wpu.nu

Uppslag:E63-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-05
Registrerat
2015-11-06
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2015-11-06 Journalisten tror sig veta att berättelse aldrig nådde PU utan skickades direkt till som aldrig vbf det hit Uppgifterna framkom efter att
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

E-post
Kort sammanfattning
2015-11-04 Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-11-06 13:22
Avslutat


SOCCORSO

Karin Johansson Från:

Pue Thomas pettersson. Skickat:

den 6 november 2012 13:22 Till:

Karin Johansson Ämne:

Re: Vårt ärende: A466.800-15

Hej Karin, ja, jag funderade faktiskt över hans uppgift... det lät lite knepigt, att handlingen skulle ha_ kommit till rätta.

Pu

Pu I"brasklapp” om Stig E, en handling som aldrig kom fram till PU - .

Engshom

Trevlig helg!

Falsar Thomas P

Thomas Pettersson VFrom: karin-k.johansson@polisen.se Sent: Friday, November 06, 2015 12:42 PM To:Subject: Vårt ärende: A466.800-15

Hej igen Thomas!

Se bifogat svar.

Trevlig helg!

Oled vänlig hälsning

Karin Johansson

Kriminalinspektör

Nationella operativa avdelningen/NOA Utredningssektionen/Palmegruppen Box 12256 102 26 STOCKHOLM

Telefon 010 56 34198

E-post: karin-k.johansson@polisen.se

1

Pol-2015-11-04 E63-05 Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2015-11-04 E63-05 Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

SOCCORSO

Karin Johansson Från:

Pue Thomas pettersson. Skickat:

den 6 november 2012 13:22 Till:

Karin Johansson Ämne:

Re: Vårt ärende: A466.800-15

Hej Karin, ja, jag funderade faktiskt över hans uppgift... det lät lite knepigt, att handlingen skulle ha_ kommit till rätta.

Pu

Pu I"brasklapp” om Stig E, en handling som aldrig kom fram till PU - .

Engshom

Trevlig helg!

Falsar Thomas P

Thomas Pettersson VFrom: karin-k.johansson@polisen.se Sent: Friday, November 06, 2015 12:42 PM To:Subject: Vårt ärende: A466.800-15

Hej igen Thomas!

Se bifogat svar.

Trevlig helg!

Oled vänlig hälsning

Karin Johansson

Kriminalinspektör

Nationella operativa avdelningen/NOA Utredningssektionen/Palmegruppen Box 12256 102 26 STOCKHOLM

Telefon 010 56 34198

E-post: karin-k.johansson@polisen.se

1

Karin JohanssonFrån: Skickat: Till: Ämne:

Thomas Petterssonden 3 november 2010 10:29 Karin Johansson Ny begäran om handling

Hej, ingen fara, nu har jag en ny fråga! Efter första rättegången mot Christer Pettersson, alltså nån gång 1989, 1990 hördeav sig till Palmeutredningen. Han sände då in, via ett ombud, en flersidig handskriven redogörelse i original där Stig Engström berättade om vad han varit med om på Sveavägen under mordkvällen. Den handlingen vill jag få ut.

Handlingen ska finnas i fu-materialet, enligtsom hört av sig till PU för cirka en månad sedan. salsa

Dnr 1466.800/20 jälsar Thomas P

Saknr 187

2015-11-04

Thomas PetterssonPOLISMYNDIGHETEN

с

Pol-2015-11-04 E63-05 Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2015-11-04 E63-05 Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Karin JohanssonFrån: Skickat: Till: Ämne:

Thomas Petterssonden 3 november 2010 10:29 Karin Johansson Ny begäran om handling

Hej, ingen fara, nu har jag en ny fråga! Efter första rättegången mot Christer Pettersson, alltså nån gång 1989, 1990 hördeav sig till Palmeutredningen. Han sände då in, via ett ombud, en flersidig handskriven redogörelse i original där Stig Engström berättade om vad han varit med om på Sveavägen under mordkvällen. Den handlingen vill jag få ut.

Handlingen ska finnas i fu-materialet, enligtsom hört av sig till PU för cirka en månad sedan. salsa

Dnr 1466.800/20 jälsar Thomas P

Saknr 187

2015-11-04

Thomas PetterssonPOLISMYNDIGHETEN

с
E-post
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-11 00:00
Avslutat


El 9981:2

Karin Johansson

Från: Skickat: Till: Ämne:den 6 november 2015 16:25 Karin Johansson Re: Vårt ärende: A466.800-15

Hej Karin, ja, jag funderade faktiskt över hans uppgift. det lät lite knenigt, att handlingen skulle hakommit till rätta.

PUL En knepig historia, meden handling som aldrig kom fram till PU - utan hamnade hospersonligen....

Trevlig helg!

HälsarFrom: karin-k.johansson@polisen.se Sent: Friday, November 06, 2015 12:42 PM To:Subject: Vårt ärende: A466.800-15

Hej igenSe bifogat svar.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

W*

Karin Johansson Kriminalinspektör

Nationella operativa avdelningen/NOA Utredningssektionen/Palmegruppen Box 12256 102 26 STOCKHOLM

Telefon 010 56 34198

E-post: karin-k.johansson@polisen.se

Pol-2015-11-06 EH9981-02 Margareta-Andersen-brev-utpekande-Skandiamannen.pdf

Pol-2015-11-06 EH9981-02 Margareta-Andersen-brev-utpekande-Skandiamannen.pdf

El 9981:2

Karin Johansson

Från: Skickat: Till: Ämne:den 6 november 2015 16:25 Karin Johansson Re: Vårt ärende: A466.800-15

Hej Karin, ja, jag funderade faktiskt över hans uppgift. det lät lite knenigt, att handlingen skulle hakommit till rätta.

PUL En knepig historia, meden handling som aldrig kom fram till PU - utan hamnade hospersonligen....

Trevlig helg!

HälsarFrom: karin-k.johansson@polisen.se Sent: Friday, November 06, 2015 12:42 PM To:Subject: Vårt ärende: A466.800-15

Hej igenSe bifogat svar.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

W*

Karin Johansson Kriminalinspektör

Nationella operativa avdelningen/NOA Utredningssektionen/Palmegruppen Box 12256 102 26 STOCKHOLM

Telefon 010 56 34198

E-post: karin-k.johansson@polisen.se

Karin JohanssonFrån: Skickat: Till: Ämne:den 3 november 2015 16:29 Karin Johansson Ny begörab om handling

Hej, ingen fara, nu har jag en ny fråga! Efter första rättegången mot Christer Pettersson, alltså nån gång 1989, 1990 hördeav sig till Palmeutredningen. Han sände då in, via ett ombud, en flersidig handskriven redogörelse i original därberättade om vad han varit med om på Sveavägen under mordkvällen. Den handlingen vill jag få ut.

Handlingen ska finnas i fu-materialet, enlig/som hört av sig till PU för cirka en månad sedan.

Dot A466.8002a HälsarSakni 187

2015-11-04

POLISMYNDIGHETEN:

Pol-2015-11-06 EH9981-02 Margareta-Andersen-brev-utpekande-Skandiamannen.pdf

Pol-2015-11-06 EH9981-02 Margareta-Andersen-brev-utpekande-Skandiamannen.pdf

Karin JohanssonFrån: Skickat: Till: Ämne:den 3 november 2015 16:29 Karin Johansson Ny begörab om handling

Hej, ingen fara, nu har jag en ny fråga! Efter första rättegången mot Christer Pettersson, alltså nån gång 1989, 1990 hördeav sig till Palmeutredningen. Han sände då in, via ett ombud, en flersidig handskriven redogörelse i original därberättade om vad han varit med om på Sveavägen under mordkvällen. Den handlingen vill jag få ut.

Handlingen ska finnas i fu-materialet, enlig/som hört av sig till PU för cirka en månad sedan.

Dot A466.8002a HälsarSakni 187

2015-11-04

POLISMYNDIGHETEN: