wpu.nu

Uppslag:E63-05-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-05-B
Registrerat
2017-10-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2017-10-03 Komplettering till förhör från Thomas Pettersson
Uppslagsanteckningar (wpu)
Platser: Idre / SkandiahusetUppslag i samma avsnitt:

E-post
Kort sammanfattning
Kompletterande uppgifter via mail ang. E63-05-A
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2017-10-03 00:00
Avslutat


Jonas Englund

Från: Thomas Pettersson
Skickat: 2017-10-03 15:30
Till: Peter Steude
Kopia: Jonas Englund
Ämne: Kompletterande uppgifter

Hej Peter och Jonas!

Tack för senast, intressant (och trevligt).

Det var ju lite uppgifter som jag skulle komplettera med. Här kommer det första (jag tror jag sa fel efternamn i hastigheten..)

Det telefonnummer som Stig Engström lämnade i första inringda samtalet till polisen, 1986-03-01 12:20 gick till


hade då ett som startades

Idag har han även ett handelsbolag tillsammar

Bland referenskunderna finns blan

adress för|vit ut ett lokalt nyhetsblad|. De har också en adress iDe var påtagligt besvärade när jag ringde upp för rätt många år sedan: "Jag svarar bara på polisens frågorsom sa. De var vänner till Engströms, riktigt hur nära vet jag inte.

Hälsar Thomas P

'L Thomas Pettersson1

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Jonas Englund

Från: Thomas Pettersson
Skickat: 2017-10-03 15:30
Till: Peter Steude
Kopia: Jonas Englund
Ämne: Kompletterande uppgifter

Hej Peter och Jonas!

Tack för senast, intressant (och trevligt).

Det var ju lite uppgifter som jag skulle komplettera med. Här kommer det första (jag tror jag sa fel efternamn i hastigheten..)

Det telefonnummer som Stig Engström lämnade i första inringda samtalet till polisen, 1986-03-01 12:20 gick till


hade då ett som startades

Idag har han även ett handelsbolag tillsammar

Bland referenskunderna finns blan

adress för|vit ut ett lokalt nyhetsblad|. De har också en adress iDe var påtagligt besvärade när jag ringde upp för rätt många år sedan: "Jag svarar bara på polisens frågorsom sa. De var vänner till Engströms, riktigt hur nära vet jag inte.

Hälsar Thomas P

'L Thomas Pettersson1

Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne:

Thomas petterssonden 3 oktober 2017'14:03 Peter Steude Jonas Englund Kompletterande uppgift

Stig Engström hade som sagt en prao veckorna före och efter mordet.

Han heter, och har ju haft kontakt med utredarna tidigare. Han kan nog fortfarande berätta en del om vad nan fäste sig vid de där veckorna. Idag driver han enDet var hanskände varandi dligen gjorde en del jobb át.adlade kontakten med Stig Engström. Dom

som Stig eller rattare Skandias reklamavdelning

Ni kan nå honom på:Thomas Pettersson:

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne:

Thomas petterssonden 3 oktober 2017'14:03 Peter Steude Jonas Englund Kompletterande uppgift

Stig Engström hade som sagt en prao veckorna före och efter mordet.

Han heter, och har ju haft kontakt med utredarna tidigare. Han kan nog fortfarande berätta en del om vad nan fäste sig vid de där veckorna. Idag driver han enDet var hanskände varandi dligen gjorde en del jobb át.adlade kontakten med Stig Engström. Dom

som Stig eller rattare Skandias reklamavdelning

Ni kan nå honom på:Thomas Pettersson:

Jonas Englund

Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer;

Thomas petterssonden 3 oktober 2017'14:21 Peter Steude Jonas Englund Komplettering 3 Contra Operativ grupp1.jpg; Contra Operativ grupp2.jpg

Här kommer några sidor ur Contra nr 1986 om Sovjet-Stockholm.nämner den här "operativa Contra-gruppen" vid åtminstone ett tillfälle i sitt material. Gruppen verkar ha agerat med Säpos goda minne, som jag har förstått det.

Hälsar TP

Thomas Pettersson:

1

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Jonas Englund

Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer;

Thomas petterssonden 3 oktober 2017'14:21 Peter Steude Jonas Englund Komplettering 3 Contra Operativ grupp1.jpg; Contra Operativ grupp2.jpg

Här kommer några sidor ur Contra nr 1986 om Sovjet-Stockholm.nämner den här "operativa Contra-gruppen" vid åtminstone ett tillfälle i sitt material. Gruppen verkar ha agerat med Säpos goda minne, som jag har förstått det.

Hälsar TP

Thomas Pettersson:

1

Sovjet-انجنیئرنگ پریدمة

bonita

OYUpska

טז

-- Cirsin..

hela Stockholm finns encad institutioner ochoztag anknytning Contra granskar hagrat 0 cl hlutir bror Ches Pálme con il relseordförande e Ritimides zuplurilie Händels AB. 19BA lúin dal 1086 sovietske

BUT Ridomis. Daniil kominer diplomatisk personal de minds for de ans adoledgtrade.com puitti Savjet som fan vanski meilbor

den li ser dock fark jsmpmusicisti oletudbal vid handen all deta Sverige skulle finnas cirka 7000 avsideschidere looiboanh som har en nära koppling til ar politiska flyktingar som tex Valentin Agapov, som

ut en Bok pa Contra Torlag), men alliter er här för all jets policiska och ekonomiska intressen. Under tidenNyttāde 377 sovjetiska medborgare till Sverige. Baca 61 häntrán, en nettookning med 316 stycken. Det kan särskilt det 1983.knappt förekom några flyttningar anis inte i riktningen, sillroria var desto fiögre de andra tre åren.

medborgarna bar samlats i framförallt tyd siåder, och Uppsala. i Stockholm bor självklart många som för att ta tillvara Sovjets Handelsintressen, men också en som tillhör Stockholms undre värld: Det finns sovje. och hisleriligor och dci finns atskilliga prostituerade kvinnor Förúi lanns on bondell med sovjetiska flickor.papd Sõdermen den har lagts ned eller nyciat dll ett för okáni stalle granne till bordellen var toen sovjetisk andkvitets; vars verksamhet företail intressera polisen lika mycket : tried na i Uppsala u hövudsakligen kvinnur

2) Sovjetkoloniariager ur den Sz:pate

Motorret latinamerikansk unistet som du till Sverige. fråo Latinam Soviet Bamedi des

manga porretarUL ochi Valo Adesen

48 och fastigacichutkarlagen

amo och har nuen at riskfaktori svenska nhattano lo enter to ng artikel inte lördjupa ossiden Jelen Up

Ta Deth aukeln skal handla om Daina y boner och som jana i Stockholm och des fnarmiste omgivning. På kartan

åtskilliga plaget inprickade valitusnaru bona nit de officiell svetskontutach..

3

elek Det?.L ........

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Sovjet-انجنیئرنگ پریدمة

bonita

OYUpska

טז

-- Cirsin..

hela Stockholm finns encad institutioner ochoztag anknytning Contra granskar hagrat 0 cl hlutir bror Ches Pálme con il relseordförande e Ritimides zuplurilie Händels AB. 19BA lúin dal 1086 sovietske

BUT Ridomis. Daniil kominer diplomatisk personal de minds for de ans adoledgtrade.com puitti Savjet som fan vanski meilbor

den li ser dock fark jsmpmusicisti oletudbal vid handen all deta Sverige skulle finnas cirka 7000 avsideschidere looiboanh som har en nära koppling til ar politiska flyktingar som tex Valentin Agapov, som

ut en Bok pa Contra Torlag), men alliter er här för all jets policiska och ekonomiska intressen. Under tidenNyttāde 377 sovjetiska medborgare till Sverige. Baca 61 häntrán, en nettookning med 316 stycken. Det kan särskilt det 1983.knappt förekom några flyttningar anis inte i riktningen, sillroria var desto fiögre de andra tre åren.

medborgarna bar samlats i framförallt tyd siåder, och Uppsala. i Stockholm bor självklart många som för att ta tillvara Sovjets Handelsintressen, men också en som tillhör Stockholms undre värld: Det finns sovje. och hisleriligor och dci finns atskilliga prostituerade kvinnor Förúi lanns on bondell med sovjetiska flickor.papd Sõdermen den har lagts ned eller nyciat dll ett för okáni stalle granne till bordellen var toen sovjetisk andkvitets; vars verksamhet företail intressera polisen lika mycket : tried na i Uppsala u hövudsakligen kvinnur

2) Sovjetkoloniariager ur den Sz:pate

Motorret latinamerikansk unistet som du till Sverige. fråo Latinam Soviet Bamedi des

manga porretarUL ochi Valo Adesen

48 och fastigacichutkarlagen

amo och har nuen at riskfaktori svenska nhattano lo enter to ng artikel inte lördjupa ossiden Jelen Up

Ta Deth aukeln skal handla om Daina y boner och som jana i Stockholm och des fnarmiste omgivning. På kartan

åtskilliga plaget inprickade valitusnaru bona nit de officiell svetskontutach..

3

elek Det?.L ........

tangilon {{B pd . Dat linns el artendekontrakt med Sofjo Mario fick dexl. vista en man som driver rörelson. Konditorial tuningplats for diverse personer i Sovjer Stockholm.Enada štencligant bouligue på Stora Nygatan 14, Stockholm. Husel sgs av.staten Butiken uilhörocksåSovjet-Stockholm".

Till Contra, Box 6087, 102 32 Stockholm. Tal 082 5495 52. Affischer

Solzenitsyn/Sacharov Winston Churchill

Reklamaffiscb for Contra Badhandduk

ubåtsmotiv LP-skivor

Sa'nt som får dig att ikkoa.vill

En sang om friheten Vykort

Palme på skäret, Sst Böcker Valentin Agapov: Mitt Ryssland R Andersson: Råttsstat i upplösning John Barron: KGB idag

Petr Beckmann: Säkrast med kärnkraft ..V Bukovskij: Moskva och fredsrörelsen

Burke: Renektioner om franska revolutionen MCarlsson: Jag var fånge i Sovjet Winston Churchill: Til Vasts fonsvar «HGraf'Huya: Uppmanschen Hagyman/Skard: Så arbetar kommunistpartierga B Haggman: Moskva och cerrorixtintornationala Andres Kong: Vindens kam Simon Leys:

Kinesiska skuggbilder Richard Nixon: Det verkliga kriget Einar Sandeo: Eva - agent fÖP KGB 4lexander Solzjogiyu: Vesterlandet

Wolfgang Strapo: Uppreciate Beställningsregler Postgiro=bankginoy sau į fosvag beloppet po 85 95 894 eller bankgiro 261-2638. (Betaliande Fmlada. Danmark, se kogtouppgifter på sid 2), Porto Willkommer per beställning

Gheol Skiclos, in beställningastodon tihimmans med en stald pi Stiftelsen Contra. Posto billionner me V. Postförskort. Skicka in bestili gorma per postforskott.

Call ring, Bastelinitigar Över 200 Betalainen:

Poggiro, OB

WORLI IMPORT

9

), World Impon AB med butiker på Sveavägen 9j och Klarar, bergsgatan 35(mitlemiot Ahlens) Agrav Fjedoc Semjonov. Företaget har 7 anstäüda uch omsătuerdiyet 23 mij kronor. Samjongids til Sovjetçeli kinarbetar o ra med Sery Karanikas. Hanslar var lektor i Uppsala, dit han kom från Tyskland ) Horoje Vremfa hur en Stockholms-korrespondent som heter

dimir Pavloy. Han finns på Skyucbolmsvagon FC i Solna, Deo mg vill läsa om en annan pisikeskorrespondent for Novoje Vremja läsa om Stanislav Levjenko i Jokin Barrons bok KGBídag, som utgetts av Contra. Levtjenko var korrespondent for Novoje Vremja i Tokyo och samtidigt ulllicer i Klib. 20 Maskvas TiVhar en korrespoden som heter Valentin Gübomato,

Han finns på Radmansgatan 74. 2) leyestijas man i Stockholm Alexander Sytjev uppror og ba adress pd sovjetista ambassaden. 30 ELL parkligt starkaren ligentiet og Pathemsyuan. Den ligger i ou MSB hus och brukar vara obebodd, men indi frigt bevok po donskyllen bar de ryana NAARCO Vixlat senay lains ett me koguling til Scankov. Ligentoion bar 150 Traler och tid da ti Rikspoliestyrelsons (och SAPON) hiyudenkt. Del con ueler Gill Kungsholmens gosta telefonstation, som ble koppla umal uit de stora dringdina, poliser och

Dat Le ali avtappa de samtale po aim. Tvensyet un loger op los den som vill bicie

Pa liknande penho dtpone broken reyaninpo pa daabinus

mark do

upes

on

Poto: Mats Björk ook Can G. Hobi

Dhrszednia

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

Pol-2017-10-03 E63-05-B Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen.pdf

tangilon {{B pd . Dat linns el artendekontrakt med Sofjo Mario fick dexl. vista en man som driver rörelson. Konditorial tuningplats for diverse personer i Sovjer Stockholm.Enada štencligant bouligue på Stora Nygatan 14, Stockholm. Husel sgs av.staten Butiken uilhörocksåSovjet-Stockholm".

Till Contra, Box 6087, 102 32 Stockholm. Tal 082 5495 52. Affischer

Solzenitsyn/Sacharov Winston Churchill

Reklamaffiscb for Contra Badhandduk

ubåtsmotiv LP-skivor

Sa'nt som får dig att ikkoa.vill

En sang om friheten Vykort

Palme på skäret, Sst Böcker Valentin Agapov: Mitt Ryssland R Andersson: Råttsstat i upplösning John Barron: KGB idag

Petr Beckmann: Säkrast med kärnkraft ..V Bukovskij: Moskva och fredsrörelsen

Burke: Renektioner om franska revolutionen MCarlsson: Jag var fånge i Sovjet Winston Churchill: Til Vasts fonsvar «HGraf'Huya: Uppmanschen Hagyman/Skard: Så arbetar kommunistpartierga B Haggman: Moskva och cerrorixtintornationala Andres Kong: Vindens kam Simon Leys:

Kinesiska skuggbilder Richard Nixon: Det verkliga kriget Einar Sandeo: Eva - agent fÖP KGB 4lexander Solzjogiyu: Vesterlandet

Wolfgang Strapo: Uppreciate Beställningsregler Postgiro=bankginoy sau į fosvag beloppet po 85 95 894 eller bankgiro 261-2638. (Betaliande Fmlada. Danmark, se kogtouppgifter på sid 2), Porto Willkommer per beställning

Gheol Skiclos, in beställningastodon tihimmans med en stald pi Stiftelsen Contra. Posto billionner me V. Postförskort. Skicka in bestili gorma per postforskott.

Call ring, Bastelinitigar Över 200 Betalainen:

Poggiro, OB

WORLI IMPORT

9

), World Impon AB med butiker på Sveavägen 9j och Klarar, bergsgatan 35(mitlemiot Ahlens) Agrav Fjedoc Semjonov. Företaget har 7 anstäüda uch omsătuerdiyet 23 mij kronor. Samjongids til Sovjetçeli kinarbetar o ra med Sery Karanikas. Hanslar var lektor i Uppsala, dit han kom från Tyskland ) Horoje Vremfa hur en Stockholms-korrespondent som heter

dimir Pavloy. Han finns på Skyucbolmsvagon FC i Solna, Deo mg vill läsa om en annan pisikeskorrespondent for Novoje Vremja läsa om Stanislav Levjenko i Jokin Barrons bok KGBídag, som utgetts av Contra. Levtjenko var korrespondent for Novoje Vremja i Tokyo och samtidigt ulllicer i Klib. 20 Maskvas TiVhar en korrespoden som heter Valentin Gübomato,

Han finns på Radmansgatan 74. 2) leyestijas man i Stockholm Alexander Sytjev uppror og ba adress pd sovjetista ambassaden. 30 ELL parkligt starkaren ligentiet og Pathemsyuan. Den ligger i ou MSB hus och brukar vara obebodd, men indi frigt bevok po donskyllen bar de ryana NAARCO Vixlat senay lains ett me koguling til Scankov. Ligentoion bar 150 Traler och tid da ti Rikspoliestyrelsons (och SAPON) hiyudenkt. Del con ueler Gill Kungsholmens gosta telefonstation, som ble koppla umal uit de stora dringdina, poliser och

Dat Le ali avtappa de samtale po aim. Tvensyet un loger op los den som vill bicie

Pa liknande penho dtpone broken reyaninpo pa daabinus

mark do

upes

on

Poto: Mats Björk ook Can G. Hobi

Dhrszednia