wpu.nu

Uppslag:E63-18

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-18
Registrerat
2018-10-16
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-10-1 förhör angående försäljning av tomt på Muskö.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör bekant till paret Engström
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-11 09:16
Avslutat


E00063-18

Datum: 2018-10-11, kl. 09.16 Hörd person:Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson Telefonförhör Anledning till förhöret. Hörs angående2p

har informerats om att förhörsledaren gör anteckningar under förhöret och att en sammanfattning görs i efterhand och att därefter får ta del av förhöret.att hon då boddee i enrar hon boxflyttade å lägenhet. De hade tidigarearbetade p

tatyn uppgav att

tillfrågashon inte minns it hon inte träffat paret Engström före det att de träffades med anledning

och hon tror inte heller att träffat dem tidigare.

Heventuella kopplingar till militären.ar

-

1

Vid delgivningen uppgav

v

Pol-2018-10-11 E63-18 Förhör-bekant-till-paret-Engström.pdf

Pol-2018-10-11 E63-18 Förhör-bekant-till-paret-Engström.pdf

E00063-18

Datum: 2018-10-11, kl. 09.16 Hörd person:Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson Telefonförhör Anledning till förhöret. Hörs angående2p

har informerats om att förhörsledaren gör anteckningar under förhöret och att en sammanfattning görs i efterhand och att därefter får ta del av förhöret.att hon då boddee i enrar hon boxflyttade å lägenhet. De hade tidigarearbetade p

tatyn uppgav att

tillfrågashon inte minns it hon inte träffat paret Engström före det att de träffades med anledning

och hon tror inte heller att träffat dem tidigare.

Heventuella kopplingar till militären.ar

-

1

Vid delgivningen uppgav

v

arbetadevarandraarbetade medDe kände inte

H Him hälsade på henne ochkan inte minnas när detta var men det måste ha varitvet att Stig vid tidpunkten för mordet på Olof Palme arbetat över och gått ut från Skandia och bevi:e hur hon fått den informationen men det kan ha varit geno

och följde inte mediabevakningen kring mordet på Palme

ar upptagen med annat.avleduppgav attad

arbetade medoch hon uppgav att det var

Avslutningsvis tillfrågas (hade gemensamma bekanta med paret Engström men det hade de inte.

Förhöret avslutas kl. 09.38.

SBC BOM

Delgivning 2018-10-11: Undertecknad ringde till godkände efter ändringar som finns som fotnoter.

och läste upp förhöret som hon

SH. B

Sven-Åke Blombergsson

Vid delgivningen uppgavU

Pol-2018-10-11 E63-18 Förhör-bekant-till-paret-Engström.pdf

Pol-2018-10-11 E63-18 Förhör-bekant-till-paret-Engström.pdf

arbetadevarandraarbetade medDe kände inte

H Him hälsade på henne ochkan inte minnas när detta var men det måste ha varitvet att Stig vid tidpunkten för mordet på Olof Palme arbetat över och gått ut från Skandia och bevi:e hur hon fått den informationen men det kan ha varit geno

och följde inte mediabevakningen kring mordet på Palme

ar upptagen med annat.avleduppgav attad

arbetade medoch hon uppgav att det var

Avslutningsvis tillfrågas (hade gemensamma bekanta med paret Engström men det hade de inte.

Förhöret avslutas kl. 09.38.

SBC BOM

Delgivning 2018-10-11: Undertecknad ringde till godkände efter ändringar som finns som fotnoter.

och läste upp förhöret som hon

SH. B

Sven-Åke Blombergsson

Vid delgivningen uppgavU

Personnummer

UL

Födelsedatum Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskommun Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap Öppna i PME

Telefoni

Abonnemang kopplade till personnummer Privatabonnemang

Abonnent Telefonnummer

Adress

Latitude/Longitude

Källa: Eniro

Relationer

O

PersonlD

Relation

Namn/Adress

Ekonomi

Inkomstår Taxeringsår Taxeradinkomst

Pol-2018-10-11 E63-18 Förhör-bekant-till-paret-Engström.pdf

Pol-2018-10-11 E63-18 Förhör-bekant-till-paret-Engström.pdf

Personnummer

UL

Födelsedatum Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskommun Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap Öppna i PME

Telefoni

Abonnemang kopplade till personnummer Privatabonnemang

Abonnent Telefonnummer

Adress

Latitude/Longitude

Källa: Eniro

Relationer

O

PersonlD

Relation

Namn/Adress

Ekonomi

Inkomstår Taxeringsår Taxeradinkomst