wpu.nu

Uppslag:E63-07

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-07
Registrerat
2017-09-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2017-09-07 13:00
Avslutat


Förhör med  Margareta fd Engström 

Datum: 2017-09-07 13:00


Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson
Krinsp Peter Steude
Förhörsplats: Den hördes bostad.

Anledning till förhöret:
Hörs om sin relation till Stig Engström vars namn förekommer i Palmeutredningen.

Innan förhöret har  Margareta  informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att hon sedan får läsa igenom förhöret för ett godkännande.

 Margareta  uppmanas att berätta om sig själv och hon uppgav att hon är född i och hennes far var  Nils Hessle 

Han gick i pension 1940 varefter de flyttade till  Djursholm .

 Margareta  har gått i skolan i . Fadern dog 1953.

Hon utbildade sig till och blev färdig 1959


Hon arbetade först på .

Hon arbetade sedan vid och fick senare en chefstjänst där. Hon var.

År 2000 blev hon och gick sedan i pension 2001.

Efter pensionen arbetade hon vidare i 7 år på . Hon var då timanställd.

Hon flyttade till nuvarande lägenhet 1999 ,samma år som hon skilde sig från Stig Engström.

På fråga när hon först träffade Stig så uppgav  Margareta  att hon umgicks med en klasskamrat vid namn som anordnade en kräftskiva.

bodde då i Näsby park vilket även  Margareta  gjorde. hade då lärt känna Stig, troligtvis via Sveriges Radio.

 Margareta  började sedan träffa Stig som då bodde i Hägernäs. De förlovade sig och gifte sig i juni.

De bodde kvar i Hägernäs men hon trivdes inte i lägenheten varför de började titta efter en sommarbostad och de hittade en obebyggd tomt på  Muskö .

På den tiden arbetade Stig på Skandia och fick där möjlighet att .

På sommaren 1979 började de att bygga huset i Täby och de flyttade in i huset 1980 där de bodde fram till separationen. De hade sålt huset på  Muskö  och i Täby.

När  Margareta  träffade Stig första gången arbetade han på Skandia men han hade tidigare arbetat som .

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Förhör med  Margareta fd Engström 

Datum: 2017-09-07 13:00


Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson
Krinsp Peter Steude
Förhörsplats: Den hördes bostad.

Anledning till förhöret:
Hörs om sin relation till Stig Engström vars namn förekommer i Palmeutredningen.

Innan förhöret har  Margareta  informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att hon sedan får läsa igenom förhöret för ett godkännande.

 Margareta  uppmanas att berätta om sig själv och hon uppgav att hon är född i och hennes far var  Nils Hessle 

Han gick i pension 1940 varefter de flyttade till  Djursholm .

 Margareta  har gått i skolan i . Fadern dog 1953.

Hon utbildade sig till och blev färdig 1959


Hon arbetade först på .

Hon arbetade sedan vid och fick senare en chefstjänst där. Hon var.

År 2000 blev hon och gick sedan i pension 2001.

Efter pensionen arbetade hon vidare i 7 år på . Hon var då timanställd.

Hon flyttade till nuvarande lägenhet 1999 ,samma år som hon skilde sig från Stig Engström.

På fråga när hon först träffade Stig så uppgav  Margareta  att hon umgicks med en klasskamrat vid namn som anordnade en kräftskiva.

bodde då i Näsby park vilket även  Margareta  gjorde. hade då lärt känna Stig, troligtvis via Sveriges Radio.

 Margareta  började sedan träffa Stig som då bodde i Hägernäs. De förlovade sig och gifte sig i juni.

De bodde kvar i Hägernäs men hon trivdes inte i lägenheten varför de började titta efter en sommarbostad och de hittade en obebyggd tomt på  Muskö .

På den tiden arbetade Stig på Skandia och fick där möjlighet att .

På sommaren 1979 började de att bygga huset i Täby och de flyttade in i huset 1980 där de bodde fram till separationen. De hade sålt huset på  Muskö  och i Täby.

När  Margareta  träffade Stig första gången arbetade han på Skandia men han hade tidigare arbetat som .

 Margareta  minns inte om det var inkomna samtal eller om det var Stig som ringde andra dagen efter mordet.

På fråga uppgav  Margareta  att Stig aldrig berättat för henne hur nära inpå Olof Palme som han var.

 Margareta  uppgav "han var inte den som gjorde konstgjort andning”. Det hade aldrig funkat då han inte hade de kunskaperna.

 Margareta  tillfrågas om hon någon gång besökt Stigs kontor och hon uppgav att det har hon.

Hon minns inte på vilket våningsplan han arbetade men minns att det var ett kontorslandskap. Det infördes under Stigs första år. Hon minns en blå heltäckningsmatta. Hon har inget minne av att Stig haft ett eget kontor.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till om Stig förlorade några glasögon under januari februari 1986 och hon uppgav att hon inte minns.

 Margareta  har inget minne av att Stig använde glasögon. Förhörsledaren frågar om det är riktigt att hon inte har något minne av att Stig använde glasögon och hon uppgav att hon inte har något minne av det.

På fråga om Stig hade tillgång till några vapen uppgav  Margareta  att han inte hade det. Stig har aldrig berättat att han har skjutit ihop med någon kompis.

Hon känner inte till om Stig umgicks med några poliser. På fråga om Stig umgicks med militärer svarade  Margareta  att Stig umgicks med en av de finaste männen de haft i Täby.

Han heter . Han lever inte idag. har tjänstgjort i Härnösand, Karlskrona och i Vaxholm. Han ingick i Bridgesällskapet och det var bara genom denna de träffades.

bodde i Norskogen. Stig och  Margareta  har varit hemma hos . Paret döttrar och en son. lärde känna samtidigt som de blev bekanta med .

Stig umgicks inte med utöver bridgekvällarna. Det är möjligt att var engagerad i men  Margareta  är osäker på detta.

 Margareta  kan inte minnas några militärer som de umgicks med.

Hon tillfrågas om Stig eller hon umgicks med folk inom den militära underrättelsetjänsten eller Säkerhetspolisen och hon uppgav att de hade en bridgekompis vid namn och han har varit anställd vid UD och var verksam vid ambassaden i Indien och i Syrien.

 Margareta  uppgav att Stig skrev ett brev till . Stig hade skrivit ned vad han upplevt 1986-02-28 och hade skrivit tillbaka med men brevet kom aldrig fram.

har för berättat detta. Hon vet inte till vilken adress som brevet sändes.

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

 Margareta  minns inte om det var inkomna samtal eller om det var Stig som ringde andra dagen efter mordet.

På fråga uppgav  Margareta  att Stig aldrig berättat för henne hur nära inpå Olof Palme som han var.

 Margareta  uppgav "han var inte den som gjorde konstgjort andning”. Det hade aldrig funkat då han inte hade de kunskaperna.

 Margareta  tillfrågas om hon någon gång besökt Stigs kontor och hon uppgav att det har hon.

Hon minns inte på vilket våningsplan han arbetade men minns att det var ett kontorslandskap. Det infördes under Stigs första år. Hon minns en blå heltäckningsmatta. Hon har inget minne av att Stig haft ett eget kontor.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till om Stig förlorade några glasögon under januari februari 1986 och hon uppgav att hon inte minns.

 Margareta  har inget minne av att Stig använde glasögon. Förhörsledaren frågar om det är riktigt att hon inte har något minne av att Stig använde glasögon och hon uppgav att hon inte har något minne av det.

På fråga om Stig hade tillgång till några vapen uppgav  Margareta  att han inte hade det. Stig har aldrig berättat att han har skjutit ihop med någon kompis.

Hon känner inte till om Stig umgicks med några poliser. På fråga om Stig umgicks med militärer svarade  Margareta  att Stig umgicks med en av de finaste männen de haft i Täby.

Han heter . Han lever inte idag. har tjänstgjort i Härnösand, Karlskrona och i Vaxholm. Han ingick i Bridgesällskapet och det var bara genom denna de träffades.

bodde i Norskogen. Stig och  Margareta  har varit hemma hos . Paret döttrar och en son. lärde känna samtidigt som de blev bekanta med .

Stig umgicks inte med utöver bridgekvällarna. Det är möjligt att var engagerad i men  Margareta  är osäker på detta.

 Margareta  kan inte minnas några militärer som de umgicks med.

Hon tillfrågas om Stig eller hon umgicks med folk inom den militära underrättelsetjänsten eller Säkerhetspolisen och hon uppgav att de hade en bridgekompis vid namn och han har varit anställd vid UD och var verksam vid ambassaden i Indien och i Syrien.

 Margareta  uppgav att Stig skrev ett brev till . Stig hade skrivit ned vad han upplevt 1986-02-28 och hade skrivit tillbaka med men brevet kom aldrig fram.

har för berättat detta. Hon vet inte till vilken adress som brevet sändes.

Det var som tog med Stig till i Täby. Stig och umgicks inte med varandra utöver bridgekvällarna och genom .

På fråga uppgav  Margareta  att Stigs humör och beteende inte förändrades något efter mordet på Olof Palme. Hon märkte inte heller att ekonomin skulle ha blivit bättre efter mordet.

 Margareta  informeras om att Stig var med i Svenska Dagbladet samma helg som mordet och var även med i ett inslag i TV senare men det känner hon inte till. Hon informeras om att det var i april månad 1986 antingen i Rapport eller i Aktuellt men det har hon aldrig hört talas om.

Stig har inte berättat detta för henne men hon minns att Stig pratat något om att han skulle träffa polisen med anledning av något förhör. Stig var lite irriterad för polisen tog inte honom på allvar. Detta berättade Stig för henne.

De pratade inte ofta om just detta men däremot så pratade Stig ofta om vad han upplevt och  Margareta  var efter ett par veckor less på att höra detta.

Stig har inte berättat för  Margareta  att han har blivit förhörd av polisen vid flera tillfällen utan det är bara ett förhör som hon känner till. Hon tror att det var vid ett senare tillfälle och inte då Stig hade kontakt med polisen på lördagen efter mordet.

 Margareta  tillfrågas om Stig för henne berättat sin teori om vad som låg bakom mordet på Olof Palme men det har han inte gjort. Inte heller då det framkommit media om Christer Pettersson och PKK

På fråga uppgav  Margareta  att anledningen till skilsmässan, som , var främst med anledning av . Hon ville inte heller få sin .

Stig hade under tiden försökt att . Hon uppgav att hon tror att Stig de sista åren . uppgav att Stigs .

 Margareta  minns att hon ringde till .


 Margareta  uppgav på fråga att Stig inte blev sämre när skilsmässan var ett faktum utan han var likadan.

De sålde villan i Täby 1999 och flyttade i mars år 2000. De fick lite pengar över vid försäljningen och hon köpte då sin lägenhet som hon bor i idag.

Stig var också tvungen att ordna bostad och var och tittade påPol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Det var som tog med Stig till i Täby. Stig och umgicks inte med varandra utöver bridgekvällarna och genom .

På fråga uppgav  Margareta  att Stigs humör och beteende inte förändrades något efter mordet på Olof Palme. Hon märkte inte heller att ekonomin skulle ha blivit bättre efter mordet.

 Margareta  informeras om att Stig var med i Svenska Dagbladet samma helg som mordet och var även med i ett inslag i TV senare men det känner hon inte till. Hon informeras om att det var i april månad 1986 antingen i Rapport eller i Aktuellt men det har hon aldrig hört talas om.

Stig har inte berättat detta för henne men hon minns att Stig pratat något om att han skulle träffa polisen med anledning av något förhör. Stig var lite irriterad för polisen tog inte honom på allvar. Detta berättade Stig för henne.

De pratade inte ofta om just detta men däremot så pratade Stig ofta om vad han upplevt och  Margareta  var efter ett par veckor less på att höra detta.

Stig har inte berättat för  Margareta  att han har blivit förhörd av polisen vid flera tillfällen utan det är bara ett förhör som hon känner till. Hon tror att det var vid ett senare tillfälle och inte då Stig hade kontakt med polisen på lördagen efter mordet.

 Margareta  tillfrågas om Stig för henne berättat sin teori om vad som låg bakom mordet på Olof Palme men det har han inte gjort. Inte heller då det framkommit media om Christer Pettersson och PKK

På fråga uppgav  Margareta  att anledningen till skilsmässan, som , var främst med anledning av . Hon ville inte heller få sin .

Stig hade under tiden försökt att . Hon uppgav att hon tror att Stig de sista åren . uppgav att Stigs .

 Margareta  minns att hon ringde till .


 Margareta  uppgav på fråga att Stig inte blev sämre när skilsmässan var ett faktum utan han var likadan.

De sålde villan i Täby 1999 och flyttade i mars år 2000. De fick lite pengar över vid försäljningen och hon köpte då sin lägenhet som hon bor i idag.

Stig var också tvungen att ordna bostad och var och tittade påvilket Stig insåg för Stig men Stig lämnade redan samma kväll.

 Margareta  uppgav att Stig i unga år hade


 Margareta  informeras om att det finns uppgifter från Skandia att Stigs under februari 1986 och att och hon uppgav att "så var det".


 Margareta  tillfrågas om hon någon gång har tvekat till de uppgifter som Stig lämnat angående hans åtgärder vid mordplatsen men eftersom hon inte själv var där så måste hon tro på dem och hon menar att det är rimligt det som Stig berättat.

Hon tycker inte att det är stora fria fantasier. Hon uppgav att hon hört Stigs berättelse så många gånger och det som han har berättat har aldrig ändrats.

 Margareta  uppgav att sagt till henne vid något tillfälle:

- Tänk om det var Stig som sköt?

 Margareta  menar att Stig aldrig skulle kunna skjuta någon för han kunde inte ta död på en fluga. Han hade inte heller några kunskaper om skytte och hade missat om han hade försökt. Detta är hon helt 100 på.

Sen om Stig "hade någon koppling till andra människor som höll på med det här det vet inte jag”, uppgav  Margareta .

Hon tillfrågas vilken typ av koppling som hon syftar på och säger Christer Pettersson.

På fråga uppgav  Margareta  att Stig inte efterlämnade något avskedsbrev.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till om Stig hade en vän som hette men det känner hon inte till.

Avslutningsvis tillfrågas  Margareta  om det är något som hon vill berätta om Stig eller om det är något som vi borde ha frågat henne om men hon tycker att hon fått många frågor.

Hon menar dock att det finns anledning att ifrågasätta det att statsministern med fru kunde få gå på bio utan bevakning.

Förhöret avslutas klockan 15:56 .

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

vilket Stig insåg för Stig men Stig lämnade redan samma kväll.

 Margareta  uppgav att Stig i unga år hade


 Margareta  informeras om att det finns uppgifter från Skandia att Stigs under februari 1986 och att och hon uppgav att "så var det".


 Margareta  tillfrågas om hon någon gång har tvekat till de uppgifter som Stig lämnat angående hans åtgärder vid mordplatsen men eftersom hon inte själv var där så måste hon tro på dem och hon menar att det är rimligt det som Stig berättat.

Hon tycker inte att det är stora fria fantasier. Hon uppgav att hon hört Stigs berättelse så många gånger och det som han har berättat har aldrig ändrats.

 Margareta  uppgav att sagt till henne vid något tillfälle:

- Tänk om det var Stig som sköt?

 Margareta  menar att Stig aldrig skulle kunna skjuta någon för han kunde inte ta död på en fluga. Han hade inte heller några kunskaper om skytte och hade missat om han hade försökt. Detta är hon helt 100 på.

Sen om Stig "hade någon koppling till andra människor som höll på med det här det vet inte jag”, uppgav  Margareta .

Hon tillfrågas vilken typ av koppling som hon syftar på och säger Christer Pettersson.

På fråga uppgav  Margareta  att Stig inte efterlämnade något avskedsbrev.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till om Stig hade en vän som hette men det känner hon inte till.

Avslutningsvis tillfrågas  Margareta  om det är något som hon vill berätta om Stig eller om det är något som vi borde ha frågat henne om men hon tycker att hon fått många frågor.

Hon menar dock att det finns anledning att ifrågasätta det att statsministern med fru kunde få gå på bio utan bevakning.

Förhöret avslutas klockan 15:56 .

DELGIVNING 2017-10-25 i  Margaretas  bostad.

Förhöret lästes upp för  Margareta  som godkände förhöret efter ändringarna.

Krinsp Sven-Åke Blombergsson

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

DELGIVNING 2017-10-25 i  Margaretas  bostad.

Förhöret lästes upp för  Margareta  som godkände förhöret efter ändringarna.

Krinsp Sven-Åke Blombergsson

 Margareta  ombads berätta om hur Stig var som person, både bra och mindre bra egenskaper.

Hon uppgav att Stig var en .

 Margareta  uppgav att hon analyserat Stig redan innan de skiljdes och hon uppgav att han hade .

 Margareta  uppgav att Stig föddes i Indien 1934 och blev kvar där tills andra världskriget tog slut.

Stigs far arbetade vid ett tändsticksföretag i Indien.

När Stig var 11 år återvände familjen till Sverige.

Stigs föräldrar var bördiga och där hade båda föräldrarna sina syskon och Stig och hans 6 år yngre bror kom senare att bo hos en moster.

Stig gick i skolan i och föräldrarna åkte tillbaka till Indien.

Stigs far blev sjuk och avled 1965 .

Stig blev sedan placerad i skolan och  Margareta  uppgav att detta för Stigs uppväxt.

Detta med anledning av Stigs .

Det som var utmärkande för Stig var att han . Det gjorde han i .

Han bodde i ett och lyckade då att vara den ende att ha radio på rummet. Det var typiskt för Stig. Han charmade sig till det. Det har han gjort hela livet.

På fråga vad det är som ligger till grund till Stigs uppgav  Margareta  att han inte .

Hon uppgav också att Stig var för att gå på skolan . Han passade inte in där

På fråga uppgav  Margareta  att Stig arbetade på Skandia fram till pensionen 1993 . Stig hade tidigare sökt en .

 Margareta  kan förstå att Stig inte . Detta var på 90-talet.

 Margareta  tror dock att Stig och anledningen till det var att Stig . Av den anledningen så arbetade han över mycket.

När Stig slutade på Skandia hade han för avsikt att öppna eget med en kamrat men då sade  Margareta  ifrån. Han hade redan då börjat .

På fråga när  Margareta  insåg att Stig hade uppgav hon att de umgicks med en familj och de spelade mycket Bridge.

Stigs i början av 80-talet.

Paret de spelade Bridge med hette . De är båda avlidna idag.

.

Han reste mycket. var hemmafru.

 Margareta  lärde känna genom en väninna, som spelade Bridge med . bodde då .

 Margareta  uppgav att Stig med .

Stig och  Margareta  var hos ett annat par och spelade Bridge och skulle åka hem med och av en för  Margareta  okänd anledning så bad Stig att och bekantskapen upphörde därmed.

 Margareta  tillfrågas om Stig hade några vänner vid Sveriges Radio och hon uppgav att var gift med som arbetade vid SR. Det var via som Stig dök upp.

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

 Margareta  ombads berätta om hur Stig var som person, både bra och mindre bra egenskaper.

Hon uppgav att Stig var en .

 Margareta  uppgav att hon analyserat Stig redan innan de skiljdes och hon uppgav att han hade .

 Margareta  uppgav att Stig föddes i Indien 1934 och blev kvar där tills andra världskriget tog slut.

Stigs far arbetade vid ett tändsticksföretag i Indien.

När Stig var 11 år återvände familjen till Sverige.

Stigs föräldrar var bördiga och där hade båda föräldrarna sina syskon och Stig och hans 6 år yngre bror kom senare att bo hos en moster.

Stig gick i skolan i och föräldrarna åkte tillbaka till Indien.

Stigs far blev sjuk och avled 1965 .

Stig blev sedan placerad i skolan och  Margareta  uppgav att detta för Stigs uppväxt.

Detta med anledning av Stigs .

Det som var utmärkande för Stig var att han . Det gjorde han i .

Han bodde i ett och lyckade då att vara den ende att ha radio på rummet. Det var typiskt för Stig. Han charmade sig till det. Det har han gjort hela livet.

På fråga vad det är som ligger till grund till Stigs uppgav  Margareta  att han inte .

Hon uppgav också att Stig var för att gå på skolan . Han passade inte in där

På fråga uppgav  Margareta  att Stig arbetade på Skandia fram till pensionen 1993 . Stig hade tidigare sökt en .

 Margareta  kan förstå att Stig inte . Detta var på 90-talet.

 Margareta  tror dock att Stig och anledningen till det var att Stig . Av den anledningen så arbetade han över mycket.

När Stig slutade på Skandia hade han för avsikt att öppna eget med en kamrat men då sade  Margareta  ifrån. Han hade redan då börjat .

På fråga när  Margareta  insåg att Stig hade uppgav hon att de umgicks med en familj och de spelade mycket Bridge.

Stigs i början av 80-talet.

Paret de spelade Bridge med hette . De är båda avlidna idag.

.

Han reste mycket. var hemmafru.

 Margareta  lärde känna genom en väninna, som spelade Bridge med . bodde då .

 Margareta  uppgav att Stig med .

Stig och  Margareta  var hos ett annat par och spelade Bridge och skulle åka hem med och av en för  Margareta  okänd anledning så bad Stig att och bekantskapen upphörde därmed.

 Margareta  tillfrågas om Stig hade några vänner vid Sveriges Radio och hon uppgav att var gift med som arbetade vid SR. Det var via som Stig dök upp.

På fråga vilka som Stig umgicks med på Skandia så uppgav  Margareta  att han inte umgicks särskilt mycket med någon.

Det var en person som Stig var med att rekrytera till Skandia som också var och de umgicks en del. Hon minns inte hans namn. (1)

På fråga på vilket sätt som Stig färdades till jobbet uppgav hon att han åkte tåg. Stig åkte aldrig bil till arbetet. De hade då en Citroen som  Margareta  använde till sitt jobb.

 Margareta  tillfrågas om Stigs intressen och hon uppgav att han inte idrottade. Hon själv åkte en del skidor vilket fick Stig att prova på. De åkte på skidresor till Österrike ett par gånger. Det var det grafiska som intresserade Stig.

Stig var med och var inte med i någon annan förening eller klubb.

 Margareta  tillfrågas vilka deras bästa vänner var i början på 80-talet och det var deras Bridgevänner. Stig hade .

De semestrade inte med några andra men det hände en gång varje år att de besökte Stigs .

På fråga om de hade några bekanta i Stockholms city på 80-talet men det hade de inte.

 Margareta  tillfrågas om de gjorde några resor i Skandinavien och hon uppgav att de åkte ned till Skåne och även till Norge vid ett tillfälle.

De har inte varit i Finland eller i Danmark. På fråga om de varit på Åland men det har hon inget minne av. De kan ha åkt med paret med Birka Princess.

Hon minns att Stig åkte till San Augustin med en arbetskamrat på en anläggning som Skandia ägde. Stig åkte ned på  Margareta  var med Stig till samma ställe vid två senare tillfällen.

 Margareta  tillfrågas om Stig arbetade över mycket under 1985-1986 och det gjorde han. Han blev aldrig färdig, uppgav  Margareta .

vid Skandia berättade för  Margareta  att Stig på arbetsplatsen.  Margareta  minns inte när detta var.

När Stig arbetade över så kunde det bli riktigt sent. Han kunde komma med sista bussen hem och den avgick vid 12-tiden på natten.

 Margareta  kan inte minnas vad Stigs chefer hette.

 Margareta  tillfrågas vad hon känner till om Stigs militärtjänstgöring och hon uppgav att Stig åkte in på två repövningar som var i . Stig tyckte om repövningen.

(1) Vid delgivningen 2017-10-25 uppgav  Margareta  att mannen kan heta

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

På fråga vilka som Stig umgicks med på Skandia så uppgav  Margareta  att han inte umgicks särskilt mycket med någon.

Det var en person som Stig var med att rekrytera till Skandia som också var och de umgicks en del. Hon minns inte hans namn. (1)

På fråga på vilket sätt som Stig färdades till jobbet uppgav hon att han åkte tåg. Stig åkte aldrig bil till arbetet. De hade då en Citroen som  Margareta  använde till sitt jobb.

 Margareta  tillfrågas om Stigs intressen och hon uppgav att han inte idrottade. Hon själv åkte en del skidor vilket fick Stig att prova på. De åkte på skidresor till Österrike ett par gånger. Det var det grafiska som intresserade Stig.

Stig var med och var inte med i någon annan förening eller klubb.

 Margareta  tillfrågas vilka deras bästa vänner var i början på 80-talet och det var deras Bridgevänner. Stig hade .

De semestrade inte med några andra men det hände en gång varje år att de besökte Stigs .

På fråga om de hade några bekanta i Stockholms city på 80-talet men det hade de inte.

 Margareta  tillfrågas om de gjorde några resor i Skandinavien och hon uppgav att de åkte ned till Skåne och även till Norge vid ett tillfälle.

De har inte varit i Finland eller i Danmark. På fråga om de varit på Åland men det har hon inget minne av. De kan ha åkt med paret med Birka Princess.

Hon minns att Stig åkte till San Augustin med en arbetskamrat på en anläggning som Skandia ägde. Stig åkte ned på  Margareta  var med Stig till samma ställe vid två senare tillfällen.

 Margareta  tillfrågas om Stig arbetade över mycket under 1985-1986 och det gjorde han. Han blev aldrig färdig, uppgav  Margareta .

vid Skandia berättade för  Margareta  att Stig på arbetsplatsen.  Margareta  minns inte när detta var.

När Stig arbetade över så kunde det bli riktigt sent. Han kunde komma med sista bussen hem och den avgick vid 12-tiden på natten.

 Margareta  kan inte minnas vad Stigs chefer hette.

 Margareta  tillfrågas vad hon känner till om Stigs militärtjänstgöring och hon uppgav att Stig åkte in på två repövningar som var i . Stig tyckte om repövningen.

(1) Vid delgivningen 2017-10-25 uppgav  Margareta  att mannen kan heta

 Margareta  tillfrågas om deras ekonomi på 80-talet och hon uppgav att det var då det "började halta”. Stig struntade att .  Margareta  påtalade detta för Stig

Vid ett tillfälle ringde det på dörren i Täby och där stod . Hon minns inte när detta var, hon har förträngt det hela för att det var så otrevligt. Det blev ingen och  Margareta  kontaktade sedan Stigs bror för att få honom att hjälpa Stig.

 Margareta  uppgav att de då hade två fasta telefoner i hemmet med olika nummer. Stig ville inte släppa sitt gamla nummer och inte heller  Margareta  ville släppa sittPå fråga uppgav  Margareta  att de hade en budget för att klara av byggandet av huset. Hennes mor gick bort 1987 vilket gjorde att vilket blev en räddning.På fråga om Stigs hälsotillstånd 1985-1987 och hon uppgav att .

Utöver detta hade han inga åkommor. På fråga om han hade Struma så uppgav  Margareta  att han inte hade det. Han fick


På fråga om Stig skrev dagböcker uppgav  Margareta  att det gjorde han inte.

 Margareta  tillfrågas om Stig utförde andra jobb i egenskap av förutom för Sveriges Radio, Skandia och men det gjorde han inte.

På fråga uppgav  Margareta  att Stig inte hjälpte till med någon bok eller liknande vid något tillfälle.

 Margareta  tillfrågas om Stig hade någon gammal kamrat från som han umgicks med senare men det hade han inte. Det fanns en rektor vid namn som Stig såg upp till.

Stig charmade dem som hade hand om ansvaret. Detta för att få fördelar.

 Margareta  tillfrågas om det fanns ett sällskap med som träffades och hon uppgav att det fanns en förening som hette där var Stig med. De gjorde flera olika utflykter med buss. Det var en kompis till Stig som hade ett tryckeri och Stig och  Margareta  umgicks lite med honom och dennes fru. Hon minns inte

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

 Margareta  tillfrågas om deras ekonomi på 80-talet och hon uppgav att det var då det "började halta”. Stig struntade att .  Margareta  påtalade detta för Stig

Vid ett tillfälle ringde det på dörren i Täby och där stod . Hon minns inte när detta var, hon har förträngt det hela för att det var så otrevligt. Det blev ingen och  Margareta  kontaktade sedan Stigs bror för att få honom att hjälpa Stig.

 Margareta  uppgav att de då hade två fasta telefoner i hemmet med olika nummer. Stig ville inte släppa sitt gamla nummer och inte heller  Margareta  ville släppa sittPå fråga uppgav  Margareta  att de hade en budget för att klara av byggandet av huset. Hennes mor gick bort 1987 vilket gjorde att vilket blev en räddning.På fråga om Stigs hälsotillstånd 1985-1987 och hon uppgav att .

Utöver detta hade han inga åkommor. På fråga om han hade Struma så uppgav  Margareta  att han inte hade det. Han fick


På fråga om Stig skrev dagböcker uppgav  Margareta  att det gjorde han inte.

 Margareta  tillfrågas om Stig utförde andra jobb i egenskap av förutom för Sveriges Radio, Skandia och men det gjorde han inte.

På fråga uppgav  Margareta  att Stig inte hjälpte till med någon bok eller liknande vid något tillfälle.

 Margareta  tillfrågas om Stig hade någon gammal kamrat från som han umgicks med senare men det hade han inte. Det fanns en rektor vid namn som Stig såg upp till.

Stig charmade dem som hade hand om ansvaret. Detta för att få fördelar.

 Margareta  tillfrågas om det fanns ett sällskap med som träffades och hon uppgav att det fanns en förening som hette där var Stig med. De gjorde flera olika utflykter med buss. Det var en kompis till Stig som hade ett tryckeri och Stig och  Margareta  umgicks lite med honom och dennes fru. Hon minns inte

namnen på dem. (2) Mannen lever inte längre. Tryckeriet låg någonstans i Stockholm. Hon minns inte var de bodde.

Hon minns en annan från föreningen som hon tror hette och bodde i Solna.

 Margareta  tillfrågas om hon kan uppskatta hur ofta Stig arbetade över på Skandia och hon uppgav att det kunde vara 1-2 gånger i veckan. I början på 70-talet var det inte så men däremot på 80-talet.

Hon tror inte att han fick betalt för övertiden. I hans lön ingick det att leverera och det var alltså inget sätt för Stig att tjäna extra pengar. Det fanns inget övertidssystem på Skandia.

På fråga var Stig gjorde när han kom hem från jobbet och på sin fritid så uppgav hon att han åt mat och tittade på tv och när de bodde i Lahäll så skapade Stig en ateljé och köpte en dator.

Han gick aldrig ut och träffade någon förutom när de var bjudna till någon. Stig var inte med i någon herrklubb eller liknande.

På fråga uppgav  Margareta att  Stig inte hade någon kontakt med någon lumparkamrat. Stig hade ingen i lumpen. Hon uppgav att han tyckte militären var trevlig så länge han fick uppskattning.

Stig var . Han nämnde aldrig något befäl som han såg upp till.

 Margareta  tillfrågas när hon upptäckte att Stig inte och hon uppgav att det var när hon såg att de låg spridda överallt.

Hon hade eget rum med skrivbord på ovanvåningen och Stig hade ett skrivbord i sin ateljé. När hon städade kunde hon hitta de . Detta var kanske i mitten på 80-talet.

På fråga uppgav  Margareta  att hon inte känner till vilken avdelning som Stig arbetade på vid Sveriges Radio. Hon kände inte Stig då och de har inte pratat om det i efterhand.

Hon vet att det var en kille som hette som arbetade där. Det är den enda namngivna personen som hon hört talas om. De var inte kompisar. Hon vet inte hans förnamn och vet inte vad han arbetade med. var inte omtyckt.

Förhöret tar en paus klockan 14:24 .

Förhöret påbörjas klockan. 14:32 .

 Margareta  tillfrågas vilken typ av företag som Stig hade avsikt att starta och hon uppgav att det var i samma bransch.

Stig skulle starta företaget med en man som hade en lokal på Sankt Eriksgatan.  Margareta  sade absolut nej till detta. Kunde han inte klara hushållsekonomin så skulle han inte kunna sköta ett företag. Den han skulle starta

(2) Vid delgivningen 2017-10-25 uppgav  Margareta  att mannen heter

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

namnen på dem. (2) Mannen lever inte längre. Tryckeriet låg någonstans i Stockholm. Hon minns inte var de bodde.

Hon minns en annan från föreningen som hon tror hette och bodde i Solna.

 Margareta  tillfrågas om hon kan uppskatta hur ofta Stig arbetade över på Skandia och hon uppgav att det kunde vara 1-2 gånger i veckan. I början på 70-talet var det inte så men däremot på 80-talet.

Hon tror inte att han fick betalt för övertiden. I hans lön ingick det att leverera och det var alltså inget sätt för Stig att tjäna extra pengar. Det fanns inget övertidssystem på Skandia.

På fråga var Stig gjorde när han kom hem från jobbet och på sin fritid så uppgav hon att han åt mat och tittade på tv och när de bodde i Lahäll så skapade Stig en ateljé och köpte en dator.

Han gick aldrig ut och träffade någon förutom när de var bjudna till någon. Stig var inte med i någon herrklubb eller liknande.

På fråga uppgav  Margareta att  Stig inte hade någon kontakt med någon lumparkamrat. Stig hade ingen i lumpen. Hon uppgav att han tyckte militären var trevlig så länge han fick uppskattning.

Stig var . Han nämnde aldrig något befäl som han såg upp till.

 Margareta  tillfrågas när hon upptäckte att Stig inte och hon uppgav att det var när hon såg att de låg spridda överallt.

Hon hade eget rum med skrivbord på ovanvåningen och Stig hade ett skrivbord i sin ateljé. När hon städade kunde hon hitta de . Detta var kanske i mitten på 80-talet.

På fråga uppgav  Margareta  att hon inte känner till vilken avdelning som Stig arbetade på vid Sveriges Radio. Hon kände inte Stig då och de har inte pratat om det i efterhand.

Hon vet att det var en kille som hette som arbetade där. Det är den enda namngivna personen som hon hört talas om. De var inte kompisar. Hon vet inte hans förnamn och vet inte vad han arbetade med. var inte omtyckt.

Förhöret tar en paus klockan 14:24 .

Förhöret påbörjas klockan. 14:32 .

 Margareta  tillfrågas vilken typ av företag som Stig hade avsikt att starta och hon uppgav att det var i samma bransch.

Stig skulle starta företaget med en man som hade en lokal på Sankt Eriksgatan.  Margareta  sade absolut nej till detta. Kunde han inte klara hushållsekonomin så skulle han inte kunna sköta ett företag. Den han skulle starta

(2) Vid delgivningen 2017-10-25 uppgav  Margareta  att mannen heter

företaget med arbetade vid Skandia. Hon minns inte dennes namn. Detta var efter att Stig gått i pension.

 Margareta  tillfrågas om hon minns på vilket sätt hon fick reda på att Olof Palme hade blivit mördad och det minns hon.

Hon satt hemma och var urförbannad för att Stig inte kommit hem. Dagen därpå skulle de åka till Idre och åka skidor.

Till slut så ringer Stig hem och klockan var då 10-15 minuter efter det att mordet hade inträffat.

Stig berättade då att Palme hade blivit skjuten. Hon trodde först inte på Stig men hon var sedan tvungen att ändra uppfattning i den saken.

 Margareta  var fortfarande förbannad och sade till Stig att han måste skynda sig hem för att de skall åka i morgon. Stig hade inte packat något inför resan.

Stig ringde från Skandia. Stig hade ingen mobiltelefon.

Hon tror att Stig gick till Odengatan för att nattbussarna gick därifrån. Det kan ha varit på Jarlaplan. Stig kom med sista bussen hem. Detta minns hon väldigt väl.

Hon tillfrågas om hon är säker på att Stig ringde från Skandia och hon  svarade  med motfrågan var skulle han annars ringa ifrån?

Hon uppgav att Stig gick tillbaka till Skandia.

Stig har för henne berättat att han kom gående och hör att det smäller och det ligger en människa på trottoaren och att det står 3-4 människor runt omkring den som ligger.

Det är Lisbet och de två undersköterkorna och hon tror att det även var en taxikille som hade stannat. Dom har Stig sett.

Sedan säger Lisbet "han sprang åt det hållet” och det är då Stig går in mot Tunnelgatan.  Margareta  menar att Stig måste ha gått in till vakten för att ringa hem. Hon vet inte om han ringde före eller efter det att Stig sprang på Tunnelgatan.

 Margareta  tillfrågas vilken sinnesstämning som Stig var i när han ringde henne och hon uppgav att det inte var något märkvärdigt. Han grät inte och lät inte hysterisk. Han kanske var upprörd.

Telefonsamtalet var inte långt för att hon var bestämd och menade att han skulle skynda sig hem.

 Margareta  tillfrågas om hon hade telefonnumret till Stigs kontor och det hade hon. Hon tror att hon aldrig ringde till Stig den kvällen. Hon kommer inte ihåg”.(3)

Hon var vaken när Stig kom hem. Hon vet att hon satte på radion och tv:n för om det kom ut information om mordet. Det dröjde ganska länge innan de släppte något.

 Margareta  tillfrågas om hon visste om att Stig skulle jobba över och bli sen redan då Stig lämnade hemmet på morgonen men det kommer hon inte ihåg.

Det är möjligt att han ringde till henne tidigare under dagen men under kvällen ringde inte Stig till henne. Hon slutade klockan 15:00 på fredagen och var hemma tidigt men hon minns inte om han ringde henne.

(3) Vid delgivningen 2017-10-25 uppgav  Margareta  att hon inte ringde till Stig.

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

företaget med arbetade vid Skandia. Hon minns inte dennes namn. Detta var efter att Stig gått i pension.

 Margareta  tillfrågas om hon minns på vilket sätt hon fick reda på att Olof Palme hade blivit mördad och det minns hon.

Hon satt hemma och var urförbannad för att Stig inte kommit hem. Dagen därpå skulle de åka till Idre och åka skidor.

Till slut så ringer Stig hem och klockan var då 10-15 minuter efter det att mordet hade inträffat.

Stig berättade då att Palme hade blivit skjuten. Hon trodde först inte på Stig men hon var sedan tvungen att ändra uppfattning i den saken.

 Margareta  var fortfarande förbannad och sade till Stig att han måste skynda sig hem för att de skall åka i morgon. Stig hade inte packat något inför resan.

Stig ringde från Skandia. Stig hade ingen mobiltelefon.

Hon tror att Stig gick till Odengatan för att nattbussarna gick därifrån. Det kan ha varit på Jarlaplan. Stig kom med sista bussen hem. Detta minns hon väldigt väl.

Hon tillfrågas om hon är säker på att Stig ringde från Skandia och hon  svarade  med motfrågan var skulle han annars ringa ifrån?

Hon uppgav att Stig gick tillbaka till Skandia.

Stig har för henne berättat att han kom gående och hör att det smäller och det ligger en människa på trottoaren och att det står 3-4 människor runt omkring den som ligger.

Det är Lisbet och de två undersköterkorna och hon tror att det även var en taxikille som hade stannat. Dom har Stig sett.

Sedan säger Lisbet "han sprang åt det hållet” och det är då Stig går in mot Tunnelgatan.  Margareta  menar att Stig måste ha gått in till vakten för att ringa hem. Hon vet inte om han ringde före eller efter det att Stig sprang på Tunnelgatan.

 Margareta  tillfrågas vilken sinnesstämning som Stig var i när han ringde henne och hon uppgav att det inte var något märkvärdigt. Han grät inte och lät inte hysterisk. Han kanske var upprörd.

Telefonsamtalet var inte långt för att hon var bestämd och menade att han skulle skynda sig hem.

 Margareta  tillfrågas om hon hade telefonnumret till Stigs kontor och det hade hon. Hon tror att hon aldrig ringde till Stig den kvällen. Hon kommer inte ihåg”.(3)

Hon var vaken när Stig kom hem. Hon vet att hon satte på radion och tv:n för om det kom ut information om mordet. Det dröjde ganska länge innan de släppte något.

 Margareta  tillfrågas om hon visste om att Stig skulle jobba över och bli sen redan då Stig lämnade hemmet på morgonen men det kommer hon inte ihåg.

Det är möjligt att han ringde till henne tidigare under dagen men under kvällen ringde inte Stig till henne. Hon slutade klockan 15:00 på fredagen och var hemma tidigt men hon minns inte om han ringde henne.

(3) Vid delgivningen 2017-10-25 uppgav  Margareta  att hon inte ringde till Stig.

På lördagen blev det ”lite ståhej”.

Hon minns inte riktigt hur det var men pressen hade fått ”Skandiamannen på hjärnan”.

Pressen ville intervjua Stig men  Margareta  var hård och sade till Stig att "hit kommer ingen människa”. Hon ville inte ha deras hus i pressen.

Hon vet att han ringde. Han hade kontakt med polisen och med Svenska Dagbladet. Det kan ha varit Dagens Nyheter. Detta var på lördagen.

På fråga om hon kunde höra på Stig, när han ringde hem, om han och hon uppgav att det . Däremot blev han mer talför när han .

På fråga om hon var orolig över om Stig med tanke på att de skulle åka till Idre dagen efter så uppgav hon att hon inte var orolig eftersom det alltid var hon som körde bilen.

Stig kom hem runt klockan 01:00 eller 00:55 .

Stig var inte upprörd vilket  Margareta  skulle ha varit om hon hade hamnat i samma situation. Att han hade sett något som inte var bra det kunde hon förstå.

 Margareta  tillfrågas om Stig berättade för henne när han kom hem vad han varit med om och det hade Stig gjort. Hon minns att de satt i köket och Stig hade då berättat vad han sett och hur det hade varit.

Han berättade att han kom ut från Skandias huvudentré på Sveavägen och gick till vänster mot Kungsgatan.

Stig var på väg till tunnelbanan. Den slutade då gå efter klockan 24:00 tror hon.

Stig hörde en smäll och var då ganska långt i från händelsernas centrum men när han kommer fram ligger Palme där.

Stig såg inte först vem det var som låg på gatan. Stig hade för  Margareta  berättat att Lisbet hade sagt till Stig ’han sprang åt det hållet”.

Stig berättade att han sprang in på Tunnelgatan. Det fanns byggnadsställningar där som man kunde gömma sig vid om han skulle leta eller.

Han gick inte längre än till Luntmakargatan och gick sedan tillbaka. Detta berättade han på natten när han kom hem.

 Margareta  tillfrågas om Stigs berättat om hans syfte med att springa in i gränden och hon uppgav att Lisbeth Palme sagt att någon hade sprungit in på Tunnelgatan.

 Margareta  tillfrågas om Stig, på natten när han kommit hem, berättat för henne att syftet med att springa in i gränden var att leta efter skytten och hon svarade ja.

På fråga hur hon reagerade på detta med tanke på att det kan ha varit farligt men hon reagerade inte särskilt mycket på det.

 Margareta  tillfrågas om Stig berättat för henne att han vidtagit andra åtgärder på platsen men "han hade inte vidtagit några åtgärder”.

 Margareta  tillfrågas varför Stig gick tillbaka till Skandia och ringde hem till henne med tanke på att de inte hade avtalat någon tid och hon uppgav att Stig kanske förstod att

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

På lördagen blev det ”lite ståhej”.

Hon minns inte riktigt hur det var men pressen hade fått ”Skandiamannen på hjärnan”.

Pressen ville intervjua Stig men  Margareta  var hård och sade till Stig att "hit kommer ingen människa”. Hon ville inte ha deras hus i pressen.

Hon vet att han ringde. Han hade kontakt med polisen och med Svenska Dagbladet. Det kan ha varit Dagens Nyheter. Detta var på lördagen.

På fråga om hon kunde höra på Stig, när han ringde hem, om han och hon uppgav att det . Däremot blev han mer talför när han .

På fråga om hon var orolig över om Stig med tanke på att de skulle åka till Idre dagen efter så uppgav hon att hon inte var orolig eftersom det alltid var hon som körde bilen.

Stig kom hem runt klockan 01:00 eller 00:55 .

Stig var inte upprörd vilket  Margareta  skulle ha varit om hon hade hamnat i samma situation. Att han hade sett något som inte var bra det kunde hon förstå.

 Margareta  tillfrågas om Stig berättade för henne när han kom hem vad han varit med om och det hade Stig gjort. Hon minns att de satt i köket och Stig hade då berättat vad han sett och hur det hade varit.

Han berättade att han kom ut från Skandias huvudentré på Sveavägen och gick till vänster mot Kungsgatan.

Stig var på väg till tunnelbanan. Den slutade då gå efter klockan 24:00 tror hon.

Stig hörde en smäll och var då ganska långt i från händelsernas centrum men när han kommer fram ligger Palme där.

Stig såg inte först vem det var som låg på gatan. Stig hade för  Margareta  berättat att Lisbet hade sagt till Stig ’han sprang åt det hållet”.

Stig berättade att han sprang in på Tunnelgatan. Det fanns byggnadsställningar där som man kunde gömma sig vid om han skulle leta eller.

Han gick inte längre än till Luntmakargatan och gick sedan tillbaka. Detta berättade han på natten när han kom hem.

 Margareta  tillfrågas om Stigs berättat om hans syfte med att springa in i gränden och hon uppgav att Lisbeth Palme sagt att någon hade sprungit in på Tunnelgatan.

 Margareta  tillfrågas om Stig, på natten när han kommit hem, berättat för henne att syftet med att springa in i gränden var att leta efter skytten och hon svarade ja.

På fråga hur hon reagerade på detta med tanke på att det kan ha varit farligt men hon reagerade inte särskilt mycket på det.

 Margareta  tillfrågas om Stig berättat för henne att han vidtagit andra åtgärder på platsen men "han hade inte vidtagit några åtgärder”.

 Margareta  tillfrågas varför Stig gick tillbaka till Skandia och ringde hem till henne med tanke på att de inte hade avtalat någon tid och hon uppgav att Stig kanske förstod att

hon var arg för att han inte kommit hem i tid. Det kunde också vara för det som Stig hade upplevt och ville förmedla det.

 Margareta  tillfrågas hur Stig fick kontakt med Svenska Dagbladet på lördagen efter mordet och hon uppgav att det var telefonkontakt.

Stig pratade med flera i telefonen och hon vet inte vilka det var men hon vet att det var massmedia. Hon vet inte vem som ringde vem.

Hon vet inte om samtalen enbart rörde mordet på Palme eller om det var andra samtal av social karaktär.

De hade en telefon nere i hallen och en annan på ovanvåningen i ateljén. Hon vet inte om han hade samtal från ateljén.

Hon har ingen vetskap om Stig hade kontakt med personal från Skandia på lördagen.

 Margareta  tillfrågas vad syftet var med kontakten med Svenska Dagbladet och hon uppgav att hon inte vet när det framkom information om att man visste att en man med keps och mörk ytterrock hade sprungit in på Tunnelgatan.

 Margareta  är osäker men menar att Stig ringde och talade om att han inte var mördaren men hon är som sagt osäker på detta.

Stig hade inte frågat  Margareta  om råd och de hade inte pratat om detta.

När Stig kom hem på natten efter mordet var han klädd i mörk överrock som var lite noppig och den var mörk mörk blått och en grå keps.

Han bar en handlovsväska. Vilken färg det var på byxorna vet hon inte.

Hon tillfrågas om Stig brukar använda en stickad mössa men det brukar han inte.

Stig hade bara en handlovsväska och den var svart tror hon. Väskan använde han dagligen. I väskan förvarade han sin plånbok och nycklar. Väskan var liten och ett vapen skulle inte få plats i den.

På fråga uppgav  Margareta  att de satt uppe i cirka en (1) timme på natten.

Stig var inte chockad utan närmast lite euforisk för att han varit nära en händelse.

Stig slutade aldrig att prata om detta de följande åren. När Stig träffade nya personer så berättade han ofta vad han varit med om på mordnatten.

Berättelsen som Stig då lämnade var alltid densamma. Hon har inte hört att det varit några "skarvar” i Stigs berättelser.

Förhörsledaren frågar om Stig berättat för andra att han sprungit efter skytten in i gränden och  Margareta  uppgav att det har Stig gjort.

Resan till Idre blev uppskjuten till söndagen och anledningen till att de inte åkte på lördagen var att Stig "inte hade packat och det här med telefonen”. De skulle ha kommit iväg så sent så det var inte bekvämt att åka på lördagen. Stig satt i telefonen på lördagen.

 Margareta  uppgav att när signalementet på Stig kom ut så var det efter det som han började ringa.

 Margareta  tillfrågas var i Idre de skulle bo och det var söder om Idre i ett stugområde. De lånade en stuga av en kille som arbetade på Skandia. Hon minns inte hans namn. De

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

hon var arg för att han inte kommit hem i tid. Det kunde också vara för det som Stig hade upplevt och ville förmedla det.

 Margareta  tillfrågas hur Stig fick kontakt med Svenska Dagbladet på lördagen efter mordet och hon uppgav att det var telefonkontakt.

Stig pratade med flera i telefonen och hon vet inte vilka det var men hon vet att det var massmedia. Hon vet inte vem som ringde vem.

Hon vet inte om samtalen enbart rörde mordet på Palme eller om det var andra samtal av social karaktär.

De hade en telefon nere i hallen och en annan på ovanvåningen i ateljén. Hon vet inte om han hade samtal från ateljén.

Hon har ingen vetskap om Stig hade kontakt med personal från Skandia på lördagen.

 Margareta  tillfrågas vad syftet var med kontakten med Svenska Dagbladet och hon uppgav att hon inte vet när det framkom information om att man visste att en man med keps och mörk ytterrock hade sprungit in på Tunnelgatan.

 Margareta  är osäker men menar att Stig ringde och talade om att han inte var mördaren men hon är som sagt osäker på detta.

Stig hade inte frågat  Margareta  om råd och de hade inte pratat om detta.

När Stig kom hem på natten efter mordet var han klädd i mörk överrock som var lite noppig och den var mörk mörk blått och en grå keps.

Han bar en handlovsväska. Vilken färg det var på byxorna vet hon inte.

Hon tillfrågas om Stig brukar använda en stickad mössa men det brukar han inte.

Stig hade bara en handlovsväska och den var svart tror hon. Väskan använde han dagligen. I väskan förvarade han sin plånbok och nycklar. Väskan var liten och ett vapen skulle inte få plats i den.

På fråga uppgav  Margareta  att de satt uppe i cirka en (1) timme på natten.

Stig var inte chockad utan närmast lite euforisk för att han varit nära en händelse.

Stig slutade aldrig att prata om detta de följande åren. När Stig träffade nya personer så berättade han ofta vad han varit med om på mordnatten.

Berättelsen som Stig då lämnade var alltid densamma. Hon har inte hört att det varit några "skarvar” i Stigs berättelser.

Förhörsledaren frågar om Stig berättat för andra att han sprungit efter skytten in i gränden och  Margareta  uppgav att det har Stig gjort.

Resan till Idre blev uppskjuten till söndagen och anledningen till att de inte åkte på lördagen var att Stig "inte hade packat och det här med telefonen”. De skulle ha kommit iväg så sent så det var inte bekvämt att åka på lördagen. Stig satt i telefonen på lördagen.

 Margareta  uppgav att när signalementet på Stig kom ut så var det efter det som han började ringa.

 Margareta  tillfrågas var i Idre de skulle bo och det var söder om Idre i ett stugområde. De lånade en stuga av en kille som arbetade på Skandia. Hon minns inte hans namn. De

hade inte varit i Idre tidigare. Det var bestämt sedan länge att de skulle dit. Uthyrningen skedde privat och inte genom någon stugförmedling.

Stig hade tagit ut semester för den kommande veckan. Hon var själv tvungen att planera för sin ledighet och det var inte alltid enkelt för henne att få ledigt. Hon hade själv tagit semester.

 Margareta  tillfrågas hur Stig var under semestern i Idre och hon uppgav att han var bra, de åkte skidor.

Hon uppgav att Stig kommit över en tidning eller bok som handlade om Sveriges miljonärer som han tog med upp.

 Margareta  läste den på söndagen eller måndagen och läste då sin mors namn i boken och att hon skulle vara miljonärska vilket gjorde  Margareta  upprörd och upptagen.

När hon kom hem så ringde hon till skatteverket för att kolla upp hur modern deklarerat och myndigheterna hade påfört en nolla för mycket vilket gjorde att hon blev uppklassad.

Det var som hade deklarerat åt modern och  Margareta  visste att hon gjort rätt.

De åkte hem från Idre lördagen efter.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till om Stig under vistelsen i Idre blev kontaktad av någon i egenskap av vittne till mordet men det känner hon inte till.

Hon vet inte om Stig använde telefonen under veckan. Hon tror att det fanns en telefon i stugan. De hade då ingen bärbar telefon.

 Margareta  får åter frågan om vad Stig berättade när han kom hem på natten och han hade sagt att han gått ut från Skandia och tagit till vänster mot tunnelbanan.

Han hade hört en smäll som han trodde kom från en bil, en avgassmäll.  Margareta  vet inte om Stig var ute på gatan eller innanför dörrarna till Skandia.

Stig hade även berättat att Lisbeth Palme var på platsen och  Margareta  vet inte om Stig hör när Lisbeth sade "jag har också blivit skjuten” för det har ju Lisbet sagt.

Sedan var det två undersköterskor som hade stannat och en taxichaufför. Detta uppgav Stig för  Margareta .

Hon kan inte minnas om Stig berättat om han pratat med andra på platsen.

Anledningen till att Stig sprang in i gränden var att Lisbeth sagt att någon hade sprungit in där. Stig har inte berättat att han sett någon i gränden, "han såg ingenting”.

Stig hade bara sprungit till Luntmakargatan.

Hon kan inte komma ihåg om Stig nämnt för henne att han skulle ha pratat med någon efter det att han kommit tillbaka från gränden.

Hon har ingen minnesbild av att Stig skulle ha sagt att det var fler människor när han kom tillbaka från gränden.

Hon har aldrig hört att Stig nämnt något om när ambulansen kom att hämta Palme. Inte heller polisen har omnämnts; det vara bara taxichauffören som närmast hade uniform.

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

Pol-2017-09-07 E63-07 Förhör med Stig Engströms exfru.pdf

hade inte varit i Idre tidigare. Det var bestämt sedan länge att de skulle dit. Uthyrningen skedde privat och inte genom någon stugförmedling.

Stig hade tagit ut semester för den kommande veckan. Hon var själv tvungen att planera för sin ledighet och det var inte alltid enkelt för henne att få ledigt. Hon hade själv tagit semester.

 Margareta  tillfrågas hur Stig var under semestern i Idre och hon uppgav att han var bra, de åkte skidor.

Hon uppgav att Stig kommit över en tidning eller bok som handlade om Sveriges miljonärer som han tog med upp.

 Margareta  läste den på söndagen eller måndagen och läste då sin mors namn i boken och att hon skulle vara miljonärska vilket gjorde  Margareta  upprörd och upptagen.

När hon kom hem så ringde hon till skatteverket för att kolla upp hur modern deklarerat och myndigheterna hade påfört en nolla för mycket vilket gjorde att hon blev uppklassad.

Det var som hade deklarerat åt modern och  Margareta  visste att hon gjort rätt.

De åkte hem från Idre lördagen efter.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till om Stig under vistelsen i Idre blev kontaktad av någon i egenskap av vittne till mordet men det känner hon inte till.

Hon vet inte om Stig använde telefonen under veckan. Hon tror att det fanns en telefon i stugan. De hade då ingen bärbar telefon.

 Margareta  får åter frågan om vad Stig berättade när han kom hem på natten och han hade sagt att han gått ut från Skandia och tagit till vänster mot tunnelbanan.

Han hade hört en smäll som han trodde kom från en bil, en avgassmäll.  Margareta  vet inte om Stig var ute på gatan eller innanför dörrarna till Skandia.

Stig hade även berättat att Lisbeth Palme var på platsen och  Margareta  vet inte om Stig hör när Lisbeth sade "jag har också blivit skjuten” för det har ju Lisbet sagt.

Sedan var det två undersköterskor som hade stannat och en taxichaufför. Detta uppgav Stig för  Margareta .

Hon kan inte minnas om Stig berättat om han pratat med andra på platsen.

Anledningen till att Stig sprang in i gränden var att Lisbeth sagt att någon hade sprungit in där. Stig har inte berättat att han sett någon i gränden, "han såg ingenting”.

Stig hade bara sprungit till Luntmakargatan.

Hon kan inte komma ihåg om Stig nämnt för henne att han skulle ha pratat med någon efter det att han kommit tillbaka från gränden.

Hon har ingen minnesbild av att Stig skulle ha sagt att det var fler människor när han kom tillbaka från gränden.

Hon har aldrig hört att Stig nämnt något om när ambulansen kom att hämta Palme. Inte heller polisen har omnämnts; det vara bara taxichauffören som närmast hade uniform.