wpu.nu

Uppslag:E63-15-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-15-F
Registrerat
2018-11-09
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-10-24 Genomgång av microfilmer vid Krigsarkivet
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Genomgång av microfilmer vid Krigsarkivet.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-24 00:00
Avslutat


Polisen

Datum 2018-10-24

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude

Genomgång av microfilmer vid Krigsarkivet


Åklagaren har med anledning av förundersökningen angående mordet på Olof Palme begärt att få ta del av de microfilmer som återfinns i den sekretessbelagda volymen:


Efter att ha fått godkännande av Krigsarkivet genomförde undertecknad diverse nedslag i materialet och vid kontroll av de aktuella microfilmerna visade det sig att dokumenten uteslutande rörde olika former av rapportering från olika


Rapporteringen

Vid samtal med personal vid Krigsarkivet framgick att microfilmerna till absolut största del rörde just sådan rapportering. Det som i övrigt skall finnas i det aktuella materialet är viss korrespondens avseende de rapporterade företeelserna.

Resultatet av denna genomgång av delar av materialet föredrogs för åklagaren.

I nuläget finns inget som tyder på att materialet på något sätt skulle vara av sådan art att det skulle kunna bringa klarhet i omständigheterna kring mordet på Olof Palme varför en fortsatt genomgång nedprioriteras.

(Namnteckning)
Peter Steude
Inspektör / utredare

Pol-2018-10-24 E63-15-F.pdf

Pol-2018-10-24 E63-15-F.pdf

Polisen

Datum 2018-10-24

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude

Genomgång av microfilmer vid Krigsarkivet


Åklagaren har med anledning av förundersökningen angående mordet på Olof Palme begärt att få ta del av de microfilmer som återfinns i den sekretessbelagda volymen:


Efter att ha fått godkännande av Krigsarkivet genomförde undertecknad diverse nedslag i materialet och vid kontroll av de aktuella microfilmerna visade det sig att dokumenten uteslutande rörde olika former av rapportering från olika


Rapporteringen

Vid samtal med personal vid Krigsarkivet framgick att microfilmerna till absolut största del rörde just sådan rapportering. Det som i övrigt skall finnas i det aktuella materialet är viss korrespondens avseende de rapporterade företeelserna.

Resultatet av denna genomgång av delar av materialet föredrogs för åklagaren.

I nuläget finns inget som tyder på att materialet på något sätt skulle vara av sådan art att det skulle kunna bringa klarhet i omständigheterna kring mordet på Olof Palme varför en fortsatt genomgång nedprioriteras.

(Namnteckning)
Peter Steude
Inspektör / utredare