai

kan ha hör(namn tidigare.lanns nagot som registreradaintioch har tror attactiderna registrerades den aktuella tidenhan inte minns säkert men plastkorten tanns atuan vsu..

tt han.

har inget minne av när passerkorten ersatte stämpelklockan.

På fråga uppgav

att han inte har något tillfrågas var man använder passerkortet någonstans och han uppgav att om man |

vet inte om kortet var spärrat under en viss tid på

tvungen att använda kortet. dygnet.

Om ma i huset så behövdes kortet för att komma in varannan fredag.

Pål och det var aldrig två olika läger. men de slogs ihop med de andra , känner igen Stay Behind-rörelser ner inte till Stay Behind har aldrig hört begreppet Stay Behind tidigare utan det är först idag.

På fråga uppgav att han inte känner till att det skulle ha förekommit någon H H

->

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

tt han.

har inget minne av när passerkorten ersatte stämpelklockan.

På fråga uppgav

att han inte har något tillfrågas var man använder passerkortet någonstans och han uppgav att om man |

vet inte om kortet var spärrat under en viss tid på

tvungen att använda kortet. dygnet.

Om ma i huset så behövdes kortet för att komma in varannan fredag.

Pål och det var aldrig två olika läger. men de slogs ihop med de andra , känner igen Stay Behind-rörelser ner inte till Stay Behind har aldrig hört begreppet Stay Behind tidigare utan det är först idag.

På fråga uppgav att han inte känner till att det skulle ha förekommit någon H H

->

som

en

är osäker på vem som SShöll till där, både i källarenvar verksam där.

han det kan ha varitmen han är osäker på detta.Hn det fanns vapenkassun eller vapenskåp som tillhördemen det känner han inte till. kan känna till detta.

Avslutningsvis tillfrågas vad för verksamhet som1986 och han uppgav att det fanns en stor dataavdelning och det fanns en egen personalavdelning. På1

Avslutningsvis tillfrågas om det är något som han vill berätta med anledning av vad som sagt i förhöret men det har han inte.

Förhöret avslutas kl. 10.58.

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

som

en

är osäker på vem som SShöll till där, både i källarenvar verksam där.

han det kan ha varitmen han är osäker på detta.Hn det fanns vapenkassun eller vapenskåp som tillhördemen det känner han inte till. kan känna till detta.

Avslutningsvis tillfrågas vad för verksamhet som1986 och han uppgav att det fanns en stor dataavdelning och det fanns en egen personalavdelning. På1

Avslutningsvis tillfrågas om det är något som han vill berätta med anledning av vad som sagt i förhöret men det har han inte.

Förhöret avslutas kl. 10.58.

PIL på Persontjänsten 2.0

Sida 2 av 4

Personnummer

1 PMF

UL

Födelsedatum Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskomm Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap

- کیا کام

Telefoni

Abonnemang kopplade till personnummer Privatabonnemang

Abonnent TelefonnummerAdress

Latitude/Longitude Kalla: Eniro

Relationer

PersonID

Relation

Namn/Adress

Ekonomi

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

Pol-2018-10-15 E63-33 Förhör-tidigare-anställd-Skandia.pdf

PIL på Persontjänsten 2.0

Sida 2 av 4

Personnummer

1 PMF

UL

Födelsedatum Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskomm Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap

- کیا کام

Telefoni

Abonnemang kopplade till personnummer Privatabonnemang

Abonnent TelefonnummerAdress

Latitude/Longitude Kalla: Eniro

Relationer

PersonID

Relation

Namn/Adress

Ekonomi