wpu.nu

Uppslag:E63-15

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-15
Registrerat
2018-10-10
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-10-05 Förfrågan tiil Krigsarkivet avseende och eventuella koppling till Hemvärnet.
Uppslagsanteckningar (wpu)
Stig Engströms eventuella koppling till HemvärnetUppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Arkivsökningar avseende Stig Engströms eventuella koppling till Hemvärnet
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-05 00:00
Avslutat


Polisen

PROMEMORIA

Datum: 2018-10-05
Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude


Arkivsökningar avseende Stig Engström och eventuella koppling till Hemvärnet


Undertecknad skickade en förfrågan till Krigsarkivet om arkivsökningar avseende Stig Engströms och eventuella koppling till Hemvärnet.

Av efterföljande handlingar framgår förfrågan och de svar som erhölls.

Peter Steude
Inspektör / utredare

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Polisen

PROMEMORIA

Datum: 2018-10-05
Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude


Arkivsökningar avseende Stig Engström och eventuella koppling till Hemvärnet


Undertecknad skickade en förfrågan till Krigsarkivet om arkivsökningar avseende Stig Engströms och eventuella koppling till Hemvärnet.

Av efterföljande handlingar framgår förfrågan och de svar som erhölls.

Peter Steude
Inspektör / utredare

Från: Peter Steude Skickat: 2018-09-17

Till: Thomas Heed Miskar Ämne: Komplettering enligt telefonsamtal

Hej Thomas

Jag har tidigare efterfrågat information om två stycken personer, se nedan, varav åtminstone en av dem ingick i hemvärnet i .

Jag har försökt bringa klarhet i var i arkiven det kan återfinnas information men det har inte varit helt lätt. Jag har kommit fram till att det aktuella hemvärnsområdet bör ha ingått i Stockholms försvarsområde, .

Som jag försökte förklara i telefonen så har jag sökt på eran hemsida och återfunnit tre stycken intressanta serier där det förhoppningsvis kan återfinnas information som kan leda oss vidare, jag beskriver nedan de sökvägar jag återfunnit och jag hoppas att dessa kan vara till hjälp för dig. (det är de understrukna serierna som jag avser)

Min fråga är om nedan personer kan återfinnas i aktuella serier och i så fall önskas kopior på det material, exvis rullkort/arkivkort, som återfinns.

Personerna:

, Engström,Stig Folke Wilhelm

Sökvägar:<br

Hör av dig om det skulle vara några oklarheter eller om det är så att du bedömer att det är ogörligt och att du anser att det vore bättre att vi tittade i serierna själva.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Peter Steude
Inspektör/Utredare
NOA


Telefon 010-56 342 15
peter.steude@polisen.se

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Från: Peter Steude Skickat: 2018-09-17

Till: Thomas Heed Miskar Ämne: Komplettering enligt telefonsamtal

Hej Thomas

Jag har tidigare efterfrågat information om två stycken personer, se nedan, varav åtminstone en av dem ingick i hemvärnet i .

Jag har försökt bringa klarhet i var i arkiven det kan återfinnas information men det har inte varit helt lätt. Jag har kommit fram till att det aktuella hemvärnsområdet bör ha ingått i Stockholms försvarsområde, .

Som jag försökte förklara i telefonen så har jag sökt på eran hemsida och återfunnit tre stycken intressanta serier där det förhoppningsvis kan återfinnas information som kan leda oss vidare, jag beskriver nedan de sökvägar jag återfunnit och jag hoppas att dessa kan vara till hjälp för dig. (det är de understrukna serierna som jag avser)

Min fråga är om nedan personer kan återfinnas i aktuella serier och i så fall önskas kopior på det material, exvis rullkort/arkivkort, som återfinns.

Personerna:

, Engström,Stig Folke Wilhelm

Sökvägar:<br

Hör av dig om det skulle vara några oklarheter eller om det är så att du bedömer att det är ogörligt och att du anser att det vore bättre att vi tittade i serierna själva.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Peter Steude
Inspektör/Utredare
NOA


Telefon 010-56 342 15
peter.steude@polisen.se

Peter Steude

Från: Thomas Heed Miskar <thomas.heed@riksarkivet.se>
Skickat: 2018-09-18 15:18
Till: Peter Steude
Ämne: Hemvärnet och Engström
Bifogade filer: DOC180918.pdf


Hej Peter!

Jag har nu tittat i de arkiv du föreslagit, angående uppgifter från hemvärnet. Det enda jag funnit är ett rullkort för angående .

Av Engström intet spår men kanske han finns i serien (som du ju har föreslagit).

Det är bara det att allt innehåll är osorterat och man måste gå igenom dem papper för papper för att vara säker på sin sak.

Detta tycker jag då kan vara lämpligt arbete för någon hos er, om ni vill komma till oss.

Jag kan i så fall beställa fram volymerna, om du vill. Hämtning tisdagar och fredagar varpå volymerna är tillgängliga dagen därpå och så länge ni vill ha dem kvar.

Dessa arkiv har gått igenom (se ditt mail)Med vänlig hälsning,

Thomas Heed Miskar
Arkivarie
Krigsarkivet

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Peter Steude

Från: Thomas Heed Miskar <thomas.heed@riksarkivet.se>
Skickat: 2018-09-18 15:18
Till: Peter Steude
Ämne: Hemvärnet och Engström
Bifogade filer: DOC180918.pdf


Hej Peter!

Jag har nu tittat i de arkiv du föreslagit, angående uppgifter från hemvärnet. Det enda jag funnit är ett rullkort för angående .

Av Engström intet spår men kanske han finns i serien (som du ju har föreslagit).

Det är bara det att allt innehåll är osorterat och man måste gå igenom dem papper för papper för att vara säker på sin sak.

Detta tycker jag då kan vara lämpligt arbete för någon hos er, om ni vill komma till oss.

Jag kan i så fall beställa fram volymerna, om du vill. Hämtning tisdagar och fredagar varpå volymerna är tillgängliga dagen därpå och så länge ni vill ha dem kvar.

Dessa arkiv har gått igenom (se ditt mail)Med vänlig hälsning,

Thomas Heed Miskar
Arkivarie
Krigsarkivet

Polisen

UNDERRÄTTELSEUPPSLAG
Tips

Sida 1 (2)

Diarienummer:

Datum: 2019-01-16


Polismyndigheten
PKC-grupp 2 (Polisens kontaktcenter) Region Mitt
Therese Johansson
Operatör Pkc


Behov av rapportering till NOA:s Underrättelseenhet föreligger i följande fall:

a) uppgift om brottslighet som omfattar fler än en region
b) uppgift om internationell brottslighet eller smuggling
C) uppgifter om misstänkt illegal tillverkning av t.ex. narkotika

Informationen / uppgifterna skall i första hand användas i underrättelsesyfte. Om uppgifterna skall ingå i FU-protokoll eller liknande är det utomordentligt angeläget att undertecknad först kontaktas!


Upprättad av Namn: Assistent Therese Johansson
Enhet: PKC Region Mitt
Telefon: 0727355394


Bedömning

Källa/Uppgiftslämnare (endast namn, övriga uppgifter i fältet "Omständigheter")
A - tillförlitlig
B - oftast tillförlitlig
C - oftast ej tillförlitlig
X - kan ej bedömas UL


Datum
Klockslag
Plats för händelse:


Ärende/Rubrik PKC - Ett paket som - Stockholm

Anteckningar

Omständigheter

Bedömning (1-4) bedömning inom parentes nedan Ärende/Rubrik:
Till PKC Region Mitt inkom 2019-01-16 09:45 samtal från

berättar att han har fått berättat för sig av en gammal man, en berättelse som han gärna vill delge polisen. (3)

Den gamle mannen hade en .

Efter att Olof Palme hade mördats hade som jobbade på
fått en fråga av en som hette hade frågat om hon visste någon som kunde förvara ett paket i några dagar.

som hade en kunde förvara paketet i .

Enligt skall det ha kommit en man och lämnat ett paket till mannen som ägde .

Man hade sagt att panktet skulle hämtas om några dagar, vilket man inte gjorde.


Efter ett tag kom en annan man och hämtade paketet.

Denna berättelse har inte mannen vågat berätta för någon förrän nu och när fick reda på detta tänkte han att det kanske har koppling till Palmemordet.

berättar att har en och det skulle kunna vara så att det var som lämnade eller hämtade paketet.

borde vara den person som vet vem som frågat om förvaring av paketet.

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Polisen

UNDERRÄTTELSEUPPSLAG
Tips

Sida 1 (2)

Diarienummer:

Datum: 2019-01-16


Polismyndigheten
PKC-grupp 2 (Polisens kontaktcenter) Region Mitt
Therese Johansson
Operatör Pkc


Behov av rapportering till NOA:s Underrättelseenhet föreligger i följande fall:

a) uppgift om brottslighet som omfattar fler än en region
b) uppgift om internationell brottslighet eller smuggling
C) uppgifter om misstänkt illegal tillverkning av t.ex. narkotika

Informationen / uppgifterna skall i första hand användas i underrättelsesyfte. Om uppgifterna skall ingå i FU-protokoll eller liknande är det utomordentligt angeläget att undertecknad först kontaktas!


Upprättad av Namn: Assistent Therese Johansson
Enhet: PKC Region Mitt
Telefon: 0727355394


Bedömning

Källa/Uppgiftslämnare (endast namn, övriga uppgifter i fältet "Omständigheter")
A - tillförlitlig
B - oftast tillförlitlig
C - oftast ej tillförlitlig
X - kan ej bedömas UL


Datum
Klockslag
Plats för händelse:


Ärende/Rubrik PKC - Ett paket som - Stockholm

Anteckningar

Omständigheter

Bedömning (1-4) bedömning inom parentes nedan Ärende/Rubrik:
Till PKC Region Mitt inkom 2019-01-16 09:45 samtal från

berättar att han har fått berättat för sig av en gammal man, en berättelse som han gärna vill delge polisen. (3)

Den gamle mannen hade en .

Efter att Olof Palme hade mördats hade som jobbade på
fått en fråga av en som hette hade frågat om hon visste någon som kunde förvara ett paket i några dagar.

som hade en kunde förvara paketet i .

Enligt skall det ha kommit en man och lämnat ett paket till mannen som ägde .

Man hade sagt att panktet skulle hämtas om några dagar, vilket man inte gjorde.


Efter ett tag kom en annan man och hämtade paketet.

Denna berättelse har inte mannen vågat berätta för någon förrän nu och när fick reda på detta tänkte han att det kanske har koppling till Palmemordet.

berättar att har en och det skulle kunna vara så att det var som lämnade eller hämtade paketet.

borde vara den person som vet vem som frågat om förvaring av paketet.

Polisen

Underrättelseuppslag
Tips


Omständigheter:

Granskat av Sofie Silfverbrand, PKC region mitt, 2019-01-16 kl 10:21 Skickas till UND

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Pol-2018-10-05 E63-15 Arkivsökning ang. Stig Engströms ev. koppling till Hemvärnet.pdf

Polisen

Underrättelseuppslag
Tips


Omständigheter:

Granskat av Sofie Silfverbrand, PKC region mitt, 2019-01-16 kl 10:21 Skickas till UND