wpu.nu

Uppslag:E63-15-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-15-D
Registrerat
2018-11-05
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-11-06 Slutsats angående fråga rörande huruvida er är samma person som förekommer i detta uppslag.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
PM av Peter Steude. Slutsats angående fråga rörande huruvida det är samma person som förekommer i detta uppslag.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-06 00:00
Avslutat


Polisen

Datum: 2018-11-06
Diarienr (åberopas)


Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude


"Engström, Stig"

Vid genomgång av återfanns en diarietalong rörande "Engström, Stig".(1)

Denna talong var häftad tillsammans med andra talonger rörande Stig Folke Wilhelm Engström.

I syfte att utröna om denne Stig Engström är densamme som Stig Folke Wilhelm Engström kontrollerades ”Svenska Försvarsväsendets RULLA .

En vid namn Stig Engström fanns återfanns vid


Vid kontroll av ”Svenska Försvarsväsendets RULLA . återfanns samma Stig Engström vid .

Datum för tillträde av denna tjänst är vilket är samma datum som återfinns på ovan förstnämnda diarietalong.

Det har inte gått att spåra det beslutsprotokoll som ligger till grund för diarietalongen med Stig Engström dock tyder det som gått att återfinna i de olika ”Rullorna” att det ej torde röra sig om samma person.

Peter Steude
Insp/utredare

(1) Se PM "Fotograferade handlingar vid sökningar hos Krigsarkivet" daterat 2018-10-09 sid 21-24.

Pol-2018-11-06 E63-15-D.pdf

Pol-2018-11-06 E63-15-D.pdf

Polisen

Datum: 2018-11-06
Diarienr (åberopas)


Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude


"Engström, Stig"

Vid genomgång av återfanns en diarietalong rörande "Engström, Stig".(1)

Denna talong var häftad tillsammans med andra talonger rörande Stig Folke Wilhelm Engström.

I syfte att utröna om denne Stig Engström är densamme som Stig Folke Wilhelm Engström kontrollerades ”Svenska Försvarsväsendets RULLA .

En vid namn Stig Engström fanns återfanns vid


Vid kontroll av ”Svenska Försvarsväsendets RULLA . återfanns samma Stig Engström vid .

Datum för tillträde av denna tjänst är vilket är samma datum som återfinns på ovan förstnämnda diarietalong.

Det har inte gått att spåra det beslutsprotokoll som ligger till grund för diarietalongen med Stig Engström dock tyder det som gått att återfinna i de olika ”Rullorna” att det ej torde röra sig om samma person.

Peter Steude
Insp/utredare

(1) Se PM "Fotograferade handlingar vid sökningar hos Krigsarkivet" daterat 2018-10-09 sid 21-24.