wpu.nu

Uppslag:E63-32

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-32
Registrerat
2019-02-19
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-02-19 och deklarationer 1980 - 1988
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-02-19 00:00
Avslutat


E-00063-32

2019-02-19

63Begäran från Riksarkivet om paret Engströms deklarationer 1980-1988.

H

Den 6 februari 2019 beställde undertecknad från Riksarkivet inkomstdeklarationerna för paret Engström från åren 1980-1988. Svar erhölls den 19 februari 2019. Det finns inga deklarationer men uppgifterna om inkomst och skatt fanns vilket levererades via mail som PDF-filer.

SABA

Sven-Åke Blombergsson

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

E-00063-32

2019-02-19

63Begäran från Riksarkivet om paret Engströms deklarationer 1980-1988.

H

Den 6 februari 2019 beställde undertecknad från Riksarkivet inkomstdeklarationerna för paret Engström från åren 1980-1988. Svar erhölls den 19 februari 2019. Det finns inga deklarationer men uppgifterna om inkomst och skatt fanns vilket levererades via mail som PDF-filer.

SABA

Sven-Åke Blombergsson

JVEN

IMMEL OVO

VISTA

Den charge om

edert

Dans

Ord

Non Jordan

Borders org TOR AT beheren

waka wodnem landesting

Doktober son KON

1 roorleg

underlag 25 SODO Torna

TONTA

AARON 2 Jope

to

BRA வ ton DAL NO OD

Onde

6C Rreguderde Nome

KA 1.041 Kendek1. 32 342022,18440329 18750C

187 500

11 18 7500 75CO 20502 6690 49140

260 ...1000

8COS 51531

116790

111.1111030 ...

00:23! 00

ER28

ESR

0

OR

56265

LARVASOS **170035 AI60.Chest 1 30000

145500 16020ci 7900 133:00

108333 1280 10:5 36311

TU

7151 520981 13001

3 ..11 + U.

. 100 2. SESTAGE DES INTERAKHIYO 24000

34000 8.- 84000

. 8400G 76 500

. 2660

5730

23270 TEC63

L

DDS2

629922

02

PP2459

JAS,

340226-2956 83 08630) 191

ENGSTRON. STIG TOLKE VILHELT .LAHALLSV 64

183 30 TAOT BURMASINAD

3308630101

12035100x2207019 128700.

12E 700

189400 13250C 75CO 1294001

93333 13600i 7070

935

56063

280 13576

K 60173 TUTOS 776171 7317301 SISU:

2555

SS75001

S5400

63831

163100

3388 35077

220

263181

636

535

333

33T2Z TU9000 AL?

heldur en 12.0: Selatan

... 0352 184097

SPECIFIKATIONS DEBITERING OCH TAXERING 1 MENORTSKONN UNEN

 • 1C3100

OS200

Ses

70cl

700)

ESSASWA DEDITERING FINKORW.24 KCKKUN B3 SOLLEFTEA

FUASAALING 03 SKATTESATS. 31:25ARULR0.10.2012

AA 17750G... 79800 7900

359 2660

1672

7750

72.00 11730

SOOJ3 S697

23337

780 130

V001

mavim.

5. Min

.

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

JVEN

IMMEL OVO

VISTA

Den charge om

edert

Dans

Ord

Non Jordan

Borders org TOR AT beheren

waka wodnem landesting

Doktober son KON

1 roorleg

underlag 25 SODO Torna

TONTA

AARON 2 Jope

to

BRA வ ton DAL NO OD

Onde

6C Rreguderde Nome

KA 1.041 Kendek1. 32 342022,18440329 18750C

187 500

11 18 7500 75CO 20502 6690 49140

260 ...1000

8COS 51531

116790

111.1111030 ...

00:23! 00

ER28

ESR

0

OR

56265

LARVASOS **170035 AI60.Chest 1 30000

145500 16020ci 7900 133:00

108333 1280 10:5 36311

TU

7151 520981 13001

3 ..11 + U.

. 100 2. SESTAGE DES INTERAKHIYO 24000

34000 8.- 84000

. 8400G 76 500

. 2660

5730

23270 TEC63

L

DDS2

629922

02

PP2459

JAS,

340226-2956 83 08630) 191

ENGSTRON. STIG TOLKE VILHELT .LAHALLSV 64

183 30 TAOT BURMASINAD

3308630101

12035100x2207019 128700.

12E 700

189400 13250C 75CO 1294001

93333 13600i 7070

935

56063

280 13576

K 60173 TUTOS 776171 7317301 SISU:

2555

SS75001

S5400

63831

163100

3388 35077

220

263181

636

535

333

33T2Z TU9000 AL?

heldur en 12.0: Selatan

... 0352 184097

SPECIFIKATIONS DEBITERING OCH TAXERING 1 MENORTSKONN UNEN

 • 1C3100

OS200

Ses

70cl

700)

ESSASWA DEDITERING FINKORW.24 KCKKUN B3 SOLLEFTEA

FUASAALING 03 SKATTESATS. 31:25ARULR0.10.2012

AA 17750G... 79800 7900

359 2660

1672

7750

72.00 11730

SOOJ3 S697

23337

780 130

V001

mavim.

5. Min

.

ton

112

L19A

 • ):

Are

al

G

IANO

Scute

W SY

M

Tie

ON TO

tor nen

5

D

Ag!

theo

Dengan

AR trong cung sorangan

re trengti

Sna tagad De Starer

INT

Samp. Dagles La preses

VI Iroda wah WAR 1387

VA. On od Ad

19.25 ias-2015

con

Ledger

PI

பகங்கள

Margo

Hound ht

Den thelasan Sesapage ON mere

2 Iw14223 OP

Saboredo oranu om

2 deten

I bum

Pomendand more WO 0RE

IN WOKA

le 31001708. 91100

SW

De

FO

ما عملا مات100100

0006

911001

31994.

2925 33162 5. 14300

22472

2411001 ... ::::,14346 ਤੇਲ S.CO

5300

0006

1271

1201 14.75

KL.18

123400

1740

1744 12

12 5571615860131255942120706299447 114400

175900):

06פס

3..17187.1.10 2.340226-2954

ENGSTRON, STIG FOLKE VILHELM LAHALLSV 64 123 12

3

1125135 14015

14!

3923711

4401 1124

S007

1120633

153100

DALA SOLEDO12.2012

10:21700 8.112321013006. 101300 -7.9000

92200

125200 -

4224131 8145 24875

3:53!

3453 372951

15101 1100 PES

241217005-582284649,580 G 84600 9000/75600

97800

192931 4425 207

211 2581

25230 22.44

2911

RTU 14001

PROG: DAR24 .

al

XP:

55.

MARESCARTO

1000600692

00529

SARI

270135287692152

949001. - 3572 1.299

214211 177

21495 192951

21945 12

2 Sol 12200 ELITE T119921 AFRAUER.90030 900007239000:81000296700|22

..

CA 2

111A! 5905 21:29

2543 10222

29792) 21243

2854K

2

441 1112001 VON

..171700 V80700149000

228 : ..

10 4044 197231

5611 225 401 4A

2140 21.

2005 1401 20145 1012200 BESVARETAS 386973454101622 1.18350 AIR 2013 118300X2000 109300 $ 158100

SENDE ..: 1... -

1022:21 11545 3120

1439 457784

157284 5122

(1403 121721 $150000 S21

19

..

cu UMNO -.

...

3:

..

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

ton

112

L19A

 • ):

Are

al

G

IANO

Scute

W SY

M

Tie

ON TO

tor nen

5

D

Ag!

theo

Dengan

AR trong cung sorangan

re trengti

Sna tagad De Starer

INT

Samp. Dagles La preses

VI Iroda wah WAR 1387

VA. On od Ad

19.25 ias-2015

con

Ledger

PI

பகங்கள

Margo

Hound ht

Den thelasan Sesapage ON mere

2 Iw14223 OP

Saboredo oranu om

2 deten

I bum

Pomendand more WO 0RE

IN WOKA

le 31001708. 91100

SW

De

FO

ما عملا مات100100

0006

911001

31994.

2925 33162 5. 14300

22472

2411001 ... ::::,14346 ਤੇਲ S.CO

5300

0006

1271

1201 14.75

KL.18

123400

1740

1744 12

12 5571615860131255942120706299447 114400

175900):

06פס

3..17187.1.10 2.340226-2954

ENGSTRON, STIG FOLKE VILHELM LAHALLSV 64 123 12

3

1125135 14015

14!

3923711

4401 1124

S007

1120633

153100

DALA SOLEDO12.2012

10:21700 8.112321013006. 101300 -7.9000

92200

125200 -

4224131 8145 24875

3:53!

3453 372951

15101 1100 PES

241217005-582284649,580 G 84600 9000/75600

97800

192931 4425 207

211 2581

25230 22.44

2911

RTU 14001

PROG: DAR24 .

al

XP:

55.

MARESCARTO

1000600692

00529

SARI

270135287692152

949001. - 3572 1.299

214211 177

21495 192951

21945 12

2 Sol 12200 ELITE T119921 AFRAUER.90030 900007239000:81000296700|22

..

CA 2

111A! 5905 21:29

2543 10222

29792) 21243

2854K

2

441 1112001 VON

..171700 V80700149000

228 : ..

10 4044 197231

5611 225 401 4A

2140 21.

2005 1401 20145 1012200 BESVARETAS 386973454101622 1.18350 AIR 2013 118300X2000 109300 $ 158100

SENDE ..: 1... -

1022:21 11545 3120

1439 457784

157284 5122

(1403 121721 $150000 S21

19

..

cu UMNO -.

...

3:

..

Inkom: 2019-02-06

Riksarkivet

Inkomsttaxering t.o.m. inkomstår 1989 (taxeringsår 1990) Tack för din beställning! Beställningen har skickats till Stockholms stadsarkiv. Handläggningstiden varierar beroende på antal inkomna ärenden. För komplettering eller ändring av uppgifter i din beställning skicka e-post med ärendets diarienummer till stadsarkivet@stockholm.se. För kontakt via telefon ring 08-508 28 303.

Upplysning om kostnader Forskningsavgift 225 kronor per 15 min. Myndigheter är undantagna forskningsavgiften. Mer information om våra avgifter hittar du här.

Uppgifter om personen som frågan gäller Namn

Stig Engström Personnummer

19340226-2954

Man Uppgifter önskas för taxeringsår

1980-1988 Fastighetsbeteckning/adress

Lahällsvägen 64, 183 30 Täby Län

Stockholms län Församling

Täby församling (AB-län) Övriga upplysningar

Vi önskar inkomstdeklarationerna under ovan tid. Finns de handskrivna pappersdeklarationerna med inkomstuppgifter, utgifter, avdrag, räntor m.m. önskar vi dessa. Vi önskar även samma uppgifter under samma tid på ovan persons dåvarande fru,Leveransuppgifter Jag som beställer är Organisation Beställare Adress Postadress Telefon dagtid E-post Jag vill helst få svar via

Myndighet Polismyndigheten Sven-Åke Blombergsson Polhemsgatan 30 102 26 Stockholm 0761-034190 sven-ake.blombergsson@polisen.se E-post

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Inkom: 2019-02-06

Riksarkivet

Inkomsttaxering t.o.m. inkomstår 1989 (taxeringsår 1990) Tack för din beställning! Beställningen har skickats till Stockholms stadsarkiv. Handläggningstiden varierar beroende på antal inkomna ärenden. För komplettering eller ändring av uppgifter i din beställning skicka e-post med ärendets diarienummer till stadsarkivet@stockholm.se. För kontakt via telefon ring 08-508 28 303.

Upplysning om kostnader Forskningsavgift 225 kronor per 15 min. Myndigheter är undantagna forskningsavgiften. Mer information om våra avgifter hittar du här.

Uppgifter om personen som frågan gäller Namn

Stig Engström Personnummer

19340226-2954

Man Uppgifter önskas för taxeringsår

1980-1988 Fastighetsbeteckning/adress

Lahällsvägen 64, 183 30 Täby Län

Stockholms län Församling

Täby församling (AB-län) Övriga upplysningar

Vi önskar inkomstdeklarationerna under ovan tid. Finns de handskrivna pappersdeklarationerna med inkomstuppgifter, utgifter, avdrag, räntor m.m. önskar vi dessa. Vi önskar även samma uppgifter under samma tid på ovan persons dåvarande fru,Leveransuppgifter Jag som beställer är Organisation Beställare Adress Postadress Telefon dagtid E-post Jag vill helst få svar via

Myndighet Polismyndigheten Sven-Åke Blombergsson Polhemsgatan 30 102 26 Stockholm 0761-034190 sven-ake.blombergsson@polisen.se E-post

1523 !

Vio

tes 411 1980 01 6001

tan ! SIM Now

van Cra

Son Dugo

det dang trebbe Non sede

Ord

hed

ria hond

Laminated red

Mohor Toner Handle

venergo

beskgober us

grand

CA Buds Kommend Sur lordon Awetten

Sla * Who Mode north

Se NUR Rollemore! So neren Betoon

oder

Site

OOO ende Acer

Ton van der Dona

Det

नाकामकाज ru

man NA B med 101-14 1009 e 304 11.00 kchen

Wir wollen 1

130001... 21 13U033021

700 11001 35001

112537 17393

70682

560! 2012 60700 - 1.340

... 531035001

1000 V. 3500001

10001 20 360

2.4 1673

16250

1973

1824 VERT 3250000

BTC35001 472400

4900 165621 220751

1200

590 LA27 16 36002

143 SIULYTAUTEU SAVIEZA DE LES 393: DIYOS AYA520FSRET ! 1960WD100523974035008.

397417AS232 21461 10480 12425

12040 12261 DEKUR ERU SURAT

PERUSUHO STROK: 1992 NA02:20 PE*SPACE F22 SUCEA

.

261

H631

51401

310

401 PUTRA 1033: LALI WA SAFARI REACH Yifs5 *.9580317, DV7-1925 among

6:25

11075631

. 03 20050 G 6.000

TOOBG STROA. STIG. FOLKE VILHELM 66

18330 ISBY

1. brata.RNE RITUS SAATIOTTOTRAWYTIT. WATSON 05150203000903.80.SETTOOSITUTE LATIT

1067 RU0

1207 G4751

200172

ZA 2

37797

1100 101

OFTGI68060872.

AVANSAKSI. TUTTAR STR 17730350081477900 EUR 17% TEET ITI

4:1, 400 1371 113151 2755c!

Sad 2700

27290 3590.2

210k 32 FERTE PARA 1.2217.09.221 TETTNET

1900

1900 2200 3100 SYNC 3.6.1920 1.74 1.260.500 1.2100 2.11500 4778

ABSTI

900 R. 85.05

S40 5190

11901 2946A6 3:19092RSX S1 RIREX

.

ya W205 W22322422ALYZFIT 11227 228 2270 ak1127701310 RC26700 SESSA ESITI DRON.0600584.......11 - 7443733

-7906! 12121

1ASAD B.1-10

LASON

1250

ASTA 3909

SS En PJ>. 2. Visa 2. STENCILS BLAZERCELLOW RA 2577VS2921 IS BESLIJFTTTORIDAD

17.02.20 8101 OCH TARBEING HINORI SKONNUNEN

.

.

METERA BG.ELD 197.12.29 SAT TSARAY

AMUN NOARTALJE : 22 REGNR: 114402-oran Kumrons

Art ir

al

.. -

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

1523 !

Vio

tes 411 1980 01 6001

tan ! SIM Now

van Cra

Son Dugo

det dang trebbe Non sede

Ord

hed

ria hond

Laminated red

Mohor Toner Handle

venergo

beskgober us

grand

CA Buds Kommend Sur lordon Awetten

Sla * Who Mode north

Se NUR Rollemore! So neren Betoon

oder

Site

OOO ende Acer

Ton van der Dona

Det

नाकामकाज ru

man NA B med 101-14 1009 e 304 11.00 kchen

Wir wollen 1

130001... 21 13U033021

700 11001 35001

112537 17393

70682

560! 2012 60700 - 1.340

... 531035001

1000 V. 3500001

10001 20 360

2.4 1673

16250

1973

1824 VERT 3250000

BTC35001 472400

4900 165621 220751

1200

590 LA27 16 36002

143 SIULYTAUTEU SAVIEZA DE LES 393: DIYOS AYA520FSRET ! 1960WD100523974035008.

397417AS232 21461 10480 12425

12040 12261 DEKUR ERU SURAT

PERUSUHO STROK: 1992 NA02:20 PE*SPACE F22 SUCEA

.

261

H631

51401

310

401 PUTRA 1033: LALI WA SAFARI REACH Yifs5 *.9580317, DV7-1925 among

6:25

11075631

. 03 20050 G 6.000

TOOBG STROA. STIG. FOLKE VILHELM 66

18330 ISBY

1. brata.RNE RITUS SAATIOTTOTRAWYTIT. WATSON 05150203000903.80.SETTOOSITUTE LATIT

1067 RU0

1207 G4751

200172

ZA 2

37797

1100 101

OFTGI68060872.

AVANSAKSI. TUTTAR STR 17730350081477900 EUR 17% TEET ITI

4:1, 400 1371 113151 2755c!

Sad 2700

27290 3590.2

210k 32 FERTE PARA 1.2217.09.221 TETTNET

1900

1900 2200 3100 SYNC 3.6.1920 1.74 1.260.500 1.2100 2.11500 4778

ABSTI

900 R. 85.05

S40 5190

11901 2946A6 3:19092RSX S1 RIREX

.

ya W205 W22322422ALYZFIT 11227 228 2270 ak1127701310 RC26700 SESSA ESITI DRON.0600584.......11 - 7443733

-7906! 12121

1ASAD B.1-10

LASON

1250

ASTA 3909

SS En PJ>. 2. Visa 2. STENCILS BLAZERCELLOW RA 2577VS2921 IS BESLIJFTTTORIDAD

17.02.20 8101 OCH TARBEING HINORI SKONNUNEN

.

.

METERA BG.ELD 197.12.29 SAT TSARAY

AMUN NOARTALJE : 22 REGNR: 114402-oran Kumrons

Art ir

al

.. -

Forth

ايموبلن

LOTLARLA

4 STERN

Petua

Meer

die .

MCN e fredag

Toner Nadine molewa

Weber Dee some tower www

roonem MINI

Base De

esker CINO re Tee bean Do

tom to

tren Comentan

Loc. Meiken Lepen

ram Here

IGN wen Part IIC

Dan La de

er oor onde

41 Ons

Overfor

here ILUN um

men Pening 0-6

to 201-30 4 1801101001

en los Current Men En

. telei PEMUTRIT 11.5 . 14714 75210 2500 25301 anon

15 na 1799

1991

14. .34170930:23 h. Va at PATRUM.SE 420

42nal 42LS000 200

OT 101

66 52

110 1707 PA193 MNLY ABY SKITRON 10-9:20-25 AD AE SABT1 PL.71643.221 ESPAN77.52

112 07227211 1 903SDALER

61600 AAALALA 00

A. TRN, STIG FOLKE WILHELM

Sn

1A1201 VALVE 11 10 TRY

22552 311 ani

4291 2096A

02SA 15.

1216 1112 14221 02211211

ممک2

5050 1050 Sonn Anssland

24 721 A312 22:21

120

ARAS 2014

As

12444 y tear2.2.2 RODZACP4213162-T ..??? 21EAAAM

41.600 2nnny 34144 and ...

27400

1600 10251 9116 10/01

9/51 10152

2010

Aurke

28300

7791C ACTA.TV.WARS 2:123323127A: 721207 - As 2. 12320 Lina 37320 ann

2A 1A en 28.11

121 20 201207

120 12345

20747 .........NI. RS. WE AREC 227 DE, BARTINIS TASUTA

2932

PSA

42221 12:2 1201 nan

. 2522 TAXERING HEMOPTEKOMADINE! TV 7 102 Bir Dili : MADH PAPER D

... 21:241324235230 0251 DEALIERING HE313 TAXEIVEDINO TAGLIA

...110

8. KOMMUN.88 NORRTÄLJE

1,431100

.. FARSAVLUG 22 SKATTESALS:31:25 224267ESTLU Presenfors

KRUVI Casino NTA 30167041SAPNISTUSOD AT :170 RON. 2018249910 300 69900 2500--249910 000

43900 2..1....2

16992 ปี - 211731 *25.000

2150 1210

12811 HYUNDAI STARTEMESTERI SUU 2951996. AS02 ET2500 22 SERANE

1080 3123100 KG 5,61831002 2000 PRO 6000

Ramon

.... 3. 112971 2wan

2A52

12 15202

2012

2265 792973197 asorg nr: 998 WXZX1ORRY202251.2000 DISNEY

2A

IS 2208 A 200-31022318220LADOR .

2122200 2103 SASI

10468 320 9491

WIL inn

ASS VARA N1215120 Bis 193201E0851721400 KUAC10

1122

320 1 SALUT 115A 22207077290

21200

TR11339000 490221

113 2920 92065 2.01

120 922021

95145 Thu 40 TSIT 201 WOCHE VICTOR

3641

216 11201 1931 1950

337000

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Forth

ايموبلن

LOTLARLA

4 STERN

Petua

Meer

die .

MCN e fredag

Toner Nadine molewa

Weber Dee some tower www

roonem MINI

Base De

esker CINO re Tee bean Do

tom to

tren Comentan

Loc. Meiken Lepen

ram Here

IGN wen Part IIC

Dan La de

er oor onde

41 Ons

Overfor

here ILUN um

men Pening 0-6

to 201-30 4 1801101001

en los Current Men En

. telei PEMUTRIT 11.5 . 14714 75210 2500 25301 anon

15 na 1799

1991

14. .34170930:23 h. Va at PATRUM.SE 420

42nal 42LS000 200

OT 101

66 52

110 1707 PA193 MNLY ABY SKITRON 10-9:20-25 AD AE SABT1 PL.71643.221 ESPAN77.52

112 07227211 1 903SDALER

61600 AAALALA 00

A. TRN, STIG FOLKE WILHELM

Sn

1A1201 VALVE 11 10 TRY

22552 311 ani

4291 2096A

02SA 15.

1216 1112 14221 02211211

ممک2

5050 1050 Sonn Anssland

24 721 A312 22:21

120

ARAS 2014

As

12444 y tear2.2.2 RODZACP4213162-T ..??? 21EAAAM

41.600 2nnny 34144 and ...

27400

1600 10251 9116 10/01

9/51 10152

2010

Aurke

28300

7791C ACTA.TV.WARS 2:123323127A: 721207 - As 2. 12320 Lina 37320 ann

2A 1A en 28.11

121 20 201207

120 12345

20747 .........NI. RS. WE AREC 227 DE, BARTINIS TASUTA

2932

PSA

42221 12:2 1201 nan

. 2522 TAXERING HEMOPTEKOMADINE! TV 7 102 Bir Dili : MADH PAPER D

... 21:241324235230 0251 DEALIERING HE313 TAXEIVEDINO TAGLIA

...110

8. KOMMUN.88 NORRTÄLJE

1,431100

.. FARSAVLUG 22 SKATTESALS:31:25 224267ESTLU Presenfors

KRUVI Casino NTA 30167041SAPNISTUSOD AT :170 RON. 2018249910 300 69900 2500--249910 000

43900 2..1....2

16992 ปี - 211731 *25.000

2150 1210

12811 HYUNDAI STARTEMESTERI SUU 2951996. AS02 ET2500 22 SERANE

1080 3123100 KG 5,61831002 2000 PRO 6000

Ramon

.... 3. 112971 2wan

2A52

12 15202

2012

2265 792973197 asorg nr: 998 WXZX1ORRY202251.2000 DISNEY

2A

IS 2208 A 200-31022318220LADOR .

2122200 2103 SASI

10468 320 9491

WIL inn

ASS VARA N1215120 Bis 193201E0851721400 KUAC10

1122

320 1 SALUT 115A 22207077290

21200

TR11339000 490221

113 2920 92065 2.01

120 922021

95145 Thu 40 TSIT 201 WOCHE VICTOR

3641

216 11201 1931 1950

337000

1950

ATT 1982

u od 01

from

NOCH

Me M

Lake Mrs.

L

hond HO

ce

Internet wewefen omst

pete De Irg to en WA

when

no

La mendences en bedre

Patie

tod

See

Lone

. PRINT

. hen

w formie B1-1941002L41022

Order

bem.

C

ered102T4000

96 od 1402 41400

33333

VINE Bhe

Rosa

Mude ben

Secretarde See

tie Jean

nie Sieme

Spo LAL

SA Oct GOurense Gescente de o

st

Se

500 957700

24001

100 9343 480 30

560

3827) 6 120 3415 3447I

35121.12.2001 47100 157701

1060

16710 0532 80%

56€ 67171 . 700 256

256

100 32211 13655

200 125791

5310 GOOG

6700

70

6710 600

18

340226-79541

NB! 16200 OB

1066501 ENGSTRONSTIG FOLKE WILHELA LAHALLSV 64

103 30 TABY

283501

23555 600

用用開日用用開

38300

350 4962

70401

92168 3131 346 345001 76051

560

7045 2010.1 2247

1121A1

16371

0985 (0EL 100701

100

407400

361 85400 60001

256251

42001 21120 9096

8540 79400

0 5631 4670K 663003 ...162 3168 21 JOE 4072 12140 1624 TOTUO

TTO

5103

560 2016

5625 3521

39100

108 109721

47346OCO 7

3000

101UCI

3600 360

9960

LO

TIT

11

lo

lo 790 279 6004

236811

Sod

64700 4570

16900 16560

61600 45150 27673

 1. 606

3063

9161 13210

2423 15215

4705600g

81601

16380

OCH TAIERING MEMORI SKOMMUNEN

DEBITERING BETTER TATENING KOHNUX DO NORTZUJE FOR SAHLING 32 SKATTESATS 30135LAN OT

1744

1700

3141

3100

1624

76309 7614 25852

310 TOY53

76120 6000

56 1

99200 11544

7500 26121

TUCW06000

TIE 70500 2610

14 2046 48200 16 30470

2004 3290 T071 7571

560

20965

lo

TO

237

16909 16641 100T

T70d 17511

3892004

560

0053

17. ALL! 41209 the 10

MM

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

1950

ATT 1982

u od 01

from

NOCH

Me M

Lake Mrs.

L

hond HO

ce

Internet wewefen omst

pete De Irg to en WA

when

no

La mendences en bedre

Patie

tod

See

Lone

. PRINT

. hen

w formie B1-1941002L41022

Order

bem.

C

ered102T4000

96 od 1402 41400

33333

VINE Bhe

Rosa

Mude ben

Secretarde See

tie Jean

nie Sieme

Spo LAL

SA Oct GOurense Gescente de o

st

Se

500 957700

24001

100 9343 480 30

560

3827) 6 120 3415 3447I

35121.12.2001 47100 157701

1060

16710 0532 80%

56€ 67171 . 700 256

256

100 32211 13655

200 125791

5310 GOOG

6700

70

6710 600

18

340226-79541

NB! 16200 OB

1066501 ENGSTRONSTIG FOLKE WILHELA LAHALLSV 64

103 30 TABY

283501

23555 600

用用開日用用開

38300

350 4962

70401

92168 3131 346 345001 76051

560

7045 2010.1 2247

1121A1

16371

0985 (0EL 100701

100

407400

361 85400 60001

256251

42001 21120 9096

8540 79400

0 5631 4670K 663003 ...162 3168 21 JOE 4072 12140 1624 TOTUO

TTO

5103

560 2016

5625 3521

39100

108 109721

47346OCO 7

3000

101UCI

3600 360

9960

LO

TIT

11

lo

lo 790 279 6004

236811

Sod

64700 4570

16900 16560

61600 45150 27673

 1. 606

3063

9161 13210

2423 15215

4705600g

81601

16380

OCH TAIERING MEMORI SKOMMUNEN

DEBITERING BETTER TATENING KOHNUX DO NORTZUJE FOR SAHLING 32 SKATTESATS 30135LAN OT

1744

1700

3141

3100

1624

76309 7614 25852

310 TOY53

76120 6000

56 1

99200 11544

7500 26121

TUCW06000

TIE 70500 2610

14 2046 48200 16 30470

2004 3290 T071 7571

560

20965

lo

TO

237

16909 16641 100T

T70d 17511

3892004

560

0053

17. ALL! 41209 the 10

MM

TO 1 ise

Han

NI

WIN INI

Refer

-

N. PO

tor a Lad de

AT

webol

B

IA

1962

C

33761

the

KON akan Morted Na

Dan hvert 1992 WOOD Onun

VOC porting Den

O131.25 10 25 180

RM do en este

MoreBARTHELESFREIRE ISTORIE 2012 U13

710-000 RS. YORZSOL 8

TOZOON IS...

TOTO 1910 27631

301 21540

2209 SHAFEET

STURE CATRICE 0522001:

DES DATES TESAR-DO-21-DGRZSCHABU60LEVENBROIC P.

1572 1151

130 137 CHARLESTUSMATI RUMIKO11:12 SEK AX200CABAR20100R00. 12.00 HRA022202 26& 3401

5873

3672 SLUCRO-2454

23:50:39 Teka AkX071 ABY UNISSEZILA2542210UZ DARBO ODD2 DI 11170g

44600 24600

WIDOGODE: 21SB tuon, sit amenitHEN

rou LALALLSY44 1a3 30 TABY

2013 10961

1903

DSTV DERAS OM DU एम2.7504

THE

DEZELHEYRILUFTS.BR

2012 JUNI . 800 7952 197511

13231 SYTS

73307

J066 IYANE SISTERIX20 IZVIROL WEET 33. EKOBUX5OSZE ...BOULD

1700.750

EUO9XVAR 604 04 340

1970 TOCI

T1061241

201 SMAREMA21 MEIRIONETTELSE Toपव

PRAD

tUL

2477

02

no

10

I

.... ...

32LFASTIDIGESNESKA MUSTAFRESSEKUSSE. AN-TA - 15000 R200. 2.200 27500232.2001 - 30.04. TE

5770

7041 2076

IT500 T2045 12703 DOMUSLEVY VRYSTER CITROEN . 16ZUURUS 286703 P.EU SPECIFIKATION:

2374 10 DEGI TERING OCH TAXERING I HEMORT SKORNENEN FEETIT ANG HALING A CO TOELA MEDITEM NI KOSZERETETTEL STEMTILEXSEPTES

423.2170 21.10., K077UA 28 NORRTALJE

51 11

FORSAPLING 23 SKATTESATS 30:25LC Recenze 2013-US..PORURSUL EIN TAUTIN Wire. 1. TS

BUT 191

27241

2013 96010 TU17 FYRIRLANILIR 126 RCI TR10200LBUDZUQB:63a7070232082. 12044 27594 36334

13

79120 acco GrXTASIESEHEZITERPRETOUR SPKUTUEZA ...20609 IRENE UW 02.

9731 T3360 T370. 16931

ܕܙ

R2322

Toza

4321

500

ol

ANYBAI Ate

wum w

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

TO 1 ise

Han

NI

WIN INI

Refer

-

N. PO

tor a Lad de

AT

webol

B

IA

1962

C

33761

the

KON akan Morted Na

Dan hvert 1992 WOOD Onun

VOC porting Den

O131.25 10 25 180

RM do en este

MoreBARTHELESFREIRE ISTORIE 2012 U13

710-000 RS. YORZSOL 8

TOZOON IS...

TOTO 1910 27631

301 21540

2209 SHAFEET

STURE CATRICE 0522001:

DES DATES TESAR-DO-21-DGRZSCHABU60LEVENBROIC P.

1572 1151

130 137 CHARLESTUSMATI RUMIKO11:12 SEK AX200CABAR20100R00. 12.00 HRA022202 26& 3401

5873

3672 SLUCRO-2454

23:50:39 Teka AkX071 ABY UNISSEZILA2542210UZ DARBO ODD2 DI 11170g

44600 24600

WIDOGODE: 21SB tuon, sit amenitHEN

rou LALALLSY44 1a3 30 TABY

2013 10961

1903

DSTV DERAS OM DU एम2.7504

THE

DEZELHEYRILUFTS.BR

2012 JUNI . 800 7952 197511

13231 SYTS

73307

J066 IYANE SISTERIX20 IZVIROL WEET 33. EKOBUX5OSZE ...BOULD

1700.750

EUO9XVAR 604 04 340

1970 TOCI

T1061241

201 SMAREMA21 MEIRIONETTELSE Toपव

PRAD

tUL

2477

02

no

10

I

.... ...

32LFASTIDIGESNESKA MUSTAFRESSEKUSSE. AN-TA - 15000 R200. 2.200 27500232.2001 - 30.04. TE

5770

7041 2076

IT500 T2045 12703 DOMUSLEVY VRYSTER CITROEN . 16ZUURUS 286703 P.EU SPECIFIKATION:

2374 10 DEGI TERING OCH TAXERING I HEMORT SKORNENEN FEETIT ANG HALING A CO TOELA MEDITEM NI KOSZERETETTEL STEMTILEXSEPTES

423.2170 21.10., K077UA 28 NORRTALJE

51 11

FORSAPLING 23 SKATTESATS 30:25LC Recenze 2013-US..PORURSUL EIN TAUTIN Wire. 1. TS

BUT 191

27241

2013 96010 TU17 FYRIRLANILIR 126 RCI TR10200LBUDZUQB:63a7070232082. 12044 27594 36334

13

79120 acco GrXTASIESEHEZITERPRETOUR SPKUTUEZA ...20609 IRENE UW 02.

9731 T3360 T370. 16931

ܕܙ

R2322

Toza

4321

500

ol

ANYBAI Ate

wum w

Bengt

AM

POO

Dan Medan

wth

RON

Ude

WONDO

pande wa

Ale Tarong March

Una person

rapondende man Panem te word

Nonton

Bebe wand

ONE

AM

Alon Kund

por Befordon

Senate le Loop

Es reton

dato

Short pe

Demande

TOP pong lang DMan MISAN

O-rea ke

AN

mm Kohdenumero FEATREMELEARNETTER REEEEE

. 7500

16100

GA

e

PRETTY

SPECIFIKATION DEBITERING OCH. TAXERING. I. HEMORT SKOMMUNEN

[00957

777

3

OS PR.PARERIBERTYARDIA EUEEPINISTRA|MAN

3575 414

.. DEBITERING N N EFTER TAXERING I LAN 01. KONMUN 20 VARMDO. FORSAMLING 03

SKATIESATS 31270 2 WW2 CAT SFE

DUGRETH KANCIS

SENTEN|DEBITERING N N EFTER. TAXERING 1. LAN 05

300

300 KONMUN 82 SODERKOPING

9 31 FORSAMLING 08 SKATIESATS 31105 7797511-31T2TMENTS ASR :: 1393001...,... .

139300

1393001 139300 75 00 131800

1261001 26908 450 36 3721

6171

4201 1800I 70242

107219 9635 115821

1022

.62300

00875

של 000

52VSSTEFAN ERRERADE 22 GOSTEM 0031 KARAN 110000 ..'110000

121400l 114900 75 ool 107400

103 500 140301

92 296421

437841 35261

1962 1712 2133 TRANS SIDOMPETITE 131TH WOMENS 62300

62300 62300l 7500 151251

17539

3761

613 10001 -Law SMA SERHS

Ba1T USERNALEZENO2422 8340226-295433 DE SE!

171500

71 500

1139400 ENGSTROM. STIG FOLKE VILMELN

75700 7500 682001

123 700 LANILL SV. 64 133 30 TABY.

33781 439 10623

29133

400

31841

TOTO 9305 113627

713631 REGISTRERASP

1976108881

T001

111

65800 7500 583001

40 900 16091

TOEBB

3960

14 SYNTETTUARE UTJELOIERRIKSSROTIV 43300 43300

3080d ::

W 51500 44000

1 11 25 60751 32 500 1221

27 2701

1618

23968 2075 2003

.7500

1365

NOVOU VIWAN 14, 16060043 W MOORE PAROON

.

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Bengt

AM

POO

Dan Medan

wth

RON

Ude

WONDO

pande wa

Ale Tarong March

Una person

rapondende man Panem te word

Nonton

Bebe wand

ONE

AM

Alon Kund

por Befordon

Senate le Loop

Es reton

dato

Short pe

Demande

TOP pong lang DMan MISAN

O-rea ke

AN

mm Kohdenumero FEATREMELEARNETTER REEEEE

. 7500

16100

GA

e

PRETTY

SPECIFIKATION DEBITERING OCH. TAXERING. I. HEMORT SKOMMUNEN

[00957

777

3

OS PR.PARERIBERTYARDIA EUEEPINISTRA|MAN

3575 414

.. DEBITERING N N EFTER TAXERING I LAN 01. KONMUN 20 VARMDO. FORSAMLING 03

SKATIESATS 31270 2 WW2 CAT SFE

DUGRETH KANCIS

SENTEN|DEBITERING N N EFTER. TAXERING 1. LAN 05

300

300 KONMUN 82 SODERKOPING

9 31 FORSAMLING 08 SKATIESATS 31105 7797511-31T2TMENTS ASR :: 1393001...,... .

139300

1393001 139300 75 00 131800

1261001 26908 450 36 3721

6171

4201 1800I 70242

107219 9635 115821

1022

.62300

00875

של 000

52VSSTEFAN ERRERADE 22 GOSTEM 0031 KARAN 110000 ..'110000

121400l 114900 75 ool 107400

103 500 140301

92 296421

437841 35261

1962 1712 2133 TRANS SIDOMPETITE 131TH WOMENS 62300

62300 62300l 7500 151251

17539

3761

613 10001 -Law SMA SERHS

Ba1T USERNALEZENO2422 8340226-295433 DE SE!

171500

71 500

1139400 ENGSTROM. STIG FOLKE VILMELN

75700 7500 682001

123 700 LANILL SV. 64 133 30 TABY.

33781 439 10623

29133

400

31841

TOTO 9305 113627

713631 REGISTRERASP

1976108881

T001

111

65800 7500 583001

40 900 16091

TOEBB

3960

14 SYNTETTUARE UTJELOIERRIKSSROTIV 43300 43300

3080d ::

W 51500 44000

1 11 25 60751 32 500 1221

27 2701

1618

23968 2075 2003

.7500

1365

NOVOU VIWAN 14, 16060043 W MOORE PAROON

.

tie

IN

babe

der

avec

ng

le LOL

1784

TO

SLA Noreng

hes TO

ovedih

Aan

.

15175!

Koen Bordo Ang men A

TOS

Onthan 191-2410304 INOS tudARY

ALOELODYTE FIR37

Mis 104002.- 210400

1040di

L2 104 od zsod

2900 BOO

SBI 1600

3.703.

....70... 150 DESEJOUSES 122483 GameS 98122300

1223031327009 127200rsed * 119702

11420de 12 330320

60535 1.185.17 .

20

3031 KEZDRAESERTIESTE Sassasse LM RAMZE 2006

2005 **720002224

72000

72000. 7200d 2009 750d 64 50cl

54100 3198 17802

209981

20006 24 22129

1950.

-1425 RSLAS EZEKALAS PESSOALETX20 Denatus 2. 1027,005 SCX102700

2:16690 1069002 750d 99400

131950 9979 2354 22

399301 U01

07351 3953

32711.

.

4.

R.

தகவEENRAAKAWARE . 340226-2954 ... 3.2.630.3.1 EGSTRUM. STIG FOLKE WILMELA LAMALLSV. 64 183.30 Txar RETRO

183 08630 13.

המחבל

EN 21914208

ERAGAT KES-53600**

WA DIUMANARUM 529,53600

   • 54800:

22: 54800 2500 473 od

30600 1020 1 JOSE

1167

1687

67.238 படிவங்களைELATELETELETEERADINEMAIREDEEMEDI * 2500

25000

13.57498002

.. 33700 750g 26200

3060d 7231 1344

7733 2321 - 130 31

18 63160

- 69112 SATU DEPINEURALIZATEAU UZLI LEO BAA

237240923116500 :73ood 7500 .8550d

. 104 Jod JO

1001. . 22063

2206 • 2702..

N. 10 110

46:00

1362 SE25A021.Not

SONORIZ

DOTS Sh**

WA .7300d

   • 18776550d 6.10071

3900

3.72400

HLUTIR

750g

SPECIFIKATIONE, DEBITERING OCH TAXERING: I. MEMORTS KOMMUNEN POWERAGUE

.

.

7.

PTGVASSOS

1713

Avatari A2:

23002

191

.

DEBITERING A M: FOR INKONST:1.LAN: 01. XONNUN: 88, NORRTÄLJE FURLANILING:22EVAT

11165 TB03928

2300 12.

AYUR

7500

are 12 OTECTION

752002042 *49900

2320 10 24273 20.2650

77600 19370 29363

71700

1950

J09

22935

SEAWA M23 WOMAN

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

tie

IN

babe

der

avec

ng

le LOL

1784

TO

SLA Noreng

hes TO

ovedih

Aan

.

15175!

Koen Bordo Ang men A

TOS

Onthan 191-2410304 INOS tudARY

ALOELODYTE FIR37

Mis 104002.- 210400

1040di

L2 104 od zsod

2900 BOO

SBI 1600

3.703.

....70... 150 DESEJOUSES 122483 GameS 98122300

1223031327009 127200rsed * 119702

11420de 12 330320

60535 1.185.17 .

20

3031 KEZDRAESERTIESTE Sassasse LM RAMZE 2006

2005 **720002224

72000

72000. 7200d 2009 750d 64 50cl

54100 3198 17802

209981

20006 24 22129

1950.

-1425 RSLAS EZEKALAS PESSOALETX20 Denatus 2. 1027,005 SCX102700

2:16690 1069002 750d 99400

131950 9979 2354 22

399301 U01

07351 3953

32711.

.

4.

R.

தகவEENRAAKAWARE . 340226-2954 ... 3.2.630.3.1 EGSTRUM. STIG FOLKE WILMELA LAMALLSV. 64 183.30 Txar RETRO

183 08630 13.

המחבל

EN 21914208

ERAGAT KES-53600**

WA DIUMANARUM 529,53600

   • 54800:

22: 54800 2500 473 od

30600 1020 1 JOSE

1167

1687

67.238 படிவங்களைELATELETELETEERADINEMAIREDEEMEDI * 2500

25000

13.57498002

.. 33700 750g 26200

3060d 7231 1344

7733 2321 - 130 31

18 63160

- 69112 SATU DEPINEURALIZATEAU UZLI LEO BAA

237240923116500 :73ood 7500 .8550d

. 104 Jod JO

1001. . 22063

2206 • 2702..

N. 10 110

46:00

1362 SE25A021.Not

SONORIZ

DOTS Sh**

WA .7300d

   • 18776550d 6.10071

3900

3.72400

HLUTIR

750g

SPECIFIKATIONE, DEBITERING OCH TAXERING: I. MEMORTS KOMMUNEN POWERAGUE

.

.

7.

PTGVASSOS

1713

Avatari A2:

23002

191

.

DEBITERING A M: FOR INKONST:1.LAN: 01. XONNUN: 88, NORRTÄLJE FURLANILING:22EVAT

11165 TB03928

2300 12.

AYUR

7500

are 12 OTECTION

752002042 *49900

2320 10 24273 20.2650

77600 19370 29363

71700

1950

J09

22935

SEAWA M23 WOMAN

208

D

AL

IN

IMONOVI

Con prome

TOT

Nam

.

Serde UN PORN

bee pe

Devo Urch

Nael be carmegestret

25 Sg

ONUN

Photo LOW Sungland

SCA leda. mera

le Now

VA

MU PAN 1983 WAAD

16 Werdo

be

MONOTO 21.304 M

October 19.08 1066 08 Elastane

LR SVEZEULUIGSTE OSS 13 ELROSERINE 27 18.3.2011........

0

1

075

0

STARTADORS DEL TEATRE LETTRESSES 1229001229001593002

DEN

2 127700l 750 120200

1003331

119300 12701 1475

4001 472

46015 492821

S2675

690 381 . FRETERESATILIRETCI

SERULISER 7600 7600177600

3 74 6001 67100

$4400 3156 18520

36

20678 17170 905

1802 EEN BV பதுEை

IMDOSTAL 3 :::97:

SGS

OD 52

502

22395

9

7.95000

S

FERS TERUTKYELUK

S; 95000 99200 7500)

91700 7068 GOVO 253091 401691

340226-29543 08630 13 ENGSTRUM, STIG TOLKE VICHELA LAMKLLSV. 64

183 30 TADY 1SETTE IST: .

3. 006SOEUB1022 ROUTE 184500. 93333

141700 46%

GOOI ..: 20J 12113

0.91

1087 16:22

37:51

PRATI7

00799

6960!

02222

HREYAZ ESEFUR222879 194300 *.9.19430029

3122900 73900) 7500

02833

102000 18470 319

400

464 U3115

3931

3950 MC3.2.0.15 WITA68173 SUBOIS SHAURRASSA

1 73900

2015.15 *66400 18 326

1524 CULTYWANIA

SPECIFIKATIONI DEBITERING OCH TAXERING.I. MEMORT SKOMMUNEN

0052

NIZCZASES RESULTS

SVORIS: 281ETRE

500

sool

153

DEBITERING MN FOR INKOMST 1.LIN 22 KONMUN 83 SOLLEFTET: FORSAMLING:03. SKATTESATS:30:55DOSTRZTESTINAL

RADIORER Cra57 00:23 192269700290025.10 451001 75001 37600

508331 2.316 1030 254

230 11927

1106a 542

$42 STARTLEZEN ENESETDET ER SETZEXASPBT 0-323

11

2001

.

NSULTINDA .

...

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

Pol-2019-02-19 E63-32 Begäran-Engström-deklarationer-1980-1988.pdf

208

D

AL

IN

IMONOVI

Con prome

TOT

Nam

.

Serde UN PORN

bee pe

Devo Urch

Nael be carmegestret

25 Sg

ONUN

Photo LOW Sungland

SCA leda. mera

le Now

VA

MU PAN 1983 WAAD

16 Werdo

be

MONOTO 21.304 M

October 19.08 1066 08 Elastane

LR SVEZEULUIGSTE OSS 13 ELROSERINE 27 18.3.2011........

0

1

075

0

STARTADORS DEL TEATRE LETTRESSES 1229001229001593002

DEN

2 127700l 750 120200

1003331

119300 12701 1475

4001 472

46015 492821

S2675

690 381 . FRETERESATILIRETCI

SERULISER 7600 7600177600

3 74 6001 67100

$4400 3156 18520

36

20678 17170 905

1802 EEN BV பதுEை

IMDOSTAL 3 :::97:

SGS

OD 52

502

22395

9

7.95000

S

FERS TERUTKYELUK

S; 95000 99200 7500)

91700 7068 GOVO 253091 401691

340226-29543 08630 13 ENGSTRUM, STIG TOLKE VICHELA LAMKLLSV. 64

183 30 TADY 1SETTE IST: .

3. 006SOEUB1022 ROUTE 184500. 93333

141700 46%

GOOI ..: 20J 12113

0.91

1087 16:22

37:51

PRATI7

00799

6960!

02222

HREYAZ ESEFUR222879 194300 *.9.19430029

3122900 73900) 7500

02833

102000 18470 319

400

464 U3115

3931

3950 MC3.2.0.15 WITA68173 SUBOIS SHAURRASSA

1 73900

2015.15 *66400 18 326

1524 CULTYWANIA

SPECIFIKATIONI DEBITERING OCH TAXERING.I. MEMORT SKOMMUNEN

0052

NIZCZASES RESULTS

SVORIS: 281ETRE

500

sool

153

DEBITERING MN FOR INKOMST 1.LIN 22 KONMUN 83 SOLLEFTET: FORSAMLING:03. SKATTESATS:30:55DOSTRZTESTINAL

RADIORER Cra57 00:23 192269700290025.10 451001 75001 37600

508331 2.316 1030 254

230 11927

1106a 542

$42 STARTLEZEN ENESETDET ER SETZEXASPBT 0-323

11

2001

.

NSULTINDA .

...