wpu.nu

Uppslag:E63-12

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-12
Registrerat
2018-06-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-05-29 Förfrågan till om att ta del av Engströms personalakt.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Annan dokumenttyp
Kort sammanfattning
Förfrågan Stig Engströms personakt
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2016-05-28 00:00
Avslutat


P Förfrågan till Skandia om att ta del av Stig Engströms personalakt.

Kontakt togs den 28 maj 2016 per telefon med Skandias HR-chef[MASKATMASKATMAS] H ssSsSs[MAS] med en begäran att få ut personalakten. Dagen efter kontaktades

undertecknad av [MASKATMAS] vid Skandia som uppgav att sådana gamla handlingar inte finns kvar. Detta på grund av flytt och ändrade datasystem.

seloru

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2018-05-29 E63-12 F rfrågan-till-Skandia-angående-Stig-Engströms-personalakt.pdf

Pol-2018-05-29 E63-12 F rfrågan-till-Skandia-angående-Stig-Engströms-personalakt.pdf

P Förfrågan till Skandia om att ta del av Stig Engströms personalakt.

Kontakt togs den 28 maj 2016 per telefon med Skandias HR-chef[MASKATMASKATMAS] H ssSsSs[MAS] med en begäran att få ut personalakten. Dagen efter kontaktades

undertecknad av [MASKATMAS] vid Skandia som uppgav att sådana gamla handlingar inte finns kvar. Detta på grund av flytt och ändrade datasystem.

seloru

Sven-Åke Blombergsson