wpu.nu

Uppslag:E63-05-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-05-D
Registrerat
2018-05-18
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-05-17 inkommer med reportage om som ska publiceras I tidsskriften Filter nästkommande vecka
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Brev
Kort sammanfattning
Jonas Englund.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-05-17 00:00
Avslutat


Polisen

Datum 2018-05-17 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Avdelningen för särskilda utredningar Palmegruppen Jonas Englund

Artikel från tidskriften Filter

H

Datum som ovan inkommer journalisten Thomas Pettersson med en reportage rörande Stig Engström som är tänkt att publiceras i tidsskriften Filter nästkommande vecka.

Jonas Englund

Pol-2018-05-17 E63-05-D Brev från Tomas Pettersson.pdf

Pol-2018-05-17 E63-05-D Brev från Tomas Pettersson.pdf

Polisen

Datum 2018-05-17 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Avdelningen för särskilda utredningar Palmegruppen Jonas Englund

Artikel från tidskriften Filter

H

Datum som ovan inkommer journalisten Thomas Pettersson med en reportage rörande Stig Engström som är tänkt att publiceras i tidsskriften Filter nästkommande vecka.

Jonas Englund