wpu.nu

Uppslag:E63-35

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-35
Registrerat
2019-05-10
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-06-07 Olle Minell lämnar information om en man med koppling till som besökt
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM om info om Stig Engström från Olle Minell
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-06-10 00:00
Avslutat


PM

Datum 2019-06-10

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Palmegruppen Jonas Englund


Information rörande Stig Engström


Olle Minell berättar vid besök 2019-06-07 om när han ca 1988-89 intervjuade Stig Engström i tre timmar på Stigs arbetsplats Skandia. Minell berättar att Engström efteråt hört av sig till Minell och berättat att en man besökt Engström 15 minuter efter intervjun med Minell. Mannen hade förhört sig om vad Engström och Minell pratat om. Engström hade ställt sig mycket frågande till detta enligt Minell.

Till saken hör att samme man tidigare även besökt Minells arbetsplats och förhört sig om vad Minell hade för uppgifter rörande mordet på Olof Palme. med hänsyn till Minellis källa. Minelli berättade dock att mannen . Mannen jobbar idag med

Minell berättade även att hanEngströmatt Minell så korrekt återgivit deras samtal i artikeln som blev resultatet av deras möte. Minell

Jonas Englund

Pol-2019-06-10 E63-35 Olle Minell om Stig Engström.pdf

Pol-2019-06-10 E63-35 Olle Minell om Stig Engström.pdf

PM

Datum 2019-06-10

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Palmegruppen Jonas Englund


Information rörande Stig Engström


Olle Minell berättar vid besök 2019-06-07 om när han ca 1988-89 intervjuade Stig Engström i tre timmar på Stigs arbetsplats Skandia. Minell berättar att Engström efteråt hört av sig till Minell och berättat att en man besökt Engström 15 minuter efter intervjun med Minell. Mannen hade förhört sig om vad Engström och Minell pratat om. Engström hade ställt sig mycket frågande till detta enligt Minell.

Till saken hör att samme man tidigare även besökt Minells arbetsplats och förhört sig om vad Minell hade för uppgifter rörande mordet på Olof Palme. med hänsyn till Minellis källa. Minelli berättade dock att mannen . Mannen jobbar idag med

Minell berättade även att hanEngströmatt Minell så korrekt återgivit deras samtal i artikeln som blev resultatet av deras möte. Minell

Jonas Englund